وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

خونِ جوشانِ . حسین علیه السلام

آخرین مطالب خونِ جوشانِ . حسین علیه السلام به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.سیاست شناسی-!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است بسیاری از جوانان- که ژن . دارند-یک تصور خام دارند- که انچه در علن وظاهر است- ملاک اینده است- هیچ ک درسیاست بیشاز پنج سال نظربدهدحتی درامریکا مشاهد شدکه دوسال راهم نمیتواند دقیقا تشخیص دهند- تشخیص . مانند تشخیص پزشکی است- که همه نشانه هادرست باشد ودر دسترس باشد اقای ترامپ فرمودند نسبت به چین دراقتصاد سخت گیر ی میکنیم وبا کره شمالی وارد گفتگو میشویم وباروسیه همکاری میکنیم همه برع. شد-صد روز بیشترنگذشته استالذا بر بحث ها بایداز بزرگان یاد گرفت وسریع استنباط نکرد- واز هین جهت است بعضی احادیث که پیشگوئی کرده است- در ز ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3207/سياست شناسي-!!/
جنک- ثروت - دانائی

درخواست حذف اطلاعات
بسم  الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله عالمانه- جنگ- ٍثروت- دانائی- از .محمد حسین-رفیعی-گرچه پیشگوئی ها درست است ولی نتایچی که متصور است- به نظر میرسد میتواند به نحو دیگری باشدکه تاریخ نمونه هائی را نشان داده است- درکل تاریخ تا امروزه کشورهای کوچک به یک ابرقدرت چسبیده اند ودراینده همچنین  خواهد شدوتا حدودی خصوصیلات فرهنگی واقتصادی ان ابرقدرت را پیدا میکنند وجنگ همیشه رحقیقت بین ابرقرت ها شکل میگیرید که بیش از کشورهای کوچک ضربه میخورند  چون مساوی هستند نمونه ارمنستان- هرگاه ایران روم راش.ت میداد ارمنستان به سمت ایران میامد وهرگاه روم  ایران... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3202/جنک- ثروت - دانائي/
جنگ- ثروت- دانائی

درخواست حذف اطلاعات
بسم  الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله عالمانه- جنگ- ٍثروت- دانائی- از .محمد حسین-رفیعی-گرچه پیشگوئی ها درست است ولی نتایچی که متصور است- به نظر میرسد میتواند به نحو دیگری باشدکه تاریخ نمونه هائی را نشان داده است- درکل تاریخ تا امروزه کشورهای کوچک به یک ابرقدرت چسبیده اند ودراینده همچنین  خواهد شدوتا حدودی خصوصیلات فرهنگی واقتصادی ان ابرقدرت را پیدا میکنند وجنگ همیشه رحقیقت بین ابرقرت ها شکل میگیرید که بیش از کشورهای کوچک ضربه میخورند  چون مساوی هستند نمونه ارمنستان- هرگاه ایران روم راش.ت میداد ارمنستان به سمت ایران میامد وهرگاه روم  ایران... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3204/جنگ- ثروت- دانائي/
نیم نگاهی به مقاله .معززمحمد حسین رفیعی رحمت الله علیه

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله ارزشمند-جنگ-ثروت- دانائی- . جناب اقای محمد حسین رفیعی-ر مجله گرانسنگ چشم انداز ایران-شماره 96-میفرمایند-0 درحکومت داری نیز قانون اساسی ما دمکراسی پذیرفته اند- ولی انرا با تصویب قوانین عادی  به":دموکراسی استصو. :" تبدیل کرده ایم- وحتی بخشهائی  ازقدرت –هرنوع  انتخ.- راهم از طرف-مردم منکر میشوند؟؟ ماعملا- انتقاد را ": براندازِی:" تعریف میکنیم-قهر- فشار وزندان را به جای  تعامل وتفاهم با اپوزیسیون به کار میبریم حکمیت را ازکل ": دانائی:" جامعه محروم کردیم—اولا خودی وغیرخودی امری درست- هرکه رحمانی است خودی است هرکه .ی ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3206/نيم نگاهي به مقاله استادمعززمحمد حسين رفيعي رحمت الله عليه/
تاکتیک . گرائی !!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تاکتیک هم جنس گرائی-غرب برای منزوی . ایران ونشان دادن انکه ایران قوانین . وانسانیت را به ان اعتقادی ندارد- درحقیقت یک اعذوا بالله- نیم وحشی است دست به هراقدام وفریب میزند که از . بیش از این انتظار نیست- بسیاری از حربه ها نخ نما شده است ودیگر کاربردی ندارد-چندعددمعدود باقی مانده است—یک از انها همین مسئله . گرائی است-در غرب علنا جز گفتار که انهم بستگی به ای. و.ا دارد هیچگونه کمک مادی نکرده است- وتبلیغات شخصی است وحتی هزینه پزشگ دراین مورد- بسیار کم است- ولی تثیرات برروی جوانان بعلت روحی نه فیزیولوژی از چهارده درصد تا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3200/تاکتيک همجنس گرائي !!/
طرح مارشال رومل امریکائی!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم- ازقرار معلوم در امریکا سیاست به مارشال رومل دختر اقای ترامپ ختم میشود- که سرسخترین ل. . است ود.ورسانتاژها که گیر . میاید باید پانزده درصد شریک باشد وتورات به روایت انگلیسی  وبا سبک و. دیسنی اجرا میکند وهنوز پستر پیشرفت را طرح نکرده اند- ولی تاحدی شما ی طرح مشخص میشود- یا بایهود ویا به جهنم-هنوز شب چهارده ماه نرسیده است؟؟!! ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3198/طرح مارشال رومل امريکائي!!/
به روز بودن!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-شاعره ای فرمودند- زمان ما دیگر زمان لیلی ومجنون – حافظ وسعدی نیست- بایدبه روز بود فضا رادرک کرد—دوهن.یشه معروف هالیوودی-که باهم درجند . بازی .د- مدتی باهم هستند- مجری یک برنامه ازایشان سئوال میکند- ایاباهم ازدواج میکنید- اقا جواب میدهد- که اولاز . پدر ومادروسپس دوستان-بعدهواخواهان-بعدهالیوود-بعداگر درایران بودن  جناب اقای جوان-سپس جناب اقای مهران مدیری- هردو مقاله درباره  ایرانسل بنویسند اگرخوب بودند ایرانسل تاید کند این میشود به روز بودن؟؟!! ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3197/به روز بودن!!/
علت حمله امریکا به .!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-علت حمله امریکا به .-نظریات زیادی- مطرح است-که دراینده بهتر مشخص  خواهد شد- یک نظریه این است- امریکا وغرب جمعیت هائی که در .ا که درتحت کنترول . در . بودند اجازه مهاجرت به غرب داده نمیشد ودرترکیه هم شایعه بر مظنون بودن در عملیات توریستی- بود واین امرباعث شد که جمعیت این شهر  از دست . فرار کنند ولذا برای جلوگیری از انها این جریان-گاز شیمیائی- را تدارک کرد که انهارا تبرئه کند- موضوع دیگر که نظر یک کارشناس کردترکیه که از علوی به شیعه . ال. رحمت الله علیه خانوادگی تغیر مذهب دادند-علل دیگری مطرح میکند0 که ای. های معنوی مهم تر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3192/علت حمله امريکا به سوريه!!/
به خاطر میلاد فرخنده یکیاز عظمتهای اشرف مخلوقات عالم -علی علیه ا

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-روز ولایت یکی از اشراف ی خلقت برهمه بشریت بخصوص  پیروان حق وحقیقت مبارک وفرخنده باد- درباره علی علیه السلام گفتنی پایان نمی یابد- زیرا ممدوح حضرت حق جل وجلاله شریف است و. اکرم صلواته الله علیه واله والسلام ایشان رامدح کرده است که حناب اقای احمد مستنبط از شیخ صدوقکه ایشان از پایمبر اکرم صلواته علیه واله والسلم که فرمودند- میترسم شمارا بیشتر مدح کنم ومردم مانند .یت شمارا خدا بنامند- صد صفت ممتاز  ازایشان نقل کرده است- که  هرصفت منشا دهها صفت وعملکرد ممتاز دیگری شده است-درکتاب گرانسنگ- اول مظلوم عالم- که –دانشمند برجسته مجاهد تون... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3193/به خاطر ميلاد فرخنده يکياز عظمتهاي اشرف مخلوقات عالم -علي عليه ا/
وضعیت . در ایران!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم لله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- وضعیت . در ایران-مقدمتا-حدیثی از . اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- که مسلمان نه به خود ونه به دیگری ضرر نمیزند وهمچنین از دیگران هم نباید ضرر دریافت کند وبیادجلوی ضرر دیگران راهم بگیرد- ودران ح.  مسلمان نیست- یک موذی داست که بر ای ان فرد بایدقیم تعین کرد که به خوداش ضرر نزند- چون سفیه  است وبه دیگران نباید اجازه داد که ضرربزد چون موذی است-حضرت .عظیم الشان شهید ایت الله . مرتضی مطهری رحمت الله علیهدر باره این حدیث فرمودند که یک حدیث عقلانی هم است- اولا نشان میدهد که . تابع عقل هم است- ولی اهمیت اش دراین است که که . ومو... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3195/وضعيت اعدام در ايران!!/
مسئله انتخابات!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم اله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مسئله انتخابات- اولا فرهنگ ما .ی است همانطور که . راحل علیه السلام فرمودند نه شرقی است ونه غربی است و.ی است- سیاست ماهم بر همین اساس است- احزاب به صورت غربی وشرقی نمیتوانند درایران  محلی از اعراب داشته باشند-  ونیاز ی هم به ان- نیست ما باید مراکز تحقیقاتی و.ی- وشخصیتهای مهم علمی در ک.نه ودر مجلس داشته باشیم- که مجلس را درتصمیمات خوداش کمک ویاری برسانند- امروزه سیاست ایران چهداخلی وچه خارجی با پیچیدیگی های زیادی برخورد داراست چه از جنبه داخلی وچه از جنبه خارجی – درغرب یکی از دلائل این است که ایا سیسات داخلی مهم است وی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3190/مسئله انتخابات!!/
کلامی با قبطیان عزیز مصر!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-کلامی با قبطیان عزیز صحرای سینا- این پولیس نبی که بقول دوست دانشمند وعارف تاریخ شناس من-پلیس یهودیان منحرف ورومیان- احمق بود- درهرایه یک پسرخدا نوشت وهمچنین  همیشه صلیب را باخود داشته باشید وچهار صد سال .یان- رابه کشتن داد- درحالیکه یکبارهم نفرین ن.د  درحالیکه حجضرت . مداوم نفرین میکرد وخداوندمنان پاسخی سنگین میداد- وایشان فرمودند من باسمتکاران وظیفه دارم باشمشیر روبروشوم وچون مردم اهل جنگ نبودند- به اسمان عروج کرد واینبارهم برا ی همین امرنیامده است- که تاریخ تکرار شود بلکه زمانیکه .یان اماده نبرد باشند خواهد امد- وسرچشمه راخ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3188/کلامي با قبطيان عزيز مصر!!/
سیاه نمای درباره ایران!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای در .- درباره انتخابات ایران میفرماید-من سکولار هستم- درنتجه به قانون معتقد هستم- وسپس به دمکراسی وقانون بایداز طریق دمکراسی تعین شود- درغرب ازادی عقیده است- که درایران نیست- و.انی شیعه مذهب نیستند ویا معتقد به . نیستند درجه دو شهروندی  هستند- اولا - باید اثبات کرد خداوندمنان هست ویانیست- برای شما اثبات نشده است- برای اکثریت اثبات شده است وسپس خداوندمنان چه قانونی قبول دارد ومردم ایران انرا پذیرفته اند ومجلس راقبول .د که بر اساس رای اکثریت قانون تعین کنندودرضمن براساس چهر چوب قانون اساسی حرکت کند- قوانین مجل ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3186/سياه نماي درباره ايران!!/
تمدن غرب با تمدنهای گذشته وجهان سوم!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-هدف غرب در اولیت ان است که جهان متمدن سابق- که فرهنگ کار- وتحقیقات داشتند به زانو دراورد وسپس جهان سوم را کارافرین نشوند ومصرف گرا باشند- کل یونان که به خاط انکه شوهر ملکه انگلستان پرنس فلیب که یونانی است برای یونانیان امیتازات ویژه ای- درنظر گرفته شده است بدون ویزا به انگلستان میایند- سریعتراز همه وارد . میشوند هر شغلی بخواهند به انه داده میشود وبرای کار اجازه نمیخواند  وهرشغل کاری که بخواهند یادمیدهند- واگر مغازه بخواهند باز کنند وام بلاعوض ووام کم بهره میدهند- هواپیما مداوم یونانی وارد انگلستان میشود وفقط ک ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3184/تمدن غرب با تمدنهاي گذشته وجهان سوم!!/
بخش دوم نقد صفح ا. صدای امریکا!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم—بخش دوم-نقد- صفحه ا. صدای امریکا- مجری مربوطه – از یک. بی تبیر- ذکر میکند -عالم دینی- وظیفه اش  تنها تعریف دین وبیان قوانین دین- وبیان احکام دین است- درافعال –کارکرد-واعمال مسلمانان- ان جناب نباید کاری داشته باشد  واین به معنی فضولی است- درحقیقت دین . ارشادی نیست- حکومتی است- به اصطلاح رس.ی است- درحکومت افراد طبق قانون  باید عمل کنند وگرنه مجازات میشوند- ممکن است ایشان بیان کند- دین در عصر غیبت حق حکومت ندارد که به ان انشاالله خواهیم پرداخت- اما امر معروف ونهی از منکر به هیچ وجه تعطیل بردارنیست پس باید امربه معروف ونهی از منکر  انه ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3181/بخش دوم نقد صفح اخر صداي امريکا!!/
نقدی بر صفحه ا. صدای امریکا!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- من عدم درک صحیح- صفحه ا. صدای امریکا را-دال بر بی اطلاعی از . ناب محمدی صلواته الله علیه واله والسلم میدانم- وافرادی که نام برده اند—بجز فرد ا. رحمت الله علیه- دین شیعه را جعفری نامیدند- این عنوان برداران سنی روی شیعه گذاشتند- درحالیکه دین اهل بیت صلواته الله  علیهم اجمعین نامیده میشد  وبعدا دین دوازده .ی نامیده شد- ومیگفتد الجعفری رافضی است ودلیل انهم مذاهب اهل سنت است به اسم موسس ان نامیده میشد- مانند مالکی – شافعی وغیره که تعدادانها کم نیست- ولی چهارتای ان به اجبار حفظ شد ومابقیه به ضرب شمشمیر وفشار نابود .د—ا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3180/نقدي بر صفحه اخر صداي امريکا!!/
انقلاب شاعرانه!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-انقلاب کمونیستی- شوروی – یک انقلاب شاعرانه است_ انقلاب توسط تلویزیون- رسانه خطابه بوجود نمی اید- بیاددر مغز ورمح مردم جوشش داشته باشد- وگرنه فته میشود- درسا انقلاب 1917- انقلاب 1905 است- کا ر-روزی یازده- ساعت وشنبه ها ده ساعت- شرایط کاربسیار سخت-اتحادیه های تجارتی  درشرایط بسیارسخت بعلت حرص سرمایه داران واعمال نفوذ انان دراتحادیه ها که امروزه به ان مافیای  تجارتی گفته میشود-در سال 1904 تورم بسیار شدید شد- وحقوق بیست درصد کم شد- وصنعتهای بزرگ ماند ذوب اهن پاتیلوو تعداد زیادی کارگر را ا.اج کرد پدر جورجی کپون درخواست یک ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3179/انقلاب شاعرانه!!/
کلامی باا قای داریوش!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-سخنی با اقای داریوش-!! الحمد الله- که بقول حضرت شهید مجاهدعظمت انقلاب جناب اقای ایت الله .بهشتی  رحمت الله – از نسل سوخته جدا شدید- وفهمیدید- که مصلحتی- بدنیا نیامدید- که مصلحتی عمل کنید- نشانه بارز- نسل سوخته- محمدرضا شاه بود بسم الله الرحمن - زمانی که ان گرگ امریکائی با او مصاحبه- کرده- و سئوالات بسیار اسان که درضمن راه حل را نشان میدهد- پرسیده فقط یک سئوال برای حفظ خوداش بیان کرده- که دوموضوع است- که کارشناسان دنیا وکار شناسان ایران ومردم- همه متفق القول- هستند- شما چه میگوئید- شاه میپرسید شماهم- معتقد هستید؟؟ جناب میفرماید- بله- ش ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3178/کلامي باا قاي داريوش!!/
فلسفه .ی ‍‍!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-ایا . فلسفه دارد؟؟- اخیرا .- یک مناظره درباره فلسفه .ی اشت وجن. فرمودند- . فلسفه ندارد- زیرا شکنجه میکند- حقوق برابر  بین زن ومرد نیست—محیط زیست را-توجه نمیکند سیاست خشن دارد- وتعداد اقلام دیگری- ایا این مطلب ربطی به فلسفه دارد؟؟ ویا ربطی به فقه دارد!! شما میتوانید بگوئید خداود منان- وجود دارد ویاندارد- ایا خداوند منان- حکیم وعلیو وقادر است وئا نیست- این فلسفه است- ایشان فرمودند- در. علم کلام  .ی است- که شما میبایست قبول کنید که قران وحی است- پس درست پس هرچه درقران گفته است  منبای عقلانی پیدا میکند واثبات عقلانی ندارد؟؟ وایشان با اینج ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3176/فلسفه اسلامي ‍‍!!/
فتنه فرقه گری!!؟؟

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-فرقه گرائی- یکی از فتنه های که گریبان گیر بشریت میشود- فرقه گرائی است- ممکن است- در اوائل این فرقه نظریات درستی  داشته باشد- .سپس میبایست در اثر مطالعات از ان مرحله عبور کند- ولی فرقه گرئی با تهمیدات وحیله هائی فرد را دران مرحله فی. وثابت میکند- وا جازه عبور- به مراحل بالاتر را نمی دهد- وتبدیل به کفر ودروغ وبدعت میشود- این فتنه هم دامن  دین های الهی غیرالهی وای.وژی های سکولارسیمی ساخت بشرا را دربر میگیرد-روش ان یک روش گنوسی است- یک مطلب بی منطق وبدون دلیل ولی عوام فریب- ودهان پر کن است- وشناخت ان  کمی پیچیده است وباید فرد مهارت وتیزهو... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3173/فتنه فرقه گري!!؟؟/