وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

خونِ جوشانِ . حسین علیه السلام

آخرین مطالب خونِ جوشانِ . حسین علیه السلام به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.ولی درست است!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-چالشی در واقعه  غدیر- فرض را میگذاریم- که علت بوجود امدن غدیر خم  این بوده است که- خداوند منان- مسئله ای که افرادی که درجریان یمن برسر غنائم باعلی علیه السلام درگیر شدن واز حضرت علی علیه السلام-دل گیرشدن- گرچه زمانی که به خدمت رسول اکرم صلو.ه الله علیه-واله والسلم رسیدند- حضرت رسول اکرم حکم حضرت علی علیه السلام را تائید .د وفرمودند دفعه دیگر از حضرت علی علیه السلام شکایتی نکنیدح زیرا ایشان ممسوس-درذات الهی است- این همان- معنای- عذفانی نایل شدن وتقرب به الهی داشتن است- دقیقا معنای  ولی است- اقایان میفرمایند- چرا کلم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3171/ولي درست است!!/
چالشی درباره اقای . علی مطهری رحمت الله علیه.!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر چالش وگفتمان .- درباره جناب اقای . علی مطهری علیه السلام—. شیعه- از لحاظ  مسیر . اش دوح. دارد- یک زمان- بعضی از.ان علیهم السلام اجمعین- درحیطه قدرت . بودند- مانند . اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- حضرت علی علیه السلام-.حسن وتاحدی . حسین علیها السلام و. رضاعلیه السلام- ویک دروره از زمان بعضی دیگراز .  علیهم السلام- درحیطه قدرت نبودند—در زمانی .ان علیم السلام اجمعین درحیطه قدرت نبودند-0 مسیر  سیاست-جذاب است- طرفدار زیاددارد- وفقه ان بسیارروشن است- چون نمیخواهد مشکلات جامعه را حل کند- درحالیکه درعصری بوده است که مشکلات جامعه ب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3170/چالشي درباره اقاي دکتر علي مطهري رحمت الله عليه.!!/
مهاجم انگلیسی!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-داستان مهاجم انگلیسی – درست مانند .ی های سوئد- یک جریان پیچیده است- به احتمال زیاد این فرد خالدمسعود به عراق یا . اعزام شده است- سپس به لندن احضار شده است—احتمالا تحت فشارقرار گرفته است- که جاسوس دوجانبه با روس ها ویا . واقع نشده باشد- ومسائلی دراین حدود- موردتوجه بوده است- این اقدام ع. العمل . به بعضی جریانهای درارتباط با انگلستان است که خواستند تلافی کنند- ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3169/مهاجم انگليسي!!/
حدود دمکراسی- در ای.وژِ ی ها-!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نقدی بر گفتار اقای بهروز خلیق- موسس فدائیان خلق- اکثریت- ایشان میفرماید تحولات جدید- بخصوص پس از فرو پاشی شوروی-که تحولات جدیدی درکومنیست بوجود امد- یک تحول پایه ای در تعریف دمکراسی را ایجاد کرد- که میبایست بعلت فراهم شدن- ظرفیت وامکانات جدید-دمکراسی میبایست- حوزه وسیعتری پیدا کند- ودرنتجه تضاد با دیکتاتوری پرولتیاری پیدا میکرد- وچون میبایست این تضاد را درحزب کمو نیست وسپس کمیترن = کمونیتست بینالمللی- لحاظ میشد ولذا بایدوارد استراتژی میشد؟؟!!- استراتژی تعریف اش هدف های کلی ونهائی است- که به - هیچ وجه نبایدتغیر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3168/حدود دمکراسي- در ايدولوژِ ي ها-!!/
نقدی بر مقاله اقتصاد -سیاست ایران!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نقدی  بر مقاله- محافظه کاران- در حسرت :"مدل چین:"  سایت فدائی خلق اکثریت----- الگوئی که دران- اصلاحات . محلی از اعراب ندارد؟؟!! اقایان- زیربنای اعتقادی بشریت را اقتصاد میدانند- وروبنا هم که کمک کننده به زیربنا است-سیاست واخلاق میدانند—وقتیکه مکتب اقتصاد تغیر کر د- انسان درحقیقت هویت اش تغیر میکند؟؟!! لذا زیربناها هم باید تغیر کند- یک .شه پوچ وبی معنا است- حضرت ادم علیه السلام- با انسان امروزی هیچگونه فرق ای ندارد- اقتصاد که نمیتواند ماهیت  وهویت انسانرا تغیر دهد- مثلا بگویم که فردی که درشکه را میراند- وبافردی که هواپ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3167/نقدي بر مقاله اقتصاد -سياست ايران!!/
شناخت . راحل علیه السلام!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درخدمت یک عالم بودم- من درباره نظریات ایرانیان در انگلستان راجع به مذهب میگفتم- ایشان فرمودند من هم مطلع هستم پسر برادر یاخواهر ایشان تردید از من است درامریکا تحصیل میکند مفصل برای من مینویسد- درهیچ دورهای ازتاریخ ایران مذهب دراین حد قهقرائی نبوده است- یک جناب طلبه فاضل فرمودند از زمانی که تلویزیون به شهرستان ما امده است اهتمام به . اول وقت کم شده است واهتمام به دیدن- سریال امریکائی بیشتر شده است-من پرسیدم- پس . راحل رحمت الله علیه والسلم برچه اساسی- میخواهد قیام کند- از کجا معلوم میشود که خداوند منان- توجه خاصی د... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3166/شناخت امام راحل عليه السلام!!/
چب نمای- با ترفند غربی!!؟؟

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مدتها است که درسایت های فارسی- کشورهای غربی به ظاهر میخواند حقایقی- درباره وضعیت های افراد .-در رژیم پهلوی وایران رامقایسه کنند—و اثبات کنند که وضعیت برخورد زمان سابق با وضعیت فعلی حکومت .ی به مراتب بهتر بوده است؟؟!!مقدمه اول-دوسیستم- فرهنگی – .- درجهان-موجود بود- یک متعلق به غرب- که دیسپلین ونظم مهمتر از احساسات وانسان دوستی است- تا انجا که انسان میبایست به یک ربات-فرهنگی – . تبدیل شود- تنها مذهب .یت بود که عواطف دران مطرح بود- ودر شرق- رفافت وباندبازی- واحساسی برخورد .- برنظم ودیسپلین برتری داشت-درغرب چناچه این وض ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3165/چب نماي- با ترفند غربي!!؟؟/
سال نو فره ایزدی کهن راتبریک عرض میکنم!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-سال نو کهن نیروزی ایزدی را به همه زاهدان پر انرژی شیک ولو. ارزان .- که رشد  دران است- بسوی ا.ت هرچه تمام تر اشرافی گری با تمام انرژی مثبت معنوی طلب—وصل وبست- وپر از ا جل.های وصل این دنیائی  وان دنیائی تبریک عرض میکنم که سال پراز وصل وجلوهای ایزدی باشیم—لطفا به قول ان جوان رعنای کرمانی درفرودگاه مهراباد تاخیر درهواپیمای کرمان  نداشته باشیئد که به بست برسند-وهرچه میخواهید به هوا پیمای . به هواپیما وکارکنان جان برکف خدوم استراحت دهید که که دل نمی کنند-لطفا درهواپیمای مسافرتی تعدا دی اسباب بازی جیغ زن هم .یداری کنید ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3162/سال نو فره ايزدي کهن راتبريک عرض ميکنم!!/
سال نو فره ایزدی کهن راتبریک عرض میکنم

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-سال نو کهن نیروزی ایزدی را به همه زاهدان پر انرژی شیک ولو. ارزان .- که رشد  دران است- بسوی ا.ت هرچه تمام تر اشرافی گری با تمام انرژی مثبت معنوی طلب—وصل وبست- وپر از ا جلوهای وصل این دنیائی  وان دنیائی تبریک عرض میکنم که سال پراز وصل وجلوهای ایزدی باشیم—لطفا به قول ان جوان رعنای کرمانی درفرودگاه مهراباد تاخیر درهواپیمای کرمان  نداشته باشیئد که به بست برسند-وهرچه میخواهید به هوا پیمای . به هواپیما وکارکنان جان برکف خدوم استراحت دهید که که دل نمی کنند-لطفا درهواپیمای مسافرتی تعدا دی اسباب بازی جیغ زن هم .یداری کنید ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3163/سال نو فره ايزدي کهن راتبريک عرض ميکنم/
مسئله قصاص-!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درمقاله زیبای- حضرت . مجاهد ازاده- جانباز- جناب مستطاب-.  لطف الله میثمی- رحمت الله علیه- بعنوان یک شاگرد کوچک شاگردان ایشان- چند نکته را به عرض برسانم امید با نظر اغماض و تذکر های ارشادی خود از این حقیر خود داری نکنند-حیف  ام امد که این نکته را اضافه نکنم—در ایه که خو.د درسال گرد سترک مردان ایمان- که حیف است درجبهه باشند ودر قلمروی فرهنگ نباشند- حضرت شهیدنستوه ورستمی منش- حضرت جناب  اقای  شهید مصطفی  یوسفی- رحمت الله علیه- سروه انبیا- ایه 16 کنایه ازاین است تمام مخلوقات کهبین اسمان وزمین است که کل مخلوقات را دربر می ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3161/مسئله قصاص-!!/
سیا- به ریش -عوامل خود میخندد

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-یک جن. جوان از امریکا به شیراز اماده بود-بامن صحبت میکرد-که اخبار ضد ونقیضی درباره ایران من مداوم میشنیدم- البته تلویزیون امریکا کم کم به سمت بی طرفی میرفت وفقط اخبار مهم ایران رامطرح میکرد- ومن  مرز دیوانگی رسیده بودم- بفکر رسیدم- که بروم به- بخش  ایرانشناسی . واز انها سئوال کنم ورفتم بای یک پرفسور  ایران شناس صحبت . از ایشان پرسیدم شما وضع فعلی ایران را میشناسید  گفتم بله میشناسیم- ومن باز پرسیدم منابع شما معتبر است  ایشان ما تخصص داریمحتی از رو.مه ایران هرطور بنویسند مطلب را پیدا کنیم- ارتکازی- خانم .انگلیسی در . لندن- بیان می.د-... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3160/سيا- به ريش -عوامل خود ميخندد/
عقل قرانی-!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-دو گلایه- جناب . معزز ومکرم وانشمند بنام .ی حضرت ایت الله  .- در اسیت مبارک ایشان بحث –انسان شناسی – خود را پاک . –چرا-؟؟ ودوم سایت مبارک  شیعه نیوز دران نمیتوان مثلا جستجو کرد که مقلات حضرت ایت الله معزز ومکرم جناب اقای حائری را ردیف کند  تا مقاله انسان شناسی را بدست اورد—یک شکل اساسی انسان دارد-وان عجول بودن انسان خیلی زود بقول انگلیسی ها چهارچوب استراتژی ها را میبندد- واجازه نمیدهد حقایق دیگری وارد این است- فقط حقایقی که تصویر این استراتژی را کامل میکند اجازه ورود میدهد- درست مانند این پاری هائی که یک تصویر دارد  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3158/عقل قراني-!!/
سیگار کشیدن از تمام جهات حرمت دارد!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حضرت ایت الله حائری  .- رحمت الله علیه کشیدن  سیگار را حرام دانستند-حضرت ایت الله العظمی جناب اقای مجاهدزنده-ناصر مکارم رحمت الله علیه هم سیگار کشیدن را حرم دانستند-جنای حضرت ایت الله حائری . رحمت الله علیه- درمحل . بینالمللی- رضوی علیه السلام فرمودند-چرا اقایان دست روی دست گذاشتند- ودر فتوادادن تردید دارند—این نوع اقدام بازی . با دین است—. . سابق شیراز  ادامه داد- وقتیکه پزشکان میگویند- سیگار کشیدن- اثار م.بی برای  سلامتی بشر دارد- برای مجتهدین تکلیف است- که اعلام حرمت کنند و فتوا  بدهند-معنای پزشکی  .ی این نیست- ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3156/سيگار کشيدن از تمام جهات حرمت دارد!!/
فمنیست ازاد .ش؟؟!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- فمنیست-و- برهنگی .ن-درغرب سیاست-درضمن-دادن ازادی- به .ن- به انها هم جهت شخصیتی داد- وچنین وانمود کرد- که ارزش .ن در نزد مردان- ارزش های زیبائی  وس. است- واه. زیاد- . واقتصادی واچتماعی پشت وباطن این مطلب است- لذا حربه .ن برای بدستاوردن وشغل وغیره زیبائی وس. بود گرچه درواقعیت میزان این انتخاب- وکاربرد ان بسیار ناچیز بود ولی تبلیغات بسیار زیاد بود- لذا کم کم بعضی .ن نسبت به این امر اعتراض داشتند ومعتد بودن- کهاینامر .نرا شسشوی مغزی وفکری میکند- وبرابری بامردان درعرضه های مختلف را .ن نمیپذیرنند وخودرا دست کم میگیرنند- و.ن فم... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3155/فمنيست ازاد انديش؟؟!!/
اقای گوب.-!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-  شخصی در زمان اقای هیتلر- بنام اقای گوب. وجود داشت که  ایشان تصور میکنم- تخصص روانشاسی تبلیغات- در رادیو وتلویزیون خوانده بود- در ک.نه اقای هیتلر سخنگوی نظامی شد- روانشناسی جنگ از صدر تاریخ شروع شده- جریان حضرت ه.ل رحمت الله علیه وملعون ق.ل- لعنته الله شروع میشود—وتبلیغات واخبار جنگی نقش زیادی درتقویت نیروها ومردم وفریب دشمن داردوبه قوانین زیادی دست پیدا شده است در دوران معاصر بیشتر از اصول  اقای گوب. استفاده میشود- ولی بکاربردن-ان- بسیا.یچیده است- بعنوان مثال المان در زمان نازیسم بعداز لشکر کشی خشایارشاه به تر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3154/اقاي گوبلز-!!/
قرت العین به روایت تاریخ!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی گفتمان  به سایت .-درباره  خانم قرت العین- بهائی-نام  اصلی ایشان- ام السمه است- وپدراش که از خاندان علمای شیعه- درقزوین بودند- پدراش- حاجی صالح برغانی قزوینی بودند گفته شده است که مجتهد بودند- این نوع اجتهاد غیراز اجتهادی امروزه مطرح است- این فاراد درحوزه هدف نهائی انها- این بوده است که خوب رساله را درک کنند مبانی فقه را تا انجا که لازم است بدانند که با یک مرجع عظیم الشان مانند-نائینی – شیراز- اصفهانی وغیره-رحمت الله علیهم اجمعین- مسائل مردم رابخوبی تشریح کنندوا پاسخ ان حضرات را به ارباب رجوع بیان کنند وچون دراین باره به ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3152/قرت العين به روايت تاريخ!!/
شفاعت - ابن وهاب!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به کتاب توحید اقای  ابن وهاب-درباب کمک خواستن وبه دعا طلبیدن غیر الله شرک – است- ایه یونس-105-107- جز خدا- چیزی را که نه سودی به تو می رساند- ونه زیانی- مخوان! که اگر چنین کنی- از ستمکاران خواهی بود.-و- اگر خداوند- برای اگر خداوند-( برای امتحان یاکیفر گناه) زیانی به تو برساند- هیچ . مانع فضل او نخواهد شد-! انرا به هر .  از بندگانش بخواهد میرساند- واو غفور ورحیم است- اولین شکر که ترجمه برابرترجمه قران نمونه ایت الله العظمی عظمت مکارم . رحمت الله است-خداوند منان میفرماید از بت ومانند بت که قدرت سود رساندن وزیان رساندن ندارند چیزی نخ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3151/شفاعت - ابن وهاب!!/
دانشجویان! اینترنت را رها کنید؟؟

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمان الرحیم- نظریات شخصی است- نیم نگاهی به مقاله- دانشجویان! اینترنت را رها کنید- برگرفته -از رو.م  اطلاعات- 15 اسفند-گفت وگوئی  اسکات اریک کافمن- با مارک باوئرلین استاید . ایموری درباره وضعیت اساتید-در ایالات متحده امریکا-مارک باوئرلین- . . ایموری – اخیرا با نگارش یادداشتی در رو.مه نیویروک تایمز-از –": معنای استا . بودن:" سخن گفته است- او در طرح این مسئله برنقش . به عنوان کامل از ": اقتدار اخلاقی": تاکید کرده است- از دید باوئرلین:" در حال حاضر بنابر دلایلی چنین امری  درخصوص بسیاری از اساتید صدق نمیکند- وشماری از  انها- به ورش.تگان بی اعتبار اخلا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3150/دانشجويان! اينترنت را رها کنيد؟؟/
پس مسئله حل نشد!!

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- حضرت فاطمه سلام الله علیها- درمسجد مدینه به ابوبکر قریب به  این معنا فرمودند کاری نکنید که موش ازمایشگاهی شوید ودیگران از شما عبرت بگیرند- شما ازدیگران عبرت بگیرید وقریب به همین معنا –خانم . انگلیسی در . لندن فرمودند- علوم انسانی  ودینی که یک علوم قراردادی نیست به قول مرحوم عظمت . علی شریعتی رحمت الله علیه قوانین محکم ودقیق دارد –که اخیرا . پیاژه انرا اثبات کرده است ویک تحول انقل. دران ایجاد کرده است به قول .مرحوم  علی شریعتی رحمت الله علیه- د.اریس – کنار رود سن یک محدوده قراردادند که انجا زن ومرد باید بالباس شن ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3149/پس مسئله حل نشد!!/
انا لعطیناک الکوثر-بخش سوم

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم- انا اعطیناک الکوثر – بخش سوم- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند-که حضرت جبرا ئیل علیه السلام برمن نازل شدند وفرمودند چهل روز روزه ودعا کن وسپس نصف این سیب بهشتی در بهشت عدن که دروسط بهشت است ومخصوص اهل بیت . اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است ومنافات ندارد با خانه های دیگر حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم درجای جای بهشت- که مومنین و.ان صلواته الله علیهم اجمعین واولیا الله صلواته الله علیهم اجمعین واله والسلم در گردادگرد خانه ایشان صلواته الله علیه واله والسلم باشند –معلوم میشود بهترین میوه بهشتی سی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/3148/انا لعطيناک الکوثر-بخش سوم/