وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

شوریده

آخرین مطالب شوریده به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.



لبخندم بیمار است

درخواست حذف اطلاعات
مانده ام که وقتی در را به رویت باز . ،چگونه به تو خبر بیماری لبخندم را بدهم  و چگونه از پژمردگی اش با تو سخن بگویم .آری لبخندم با زهر دروغی که به رویش افش. ،سخت بی حال و به ناچار بستری شد . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/396




راه

درخواست حذف اطلاعات
با راه چه باید گفت وقتی تو را با خود می برد .با جاده خاکی که تو را در میان غبار از دیدگانم غایب می سازد ،چگونه آشتی داشته باشم .این راه های پیچ در پیچ که گویی تو را در گرداب مسافت و غربت خویش  هضم می کنند ،چه می توانند بگویند و بر لب سوخته ام لبخند بنشانند ؟ ای جاده های کژاندام که او را به جایی که هرگز اسمی برایش نیافتم ، بردید  از صراط مستقیم بیاموزید که وصل ابدی را ممکن می کند . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/394




شب آرزو

درخواست حذف اطلاعات
شب آرزو تا سپیده سرسام خواهد گرفت از شنیدن و تلاش در به خاطر سپاری شمار نامعدود آرزو.این همه آرزوی نامحدود برای یک حیات محدود ،حیرت برانگیز است  آن هم از انسانی که محدودیت وجودش را زنجیروار قفل کرده است. خدای آرزوها ،من امشب را  تا خود صبح منتظر نگه خواهم داشت وقتی که  تو رقیب سخت همه آرزوهایی. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/395




او رفت

درخواست حذف اطلاعات
بهار که آمد او رفت البته که مقصر نبود چرا که یخ در زمستان زنده می ماند. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/381




دل ویران

درخواست حذف اطلاعات
بهار برای رفع خستگی لب پنجره دلم که نشست ، سکوی فرسوده و پوسیده فرو ریخت.عیدی من بهار زخمی و واژگون بود و دل ویران و شرمسار و نگاه ملامت بار انتظار دیگران.   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/383




تمامم کردی

درخواست حذف اطلاعات
در آستانه ورود نوروز تمامم کردی.اکنون جرعه ای کم جان در ته قدح عمر خویش هستم.چه می شود اگر دلت بر قطره عمر نهایتم بسوزد ؟شاید که مهر لب دیگری آن را بجوشاند شاید که از عشق افزون شود و شاید که از جام مست سرریز شود. مرا بی وفا صدا نکن.تو در ابتدای فصلی رفتی که موعد عشق به وسعت بی انتها بود. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/385




توانایی

درخواست حذف اطلاعات
تنها یک عامل قادر است جهان را تکان دهد و آن اراده ها ی امانتی است که در .شه انسان مخلوق گنجانده شده است.هر فکر مولد نیرویی است که برای جابجا . کوهی عظیم به کار می آید.هر عشق توانا  قدرت شکافتن دریا را دارد.فکر و عشق و انسان زاده خداست پس در عین خودباوری باید که دست بالاتر او را دید.حقارتی تواضع گونه در مقابل جاذبه ای چنین قهار همان است که انسان را کامل می سازد. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/386




دروغ چرا

درخواست حذف اطلاعات
چرا دروغ بگویم ؟ من حسرت می برم به خواب آن مرداب که آرام در دل شب .ه است.من به خواب بیدار  آن خفاش و جغد جنگل سبز سیاه شده حسد می برم. من به آن لیوان بلور بلند بالا که در اشتیاق بوسه تو می ایستد و به آن زمین که گامهایت را گرامی می دارد و به دیوارهایی که تنهایی تو را در آغوش می فشارد ، حسد می برم . می دانی بیشتر از همه از سیگار میان لبانت تنفر دارم آن گونه که تن پوش سفیدش را می پوشد و سر خویش را به رنگ . می آراید و تو را با وسوسه سوی خویش می خواند ،قصد جانش را می کنم . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/391




گریز آرزو

درخواست حذف اطلاعات
پنجره را گشوده رها کن تا پرنده بلند پرواز آرزو بگریزد. در این خانه آرزو را به قیمت تمس. ، هلاک می کنند. در را باز کن . این جا قسمت تیز چنگال را به جان آرزوی خوش رنگ ترغیب می کنند . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/393




ایمان

درخواست حذف اطلاعات
نه گناه تطهیر شدنی است و نه سجاده آب کشیدنی است .گناه سجاده را کبود می کند و زاهد عابد با نوافل شبانه در تمنای عفوی است که خود در نظر دارد . به این ترتیب امید گنا.ار و صفای ریاکار گمانی است مومنانه به آن چه ایمان نام دارد . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/390




گل و سبزی آش

درخواست حذف اطلاعات
واقعیت زندگی در همین سبزی گل آلود و گاه پلاسیده ای است که در انتظار پخته و خورده شدن ، پاک می شود نه در گل ارکیده ای که با کرشمه ای گران در گلدانی کریستال آب را چون می ، نوش می کند . آ. زندگی سبزی و گل حقیقت حیات را بیان می کند .سرانجام هر چیز و هر . است که می شود آ.ت او. گل معطر گرچه روح را می نوازد ، انتهایی جز گندیدگی ندارد و سبزی آش بقایی دارد که در کالبد نسل های بسیار ادامه دار می شود . و اما ترجیح روح بر جسم  و برتری عاقبت زندگی بر طول آن !    ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/389




توانایی

درخواست حذف اطلاعات
تنها یک عامل قادر است جهان را تکان دهد و آن اراده ها ی امانتی است که در .شه انسان مخلوق گنجانده شده است.هر فکر مولد نیرویی است که برای جابجا . کوهی عظیم به کار می آید.هر عشق توانا  قدرت شکافتن دریا را دارد.فکر و عشق و انسان زاده خداست پس در عین خودباوری باید که دست بالاتر او را دید.حقارتی تواضع گونه در مقابل جاذبه ای چنین قهار همان است که انسان را کامل می سازد. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/386




دل ویران

درخواست حذف اطلاعات
بهار برای رفع خستگی لب پنجره دلم که نشست ، سکوی فرسوده و پوسیده فرو ریخت.عیدی من بهار زخمی و واژگون بود و دل ویران و شرمسار و پاسخ ملامت بار انتظار دیگران.   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/383




(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
در آستانه ورود نوروز تمامم کردی.اکنون جرعه ای کم جان در ته قدح عمر خویش هستم.چه می شود اگر دلت بر قطره عمر نهایتم بسوزد ؟شاید که مهر لب دیگری آن را بجوشاند شاید که از عشق افزون شود و شاید که از جام مست سرریز شود. مرا بی وفا صدا نکن.تو در ابتدای فصلی رفتی که موعد عشق دنیایی به وسعت بی انتها بود. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/385




آمدن و ...

درخواست حذف اطلاعات
آمدن که چیزی نیست مهم نرفتن است.بسیاری از آمدن ها ناخودآگاه هست و اصل با ماندن ارادی است مثل عشق که ناگهان می آید و هنر بزرگش در اقامت جاودانی است.مانند زندگی ماندن سخت است که همیشه می ماند. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/380




او رفت

درخواست حذف اطلاعات
بهار که آمد او رفت البته که مقصر نبود چرا که یخ در زمستان زنده می ماند. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/381




تحویل سال

درخواست حذف اطلاعات
گریه و گریه سر تحویل سال و هق هق بر روی ع. مادر.یادش بخیر پارسال مادر گریه کنان ع. پدر را از شیشه قاب ع. بوسید. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/382




پنج دقیقه باقیمانده از یک دقیقه !

درخواست حذف اطلاعات
زمان را با حسدش در دریغ فرصت دیدارمان به حال خود واگذار.از او که بخیل است چشم عطای ثانیه ای بیش تر نداشته باش.حساب دقایق به دست روزگار نیست .این تو هستی که روبرو با چشمان دلواپسم ایستاده ای و از یک دقیقه بازمانده ، پنج دقیقه طلب می کنی.این تو هستی که فرمان می دهی که زمان یکی شدن برایمان دقیقه باشد ، ساعت باشد یا روز و ماه و سال و یا در مقیاس یک عمر. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/370




حواس زندانی

درخواست حذف اطلاعات
به حکم عشق ، حواسش محبوس در قفس است .نمی بیند ؛ نمی شنود؛ نمی بوید ؛نمی چشد؛لمس نمی کند تا همه را در گلی به کار بندد که می پرستد. بلبل سرگشته دربند ، با نجواهای مدام است که دوران  جانسوز عاشقی را گذران می کند.  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/371




بوسه زمین

درخواست حذف اطلاعات
پشت  هر شعر سپید ، نغمه غمناکی هست. پشت هر کوه بلند ، دره پنهانی هست. پشت هر پلک لطیف ، وحشت کابوسی هست. روی هر آبی آرام شب مهت. ، گریه بیماری هست. شور شب ، شعله شمع دلیر ، نعره نرم نسیم ، دیده سرخ زمین ، همه در بوسه مرموز زمین ، .ان است. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://20n.persianblog.ir/post/372