وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

آوَخ

آخرین مطالب آوَخ به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.پارادو. موفقیت/لذت

درخواست حذف اطلاعات
فرمول موفقیت=لذت را بارها و بارها در زندگی آزموده ام و نادرستی اش را به چشم دیده ام. تا آنجا که میتوانم با تقریب بسیار خوبی بگویم هر گاه پیروزی به سمتم می آید، می کوشم خود را عقب بکشم، مبادا که تهینای بی رحم آن، زندگی را به کامم تلخ نکند. از طرف دیگر، این را هم به چشم سر دیده ام که هر چه در مسیر کاری ام، کمتر به موفقیت فکر کرده ام، بیشتر لذت برده ام و حتا نتایج بهتری گرفته ام. زندگی به طرز متناقض نمایی، زمانی که از مفهوم موفقیت خالی تر باشد، موفق تر است... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/04/06/پارادوکس-موفقیت-لذت
روزهای خنس

درخواست حذف اطلاعات
وقت هایی هست که به خنس می خوری. این که میگویم «وقت هایی هست...» به این معنی نیست که همیشه همه چیز کار میکند و «برخی» اوقات کار گره میخورد. نه! از قضا این جناب «خنس» میتواند خیلی طولانی تر و مدید تر از «روزهای روتین» باشد؛ و اصلا اگر از من بپرسی، میگویم که حتا در زیر پوست روزهای روتین هم باز جناب خنس .ه یا مخفی شده و احیانا دارد برای تک بعدی اش برنامه می ریزد. یا اصلا حتا مخفی هم نشده، فکر میکنم بهتر باشد که بگویم همانجا سرجایش و.ه، منتها چشم ما، چنان به آن عادت می کند که دیگر نمی بیندش یا می بیند و به چیزی نمیگیردش... داشتم می گفتم که وقت هایی هست که به خنس می خ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/03/28/روزهای-خنس
از خلوت به شلوغی پناه بردن

درخواست حذف اطلاعات
گاهی روزهای شلوغ تحمل .ی تر از روزهای خلوت می شوند؛ زیر چرخ دنده ی .د کننده ی کارهای پرشمار له شدن و از سر درد و ضعف، پشت میز کار تا صبح بیدار ماندن و ... شاید همه گی گوارا تر باشند و معنابخش تر از «سبکی تحمل ناپذیر» روزهای تهی و خ. که با خلا خود، آدمی را خفه میکند. آدمیان همیشه فکر میکنند که اگر در دریا یا اقیانوسی غرق شوند، دچار خفگی و خاموشی می شوند، شاید به این دلیل که هرگز فضا و خلا بی پایان آن را ندیدند و ندیدند که چگونه از زیادی تهی بودن هم میتوان مرد، آن هم چه مردنی! ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/03/31/از-خلوت-به-شلوغی-پناه-بردن
انسان و امکان ش.ت...

درخواست حذف اطلاعات
تقریبا هیچ گاه به حساب نمی آوریمش. اگر چه وقتی که رخ دهد، چندان هم جا نمی خوریم. انگار که اگر نه خودمان، دستکم .ی درون مان منتظرش بوده است. ش.ت را می گویم. چیزی که امکانش همیشه همراه آدمی ست، گیرم موفق ترین تاریخ هم که باشی و یک بار هم طعمش را نچشیده باشی، اما همیشه میدانی که با امکانش هم آغوش و هم راه بوده ای. فقط آنها که دور از تو ایستاده باشند و از آن دور تو را نظاره کنند و برایت افسانه ببافند، می توانند تو را بدون امکان ش.ت تخیل کنند... ش.ت را هر چه قدر هم جدی بگیری، باز با تو شوخی دارد. فکر میکنی که می توانی با چیزهایی مثل واقع بینی یا حتا بدبینی، محاسبه اش ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/03/26/انسان-و-امکان-شکست
روزهای خنس

درخواست حذف اطلاعات
وقت هایی هست که به خنس می خوری. این که میگویم «وقت هایی هست...» به این معنی نیست که همیشه همه چیز کار میکند و «برخی» اوقات کار گره میخورد. نه! از قضا این جناب «خنس» میتواند خیلی طولانی تر و مدید تر از «روزهای روتین» باشد؛ و اصلا اگر از من بپرسی، میگویم که حتا در زیر پوست روزهای روتین هم باز جناب خنس .ه یا مخفی شده و احیانا دارد برای تک بعدی اش برنامه می ریزد. یا اصلا حتا مخفی هم نشده، فکر میکنم بهتر باشد که بگویم همانجا سرجایش و.ه، منتها چشم ما، چنان به آن عادت می کند که دیگر نمی بیندش یا می بیند و به چیزی نمیگیردش... داشتم می گفتم که وقت هایی هست که به خنس می خ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/03/28/روزهای-خنس
انسان و امکان ش.ت...

درخواست حذف اطلاعات
تقریبا هیچ گاه به حساب نمی آوریمش. اگر چه وقتی که رخ دهد، چندان هم جا نمی خوریم. انگار که اگر نه خودمان، دستکم .ی درون مان منتظرش بوده است. ش.ت را می گویم. چیزی که امکانش همیشه همراه آدمی ست، گیرم موفق ترین تاریخ هم که باشی و یک بار هم طعمش را نچشیده باشی، اما همیشه میدانی که با امکانش هم آغوش و هم راه بوده ای. فقط آنها که دور از تو ایستاده باشند و از آن دور تو را نظاره کنند و برایت افسانه ببافند، می توانند تو را بدون امکان ش.ت تخیل کنند... ش.ت را هر چه قدر هم جدی بگیری، باز با تو شوخی دارد. فکر میکنی که می توانی با چیزهایی مثل واقع بینی یا حتا بدبینی، می توانی م... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/03/26/انسان-و-امکان-شکست
هنر تفریق

درخواست حذف اطلاعات
نمیدانم چرا همیشه فکر می کنیم که هنر در کار زیاد . و افزودن و جمع زدن است؟ اینکه اگر شلوغش کنیم، مخلفاتش را اضافه کنیم، پیچیده ترش کنیم یا پر و پیمان ترش کنیم، لابد کار بزرگی کرده ایم و توان بالای خود را به اثبات رسانده ایم. و باز نمی دانم که چرا گفته اند و کماکان می گویند که "کار نیکو . از پر . است" و با این حرف ها شلوغی بی قاعده ی جهان را توجیه می کنند، بلکه می گویند "چون چنین است، آشفته ترش باید کرد"... ماشین و انسان حتمن فرق های زیادی دارند، اما بی تردید یکی از این تفاوت های اساسی، این است که ماشین، هر چند در یک محیط بل بشو و درهم و بر هم کار کند، مانعی در ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/03/25/هنر-تفریق
خیال پردازی هایی درباره ی .

درخواست حذف اطلاعات
۱) . هر موجود آزاد، متناسب است با درنگی که هنگام انجام یک عمل، دچار آن می شود. هر چه بیشتر به درنگ خویش مجال دهد، و بیشتر نیروهایی که او را به انجام عملی فرا میخوانند، معطل کند، میتواند بیشتر از . خود مطمئن باشد. ۲) درنگ تنها کاری ن. با ایستادن یا تردید . نیست؛ در جهانی که سرتاسر حرکت و انرژی و شدت و شدن است، حتا کاری ن. نیز، خود به کار . بدل خواهد شد. درنگ انجام و پی گرفتن کاری ست که اراده، به رغم همه ی نیروهای مخالف و بازدارنده، به جانب آن مایل می شود. ۳) از قضا، یکی از بزرگترین نیروهایی که اراده را وسوسه کرده و به کاری فرا میخواند، نیروی تردید و ترس است. می تر... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/03/14/خیال-پردازی-هایی-درباره-ی-آزادی
آغاز

درخواست حذف اطلاعات
چنانکه بی‌آغازی بر همان خواهی ماند.... هولدرلین ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/03/14/آغاز
نوشتن و نانوشتنی

درخواست حذف اطلاعات
۱) برای چیزی دست به قلم ببرید که ارزشش را داشته باشد. ۲) آن چیزی ارزش نوشتن دارد که هیچ نوشته ای نتواند آن را بنویسد ۳) سودای نوشتن چیزی که نانوشتنی ست، عین حماقت است ۴) نانوشتنی تنها در افق نوشتن پیدا میشود. تا چشم نگشاییم، نمی توانیم بفهمیم که چشمان مان جاهایی را نمی بینند ۵) دست به قلم بردن برای چیزی، .وما نوشتن آن چیز نیست ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/03/07/نوشتن-و-نانوشتنی
کار و زندگی

درخواست حذف اطلاعات
افرادی که شاغلند، لااقل سه امتیاز توامان دارند: درآمد، حضور در شبکه ی روابط میان افراد، امکان فعالیت مستمر و منظم. اهمیت شغل داشتن، اگرچه در نظر عموم مردم، در مساله ی درآمد و معاش و ... خلاصه می شود؛ اما شاید اهمیت گزینه ی دوم و سوم، به هیچ وجه کمتر از درآمد نباشد. بی کاران، عموما طعم بی پولی و دست خالی را می چشند، اما جز در موارد خاص، این بی  پولی و دست خالی، زیست انسانی آنها را با اختلال مطلق مواجه نمی کند. مفهوم قدیمی قرض، امروز به مکانیسم کلان استقراض بدل شده و تقریبا می توان گفت که فشار مالی، نه به نحو مستقیم، بل از طریق بالاآوردن بدهی ها و عقب افتادن ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/03/07/کار-و-زندگی
کار، به عنوان عبادت عالم مدرن یا arbeit macht frei

درخواست حذف اطلاعات
1) دوستی داشتم -که اینجا را هم میخواند- که وقتی می خواست انسان ها را دسته بندی کند، با خط کشی قرص و محکم، میان آنان که شاغل اند و آنانی که نمی توانند خود، در آمد زندگی خویش را بدست آورند، مرز می گذاشت. آدم ها در درجه ی اول برای او، نه به مرد و زن، پیر و جوان، عمیق و سطحی، دین دار یا بی دین، سالم یا بیمار؛ بلکه به شاغل و بی کار، دسته بندی می شدند. حتا فراتر از اشخاص، گروه ها و جمع ها و تیپ های اجتماعی را هم، با این ملاک می سنجید. او، آدم دین دار، خوش قریحه، حساس و اهل مطالعه ای بود، اما با دیدن افراد بی ذوق، بی دین، یا سطحی برافروخته نمی شد و به راحتی با آنها رابط ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/03/01/کار،-به-عنوان-عبادت-عالم-مدرن-یا-Arbeit-macht-frei
چنین است زندگی

درخواست حذف اطلاعات
- چرا به رغم این همه تلخی، باز ادامه اش میدهی؟ -چون تلخی و شیرینی از مجعولات ذهن آدمی ست، پیش داوری های ماست درباره ی جهان و طعم آن؛ بی آنکه وجود خارجی داشته باشند. -پس چرا شاد نیستی؛ چرا سخت میگیری؟ -چون شادی و غم هم از مجعولات ذهن آدمی ست، پیش داوری های ماست درباره ی جهان و احوال آن؛ بی آنکه وجود خارجی داشته باشند. -خب پس چرا به رغم این همه تلخی، باز ادامه اش میدهی؟ -چون تلخی و شیرینی از مجعولات ذهن آدمی ست، پیش داوری های ماست درباره ی جهان و طعم آن؛ بی آنکه وجود خارجی داشته باشند. .... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/03/05/چنین-است-زندگی
کار، به عنوان عبادت عالم مدرن یا arbeit macht frei

درخواست حذف اطلاعات
1) دوستی داشتم -که اینجا را هم میخواند- که وقتی می خواست انسان ها را دسته بندی کند، با خط کشی قرص و محکم، میان آنان که شاغل اند و آنانی که نمی توانند خود، در آمد زندگی خویش را بدست آورند، مرز می گذاشت. آدم ها در درجه ی اول برای او، نه به مرد و زن، پیر و جوان، عمیق و سطحی، دین دار یا بی دین، سالم یا بیمار؛ بلکه به شاغل و بی کار، دسته بندی می شدند. حتا فراتر از اشخاص، گروه ها و جمع ها و تیپ های اجتماعی را هم، با این ملاک می سنجید. او، آدم دین دار، خوش قریحه، حساس و اهل مطالعه ای بود، اما با دیدن افراد بی ذوق، بی دین، یا سطحی برافروخته نمی شد و به راحتی با آنها رابط ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/03/01/کار،-به-عنوان-عبادت-عالم-مدرن-یا-Arbeit-macht-frei
لحظه ی حساس کنونی که تا اطلاع ثانوی تمدید می شود!

درخواست حذف اطلاعات
میخواهید بازی . کنید؟ بسیار خب، لااقل یک جو خلاقیت داشته باشید! یک ایده را می توان یک بار، دو بار، سه بار فوقش تکرار کرد، آن هم تازه در صورتی که هر بار بی ش.ت باشد، دیگر تکرارش برای چهارمین بار، آن هم در زمانی که چندین بارش را ش.ت خورده، خیلی رو میخواهد! رفقای کمپین کلید و کار! اهالی تدبیر و کرامت! نود و شش درصدی های چهار درصدی! آقا . ما از کره گی نه دم داشت و نه مخلفات دیگر! آ. «لحظه ی خطیر و اضطراری» یک سال، دو سال، سه سال، نه دوازده سال ممتد! از هشتاد و چهار آمدید و خلق را از ترس لولو به .ان سازندگی حو. دادید که همان هم نگرفت و دیپورت شدیم به نزد لولوی گرامی! چ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/02/26/لحظه-ی-حساس-کنونی-که-تا-اطلاع-ثانوی-تمدید-می-شود
پس از انتخاباتی که انتخ. نداشت

درخواست حذف اطلاعات
متن زیر، تحلیلی ست از دوست فکورم، حسام سلامت. حسام، برخلاف من در انتخابات مشارکت کرد و بنا به دلایل سلبی، به ادامه ی .ت کنونی رای داد. از این حیث منظر من با او متفاوت است، چرا که هنوز بر همان یگانه دلیل ظاهرا عقلایی مشارکت کنندگان، یعنی «پس راندن هیولای شر مطلق و انتخ. از سر اضطرار»، مناقشه ی بنیادین دارم. از سوی دیگر، کماکان از موضع عدم مشارکت خود - که غیر از تحریم و .. است- دفاع میکنم و آن را به غایت . تر و مسئولانه تر و فعالانه تر از مشارکت های سلبی و امثال آن میدانم. وانگهی، متن حسام، از این جهت که تالی های فاسد مشارکت سلبی را، از موضعی همدلانه، مطرح و نف ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/02/30/پس-از-انتخاباتی-که-انتخابی-نداشت
لحظه ی حساس کنونی که تا اطلاع ثانوی تمدید می شود!

درخواست حذف اطلاعات
میخواهید بازی . کنید؟ بسیار خب، لااقل یک جو خلاقیت داشته باشید! یک ایده را می توان یک بار، دو بار، سه بار فوقش تکرار کرد، آن هم تازه در صورتی که هر بار بی ش.ت باشد، دیگر برای چهارمین بار، آن هم در زمانی که چندین بارش را ش.ت خورده، دبگر خیلی رو میخواهد! رفقای کمپین کلید و کار! اهالی تدبیر و کرامت! نود و شش درصدی های چهار درصدی! آقا . ما از کره گی نه دم داشت و نه مخلفات دیگر! آ. «لحظه ی خطیر و اضطراری» یک سال، دو سال، سه سال، نه دوازده سال ممتد! از هشتاد و چهار آمدید و خلق را از ترس لولو به .ان سازندگی حو. دادید که همان هم نگرفت و دیپورت شدیم به نزد لولوی گرامی! چها ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/02/26/لحظه-ی-حساس-کنونی-که-تا-اطلاع-ثانوی-تمدید-می-شود
کار، کار، کار...

درخواست حذف اطلاعات
این روزها، همه، به خصوص اصحاب سیاست و طمع ورزان در قدرت، سخن از «کار» می گویند. یکی برایش شعار میدهد، آن دیگری با نامش جمله می سازد، و آن یکی، فقدانش را ریشه ی تمامی مشکلاتی می داند که جامعه را به این حال و روز کشانده است. مردم، یا دقیق تر بگویم، پرسوناژهای این تئاتر . رقت بار، به نوبه ی خود، چنان از تمنای «کار»داشتن و «کار»مند بودن می گویند که گویی همه ی امکان های رستگاری یا دستکم، ضروری ترین شرط رستگاری، تنها کار است و کار. در این میانه، بسیاران رویای کور کار در سر می پزند و کامجویان قدرت، با جادوی نام کار، عقل و هوش و سرنوشت این بسیاران را از آنان می رب... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/02/25/کار،-کار،-کار
کار، کار، کار...

درخواست حذف اطلاعات
این روزها، همه، به خصوص اصحاب سیاست و طمع ورزان در قدرت، سخن از «کار» می گویند. یکی برایش شعار میدهد، آن دیگری با نامش جمله می سازد، و آن یکی، آن را ریشه ی حل تمامی مشکلاتی می داند که گویی جامعه را به این حال و روز کشانده است. مردم، یا دقیق تر بگویم، پرسوناژهای این تیاتر . رقت بار، به نوبه ی خود چنان از تمنای «کار»داشتن و «کار»مند بودن می گویند که انگار همه ی امکان های رستگاری یا دستکم، ضروری ترین شرط رستگاری، کار است و کار. در این میانه، بسیاران رویای کور کار در سر می پزند و کامجویان قدرت، به هوای کار، طمع خام در کار میکنند... اما خود این کار، که می گویند ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/02/25/کار،-کار،-کار
تزهایی درباره ی خیر، خطا و خطر

درخواست حذف اطلاعات
1) پیروزی و پیش رفتن، آنقدرها به زحمت و تلاش مربوط نیست، که به خطر .. می توان سال های سال، ممتد و منظم تلاش کرد، بی خلل و کم کاری، بی ریا و تقلب، اما باز همانجا ماند و بلکه عقب رفت. راه آینده را آن که اهل خطر باشد می گشاید، اهل خطر اما، چنانکه اقتضای ماهیت خطر . است، اندک اند. چه، خطر بی باک و ترسو نمی شناسد، در یک مهلکه ی مر.کن، هر آینه می توانی همه چیز را ببازی و اهل خطر نیز، هزار بار باخته اند، و آنکه «بباخت هر چه بودش»، دیر یا زود، چاره ای ندارد مگر آنکه خویشتن را ببازد. پس کم می شوند و با کم شدن شان نیز، مدعیان را می رمانند و کم می کنند. 2) پیروزی و حقیقت، هما ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://avakh.blog.ir/1396/01/28/تزهایی-درباره-ی-خیر،-خطا-و-خطر