وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

imam mahdi (bpuh) is not coming , we must bring him

آخرین مطالب imam mahdi (bpuh) is not coming , we must bring him به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.the life of imam ali - part 10

درخواست حذف اطلاعات
hi friends     متاسفانه مرورگر شما، ق.لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ.ین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. param name="autostart" value="false">     . file     ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://aryana2015.blog.ir/post/483/The-life-of-Imam-Ali-Part-10
the life of imam ali

درخواست حذف اطلاعات
hi friends part 2 part 1 part 4 part 3 part 6 part 5 part 8 part 7 part 10 part 9 ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://aryana2015.blog.ir/post/484/The-life-of-Imam-Ali
the life of imam ali - part 1

درخواست حذف اطلاعات
hi friends     متاسفانه مرورگر شما، ق.لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ.ین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. param name="autostart" value="false">     . file     ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://aryana2015.blog.ir/post/474/The-life-of-Imam-Ali-Part-1
the life of imam ali - part 2

درخواست حذف اطلاعات
hi friends     متاسفانه مرورگر شما، ق.لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ.ین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. param name="autostart" value="false">     . file     ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://aryana2015.blog.ir/post/475/The-life-of-Imam-Ali-Part-2
prophet muhammad

درخواست حذف اطلاعات
          hi friends  400 articles about the prophet muhammad prophet muhammad ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://aryana2015.blog.ir/post/485/Prophet-Muhammad
the life of imam ali - part 2

درخواست حذف اطلاعات
hi friends متاسفانه مرورگر شما، ق.لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ.ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. param name="autostart" value="false"> . file ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://aryana2015.blog.ir/post/475/The-life-of-Imam-Ali-Part-2
the life of imam ali - part 1

درخواست حذف اطلاعات
hi friends متاسفانه مرورگر شما، ق.لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ.ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. param name="autostart" value="false"> . file ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://aryana2015.blog.ir/post/474/The-life-of-Imam-Ali-Part-1
ashura

درخواست حذف اطلاعات
ashura is the tenth day of muharram in the islamic calendar. on ashura day, imam husayn, the holy prophet muhammad’s grandson and all 72 of his companions including his six-month-old infant, hazrat ali asghar, were killed in the battle of karbala. shia muslim people and other imam husayn’s lovers commemorate the day of ashura by taking part in mourning ceremonies and processions held worldwide. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://aryana2015.blog.ir/post/429/Ashura
arabic & english text of ziyarat ashura

درخواست حذف اطلاعات
in the name of allah, the source of general mercy to all humanity, the source of specific grace to the believers peace be upon you o’ aba ‘abdillah; peace be upon you o’ son of the messenger of allah; peace be upon you o’ son of the commander of the faithful and the son of the leader of the inheritors (of the prophet); peace be upon you o’ son of fatimah, the leader of the women of the entire universe. أَلسَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ، أَلسَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا بْنَ رَسُولِ اللّٰهِ، أَلسَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا بْنَ أَمِیرِ الْـمُؤْمِنِینَ، وَابْنَ سَیِّدِ الْوَصِیِّینَ،أَلسَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا بْنَ فَاطِمَةَ سَیِّدَةِ نِسآءِ الْعالَـمِینَ، peace be upon you o’ the one who was killed and whose blood has not yet been av... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://aryana2015.blog.ir/post/417/Arabic-English-Text-of-Ziyarat-Ashura