وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

رس.

آخرین مطالب رس. به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.مجموعه رباعیات . علی رجالی(اجتماعی)

درخواست حذف اطلاعات
مجموعه رباعیات اجتماعی . علی رجالی  دانی که چه چیز تا قیامت با توست اعمال مفید تا نهایت با توست علمی که شود چراغ و شمع دگران با دادن سود بینها یت با توست   آرامش آدمی ،ز دین است  اخلاق نکو،ورا نگین است عقل و ادب و حیای انسان منجی بشر،ز مکر و کین است    بهشت فاسقان در این جهان است بهشت زاهدان در لا مکان است بهشت عاشقان اند ر دو عالم جمال جان فزای دل ستان است    ای کاش، که دلبسته ی دنیا نشو یم ای کاش، غریق . و جاه  نشو یم گردیم صدیق و  مخلص و اهل سلوک ای کاش، که بی قرار فردا  نشویم     زندگی در گذر و یک سفر است... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/04/مجموعه-رباعیات-دکتر-علی-رجالی-اجتماعی
جان نثار

درخواست حذف اطلاعات
شیعه خلقش چون . مجتبی است از خشونت های نفس دون رهاست روز ها چون شیر و شبها عابد است جان نثار خط سرخ مر تضی است    ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/04/جان-نثار
حضرت زینب

درخواست حذف اطلاعات
السلام ای صاحب فضل و شعور زینب ای اسطوره ی صبر و حضورکاخ را با نطق خو د کردی .ابگشت رسوا مظهر فسق و فجور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/05/حضرت-زینب
زینت رنان

درخواست حذف اطلاعات
زینت زن در اطاعت از خداستدور گشتن از گناه و هر خطاستزینت زن در . و پاکی استبندگی وزهد کار اولیاست ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/05/زینت-رنان
انتظار مادر

درخواست حذف اطلاعات
گرم کن تو خانه را با رفت و شد انتظار مادر است از رنج خوداو تو را پرورد با غم خوردنشاجر مادر را .ی قادر نشد ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/05/انتظار-مادر
فاتح خیبر

درخواست حذف اطلاعات
ای فاتح خیبر، ید تو دست خدا بودبا آن همه تجهیز،عدو رو به فنا بودهارون زمان، بهر نبی شانه به شانه  دلبستگی و عشق تو  از مهر و وفا بود ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/05/فاتح-خیبر
کرم

درخواست حذف اطلاعات
شیعه یعنی راس خونین در حرم عشق بازی با خدای ذوالکرم شیعه یعنی صاحب عفو و گذشت می دهد انگشتی را از کرم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/04/کرم
مجموعه رباعیات . علی رجالی(اجتماعی)

درخواست حذف اطلاعات
مجموعه رباعیات اجتماعی . علی رجالی  دانی که چه چیز تا قیامت با توست اعمال مفید تا نهایت با توست علمی که شود چراغ و شمع دگران با دادن سود بینها یت با توست   آرامش آدمی ،ز دین است  اخلاق نکو،ورا نگین است عقل و ادب و حیای انسان منجی بشر،ز مکر و کین است    بهشت فاسقان در این جهان است بهشت زاهدان در لا مکان است بهشت عاشقان اند ر دو عالم جمال جان فزای دل ستان است    ای کاش، که دلبسته ی دنیا نشو یم ای کاش، غریق . و جاه  نشو یم گردیم صدیق و  مخلص و اهل سلوک ای کاش، که بی قرار فردا  نشویم     زندگی در گذر و یک سفر است... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/04/مجموعه-رباعیات-دکتر-علی-رجالی-اجتماعی
مجموعه رباعیات . علی رجالی(خدا شناسی)

درخواست حذف اطلاعات
خدا شناسی   ما به دنبال خ.م ، ولی او با ماست گهری هست که در عالم هستی پیداست او بود خالق هستی و جهان پرتوی او  نتوان وصف خدا کرد، که او ناپیداست   آن خ. که پرستیم کجاست  او بود ظاهر وپنهان از ماست اوبزرگ است و امید .ست خلق را هادی و خود نا پیداست   محبت بود رحمت حق به ما بود لطف او بر من وبر شما نباشد  خدا را نیازی به . ضمیر تو خواند خدا را خدا   بیان کرد وصف خدا را .ی مجو جزمحبت به انسان بسی که در عشق و آگاهی و عفو جو که هر چیز دیگر بباشد خسی   ما همه موجیم و او دریا بود ما همه صفریم او یک ها بود آب دریا کی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/04/مجموعه-رباعیات-دکتر-علی-رجالی-خدا-شناسی
مجموعه رباعیات . علی رجالی (عرفانی)

درخواست حذف اطلاعات
مستی ما مستی انگور نیست لحظه ای در خود شدن منظور نیست مستی ما بی خود از خود گشتن است   شوق جنت رفتن و یا حور نیست     عشق را تفسیر و تعبیرش خطاست عشق دانی گوهری نزد خداست عشق ما باشد هوس,آن عشق نیست عشق دانی ذات پاک کبریاست     هر که دارد ادب و شور و نوا بسم الله هر که خواهد اثر ذکر و دعا بسم الله آنکه اندر دو جهان عشق حسینی دارد بهر دیدار حسین و . بسم الله          وصل حق، رفتن و بر گشتن ما از ازل است رنج ها دارد ،و طی . آن با  عمل است  تابع  عشق عجب تابع  پر پیچ  و  خمی  است هفت  خوان  دارد،  و  رفتن به فراز ک... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/04/مجموعه-رباعیات-دکتر-علی-رجالی-عرفانی
روزی رسان

درخواست حذف اطلاعات
به نام خداوند روزی رسان دهد رزق ما هر زمان هر مکان توکل بر او هست ما را کمال که نامش بود ورد پیر و جوان ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/02/روزی-رسان
محبوب

درخواست حذف اطلاعات
هر که نفس خویش را سرکوب کرد خویشتن را در جنان محبوب کرد با ریاضت بر خود و امیال خود    عشق حق را در دلش مجذوب کرد    ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/02/محبوب
رابط حق

درخواست حذف اطلاعات
ولایت ریشه و اصل و عمود است چو سدی پیش افکار جمود است مسلمان در پناهش در امان است ولایت  شافع ناس و وجود است ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/03/رابط-حق
غدیر خم

درخواست حذف اطلاعات
دین حق در روز خم تبیین شده چون . المومنین تعیین شده بعد احمد مرتضی باشد .  عید ما و جشن ما،  آیین شده ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/04/غدیر-خم
مجموعه رباعیات . علی رجالی(اهل بیت)

درخواست حذف اطلاعات
خون به دلم ، ای مه تابان ، چرا     رخ ز همه مخفی و پنهان ، چرا دیده ای  ما منتظر روی تو ست       رو ننمایی ، به  یتیمان  ، چرا   با آمدنت  دلم  صفا    می یابد               باران امید دم به دم می بار د   عشق تو به جان ما ، زده آتش ها خنده به لبان بینوا می آید       با آمدنت جهان گلستان گردد    بیداری ما ز فهم قرآن گردد یاد خوش تو ، به دل دهد آرامش دوری بشر ز نفس و . گرد د   ای کاش، که صاحب ا.مان می آمد    دستور قیام، بی امان می آمد مهدی ز پس .، برون می گردید    صوت شه جان ز هر مکان می آمد     ای کاش، که ظلم و جور بر چید ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/04/مجموعه-رباعیات-دکتر-علی-رجالی
خدا جهان

درخواست حذف اطلاعات
به نام خداوند روح و روان خداوند جان و خدای جهان نباشد جز او لایق این ندا سر آغاز هر کار در هر زمان ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/02/خدا-جهان
خطا

درخواست حذف اطلاعات
چو آلوده گشتی به کار خطا . توبه و رو به سوی خدا عبادت به نزد خدای کریم تو را دور می سازد از هر بلا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/01/خطا
یقین

درخواست حذف اطلاعات
تو را ه.نی اهل یقین سفارش شده بر همه مسلمین تو را دور می سازد ازاشتباه رفیق فهیم و صبور  و امین      ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/02/یقین
توبه چیست

درخواست حذف اطلاعات
توبه خدا  انسان موجودی ضعیف، و در برابر ناسازگاری ها و ناهمواری ها، ناتوان است. از جمله نشانه های ضعف انسان آن است که در برابر طوفان غرائز و تمایلات گوناگون، پایش می لغزد و اگر نبود که خداوند ب. به نامِ «توبه» را پیش روی انسان گشوده است، هیچ آدمی زاده ای روی سعادت و نیکبختی را نمی دید، و هرگز پایش به رضوان پروردگار باز نمی شد. آری، انسان گنا.ار، چاره ای جز بازگشت به سوی پروردگار ندارد اما چگونه و با کدام وسیله؟! او که ازخود هیچ ندارد! او که همه هستی خود را مدیون عنایت و توجه خداوند است . اینجاست که بار دیگر فضلِ الهی دستگیر انسان می شود و او را از سقوط ن... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/02/توبه-چیست
حب و احسان

درخواست حذف اطلاعات
نشان برادر به آیین و کیش بود حب و احسان به اقوام و خویش کمک بر فقیران و درماندگان فزونی دهد مال و اموال بیش ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/03/02/حب-و-احسان