وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

رس.

آخرین مطالب رس. به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.برداشتهای از آیات قرآن مجد

درخواست حذف اطلاعات
 باسمه تعالی برداشتهایی از آیه های قرآن تربیت الهی انسانها وقتی به دنیا می آیند خالص و پاک و صاحب کمال و تربیت هستند.چون خداوند مربی و تربیت کنندگان آنهاست. اما وقتی در این دنیا پا می نهند و مربیان گوناگونی را الگوی خود قرار می دهند، بتدریج بی تربیتی را از ما .ب می کنند. آنها شاد و بی غم  و غصه و صادق هستند.گویند حرف درست را از کودک بشنو. اما بتدریج دروغ گفتن و حیله و حقه بازی و کارهای زشت را از ما یاد می گیرند.   خدای متعال و اولیای الهی می توانند ما را به راه درست و مستقیم هدایت کنند. رزق پاک و مال باشد گر حلال  نیست اندوه وغم و درد وملال  می شود فر?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/05/01/برداشتهای-از-آیات-قرآن-مجد
عشق یزدان

درخواست حذف اطلاعات
عارفان را آدمیت طالب است نفس دون مشغول و بر ما غالب است یار خود را جستجو هر دم کنند عشق یزدان در ضمیر و جاذب است ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/05/03/عشق-یزدان
عبادت الهی

درخواست حذف اطلاعات
باسمه تعالی برداشتهای از آیات قرآن عبادت الهی منظور از عبادت، کوبیدن و صاف . جاده از دست انداز های صفات رذیله است.در حقیقت مبارزه با نفس است.دل انسان همانند باغی می ماند که اگر گل های زیبا و خوش بو نکاری،علف های هرز در آن کاشته می شود.مبارزه با نفس ،کندن علف ها است،تا زمین آماده کاشتن گل ها شود.باید از خدا یاری و کمک بخواهیم که ما را به راه درست هدایت کند.تا امکان تزکیه نفس مقدور گردد.همانطور که . گرامی فرمودند مبارزه با نفس جهاد اکبر است.لذا با یک برنامه ریزی طولانی و طی مراحلی امکان پذیر است بطوریکه انسان به مرحله یقین برسد ودیگر طلب دیدن خدا با چش... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/05/05/عبادت-الهی
رشد و نمو

درخواست حذف اطلاعات
باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا رابطه گیاه و خاک وقتی دانه ای را در خاک قرار می دهیم .آن دانه با خوردن آب و خاک بعنوان غذا مغز خود  را بتدریج که همان ریشه گیاه است شکل می دهد. پس از تکامل اولیه ، از خاک بیرون می شود .بتدریج ساقه و برگ و گل می دهد .تا اینکه تنومند شده و میوه دهد. انسان نیز بطور مشابه یک سیر تکاملی دارد.بجای خاک در رحم مادر شکل می گیرد.پس از مدتی  به دنیا می آید و رشد و نمو می کند تا به مر حله بلوغ رسد. ریشه انسان در سر است در صورتکه ریشه گیاه در زمین است. درخت بی ریشه یک تکه چوب و انسان بی سر یک لاشه است.اما صرف داشتن مغز ، اگر چه لازم... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/05/03/رشد-و-نمو
نقش خدا در آفرینش

درخواست حذف اطلاعات
باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا نقش خدا در آفرینش اگر به یک گلستان نگاه کنیم.در آن گل های متنوع با بو های گو ناگون می بینیم.چنانچه دقت کنیم شکوفایی و رشد  آنها به خاطر این است که همه آنها ریشه در یک چیز بنام  خاک دارند. حیات کلیه مو جودات با تمام تنوع خود ،بخاطر حقیقتی است که همگی به آن وابسته هستند و آن حقیقت خداست.لذا چنانچه از عالم ظاهر خارج و به عالم معنا رویم ، جز وحدت و یگانگی چیزی دیگر نمی بینیم .برای مثال،اگر چند نوع میوه را که به ظاهر متمایزند ،در آب میوه گیری مخلوط و آب آنها را بگیریم.در اینصورت از کثرت به وحدت رسیده ایم.دیگر تمایزی ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/05/02/نقش-خدا-در-آفرینش
برداشتهای از آیات قرآن مجد

درخواست حذف اطلاعات
 باسمه تعالی برداشتهایی از آیه های قرآن تربیت الهی انسانها وقتی به دنیا می آیند خالص و پاک و صاحب کمال و تربیت هستند.چون خداوند مربی و تربیت کنندگان آنهاست. اما وقتی در این دنیا پا می نهند و مربیان گوناگونی را الگوی خود قرار می دهند، بتدریج بی تربیتی را از ما .ب می کنند. آنها شاد و بی غم  و غصه و صادق هستند.گویند حرف درست را از کودک بشنو. اما بتدریج دروغ گفتن و حیله و حقه بازی و کارهای زشت را از ما یاد می گیرند.   خدای متعال و اولیای الهی می توانند ما را به راه درست و مستقیم هدایت کنند. رزق پاک و مال باشد گر حلال  نیست اندوه وغم و درد وملال  می شود فر?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/05/01/برداشتهای-از-آیات-قرآن-مجد
پیام آوران الهی

درخواست حذف اطلاعات
باسمه تعالی برداشتهایی از آیه های قرآن پیام آوران الهی اینکه گفته می شو د، خداوند مثل نور را دارد.دل. بر نقش پیام آوران الهی به مردم است.چگونه است انسان به ظاهر دو چشم دارد ولی نوری که از چشمان خارج می شود یکی است..ان الهی اگر چه به ظاهر رس. آنها متمایز است ،ولی همه آنها پیام خدا را به مردم می رسانند.اگر چه با توجه به زمان رس. و شرایط جامعه معجزات و نحوه ابلاغ رس. به ظاهر متفاوت است.همگی نور واحد هستند، چیزی که هست برد رس. آنها کم و زیاد است.گاهی چون شمع ،محوطه کمی را روشنایی می دهد و گاهی چون خورشید،جهانی را نورانی می کند.رس. . . جهانی بود. ای محمد نور چ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/05/02/پیام-آوران-الهی
رابطه روح و جسم

درخواست حذف اطلاعات
باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا رابطه روح و جسم تمایلات انسانها و تمایلات نفسانی مردم است که جسم را به حرکت در می آورد و اقدام به کاری می کند. همانند پرنده ای که همینکه قصد پرواز کند، بال و پرش او را همراهی کرده تا به مقصد برسد. اولیای خدا با توجه به اینکه روحشان در مراتب علیین است، لذا جسم و اعضای بدن آنها در جهت روح آنها به منظور طی کمال حرکت می کند. متقابلا کا فران که روحشان در مراتب اسفلین و پایین قرار دارد.لذا جسمشان آنها  رادر جهت روحشان به حرکت در می آورد. تابع عشق عجب تابع پر پیچ و خمی  تابع رشد و صعود است،چو معراج نبی  به نهایت برس?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/04/31/رابطه-روح-و-جسم
تربیت الهی

درخواست حذف اطلاعات
 باسمه تعالی برداشتهایی از آیه های قرآن تربیت الهی انسانها وقتی به دنیا می آیند خالص و پاک و صاحب کمال و تربیت هستند.چون خداوند مربی و تربیت کنندگان آنهاست. اما وقتی در این دنیا پا می نهند و مربیان گوناگونی را الگوی خود قرار می دهند، بتدریج بی تربیتی را از ما .ب می کنند. آنها شاد و بی غم  و غصه و صادق هستند.گویند حرف درست را از کودک بشنو. اما بتدریج دروغ گفتن و حیله و حقه بازی و کارهای زشت را از ما یاد می گیرند.   خدای متعال و اولیای الهی می توانند ما را به راه درست و مستقیم هدایت کنند. رزق پاک و مال باشد گر حلال  نیست اندوه وغم و درد وملال  می شود فر?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/05/01/تربیت-الهی
برداشتهای از آیات قرآن مجد

درخواست حذف اطلاعات
 باسمه تعالی برداشتهایی از آیه های قرآن تربیت الهی انسانها وقتی به دنیا می آیند خالص و پاک و صاحب کمال و تربیت هستند.چون خداوند مربی و تربیت کنندگان آنهاست. اما وقتی در این دنیا پا می نهند و مربیان گوناگونی را الگوی خود قرار می دهند، بتدریج بی تربیتی را از ما .ب می کنند. آنها شاد و بی غم  و غصه و صادق هستند.گویند حرف درست را از کودک بشنو. اما بتدریج دروغ گفتن و حیله و حقه بازی و کارهای زشت را از ما یاد می گیرند.   خدای متعال و اولیای الهی می توانند ما را به راه درست و مستقیم هدایت کنند. رزق پاک و مال باشد گر حلال  نیست اندوه وغم و درد وملال  می شود فر?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/05/01/برداشتهای-از-آیات-قرآن-مجد
بیماری و بیداری

درخواست حذف اطلاعات
باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا بیماری و بیداری این سوال مطرح است که اگر خدا همه کاره است و ما نقشی نداریم ،پس بگوییم همه چیز جبر است و ما اختیار نداریم. خداوند اگر  چه تام الاختیار است و امکان داشت که بوسیله غرایض که در انسان قرار دهد اعمال جبر کند .اما او به ما اختیار را تفویض کرد.لذا اختیار هم از اوست. همانند شاگردی که اختیار دارد ومی تواند سر کلاس درس . زود یا دیر بیاید ولی به نفع اوست  که به مو قع بیاید. وقتی انسان بیمار می شود و یا دچار درد می گردد،آنگاه استغفار می کند.این نشان دهنده داشتن اختیار است.بیماری موجب بیداری است.آدم بی درد ا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/04/31/بیماری-و-بیداری-1
آگاهی و معرفت

درخواست حذف اطلاعات
باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا آگاهی و معرفت انسان های با معرفت و آگاه ،خدا ترس و صاحب درد می باشند.بالع. آدم های غافل ، دنیا طلب و دنبال شهوات زود گذر هستند.البته ترس از خدا، همانند ترس از انسانها نیست.بلکه ترس از عظمت و بزرگی اوست که موجب می شود خطا نکند.بعلاوه درد آنها ، حاکی از دغدغه آنها در امور است.اینکه می گویند .ان درد دین دارند،منظور نگران بی دینی و غفلت مردم هستند. انسان ها معمولا چیز های نا خوشایندی که برایشان در زندگی اتفاق می افتد به خدا نسبت می دهند.همچنین چیزهای خوش آیند را به توان و قدرت خویش نسبت می دهند. در صورتی که انسان ص?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/04/31/آگاهی-و-معرفت
تفاوت روح و جسم

درخواست حذف اطلاعات
باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا تفاوت روح و  جسم روح حقیقت انسان است.همانند بوی گل  و خود گل است.اگر گلی نباشد، بویی هم نیست.در انسان هم ،اگر روح در بدن نباشد، بدن مرده است.لذا روح نقش اصلی در حیات دنیوی  را دارد. این که می گوییم من این کار را می کنم، در واقع روح شما توسط اعضای بدن آنرا انجام می دهد.مانند بنزین  و لاشه ماشین است.ماشین بدون بنزین و انرژی امکان حرکت ندارد. روح و جسم هر کدام به تنهایی امکان وجود و خود نمایی  و حرکت ندارند. انسان بدون حرکت مرده است.انسان تا زمانی که حیات دنیوی دارد ،باید با توجه به آمادگی جسمی و روحی خود تلاش کند.... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/04/30/تفاوت-رو-و-جسم
مراحل تکامل انسان

درخواست حذف اطلاعات
 باسمه تعالی  برداشتهایی از اشعار مولانا جبر و اختیار انسان همانند ع. شیر بر روی پرچم است ، که با وزیدن حرکت می کند .بالا و پایین می رود ولی حرکت او بستگی به وزیدن باد دارد که نا پیداست. لذا می توان گفت که ما هیچیم و خدا همه چیز است.خداوند اختیاراتی به ما عطا کرده است که می توانیم با آنها امکان صعود یا سقوط خود را فراهم کنیم. آنقدر خدا مهربان است ، که قبل از درخواست و پا نهادن به دنیا ،آنچه برای زندگی لازم داریم چه در عالم طبیعت و چه اعضای بدن به تدریج در اختیار ما گذاشت.و همه نیاز های دنیوی ما را تامین نمود. در رحم مادر هیچ اختیاری نداشتیم و تو همه کا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/04/30/مراحل-تکامل-انسان
بیماری و بیداری

درخواست حذف اطلاعات
باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا بیماری و بیداری این سوال مطرح است که اگر خدا همه کاره است و ما نقشی نداریم ،پس بگوییم همه چیز جبر است و ما اختیار نداریم. خداوند اگر  چه تام الاختیار است و امکان داشت که بوسیله غرایض که در انسان قرار دهد اعمال جبر کند .اما او به ما اختیار را تفویض کرد.لذا اختیار هم از اوست. همانند شاگردی که اختیار دارد ومی تواند سر کلاس درس . زود یا دیر بیاید ولی به نفع اوست  که به مو قع بیاید. وقتی انسان بیمار می شود و یا دچار درد می گردد،آنگاه استغفار می کند.این نشان دهنده داشتن اختیار است.بیماری موجب بیداری است.آدم بی درد اح... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/04/31/بیماری-و-بیداری
تفاوت رو و جسم

درخواست حذف اطلاعات
باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا تفاوت روح و  جسم روح حقیقت انسان است.همانند بوی گل  و خود گل است.اگر گلی نباشد، بویی هم نیست.در انسان هم ،اگر روح در بدن نباشد، بدن مرده است.لذا روح نقش اصلی در حیات دنیوی  را دارد. این که می گوییم من این کار را می کنم، در واقع روح شما توسط اعضای بدن آنرا انجام می دهد.مانند بنزین  و لاشه ماشین است.ماشین بدون بنزین و انرژی امکان حرکت ندارد. روح و جسم هر کدام به تنهایی امکان وجود و خود نمایی  و حرکت ندارند. انسان بدون حرکت مرده است.انسان تا زمانی که حیات دنیوی دارد ،باید با توجه به آمادگی جسمی و روحی خود تلاش کند.... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/04/30/تفاوت-رو-و-جسم
صدای خوش

درخواست حذف اطلاعات
باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا صدای خوش انسان ها در مقابل خدا ،اگر کار خوبی انجام می دهند،بخاطر توفیقی است که خداوند برای او ایجاد کرده است.همانند صدای چنگ و دستگاه موسیقی چنگ است.خود دستگاه ص. ندارد، اما صدای زیبا وقتی از دستگاه خارج می شود که .ی که ضربات چنگ را میزند بطور صحیح و به موقع  ضربه بزند. اگر انسان دارای شور و حال عبادت دارد،بخاطر عنایتی است که خداوند به او عطا کرده است.چه بسا گناه کارانی که بسیار تلاش به توبه یا قصد کار خیر دارند ولی فرصت و زمینه آن کار فراهم نمی شود.مثال ما با خداوند ،همانند نی است ،که اگر ص. ندمد ،از نی خالی  ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/04/30/صدای-خوش
سیر و سلوک انسان

درخواست حذف اطلاعات
باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا سیر و سلوک انسان دارای دو نوع سیر و سلوک است،یکی مادی و دیگری معنوی. سیر سلوک مادی بر اساس قول و فعل امور دنیوی است. در حقیقت سیر برونی ،سیربدن در عالم مادی است.ولی سیر معنوی،سیر روح انسان  در عالم ماورالطبیعه است که چند روزی در عالم طبیعت مهمان است. زمانی که فکر و ذهن و .شه ما، تنها به امور دنیوی و لذت های زودگذر باشد.گویند آدمی دارای سیر و سلوک مادی دارد. چنانچه در رفع آلودگی های روحی تلاش و کوشش گردد، گویند انسان در حال سیر و سلوک معوی است. بدیهی است با پا کی نفس ،انسان سیر الی الله راطی می کند. جمعی به صدا?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/04/30/سیر-و-سلوک-انسان
امیال خویش

درخواست حذف اطلاعات
گر نهی پا بر دل و امیال خویش کی نهی پا بر دل امثال خویش گر کنی دل را سرای شاه جان کی شوی شرمنده از اعمال خویش   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/04/29/امیال-خویش
چشم و گوش

درخواست حذف اطلاعات
باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا گوش و چشم انسان ها دارای دو گوش و دو چشم،یکی در ظاهر و دیگری درباطن دارند.ا ین دو همزمان با هم فعال نیستند. باید چشمان سر را از نامحرمان و گناهان بست ،تا چشم دل بینا شود. در غیر اینصورت کور هستیم.همانطوریکه کور نمی تواند جهان مادی راببیند،.ی که چشم باطن او بسته است ،نمیتواند دنیای ماورالطبیعه را ببیند. گوش هم همینطور،باید گوش را از حرف های بیهوده و غیبت و ناسزا بست ،تا گوش باطن امکان شنیدن  حقیقت ها و صداهای دلنشین را داشته باشد. قلبم شده صد . و تکه از دست زبان و دل وغصه بر چشم سر و دیده بکوبید تا نفس شود خا?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alirejali.blog.ir/1396/04/29/چشم-و-گوش