وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

خونِ جوشانِ . حسین علیه السلام

آخرین مطالب خونِ جوشانِ . حسین علیه السلام به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.طرح های استعماری !!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—.ین اقتصادی زمان رژیم منحوس پهلوی درتمام ابعاد حتی فرهنگی یک .ین کاملا منحط استعماری بود-درحدود ده سال پیش  یک ماشینی از فرعی که به خیابان اصلی شلوغ منتهی شد بودن رعایت پیچید- وبا ماشین مادربچه ها تصادف کرد-وبیان کرد کاراورژانسی داشتم-ایشان فرمودند من نمیخواهم از کوپن استفاده کنم- شما به هرتعمیرکاری که خوب باشد ومنصف باشد من قبول میکنم- ماتحقیق کردیم- شخصی بنام  حسن اقا گفتند تعمیرکارخوب وصاف خوب ومنصف است سعدیه ا. محدوده شیراز از سمت شرق است- بایک جاده باریک به داریون کهمثلا بیست کلیومتری وسپس به .امه منتهی م ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3268/طرح هاي استعماري !!/
چناب اقای عنایت فانیلطفا توضیح دهید!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای عنایت فانی در . خودشان تجلیل زیادی از اقا کورش نیکنام- . سابق زردشتیان درمجلس شورای ملی کرده است- وافراد را ارجاع داده است به سایت که گفتمان های ایشان درانجا وجود دارد-و-همئ چنین به یکی از سایت های . فرمودند درانها مشترک شوید.در  سایت اولی مرقوم شده است که این سایت بعلت بداخلاقی وبد. مز.ف گوئی فلیتر وبلوک شده است ودومی هوبیان کرده است که این سایت پیدا نشده است لطفا کمی توضیح دهید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3267/چناب اقاي عنايت فانيلطفا توضيح دهيد!!/
شعارهای توخالی اقای ترامپ!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریت شخصی است—اقای ترامپ در سخنرانی اولیه . جهانی خود-نمره مردودی گرفت-ایشان فرمودند من از مسلمانان تقاضای اخلاق انسانی میخواهم- از موسس عربستان جناب عبدالعزیز بقعوان یک . سخاوتمند ی که بدنبال صلح بود وعربستان ی که تیکه تیکه شده بود به یک ملت تبدیل کرد که باهمه مشارکت درصلح وپیشرفت داشت- وبعنوان یک مرد بزرگ یاد کرد-؟؟!!- وفرمودند  من ریس جمهور مردم امریکا هستم که پیام انها- صلح –دوستی وهمکاری ومشارت د.یشرفت با کشور شما است- واشاره .د- که امریکا که بیکاری سرتاسران کشور را جاروب میکرد  من میلیونها- شغل ایجاد.- دقیقا همان سیاستی ک ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3266/شعارهاي توخالي اقاي ترامپ!!/
کدام دمکراسی!!؟؟

درخواست حذف اطلاعات
بسم الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من واقعا تعجب میکنمکه افرادی چومن جناب اقای . شریعتمداری فرزند ایت الله العظمی شریعتمداری که زمانی جزو پنج مرجیعت بزرگ ایران بودند که درباره . حکومتیئ چنین اظهارنظر کنند- من انرا حمل برتقیه میکنم-  انقل.- معنا های متعدد دارد ومسلم است از نظر . دارا یک معنای ویژه است که کاملا بامعنای غربی وشرقی ان فرق ماهوی  -واساسی -دارد—انقلاب زمانی است که جامعه احساس میکند وضعیت روبه خطر است وحکومت حتضرنیست وظیفه الهی وانسانی خودرا به خوبی عمل کند ملت درحال تضرر هستند- ودلیلی هم ندارد که چنین وضعیتی داشته باشند- وبه قول خارجی کلت ت... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3265/کدام دمکراسي!!؟؟/
مسئله قبض وبسط!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حضرت علی علیه السلام از همه والیان خویش ممت انسان با مردم رفتار میکی خواستند—از خداوند منان- وعذاب ا.ت بترسند= خط قرمز- ودربرابر زخارف دنیوی فریفته نشوند= ارزشهای  شایسته سالاری – وخط شکنی—درنگاه . علی علیه السلام قدرت فی نفسه هیچ ارزش ندارد= توحید مداری-درعالی ترین تحلیل- صرفا وسیله وسیله ای – است- برای رسیدن به اه. انسانی- واز دید- .- هدف -نیست—وبه همین دلیل—ایشان درطول زندگی  اش هیچ گاه به خاطر- قدرت  حرکتی انجام نداد- درحکومت .- کرامت انسان- درعالی ترین  درجه ممکن رعایت میشد—حضرت به کرامت ذاتی-انسان... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3264/مسئله قبض وبسط!!/
کثرت در وحدت .-.ی!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-صدای امریکا به زبت فارسی بخوبی روشن ا - ساسلست- که هژمونی( یک پارچگی) . ایران که توسط سیستم سلسله مدار .ی درایران ودرمنطقه درحال شگل گیری است  وبه یکقدرت بدون منازعه دارد تبیدل میشود- که باوجود انکه امریکا باتمام توان درمنطقه حضور دارد به پرتگاه- میفرستد- مورد خدشه قرار دهد ولذا انتخابات- را سازنده این هژمونی استمورد چالش قرارمیدهد- که بایدکثرت درکثرت باشد- نه کثرت دروحدت- حتی امروز هنر نقاشی که یک هنر شخصی است- بدبنال شناخت یکی سری اصول واحد وبه معنائی دارای یک سیستم کلی هستند میرود وهمچنین درخصوصیات .ن ومردان ه... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3262/کثرت در وحدت سياسي-اسلامي!!/
پول شوئی ایران !!

درخواست حذف اطلاعات
پول شوئی ایرانبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- صدای امریکا – جناب اقای فلا حتیان- بیان میفرمایند- جناب ایت الله رئیسی رحمت الله علیه- فرمودند که ما چند برابر میزانی که باید مالیات بدهیم به فقر وکارهای عام المنفعه- انجام میدهیم- ایشان میفرمایند- که ایشان متوجه نیست که باید اول مالیات بدهد وسپس با پولی که باقی می ماند کارهای خاص خودرا خودرا انجام دهد- ودینا چنین است درحالیکه جناب ایت الله ریسی درست میفرمیاند وایشان بی اطلاع است- ملکه انگلستان جزو ده نفر ثرومت مند دنیا است واز این کاخ هادرامد زیادی دارد- ولی هزینه نگهداری ان با .ت انگلستان است- زی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3261/پول شوئي ايران !!/
گسل ها-!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-به بهانه مقاله سایت رادیو زمانه- ایشان سعی کرده است درمناظرات ک.دهای انتخابات به قول ایشان گسل هائی را پیدا کند- ونقاط ضفی را اشکار کند-در روایت واخبار از . معصوم علیهم سلام الله اجمعین بعنوان نمونه از . سجادعلیه السلام فرمودندتا قبلاز ظهور . مانند کشتی ورش.ته به سمت هدف حرکت میکند- ویاشتری است مریض الحال افتان وخیزان حرکت میکند ویا جون جوجهای درجنگال عقاب اصحاب گفتند ان جوجه خوب خورده میشود- . علیه السلام فرمودند از معجزات الهی است که خورده نمیشود ولی پروازی برای اوج گرفتن ندارد وزمانیکه توسط . زمان علیه السلام .... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3259/گسل ها-!!/
هویت ملی-!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروزه تعریف :"هویت ملی":کاری بس دشوار شده است- یک سردرگم وتعاریف های پراز ابهام بوجود امده است- قبلا هویت ملی به معنای امروزی وجود نداشت هویت قبیله ای بود- مثللا میگفت من مادی هستم ویامن هخا. هستم ویا  اهل قبیله عدی هستم- بعدکه  ملت ایجادشد یکویت ملی به معنای امروزی وجود نداشت هویت قبیله ای بود- مثللا میگفت من مادی هستم ویامن هخا. هستم ویا  اهل قبیله عدی هستم- بعدکه  ملت ایجادشد ی هویت جغرافیائی بوجود امد مثلا من ایرانی هستم ویا انگلیسی هستم- بعد این کافی نبود- هویت فرهنگی مطرح شد اولین هویت فرهنگی را . مطرح کرد ک... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3257/هويت ملي-!!/
ایا بایدهزینه کنیم-؟؟!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درمقاله ای از دانشمند شهیر . حضرت ایت الله نقویانرحمت الله علیه0 با عنوان-:" گزینه ای بهتر از . دراین انتخابات وجود ندارد:"مینویسند---- اگر اصل .که مورد تائید .ی بوده است—اگر .ی به ان نقدی دارد- باید در به رفع نواقص واجرا  بهتر ان کمک کند- نه انکه با با گفتار ورفتارش اصل  انرا زیرسئوال ببرد-(در) این . با بیان اینکه- تعامل با دنیا –ودنیا مارا به عنوان یک حکومت مقتدر  شناسائی  کند- جای تردید ندارد- خاطر نشان کرد- اگر اشتباهی  وجودارد ان اشتباه ونقص باید ترمیم- شده واصلاح  شوند- اینکه ما قراردادی  که امضا کردهایم-را وبه حک... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3255/ايا بايدهزينه کنيم-؟؟!!/
خانم . علی نژاد ملاحظه کنند.!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-0اخبار- روسیه:امریکا شتابزده درباره کره شمالی بپر.د—سخنگوی وزرات امور خارجه روسیه:- مسکو امیدوار است امریکا درابتدا تمامی مسئل کره شمالی را بررسی وارزی. کند وسپسدست به اقدام یزند- همکاران امریکائی ما یکگ عادت بسیار بد دارند- ان ها ابتدا دست –به اقدام می زنند وسپس به مسائل نگاه می کنند-امریکا زمانی که فهمید انقلاب –بحرین ویمن به منافع انان ضرروارد میکند- وارد ائتلاف باعربستان شد که از منافع خلیج فارس بخش عرب نشین هم حمایت کند-داشتن شترهارا به سلاخی میبردند- دیدن روباه ای فرار میکند- به او گفتند کار با شترها دار ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3252/خانم مسيح علي نژاد ملاحظه کنند.!!/
تاریخ کدام را ترجیح میدهد!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-0اخبار- روسیه:امریکا شتابزده درباره کره شمالی بپر.د—سخنگوی وزرات امور خارجه روسیه:- مسکو امیدوار است امریکا درابتدا تمامی مسئل کره شمالی را بررسی وارزی. کند وسپسدست به اقدام یزند- همکاران امریکائی ما یکگ عادت بسیار بد دارند- ان ها ابتدا دست –به اقدام می زنند وسپس به مسائل نگاه می کنند-امریکا زمانی که فهمید انقلاب –بحرین ویمن به منافع انان ضرروارد میکند- وارد ائتلاف باعربستان شد که از منافع خلیج فارس بخش عرب نشین هم حمایت کند-داشتن شترهارا به سلاخی میبردند- دیدن روباه ای فرار میکند- به او گفتند کار با شترها دار ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3251/تاريخ کدام را ترجيح ميدهد!!/
رجز خوانی عربستان؟؟!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من تعجب میکنم که .ان نظامی ما از رجز خوانی عربستان سعودی میخواهند بارجز خوانی پاسخ دهند؟؟-عربستان عددی نیست که بخواهیم ما رجز خوانی کنیم-!!بناب  خبر رسانی – شیعه نیوز-عربستان در استان جیران- که درجوار یمن است- 64000 – نفر کشته ومجروح وفراری دارد-هنوز یک سنگرتاکتیکی درمرز یمن نساخته است؟؟- ونشان ترس  شدی انهااست درقلعه میان راهی برایکه برای مراقبت از افراد کهممکن است از یمن واردشوندویا ازجیران به سمت یمن روندموضع گرفته است- وسربازان یمنی با کمترین اسلحه باموشکهائی که از رده نظامی خارج شدند به این قلعه ها حمله میش... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3250/رجز خواني عربستان؟؟!!/
مانورهای تبلیغاتی . حضرتایت الله . رواحانی عزیر رحمتالله

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-با سلام گرم چون روز اشنائی- جناب اقای ایت الله. . دامت کرامته-به نظر حقیر- ایشان بیادروی مشکلات موجود چه از وجه داخلی وچه وجه خارجی بخصوص امریکا واروپا مانور دهد وراه حلها مناسب رامطرح کند وروی شخصیتهای کلیدی وک.نه مانور دهدکه دیگران فاقدان هستندوطرح اینده را باز گو کند ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3249/مانورهاي تبليغاتي سياسي حضرتايت الله دکتر رواحاني عزير رحمتالله/
شناخت ذکر!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درباره ذکر- خداوند منان-تاکید شده است- درحقیقت سرفصل های شناخت داوند منان است- به میزان معرفتی که بدنبال دارد ودرفرد دستگیره وقوت شناخت عمیق میشود ارزش دارد- ونقش کلید باب رادارد-دراحادیث تعداد انها زیاد است- امروزه برخلاف گذشته اولیت ها- تک نیست جمعی است –بسته ای است- بسته اولیت ها- بسته ثانویت ها-به نظر میرسد-مهمترین ذکر سبحان باشد که  بعلت عمومیت- درک ضعیف بشری درباره توحید- وکلمه تسبیح که از همان ریشه است دال بر  این معنا است  سبحان یعنی پا.ازی خداوندمنان از ضعف ونقص وکمبود وپلیدی ها است- است- که همیشه بشر اگر... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3247/شناخت ذکر!!/
نیم نگاهی به مقاله بعثت-حضرت ریاست جمهوری محترم ایدالله وبقاه

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی  به بیانات جناب اقای . ایت الله . ریس جمهور محترم ایدالله بقاه- درباره روز بعثت-میفرمایند-روز بعثت نبی اکرم . صلواته علیه واله والسلم سراغاز حیات  جدید برای جامعه بشری است- تمام انبیا ورسولان صلواته الله علیهم اجمعین برای بوجود اوردن حیات جدیدی بودند ولی حضرت رسول اکرم صلواته الله عهلیه واله والسلام ا.ین حلقه تکاملی حیات انسانی  است- اگر  علوم ارکانی دین را- فلسفه وعلوم عقلی و وحی ونص – اخلاق- فقه – علم انسانی وعرفان بدانیم که انبیا همه انها را درسطح درک عمومی این سیستم ونظام را  بخوبی تنظیم کرده بودند ولی بعدا انر م ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3246/نيم نگاهي به مقاله بعثت-حضرت رياست جمهوري محترم ايدالله وبقاه/
قدرت وتوان مندی ا ز ان خداوند منان لایزال است-!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظر یات شخصی است- با سلام وتهنیت به دانشجویان . بغداد-خدمت ان سروران عرض میکنم که بخش هنرهای ظریفه- به مجسمه های کوچک . ی ها همانطور که شایسته انان است وقهرمان شهید انطورذ که شایسته انان است ساخته شود-تاهن.یشه های تاتری- طبق سخنرانی اقای سفیر کبیر ژاپون دران . -اقای فومیو- ای .وا-که درتحت عنوان تجربیات ژاپون بعدازجنگ جهان دوم-درحدود سه میلیون ژاپونی در.ا  کشته شدند- واغلب .ا ویرانه شدند که هیچ نیازی نبود که رخ دهد امریکائی خوششان میاید که یکنوع افتخارات قل. برای خود درست کنند  وبگویند که بلدوزر هستند- ودرمرحله اول بحث های داغ اکادم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3243/قدرت وتوان مندي ا ز ان خداوند منان لايزال است-!!/
تاکتیک های مذبوحانه!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک تاکتیک یهودی غاصب است-که طبق داستانی- شیرامددریک گله .-وفرمودندهمه انسانها وحیوانات از این .زرد شکایت اول سر وصد میکند خواب برهمه حرام کرده است وبه مزرعه افراد دستبرد میزند وچه وچه ومن به ایشان اخطار مکینم اگر  مراعات کرد کشته میشود ویک دفعه دربیابان  به اوحمله دکرد واورکشت وخورد وهمه . گفتندحق اش بود- شیر بارها اخطارداده بودتا سه . باقی ماند اینها فهمیدند موضوع چیست- به شیر گفتندما اززندگی بیزار شدیم – ان دوستان ما هم- چنین بودند- نیازی نبود که چنین بازی در بیاوری میگفتی مابه نوبت خودرابرای غذا شما امده میک ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3245/تاکتيک هاي مذبوحانه!!/
جناب نخست . محترم ترکیه!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب نخست . محترم ترکیه- اقای گولن- قبلا یکی ازشخصیت های کلیدی ترکیه بودند- ئواجازه فعالیت داشتند وحتی . مسائل ای.وژی اقای  ریسجمهمر محترم ترکیه بودند وحزب ایشان راباهم هدایت می.د – وسازمان عریض وطویل اقای کولن که معلوم نبود پول ان از کجا تهیه میشود؟؟در سراسر ترکیه سامان گرفت اختلافات پیدا شد ایشان به امریکا رفت ولی نظریات ایشان ازادانه میتوانست- به گوش برسد وتشکیلات ایشان بکار خود ادامه دهد- سپس کودتا رخ دادفرض را میگذاریم اقای گولن به کمک امریکا انرا پیاده کرد- خوب شمامیتوانستید حزب ایشان غیر قانونی اعلام ک ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3240/جناب نخست وزير محترم ترکيه!!/
رمز مورچه شناسی!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- انگلستان دریک مرحله- گیچی وگریز به مرکز را پیدا کرده است بقول یک .  انگلیسی . لندن که افسر نظامی درجنگ جهانی درتهران بوده است مشتریان خود را ازدست میدهد زیرا به دشمان خود احترام میگذارد ودوستان خودرا چپاول میکند وباید گفت مانند بعضی سنگ . های  فضائی وشهاب ستمگ ها جز با نور ماورای بنفش د یده نمیشوند عمل میکند که ناگهان این بصیرت پیدا میشود- حتی اگر درکشور استونی باشد وگاهی هم راه چاره درهمان کشوراستونی است انسان از مدارخود نبایدخارج شوده که دچار از دست دادن مایعات بدن وضعف شود- شخصی از . صادق علیه السلام سئوال کر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3233/رمز مورچه شناسي!!/