وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

سرآغاز

پست با عنوان سرآغاز به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.سرآغاز

درخواست حذف اطلاعات
از این بیت امیدوارانه تر مگه میشه؟ . . در نومیدی بسی امید است. پایان شب سیه سپید است ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ یادت باشد همیشه گریه . سرآغاز بدترین روزها نیست با طراوتترین روزها بعد از گریستن ابرهاست که بوجود می آید ~~~~~~~~~~~جملات امید بخش~~~~~~~~~~~ طبعا “گذشته” را نمیتوان تغییر داد اما, قطعا “حال” در دستان توست تا آینده را تغییر دهی ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ شما موفق خواهید شد اگر … کارها را متفاوت تر از قبل و با تمرکز بیشتری تکرار کنید ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://a-nic.blog.ir/1395/11/27/بیت امیدوارانه