وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

خونِ جوشانِ . حسین علیه السلام

آخرین مطالب خونِ جوشانِ . حسین علیه السلام به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تکلیف روز!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم -نظریات شخصی است- جناب علما وهم چنین حضرت علامه ایت الله العظمی مکارم . رحمت الله علیه در زمان شاه ملعون- کاری به دمکراسی نداشتند بلکه مخالف هوا وهوس ونفسانیاتی بودند که مخالف عقل وبوجود اورنده شر- وپلیدی ومخالف شرع مقدس بود- وانهم دراوائل زیادمطرح نمیشود مگر بعضی موارد مانند به حج. واختلاط زن ومرد- من یک روز . ظهر وعصر پشت سر حضرت شهید معلم اخلاق حضرت ایت الله سید عبلدالحسین دستغیب رحمت الله علیه بودم- ایشان منبر رفتند خیلی ملایم وپدرانه درهمین موضوع صحبت .د- وپائین امدند تصور میکنم ماه مبارک رمضان بود –من ازایشان سئوال . شما خی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3299/تکليف روز!!/
احادیث رسوا اعظم . صلواته الله علیه واله والسلم

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم- احادیث رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم –در حقیقت لقمان . نبود-"لیکن بنده ای بود- مصمم- .شه مند وباحسن ظن-(به خدا-)- خود را دوست می – داشت -پس خداوند نیز اورا دوست داشت- وحکمت را براو ضمانت کرد-(عطا کرد)- اگر میتوانید- هر روز نوروز کنید- یعنی در راه خداوند به یکدیگر هدیه دهید- وبا یک دیگر پیوند داشته باشید—در وضو اسراف است- درهر چیز ی اسراف وجود دارد- برای وضو یک مد":750 گرم": وبذای یک غسل- یک صاع":3کیلو": اب بس است- پس از من گروهی می یاند که این مقدار را کافی نمیدانند- انها برخلاف سنت من هستند—به زودی در این امت گروهی پدید خواهند ام?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3298/احاديث رسوا اعظم اسلام صلواته الله عليه واله والسلم/
پیشگوئی اقای نوستر اداموس - درباره خاور میانه

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است اقای نوستر اداموس- عطار معروف فرانسوی ده پیش گوئی درست دارد- یکی از پیشگوئی دقیقا درباره خاور میانه صدق میکند- یک اتئلاف وحشی درخاور میانه ایجاد میشود که کشتار راه می اندازد و.. زیادی ایجاد میکند- تا به شهر سنگ میرسد یعنی یمن  که .ان یک فرد المانی  وحشی است وبردریا ورودخانه مسلط میشود وبقدری میکشد- که رودخانه خونین میشوند واز اهن و وبا وطاعون سود میجوید بدنبال ان جنگ های زیادی رخ میدهد که رودخانه قرمز وخونین میشودوبعداز ان روشنگری وروشنفکری بوجود می اید- ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3297/پيشگوئي اقاي نوستر اداموس - درباره خاور ميانه/
اخادیت رسول اعظمصلواته الله علیه واله والسلم

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم- احادیث رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم –در حقیقت لقمان . نبود-"لیکن بنده ای بود- مصمم- .شه مند وباحسن ظن-(به خدا-)- خود را دوست می – داشت -پس خداوند نیز اورا دوست داشت- وحکمت را براو ضمانت کرد-(عطا کرد)- اگر میتوانید- هر روز نوروز کنید- یعنی در راه خداوند به یکدیگر هدیه دهید- وبا یک دیگر پیوند داشته باشید—در وضو اسراف است- درهر چیز ی اسراف وجود دارد- برای وضو یک مد":750 گرم": وبذای یک غسل- یک صاع":3کیلو": اب بس است- پس از من گروهی می یاند که این مقدار را کافی نمیدانند- انها برخلاف سنت من هستند—به زودی در این امت گروهی پدید خواهند ام?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3296/اخاديت رسول اعظمصلواته الله عليه واله والسلم/
رمضان در منابع خارجی

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-رمضان در منابع خارجی باکمی تغیرات-رمضان باحقایق ایمان مارا نزدیکتر میکند- رمضان- اوه- چقدر گرانسنگ  با ارزش است-فرصتی است که تمام ارزشها  وخوبی یک جا جمع شوند- هم .  در زنجیر است وهم نفس اماره به کنترول در می اید- شبهای بیداری وتهجد وراز ونیاز—عبادت خاصانه میشود ونزدیک به حقیقت اش میشود- هر دعائی دراین روزوشبها قبول میشود-پادش ها دوچندان میشود سحری طعم ملکوتی دارد- در زمان افطار  خشمی وجود ندارد- دعاکنید که گناهان گذشته پاکشود که بهترین وقت دعا است فرصتی برای قران خواندن –فرصتی برای اجرای سنت های گوناگون است- بهترین موقع برای ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3295/رمضان در منابع خارجي/
بخشی از زیارت . موسی بن جعفر سلام اله علیه-!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-0باب پنجم مفاتیح جنان-بخشی ا ز زیارت . موسی بن جعفر سلام الله علیه-سلام برتو ای مولای من-ای حضرت موسی بن جعفر ورحمته الله علیه-وبرکاته – من شهادت میدهم شما محققا . هدایت کننده امت هستید  - و –ولی مرشد هستید- بدرستی معدن انچه از وحی به صورت قران وحدیث چه اشکار شده باشد وچه درحجاب باشد میباشید وصاحب تاویلات ان یعنی مفسر تمام ان وحی میباشید وحامل تورات وانجیل به همین سبک میباشید- عالم اعادل وصادق عامل- ای مولی من- من از دشمنان دوری وبیزاری میجویم- وتقرب الهی بواسطه پذیرش ولایت شما از خداوندمنان میطلبم – سپاس خداوندم?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3294/بخشي از زيارت امام موسي بن جعفر سلام اله عليه-!!/
بحرانها -بخش سوم

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-بحرانها- بخش سوم-من جریان به دوست کاشی خود گفتم- ایشان سخت ناراحت شد وفرمودند شما نفر سوم هستید- چرا ایشان باخودمنصحبت نمیکند تا جواب اش رابدهم – من ایشان را بخوبی میشناسم  ادم –چربی- است  ایشان بادونفر دیگر به ان سالن میرود وبگو بگو میشوددونفر دیگر از جناب . دفاع میکنند سرانجام هم زد وخورد میشود-شورای مدیرت خوابگاه ها تشکیل میشود- والدین انهارا میخواهند که ا زطرف- ایشان مادرش ان می اید ازهردو مادر وپس وطرف مقابل تعهد گرفته میشود –که این ات  باشد—مناز ایشان سئوال . بااین روح کنجکاو- چرا شما درباره . مطالعه نکردید- ایشان فرمودن... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3293/بحرانها -بخش سوم/
سیطره الهی!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سیطره الهی-درباره سیطره الهی  جسته وکریخته بحثی شده است حضرت علامه ایت الله مرحوم جناب سید محمد حسین طباطبائی  رحمت الله علیه وحضرت . علامه ایت الله . مرتضی مطهری رحمتالله مرحوم شهید . ایت الله بهشتی رحمت  الله علیه قداری دیراین باره صحبت .-در غرب تحقیقاتی  ازجانب سکولارهادرمورد سیطره مذهب شروع شده است که یکدانشمند سکولار امرکادیدرباره سیطره الهی تحقیقات مفصلی درجهان انجام داد وبعدموحد شد وفهمید ریشه اش به خداوند منان بر میگردد قران یک مثال دارد که شخصیت های الهی دارای سیطره الهی هستندمثال ماورد که شیره دار... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3292/سيطره الهي!!/
لقمان حکیم!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-احادیث احادیث ک.شانی حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-1-فرمودند-لقمان به پسرش گفت-: ای پسرم!در مجالس دانشمندان حضور داشته باش-و-سخنان حیمان را بشنو- زیرا خداوند- دل مرده را با نور حکمت- زنده میکند—چنان زمین مرده را با اب باران حیات میبخشد- زیبا است- علم چون باران باید ایجاد حیات درموجودات میکند –درانسان ایجاد رشد کند  بخصوص رشدمعنوی هرچه دل را میمیراند-علم نیست—علم هم تشبیه به نور .د که بصیرت میاورد- ونشانه عالم وحکیم راهم مشخص .د  که چنین علمی دارد—2- لقمان حکیم- هنگامی که پسرش را موعظه میکرد-به او  به او گفت-:" ای پسر?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3291/لقمان حکيم!!/
بخش دوم -بحرانها

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم بحران ها-یک روز یک دانشجوی خوابگاه من پیش من امد –ومن را به اطاق خود دعوت کرد . تخت خودرا نشان داد جزوات حزب توده- دسته بندی شده قرارداشت- وگفت هرکدام که خواستی به شما میدهم- منبا وجود انکه خیلی کنجکاو بودم نپذیرفتم دانشجوی ریس خوابگاه به من گفت من درتهران تجربه . این کار  ساواک است- گول نخوری- ایشان در زیر تخت بچه ها گذاشته بود مال من را زیر تشک گذاشته بود به من جریان را گفت به ایشان گفتم سریعا از  اطاق من بردار لو رفت ساواک  به اطاق ایشان امد- وایشان گفته بود نمیدانم چه .ی این کار را کرده است بعد ایشان راجا به جا ست .د-دوست ک?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3289/بخش دوم -بحرانها/
بحرانها!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-بحرانها-من در . شیرازدر خوابگاه پزشگان بودم ودر سال دوم یک دانشجوی رشته روانشناسی که ایشان سال دوم بود به این خوابگاه امد- اهلیت ایشان اهل کاشان  بودند ولی بزرگ شده تهران درخاندان ایشان  قبلا همه اهل دین بودند وچند مرحع درخاندان ایشان بود وهمان زمان هم یک مرجع درفامیل داشتند- ایشان دانش اموز دبیرستان البرز بود که بامعدل بالای نوزده در طول تحصیل قبول شده بود- اطاق ایشان ربرو ی اطاق من بود انزمان خانوادهای متوسط به بالا غالبا بچه هاینها قرص های ارام بخش میخوردند .طبقات پائین وضع بهتری داشتند ولی کم کم اگر افرادی ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3288/بحرانها!!/
نیم نگاهی به فلسفه . اجتماعی اقای کانت!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به بحث – فلسفه . واجتماعی اقای کانت0-جناب اقای کانت- عمل انسان درهیچ محدوده ای از شناخت ها  وای.وژی ها قرار نمیدهد حق را خودانسان معین میکند- اما معتقد است که ممکن است این حق- درعمل هم مطابق خواست انسان نباشد وانسان مجبور باشد به ان تمکین کند بعنوان مثال- دوتجارا زدوکشور مختلف برخلاف قوانین تجارت کشورهای خود وبرخلاف تعین قیمت های که خود خواسته اند به یک قیمت دیگری  باهم مصالحه کنند این میشود- حق-فرد" وبرای انکه فرد به حق خود برسد  نیازمند ": گراند ورک :" است یعنی سازمانی که قانون را دستکاری کند وتبصره بز... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3287/نيم نگاهي به فلسفه سياسي اجتماعي اقاي کانت!!/
انعطاف برای تعادل.!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-تعادل- نظریات شخصی است-روزی در حوزه یک از طلاب-پیش .وت  از من سئوال . ان جا که خداوند منان منت میگذارد ولطف میکند مطالعه داری- بحث شروع شد- تا رسید به مسئله . وروابط .- من گفتم من عقیده حضرت ایت الله طالقانی قبول دارم- که ایشان معتقد است درست است روابط .  درماه مبارک رمضان از ممونوعیت وقدغن بود خارج شده است وبه اصطلاح ناسخ دار.ی باید همان منسوخ راعمل کرد زیرا قویترین غریزه- متعلق به غریزه . است ومی.ست انرا به خوبی کنترول مهار کرد که از جاده تعادل خارج نشود- ایشان فرمودند که حضرت ایت الله طالقانی دراین مورد به خطا رفتن-؟؟ فرمودند دراحاد... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3286/انعطاف براي تعادل.!!/
به بهانه رحلت جانسوز حضرت ایت الله محمد علی شرعی - رحمت الله علی

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانهمروری بر زندگانی- حضرت ابوالشهید ایت الله محمد علی شرعی رحمت الله- موسس حوزه های خواهران- که مجله ویژه بنام فقیه انقل. برای شناخت وسپاسگذاری از زحمات ایشان به چاپ رساندند-تاکتیک- درنظامی  به معنای نظمی کهمیتواند از هر مانعی عبور کند ودراسرع وقت نظم دشمنرا بهم بریزد وایجازه تاکتیک سازی وساخت موانع نمیدهد- و. عزیز دارای این قدرت ومهارت است به شرطی افرادی خاص تاکتی.ین باشند از جمله انان حضرت شرعی عزیز میباشد بعضی ها افتاب بدون ابر هستند- وبعضی ها افتاب پس ابر هستند که فقط مافل مذهبی انقل. انانرا میشناسند اجمله ان جناب عزی?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3285/به بهانه رحلت جانسوز حضرت ايت الله محمد علي شرعي - رحمت الله علي/
استکبار امریکا!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به سیاست امریکا درباره- ایران- نظریات شخصی است-درتهران بودیم قبل از فاجعه مولمه . سری به نمایشگاه  قران زدم-دریک غرفه- که کتاب های قران راچاپ میکردیکجوانی برای اززن وشوهر جوانی-پرسید که شما قران میخوانید-گفتند بله – پرسید شما ازقزان چه رهنمودی خاصی گرفته اید- انها .ت شدند – من گفتم- هرگاه من درموردی جو. پیدا میکنم- که من را تاریک میکند- درقران تفحص میکنم منرا روشن میکند-گفتم حقیقتا اینطور است فرمودندقدر خود بدان خواست بگویم قدر قران رابدان- این خانواده هنز به مشکلی برخورد نکرده است- بیان حضرت . مرحوم . علی شریعتی  رحمت ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3284/استکبار امريکا!!/
بافت سابق!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-امشب روز تولد یکی از دختران  من  بود- قرار گذاشته بودند که درهتل نیایش که دربافت سنتی شیراز نزدیک حرم پر شکوه حضرت شاه چراغ علیه السلام بود برگذار شود که براساس سنت سابق باز سازی شده است—بافت سابق حسن اش این است که انسان وارد تاریخ میشود- سادگی وهنرهائی که دیگر متروک شده است تاثیری دوچندان دارد ویک حسن دیگر که این ساختمان جدید این است که فسا را از منطقه بیرون میکند- میگفتند که افراد معتاد اجازه میگرفتند در دلان های طولانی خانه مواد بکشند بعضی خانه یک سقیفه داشت ویک هشتی ورودی ود و سکوی سنگی کنار در که یک معتاد به خواب رفته بودا?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3283/بافت سابق!!/
تبین دو اصطلاح!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دوکلمه که دو اصطلاح است که که متاسفانه-از معنای دقیق اولیه خوداش تغیر یافته است-یکی کلمه ری ولوشن به زبان انگلیسی ودیگری کلمه اوولوشن باز بهب زبان انگلیسی-ترجمه فارسی ان درست بوده است- اولی – انقلاب- دومی راتحول وتکامل- یا تغیر مثبت- انقلاب بهمعنای بازگشت به عقب است- وریشه کلمه از انقلاب رنسانس شروع شد که بازگشت به تمدن یونان وروم باستان بود ونفیه .یت البته درانقلاب شرایط زمانی تغیر میکند وپیشرفت هائی نسبت به گذشته میشود ولی اساس بر منبای تفکرات اصولی سابق است- ان هم -نه -پذیراش خدایان بلکه پذیرش بخش سکولار گذشت... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3282/تبين دو اصطلاح!!/
فلسفه . اقای کانت-؟؟!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-اخیرااز دانشنامه فلسفه . استنفورد امریکا-مقالاتی ی ترجمه میشود- بخصوص در مسائل  علوم انسانی  وفلسفی  اگر .ی مطلبی روشن وعقلانی درک کندشا.ار است-من شخصا چند  اصطلاح . ازاین دانشنامه جستجو .-از دانشنامه های دیگر هم جستجو کر دم بخوبی مشخص شد که فقط افراد امریکائی ملاک هستند- درتعریفسه تا تعریف کرده استریشه این اصطلاح به مجلس معارفه یک شخصیت . امریکائی بر میگردد که اقا ی .ینجر چنین اصطلاح ی ساخته  است- بعد زیران جملات ازافراد دیگر که معنای دیگری دارد  وارد رسانه شده است وفلان رو.مه انر دردرموردی چنین گفته ذاست وجوک گوی معروف تلویزو?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3281/فلسفه سياسي اقاي کانت-؟؟!!/
رهائیاز عذاب نایل شدن به اوج سعات =فوز

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم—کلمه مجیر—که تقریبا – یک مناجاتی ودعای خاصی به همین اسم است- به نظرحقیر با معنای مادی ان- حوض عمیق وگودال عمیق- میتوان یعنی پیشرفته- تکامل دار وبخش معنا کرد-جملات با سبحانک شروع میشود- اوج درک وعرفان وفلسفه صفات الهی استکه صفات الاهی های بی نقص وبی عیب هستند- منزه از هرنوع تصور غلط میباشد-جمله اول سبحانک یا الله- تعالیت کامل ان یا رحمن- اجرنامن النار یامجیر- اجر- یعنی پاداش دادن-ثواب دادن- عوض مکافات- عوض مکافات پاداش به جای اتش به من ای تکامل بخش بده-درجمله ای سبحانک یا  هادی – تعالیت یاباقی- من های هستم تا زمانی که باقی هستم وب?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3280/رهائياز عذاب نايل شدن به اوج سعات =فوز/
که مستب اده وحدتشده از ولای علی

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم- اگردل لطیفی است-اگر روح پر احساسمتعالی است- اگرخواندن قران ازحلق بالاتر میرود اگر . تاعرش بالا میروداگر ملائکه از حیرت انگشت خویش را بدندان میگیرند-اگر عشق از اغاز  تا نهایت-درتجلی وساری است-اگر تا هفت اسمان رفتن راه ای نیست- نمیرسدبه گرد کوی علی علیه السلام درخلعت انسانی کجا درک کند علی علیه . را  درانوار ازلی-همیشه عاشق سرمست زنده دل ماند- که نوش کرده ز سرچشمه بقای علی- علیست- مظهر حق- نو رواحدمطلق-رضای ذات الهی بود رضای علی بسان خضر بی. حیات جاویدان-چوجان زمهر ومحبت کنی فدای علی-ننوشیدن -خسان-که از خم عبیر امیزجان فزای دلبر او?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3279/که مستب اده وحدتشده از ولاي علي/