وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

یک جمله زیبا یک جهان زیبا

آخرین مطالب یک جمله زیبا یک جهان زیبا به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.چند واژه با شهریار

درخواست حذف اطلاعات
تو هم ای بادیه پیمای محبت چون منسرِ راحت ننهادی به سرِ بالینی همه در چشمه ی مهتاب غم از دل شویندامشب ای مه تو هم از طالعِ من غمگینیمن مگر طالع خود در تو توانم دیدنکه توام آینه ی بخت غبارآگینی   شهریار ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://1jomle.persianblog.ir/post/419
چند واژه با شهریار

درخواست حذف اطلاعات
چه شعبده است که در چشمکان آبی تونهفته اند شب ماهتاب دریا راکمند زلف به دوش افکن و به صحرا زنکه چشم مانده به ره آهوان صحرا را   شهریار ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://1jomle.persianblog.ir/post/420
چهار - چهارده

درخواست حذف اطلاعات
این خوش‌فکرها و روشن‌بین‌ها نیستند که بر دنیا حکم می‌رانند. دستاوردهای بزرگ محصول یک ح. مه‌آلود پربار و پرحرارت هستند. it is not the clear-sighted who rule the world. great achievements are accomplished in a blessed, warm fog. - joseph conrad ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://1jomle.persianblog.ir/post/421
چهار - پانزده

درخواست حذف اطلاعات
از چیزی که درست است آغاز کن، نه از چیزی که قابل قبول است. start with what is right rather than what is acceptable. - franz kafka ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://1jomle.persianblog.ir/post/422
چهار - شانزده

درخواست حذف اطلاعات
گاهی مردم نمی‌خواهند حقیقت را بشنوند زیرا نمی‌خواهند توهماتشان ویران شود. sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed. - friedrich nietzsche ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://1jomle.persianblog.ir/post/423
چهار - هفده

درخواست حذف اطلاعات
سکوت بدتر است؛ همه ی حقایقی که مسکوت می‌مانند مسموم می‌گردند. silence is worse; all truths that are kept silent become poisonous. - friedrich nietzsche ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://1jomle.persianblog.ir/post/424
چهار - هیجده

درخواست حذف اطلاعات
شرافتمندانه‌تر است که به اشتباه خویش اذعان کنی تا آن که بر مُحِق بودن خود پای بفشاری، به ویژه آن زمان که مُحِق هستی. it is nobler to declare oneself wrong than to insist on being right --especially when one is right. - friedrich nietzsche ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://1jomle.persianblog.ir/post/425
چهار - نوزده

درخواست حذف اطلاعات
قلبِ مهروَرز راست‌ترین .د است. a loving heart is the truest wisdom. - charles dickens ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://1jomle.persianblog.ir/post/426
چهار - بیست

درخواست حذف اطلاعات
رویاها همان قدر ساده یا پیچیده‌اند که روی.ن. dreams are as simple or as comlicated as the dreamer. - brian herbert ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://1jomle.persianblog.ir/post/427
چهار - بیست و یک

درخواست حذف اطلاعات
.انی که بیش از همه از رویاهایشان می‌ترسند به خود می‌قبولانند که اصلاً رویایی ندارند. people who are most afraid of their dreams convince themselves they don't dream at all. - john steinbeck ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://1jomle.persianblog.ir/post/428