وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

عاشقانه های خاص

آخرین مطالب عاشقانه های خاص به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.یک سالگی وبلاگ.........

درخواست حذف اطلاعات
وبلاگ اشعار زیبا در انتظار یک ساله شدن عمر سایت:303 روز مانده تا یک سالگی: 62 روز به مناسب ی.اله شدن وبلاگ اشعار زیبا تبلیغات وبلاگ هایتان تا آ. .داد به صورت رایگان خواهد بود ((برای ثبت وبلاگتان به بالای صفحه بخش  ثبت وبلاگ من مراجعه نمایید ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/03/03/یک-سالگی-وبلاگ
تبلیغات رایگان وبلاگ

درخواست حذف اطلاعات
تبلیغات رایگان وبلاگ ها آغاز گردید(12نفر ثبت نام شده است) جهت ثبت وبلاگ خود در بخش بالای وبلاگ به بخش تبلیغ وبلاگ من مراجعه فرمایید ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/03/04/تبلیغات-رایگان-وبلاگ
گر.....

درخواست حذف اطلاعات
گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست در صومعه زاهد و در خلوت صوفی جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست ای چنگ فروبرده به خون دل حافظ فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست (حافظ) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/02/21/گر
حکایت

درخواست حذف اطلاعات
حکایت از گلستان سعدی: . . . . مکن رحم بر . بسیار بار                       که بسیار خسب است و بسیار خوار چو ..ار همی بایدت فربهی                  چو ..تن به جور .ان در دهی . . . . . منبع: کتاب گلستان سعدی( به تصحیح: محمد علی فروغی) چاپ:پیام  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/02/31/حکایت
کار.....

درخواست حذف اطلاعات
به لطافت چو بر نیاید کار             سر به بی حرمتی کند ناچار  هر که بر خویشتن نبخشاید          گر نبخشد .ی برو شاید . . . . توضیح: یعنی باید با ملایمت با یکدیگر رفتار کرد وگرنه کار ها به بی حرمتی کشیده می شود و اگر در زندگی بخشنده نباشیم .دیگران نیز به ما بخشنده نمی شوند. . . . . . منبع: کتاب گلستان سعدی( به تصحیح: محمد علی فروغی) چاپ:پیام ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/03/01/کار
دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را

درخواست حذف اطلاعات
دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا کشتی ش.تگانیم ای باد شرطه برخیز باشد که بازبینم دیدار آشنا را ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا ای صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند گر تو نمی‌پسندی تغییر کن قضا را آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند اشهی لنا و احلی من قبله ا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/03/01/حافظ
نسیم سحر

درخواست حذف اطلاعات
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاستمنزل آن مه عاشق کش عیار کجاستشب تـار است و ره وادی ایمـــن در پیشآتش طــور کـــجا موعــــد دیــدار کــــجاستهــر کــــه آمـــد به جهان نقش .ابـــــی دارددر خـــرابات بگــــویید کــــه هشیـــار کـــجاستآن کــــس است اهـــل بشارت کــــــه اشارت داندنکــــته‌ها هست بســـی محـــرم اســـرار کــجاستهـــــر ســــر مـــوی مــــرا بـا تـــو هـــزاران کــــار استمـــا کـــجاییـــم و مـــلامـــت گـــر بـــی‌کـــار کـــجاست... حافظ منبع:jomalatziba.. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/03/03/نسیم-سحر
شعر فلسفی

درخواست حذف اطلاعات
شخصی همه شب برسر بیمار گریست           چون صبح شد او بمرد وبیمار بزیست ای بسا اسب تیزرو که بماند                        که . لنگ جان به منزل برد بس که در خاک تندرستان را                        دقن کردیم و زخم خورده نماند. (گلستان سعدی)* ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/02/18/شعر-فلسفی
یاران

درخواست حذف اطلاعات
ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه می پنداشتیم تا درخت دوستی کی بر دهد حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم گفت و گو آیین درویشی نبود ورنه با تو ماجراها داشتیم شیوه چشمت فریب جنگ داشت ما خطا کردیم و صلح انگاشتیم (حافظ)*در برنامه دور همی نیز خوانده شده است ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/02/18/یاران
شنیدن

درخواست حذف اطلاعات
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست… در انـــدرون مــــن خستـــه دل نـــدانــــم کــیســت کــــه مـــن خموشـــم و او در فغــان و در غوغاست… _حافظ) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/02/18/شنیدن
گر.....

درخواست حذف اطلاعات
گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست در صومعه زاهد و در خلوت صوفی جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست ای چنگ فروبرده به خون دل حافظ فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست (حافظ) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/02/21/گر
حکایت

درخواست حذف اطلاعات
حکایت از گلستان سعدی: . . . . مکن رحم بر . بسیار بار                       که بسیار خسب است و بسیار خوار چو ..ار همی بایدت فربهی                  چو ..تن به جور .ان در دهی . . . . . منبع: کتاب گلستان سعدی( به تصحیح: محمد علی فروغی) چاپ:پیام  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/02/31/حکایت
کار.....

درخواست حذف اطلاعات
به لطافت چو بر نیاید کار             سر به بی حرمتی کند ناچار  هر که بر خویشتن نبخشاید          گر نبخشد .ی برو شاید . . . . توضیح: یعنی باید با ملایمت با یکدیگر رفتار کرد وگرنه کار ها به بی حرمتی کشیده می شود و اگر در زندگی بخشنده نباشیم .دیگران نیز به ما بخشنده نمی شوند. . . . . . منبع: کتاب گلستان سعدی( به تصحیح: محمد علی فروغی) چاپ:پیام ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/03/01/کار
آمار غیر رسمی نتایج انتخابات ( ناقص است )

درخواست حذف اطلاعات
نتیجه غیر رسمی آرا ریاست جمهوری تا الان در استان آذربایجان غربی ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ - ۰۲:۴۴ . 49618 رای رئیسی27238 رای ######## نتایج غیر رسمی آرا شهرستان برخوار از توابع استان اصفهان۴۰ صندوق از ۶۹ صندوق ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ - ۰۲:۳۸ رییسی 20334 رای  . 15591 رای میرسلیم 589 رای هاشمی طبا 364 رای باطله 1793 رای ########## از 26 صندوق شمارش شده شهرستان مهاباد تا بدین لحظه ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ - ۰۲:۱۱ . 4081 رای رئیسی  1126  رای *********************** نتایج نهایی غیر رسمی شمارش آرا در شهرستان خور وبیابانک ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ - ۰۲:۰۱ سید ابراهیم رییسی 6926 رای  .  3746 رای  سید مصطفی هاشمی طبا 289 رای  ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/02/30/آمار-غیر-رسمی-نتایج-انتخابات-ناقص-است
همه می آییم

درخواست حذف اطلاعات
همه در انتخابات شرکت می کنند. تا دوباره مشت محکمی بر دهان دشمنان ایران بزنند همه می آییم........ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/02/29/همه-می-آییم
شعر فلسفی

درخواست حذف اطلاعات
شخصی همه شب برسر بیمار گریست           چون صبح شد او بمرد وبیمار بزیست ای بسا اسب تیزرو که بماند                        که . لنگ جان به منزل برد بس که در خاک تندرستان را                        دقن کردیم و زخم خورده نماند. (گلستان سعدی)* ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/02/18/شعر-فلسفی
یاران

درخواست حذف اطلاعات
ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه می پنداشتیم تا درخت دوستی کی بر دهد حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم گفت و گو آیین درویشی نبود ورنه با تو ماجراها داشتیم شیوه چشمت فریب جنگ داشت ما خطا کردیم و صلح انگاشتیم (حافظ)*در برنامه دور همی نیز خوانده شده است ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/02/18/یاران
شنیدن

درخواست حذف اطلاعات
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست… در انـــدرون مــــن خستـــه دل نـــدانــــم کــیســت کــــه مـــن خموشـــم و او در فغــان و در غوغاست… _حافظ) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/02/18/شنیدن
گر.....

درخواست حذف اطلاعات
گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست در صومعه زاهد و در خلوت صوفی جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست ای چنگ فروبرده به خون دل حافظ فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست (حافظ) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/02/21/گر
خبر خوب وخوبتر

درخواست حذف اطلاعات
دوستان عزیز اگر می خواهید درقرعه کشی افزایش رتبه ال.ا شرکت کنید، هر 5 دقیقه به ندت 15 دقیقه از سایت ما بازدید کنید سپس نظر دهید تا در قرعه کشی شرکت کنید این طرح به نفع  شما می باشد، اگر شرکت نکنید قطعا ش.ت بزرگی در مورد وبلاگ خواهید خورد ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://asheghanehaikhas.blog.ir/1396/02/16/خبر-خوب-وخوبتر