وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

7ilife

آخرین مطالب 7ilife به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.حال آدم یک جور عجیبی خوب است...

درخواست حذف اطلاعات
بعضی روزها...  حال آدم یک جور عجیبی خوب است... خوب که میگویم...  نه اینکه مشکل نباشدها... نه... خوب یعنی خدا دستش را میگیرد... مقابل غم ها...  میگوید "امروز بنده ام باید خوشحال باشد، سراغش نیایید" و تو هی ذوق میکنی... از خوشی های کوچک زندگی ات... از اتفاقاتی که انتظارش را نداری و میشود... گفتم انتظار، یادم آمد...  هر روزی که بی انتظار و شاکر چشم گشودم "حالم خوب بود " خوب که میگویم...  نه اینکه به تمام آرزوهایم رسیده باشم ها!!! نه... خوب یعنی خدا را رأس آرزوهایم قرار دادم...  و همه چیز را به او سپردم. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/27/حال-آدم-یک-جور-عجیبی-خوب-است
لبخند بزن

درخواست حذف اطلاعات
لبخند بزن به نسیمی که مدام نوازشت می کند و به بلبلانی که با حس و شوقی وصف ناپذیر برایت ترانه ای عاشقانه سر می دهند لبخند بزن به دیروزی که خوش بود و به امروزی که زیباست و به فر. که رویایی خواهد بود ... لبخند بزن به آسمانی که برای لطافت زمین زیر پایش، اشک شوق جاری می سازد لبخند بزن به شقایق ها، نیلوفر های آبی و نرگس ها لبخند بزن به خ. که با نعمتهایش، لبخند را میهمان لبهایت می کند ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/27/لبخند-بزن
همه ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ

درخواست حذف اطلاعات
همه ﻣ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ، ﻭﻟ ﻫﻤﻪ ﻧﻤ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ "ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ "ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻮﻟﺪﺍﺭ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻓﻀﻠﺖ! ﻫﻤﻪ ﻣ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ " ﻓﻬﻤﺪﻩ " ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﺍﻣﺎ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻀﻠﺖ! ﻫﻤﻪ ﺎﺩ ﻣ ﺮﻧﺪ ﺯﻧﺪ ﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻤ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﺒﺎ ﺯﻧﺪ ﻨﻨﺪ؛ ﺯﻧﺪ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺍﻣﺎ ﺯﺒﺎ ﺯﻧﺪ ﺮﺩﻥ، یک ﻓﻀﻠﺖ است. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/27/همه-ﻣﯽ-ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
آرامش مےخوﺍهے

درخواست حذف اطلاعات
آرامش مےخوﺍهے، ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﻊ ﺭﻭﺯﺍنہ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍے .ے ﺗﻌﺮﻒ ﻧﻦ... آرامش مےخواهے، ﺑﺎ .ے کہ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﻦ، فقط بہ او گوش کن... آرامش مےخواهے خودت را با .ے مقایسہ نکن... آرامش مےخواهے شکرگزار باش... آرامش مےخواهے کمڪ کن، تو توانایے! شاید همہ توانایے روحے و جسمے براے یارے. ندارند... آرامش مےخواهے با همہ بےهیچ چشم داشتے مہرﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ... آرامش مےخواهے ﺑﺮﺍے ﺯﻧﺪگےﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎمہﺭﺰے ﻦ، هدف داشتہ باش... آرامش مےخواهے ﺳﺮﺕ بہ ﺎﺭِ ﺧﻮﺩﺕ ﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ. آرامش مےخواهے بہ .ے وابستہ نباش. ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ کہ تنہا ﺗﻮ ﺑﺮﺍے ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍهے ﻣﺎﻧﺪ. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/27/آرامش-مےخوﺍهے
بزرگ‌ترین حسرت‌ها

درخواست حذف اطلاعات
یه پرستار استرالیایی بزرگ‌ترین حسرت‌های آدم‌های در حال مرگ رو جمع کرده و پنج حسرت رو که بین بیشتر آدم‌ها مشترک بوده منتشرکرده: اولین حسرت: کاش جرات‌اش رو داشتم اون جوری زندگی می‌. که می‌خواستم٬ نه اون جوری که دیگران ازم توقع داشتن حسرت دوم: کاش این قدر سخت کار نمی‌. حسرت سوم: کاش شجاعت‌اش رو داشتم که احساسات‌ام رو به صدای بلند بگم حسرت چهارم: کاش رابطه‌هام رو با دوستام حفظ می‌. حسرت پنجم: کاش شادتر می‌بودم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/27/بزرگ-ترین-حسرت-ها
lp_other people

درخواست حذف اطلاعات
برای گوش دادن یا . روی ع. زیر کلیک کنید و برای دیدن متن انگلیسی و ترجمه به ادامه مطلب رجوع کنید ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/21/LP-Other-People
مرد بیسوادی

درخواست حذف اطلاعات
مرد بیسوادی قرآن میخواند ولی  معنی قرآن را نمی فهمید. روزی پسرش از او پرسید:  چه فایده ای دارد قرآن میخوانی،  بدون اینکه معنی آن را بفهمی؟ پدر گفت: پسرم!  سبدی بگیر و از آب دریا  پرکن و برایم بیاور. پسر گفت: غیر ممکن است که آب در سبد باقی بماند. پدر گفت: امتحان کن پسرم. پسر سبدی که در آن زغال میگذاشتند گرفت و به طرف دریا رفت. سبد را زیر آب زد و به سرعت به طرف پدرش دوید ولی همه آبها از سبد ریخت و هیچ آبی در سبد  باقی نماند. پس به پدرش گفت؛ که هیچ فایده ای ندارد. پدرش گفت: دوباره امتحان کن پسرم. پسر دوباره امتحان کرد ولی موفق  نشد که آب را برای پدر بیا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/18/مرد-بیسوادی
"گرگ...!"

درخواست حذف اطلاعات
تشبیهات جالبی میشنویم این روزها! "فلانی گرگی است برای خودش!" "سعی کن که گرگ باشی!" "آدم گرگ باشد خوب است!" "گرگ...!" گرگ؟ از کی تابحال گرگ بودن شد جزو خصوصیات لازم و پسندیدۀ انسانی؟ مگر میشود هم گرگ بود و هم انسان؟ بین اشرف مخلوقات و یک حیوان چها.ای درنده از زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد! با افتخار باد در گلو می اندازد، . سپر میکند، اخم میکند و خیره میشود به چشم های آدم و میگوید: "من آنقدر زخم خورده ام که دیگر گرگ شده ام!" عجب! یا گرگ واقعی ندیده ایم، یا حس. حس شوخ طبعی بدی پرورانده ایم! یا که میگویند: ". نباش، نگذار گرگ ها تکه تکه ات کنند!" همین؟ یا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/16/گرگ
ﺩﻝ

درخواست حذف اطلاعات
ﻭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻪ ﻣﺎ، ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧـــﺎ ﺑﺎﺧﺘﻢ ﺧﺎﻧـــﻪ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ، ﺭﻭ ﺗـــﺎﺭ ﻋﻨـــﺒﻮﺗ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺎﺩﻣﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻧ ﺭﺍ، ﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻢ ﻬــــﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻨـــــﻪ، ﻧﺸﻨﺎﺧﺘـــﻢ ﻭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻪ ﺧﻮﺩﺧــﻮﺍﻫ ﺮﺒﺎﻧﺮ ﺷﺪ ﺑ ﻣﺤـــﺎﺑﺎ، ﺳﻮ ﺗﺨﺮﺐ ِ ﺷـــﺮﺍﻓـــﺖ ﺗﺎﺧﺘﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻧﺴـــﺎﻥ ، ﺷﺴـــﺘﻢ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺮ ﺑ ﺟــــــﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ، ﺯﺮ ــــﺎ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ ﺧﻮـــﺶ، ﻨﺪﻢ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻥ نوﺣـــﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺣـــــﻢ ﻭ ﻋــــﺰﺍ ﺮﺩﺍﺧﺘﻢ ﺩﺮ ﻓﻬــــﻤ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/13/ﺩﻝ
تا حالا عاشق شدی؟

درخواست حذف اطلاعات
ازم پرسید: تا حالا عاشق شدی؟ گفتم: آره گفت: چند بار؟ گفتم: یک بار گفت: پس میدونی عشق اول  هیچوقت از یاد نمیره؟ گفتم: آره مطمئنم گفت: چه جوری باهاش آشنا شدی؟ گفتم: از بچگی باهاش بزرگ شدم؛  تا چشم باز .  تا الان اونو میشناسم.. گفت: باهاش در ارتباطی؟ گفتم: آره همیشه باهمیم بغض . که گفت بهش میرسی؟!! اشکم سرازیر شد گفتم آره.. گفت: منم عاشقم  خیلی میخوامش زیباست  ولی بهش نرسیدم گفت: خوش بحال عشقت  چقد خوشبخته که  تو رو داره  و اینقدر عاشقشی ! گفتم: من خوشبخترم  که اون عاشقمه! گفت: حالا کی هست اسمش چیه؟  خوشگله؟ گفتم مطمئنم از عشق تو خوشگلتره ؟؟ ..اسمش ر... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/12/تا-حالا-عاشق-شدی
.ی با شاگردش

درخواست حذف اطلاعات
.ی با شاگردش از باغى میگذشت ... چشمشان به یک کفش کهنه افتاد. شاگرد گفت گمان میکنم این کفشهای کارگرى است که در این باغ کار میکند . بیا با پنهان . کفشها ع. العمل کارگر را ببینیم و بعد کفشها را پس بدهیم و کمى شاد شویم ...! . گفت چرا براى خنده خود او را ناراحت کنیم؛ بیا کارى که میگویم انجام بده و ع. العملش را ببین! مقدارى پول درون آن قرار بده ...  شاگرد هم پذیرفت و بعد از قرار دادن پول ، مخفى شدند. کارگر براى تعویض لباس به وسائل خود مراجعه کرد و همینکه پا درون کفش گذاشت متوجه شیئى درون کفش شد و بعد از وارسى ، پول ها را دید.  با گریه فریاد زد : خدایا شکرت !   خ. که هیچ و ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/12/استادی-با-شاگردش
قلبت را آرام کن...

درخواست حذف اطلاعات
 قلبت را آرام کن... یک وقت هایی بنشین و خلوت کن با روح درونت… بیشتر لمس و تجربه اش کن... نگاه کن به نعمت هایت... نگاه کن به اطرافت… به خوشبختى هایت… به .انی که میدانی دوستت دارند… به وجود آدم هایی که برایت اهمیت دارند… و از همه مهم تر به حضور خ. که تنهایت نخواهد گذاشت… گاهی یک جای دنج انتخاب کن… گاهی یک جای شلوغ… آرامش در حضور خدا را در هر دو پیدا کن… هم درکنار شلوغی آدم ها… هم درکنج خلوت تنهایی … دل مشغولی ها را گاهی ساده تر حس کن… باران را بی چتر بشناس… خوشحالی را فریاد بزن… و بدان که خدا همیشه با توست اگر تو با او باشی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/12/قلبت-را-آرام-کن
خدا

درخواست حذف اطلاعات
گفتم: خدا آخه این همه سختی؟ چرا؟ گفت: «انَّ مع العسر یسرا» "قطعا به دنبال هر سختی، آسانی است.(انشراح/6)      گفتم: واقعا؟! گفت: «فإنَّ مع العسر یسرا» حتما به دنبال هر سختی، آسانی است.(انشراح/7) گفتم: خب خسته شدم دیگه... گفت: «لاتـقـنطوا من رحمة الله» از رحمت من ناامید نشو.(زمر/53) گفتم: انگار منو فراموش کردی! گفت:«اذکرونی اذکرکم» منو یاد کن تا یادت باشم. گفتم: تا کی باید صبر کرد؟! گفت: « وَ ما یدریک لَعلَّ السّاعة ت. قریبا» تو چه می دانی، شاید موعدش نزدیک باشد.(احزاب/63) «انّی اعلم ما لاتعلمون» من چیزایی میدونم که شما نمی دونید.(بقره/ 30) گفتم: تو بزرگی ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/11/خدا
اگر…

درخواست حذف اطلاعات
تو باشرافتی اگر… آبروی دیگران را مانند آبروی خودت محترم بدانی. تو .، اگر… خودت را کنترل کنی، نه دیگران را تو مهربانی، اگر… وقتی دیگران مرتکب اشتباهی میشوند، آنها را ببخشی. تو شادی، اگر… گُلی را ببینی و بخاطر زیباییش خدا را شکر کنی. تو ثروتمندی، اگر… بیش از آنچه نیاز داری نداشته باشی. و دوست داشتنی هستی، اگر… دردهایت تو را از دیدن دردهای دیگران کور نکرده باشد… اگر چنین است به بزرگیت افتخار کن… ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/12/اگر…
معنای اسم سوره ها

درخواست حذف اطلاعات
معنای اسم سوره ها  با رویکرد جدید و اصلاحات اساسی. ۱- فاتحه =گشاینده، نام سوره حمد. ۲- بقره =. ماده ۳- آل عمران=خانواده حضرت عمران علیه السلام ۴- نساء=.ن ۵- مائده=سفره و خوان غذای آسمانی، غذائی که دفع ندارد ۶- انعام=احشام و چهار پایان ۷- اعراف=جائى است میان بهشت و جهنم، مکان شناختهای دلی ۸- انفال=منابع و ثروت هاى عمومى در طبیعت ۹- توبه=بازگشت بی بازگشت. ۱۰- یونس=نام یکى از .ان ۱۱- هود=نام یکى از .ان، احتمالا خواهر زاده ابراهیم خلیل الرحمن. ۱۲- یوسف=نام یکى از .ان، عزیز مصر و پسر یعقوب .. ۱۳- رعد=غرش آسمان و صدای برخورد ابرهائی که بار مثبت و منفی دارند ۱۴- اب... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/11/معنای-اسم-سوره-ها
اهل آرامش

درخواست حذف اطلاعات
اهل آرامش که شدی شاد . دیگران بیشتر از شاد بودن خودت به دلت می چسبد، و از این کار حال خوشی پیدا می کنی! از درون به خود میبالی! ارزشمندتر از همیشه ات می شوی! به این نقطه که برسی آرامش وجودت را فرا می گیرد، آرامشگر می شوی! نه به راحتی می رنجی و نه به آسانی می رنجانی! آرامش سهم دل هایی ست که نگاه شان به خداست... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/09/اهل-آرامش
دلت را بتکان

درخواست حذف اطلاعات
دلت را بتکان...اشتباهاتت وقتی افتادروی زمین..بگذار همانجا بماند...فقط از لا به لای اشتباهاتت یک تجربه ر.رون بکش. ..قاب کن و بزن به دیواردلت.... اشتباه . اشتباه نیست,دراشتباه ماندن اشتباه است.... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/09/دلت-را-بتکان
با هر نفست

درخواست حذف اطلاعات
گفتی نزدیکتم، همراهتم من با تو ام؛ گفتم چه قدر،تا کی،تا کجا؟ گفتی نزدیک تر از رگ گردنت با هر نفست تا بی نهایت! آسوده شدم خندیدم؛ راستش را بخواهی تو تنها دلیل خنده هایم هستی. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1396/01/09/با-هر-نفست
سال 1396 مبارک

درخواست حذف اطلاعات
نه زمستانی باش که بلرزانی نه تابستانی باش که بسوزانی بهاری باش که برویانی... سال 1396 مبارک ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1395/12/29/سال-1396-مبارک
داشتن

درخواست حذف اطلاعات
ما آدمها به جای آنکه زندگی کنیم و باشیم فقط در حال جمع . و " داشتن " هستیم. ما به پدیده ها به چشم مایملک نگاه می کنیم و به آنها چنگ می زنیم تا پیش خودمان نگه داریمشان. ما به جای آنکه دنبال دانستن باشیم ، دنبال جمع . اطلاعات هستیم. به جای آنکه از پول لذت ببریم، دنبال ذخیره . برای آینده هستیم، به جای آنکه به بچه هایمان فرصت حضور و زندگی . بدهیم، سعی می کنیم مثل یک دارایی آنها را داشته باشیم، تا آنطور که ما می خواهیم زندگی کنند و به آنچه ما باور داریم، ایمان بیاورند .... به جای آنکه از لحظه ای که در آن هستیم لذت ببریم ، سعی می کنیم با ع. گرفتن، آن لحظه و خاطره را تص... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://7ilife.blog.ir/1395/12/29/داشتن