وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

مرجع اطلاغات عمومی و کلی . ها

آخرین مطالب مرجع اطلاغات عمومی و کلی . ها به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر 98

درخواست حذف اطلاعات
رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر 98  رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر     دوستان عزیزی که علاقمند به قبولی در رشته کامپیوتر   هستید، برای آگاهی از رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر  و تراز لازم  می توانید با مشاوران سامانه صدای مشاور در تماس باشید. تسلط و علاقه به ریاضیات شرط اول موفقیت در رشته کامپیوتر است. رشته علوم کامپیوتر با علم ریاضی بسیار در ارتباط است، به همین دلیل برای .ب رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر دانشجوی این رشته باید پایه ریاضی قویداشته و بتواند با استدلال ریاضی با مسائل برخورد نماید،همچنین در الگوریتم نوی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/440
رتبه لازم برای قبولی در رشته کامیپوتر 96-97

درخواست حذف اطلاعات
رتبه لازم برای قبولی در رشته کامیپوتر 96-97  رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر     دوستان عزیزی که علاقمند به قبولی در رشته کامپیوتر   هستید، برای آگاهی از رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر  و تراز لازم  می توانید با مشاوران سامانه صدای مشاور در تماس باشید. تسلط و علاقه به ریاضیات شرط اول موفقیت در رشته کامپیوتر است. رشته علوم کامپیوتر با علم ریاضی بسیار در ارتباط است، به همین دلیل برای .ب رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر دانشجوی این رشته باید پایه ریاضی قویداشته و بتواند با استدلال ریاضی با مسائل برخورد نماید،همچنین در الگوریتم نو... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/441
رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر 97

درخواست حذف اطلاعات
رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر  97 رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر     دوستان عزیزی که علاقمند به قبولی در رشته کامپیوتر   هستید، برای آگاهی از رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر  و تراز لازم  می توانید با مشاوران سامانه صدای مشاور در تماس باشید. تسلط و علاقه به ریاضیات شرط اول موفقیت در رشته کامپیوتر است. رشته علوم کامپیوتر با علم ریاضی بسیار در ارتباط است، به همین دلیل برای .ب رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر دانشجوی این رشته باید پایه ریاضی قویداشته و بتواند با استدلال ریاضی با مسائل برخورد نماید،همچنین در الگوریتم نوی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/442
رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر 95-96

درخواست حذف اطلاعات
رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر 95-96  رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر     دوستان عزیزی که علاقمند به قبولی در رشته کامپیوتر   هستید، برای آگاهی از رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر  و تراز لازم  می توانید با مشاوران سامانه صدای مشاور در تماس باشید. تسلط و علاقه به ریاضیات شرط اول موفقیت در رشته کامپیوتر است. رشته علوم کامپیوتر با علم ریاضی بسیار در ارتباط است، به همین دلیل برای .ب رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر دانشجوی این رشته باید پایه ریاضی قویداشته و بتواند با استدلال ریاضی با مسائل برخورد نماید،همچنین در الگوریتم نو... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/443
رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر 96

درخواست حذف اطلاعات
رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر 96  رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر     دوستان عزیزی که علاقمند به قبولی در رشته کامپیوتر   هستید، برای آگاهی از رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر  و تراز لازم  می توانید با مشاوران سامانه صدای مشاور در تماس باشید. تسلط و علاقه به ریاضیات شرط اول موفقیت در رشته کامپیوتر است. رشته علوم کامپیوتر با علم ریاضی بسیار در ارتباط است، به همین دلیل برای .ب رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر دانشجوی این رشته باید پایه ریاضی قویداشته و بتواند با استدلال ریاضی با مسائل برخورد نماید،همچنین در الگوریتم نوی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/444
رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر 95

درخواست حذف اطلاعات
رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر 95 رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر     دوستان عزیزی که علاقمند به قبولی در رشته کامپیوتر   هستید، برای آگاهی از رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر  و تراز لازم  می توانید با مشاوران سامانه صدای مشاور در تماس باشید. تسلط و علاقه به ریاضیات شرط اول موفقیت در رشته کامپیوتر است. رشته علوم کامپیوتر با علم ریاضی بسیار در ارتباط است، به همین دلیل برای .ب رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر دانشجوی این رشته باید پایه ریاضی قویداشته و بتواند با استدلال ریاضی با مسائل برخورد نماید،همچنین در الگوریتم نویس ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/445
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر

درخواست حذف اطلاعات
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر  رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر     دوستان عزیزی که علاقمند به قبولی در رشته کامپیوتر   هستید، برای آگاهی از رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر  و تراز لازم  می توانید با مشاوران سامانه صدای مشاور در تماس باشید. تسلط و علاقه به ریاضیات شرط اول موفقیت در رشته کامپیوتر است. رشته علوم کامپیوتر با علم ریاضی بسیار در ارتباط است، به همین دلیل برای .ب رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر دانشجوی این رشته باید پایه ریاضی قویداشته و بتواند با استدلال ریاضی با مسائل برخورد نماید،همچنین در الگوریتم ن... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/446
.ب رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر

درخواست حذف اطلاعات
.ب رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر     دوستان عزیزی که علاقمند به قبولی در رشته کامپیوتر   هستید، برای آگاهی از رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر  و تراز لازم  می توانید با مشاوران سامانه صدای مشاور در تماس باشید. تسلط و علاقه به ریاضیات شرط اول موفقیت در رشته کامپیوتر است. رشته علوم کامپیوتر با علم ریاضی بسیار در ارتباط است، به همین دلیل برای .ب رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر دانشجوی این رشته باید پایه ریاضی قویداشته و بتواند با استدلال ریاضی با مسائل برخورد نماید،همچنین در الگوریتم نویس... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/447
رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر

درخواست حذف اطلاعات
رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر  رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر     دوستان عزیزی که علاقمند به قبولی در رشته کامپیوتر   هستید، برای آگاهی از رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر  و تراز لازم  می توانید با مشاوران سامانه صدای مشاور در تماس باشید. تسلط و علاقه به ریاضیات شرط اول موفقیت در رشته کامپیوتر است. رشته علوم کامپیوتر با علم ریاضی بسیار در ارتباط است، به همین دلیل برای .ب رتبه لازم برای قبولی در رشته کامپیوتر دانشجوی این رشته باید پایه ریاضی قویداشته و بتواند با استدلال ریاضی با مسائل برخورد نماید،همچنین در الگوریتم نویسی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/448
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی 95

درخواست حذف اطلاعات
ا.ین رتبه لازم برای قبولی  در رشته دندانپزشکی 95 درصد های دروس برای قبولی در رشته دندانپزشکی   رشته دندانپزشکی: دندانپزشک به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان می‌پردازد و از همین‌رو شاید بهتر باشد که عنوان این رشته را دندان‌پزشکی گذاشت .در گذشته دندانپزشکی را مساوی با دندانسازی می‌دانستند و در صدها برای قبولی در . در رشته دندانپزشکی . اما امروزه دندانسازی تنها بخشی از دندانپزشکی است. رشته دندانپزشکی در مقطع .ای عمومی و نحوه رعایت بهداشت، پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان را آموزش می‌دهد . که در ۲ سال اول دانشجویان واحدهای علوم پا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/431
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی 96

درخواست حذف اطلاعات
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی 96  درصد های دروس برای قبولی در رشته دندانپزشکی   رشته دندانپزشکی: دندانپزشک به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان می‌پردازد و از همین‌رو شاید بهتر باشد که عنوان این رشته را دندان‌پزشکی گذاشت .در گذشته دندانپزشکی را مساوی با دندانسازی می‌دانستند و در صدها برای قبولی در . در رشته دندانپزشکی . اما امروزه دندانسازی تنها بخشی از دندانپزشکی است. رشته دندانپزشکی در مقطع .ای عمومی و نحوه رعایت بهداشت، پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان را آموزش می‌دهد . که در ۲ سال اول دانشجویان واحدهای علوم پایه... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/432
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی 97

درخواست حذف اطلاعات
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی  97  درصد های دروس برای قبولی در رشته دندانپزشکی   رشته دندانپزشکی: دندانپزشک به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان می‌پردازد و از همین‌رو شاید بهتر باشد که عنوان این رشته را دندان‌پزشکی گذاشت .در گذشته دندانپزشکی را مساوی با دندانسازی می‌دانستند و در صدها برای قبولی در . در رشته دندانپزشکی . اما امروزه دندانسازی تنها بخشی از دندانپزشکی است. رشته دندانپزشکی در مقطع .ای عمومی و نحوه رعایت بهداشت، پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان را آموزش می‌دهد . که در ۲ سال اول دانشجویان واحدهای علوم پای... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/433
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی 95- 96

درخواست حذف اطلاعات
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی 95-  96 درصد های دروس برای قبولی در رشته دندانپزشکی   رشته دندانپزشکی: دندانپزشک به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان می‌پردازد و از همین‌رو شاید بهتر باشد که عنوان این رشته را دندان‌پزشکی گذاشت .در گذشته دندانپزشکی را مساوی با دندانسازی می‌دانستند و در صدها برای قبولی در . در رشته دندانپزشکی . اما امروزه دندانسازی تنها بخشی از دندانپزشکی است. رشته دندانپزشکی در مقطع .ای عمومی و نحوه رعایت بهداشت، پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان را آموزش می‌دهد . که در ۲ سال اول دانشجویان واحدهای علوم پا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/434
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی 96-97

درخواست حذف اطلاعات
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی 96-97  درصد های دروس برای قبولی در رشته دندانپزشکی   رشته دندانپزشکی: دندانپزشک به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان می‌پردازد و از همین‌رو شاید بهتر باشد که عنوان این رشته را دندان‌پزشکی گذاشت .در گذشته دندانپزشکی را مساوی با دندانسازی می‌دانستند و در صدها برای قبولی در . در رشته دندانپزشکی . اما امروزه دندانسازی تنها بخشی از دندانپزشکی است. رشته دندانپزشکی در مقطع .ای عمومی و نحوه رعایت بهداشت، پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان را آموزش می‌دهد . که در ۲ سال اول دانشجویان واحدهای علوم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/435
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در ازمون فیزیوتراپی 95

درخواست حذف اطلاعات
 ا.ین رتبه لازم برای قبولی در ازمون فیزیوتراپی 95      رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی آ.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی . تهران     تعریف رشته فیزیوتراپی فیزیوتراپی، شاخه ای از پزشکی است که در آن برای توانبخشی بیماران از عوامل فیزیکی مثل گرما، سرما، الکتریسیته، نور و عوامل مکانیکی و ورزش استفاده می شود. طول دوره کارشناسی در این رشته ۴ سال می‌باشد. استفاده از کره، نور، الکتریسیته، آب، لیزر و حرکات مکانیکی ابزار یک فیزیوتراپ است. این رشته نحوه استفاده از این ابزار را برای بهبود بیمار آموزش می‌دهد. مقاطع‌ تحصیلی‌ و گرایش‌... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/436
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی 96

درخواست حذف اطلاعات
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی 96    رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی آ.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی . تهران     تعریف رشته فیزیوتراپی فیزیوتراپی، شاخه ای از پزشکی است که در آن برای توانبخشی بیماران از عوامل فیزیکی مثل گرما، سرما، الکتریسیته، نور و عوامل مکانیکی و ورزش استفاده می شود. طول دوره کارشناسی در این رشته ۴ سال می‌باشد. استفاده از کره، نور، الکتریسیته، آب، لیزر و حرکات مکانیکی ابزار یک فیزیوتراپ است. این رشته نحوه استفاده از این ابزار را برای بهبود بیمار آموزش می‌دهد. مقاطع‌ تحصیلی‌ و گرایش‌های... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/437
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی 97

درخواست حذف اطلاعات
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی   97   رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی آ.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی . تهران     تعریف رشته فیزیوتراپی فیزیوتراپی، شاخه ای از پزشکی است که در آن برای توانبخشی بیماران از عوامل فیزیکی مثل گرما، سرما، الکتریسیته، نور و عوامل مکانیکی و ورزش استفاده می شود. طول دوره کارشناسی در این رشته ۴ سال می‌باشد. استفاده از کره، نور، الکتریسیته، آب، لیزر و حرکات مکانیکی ابزار یک فیزیوتراپ است. این رشته نحوه استفاده از این ابزار را برای بهبود بیمار آموزش می‌دهد. مقاطع‌ تحصیلی‌ و گرایش‌های ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/438
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی 96-97

درخواست حذف اطلاعات
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی 96-97    رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی آ.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی . تهران     تعریف رشته فیزیوتراپی فیزیوتراپی، شاخه ای از پزشکی است که در آن برای توانبخشی بیماران از عوامل فیزیکی مثل گرما، سرما، الکتریسیته، نور و عوامل مکانیکی و ورزش استفاده می شود. طول دوره کارشناسی در این رشته ۴ سال می‌باشد. استفاده از کره، نور، الکتریسیته، آب، لیزر و حرکات مکانیکی ابزار یک فیزیوتراپ است. این رشته نحوه استفاده از این ابزار را برای بهبود بیمار آموزش می‌دهد. مقاطع‌ تحصیلی‌ و گرایش‌های ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/439
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی

درخواست حذف اطلاعات
ا.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی   آ.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی . تهران   تعریف رشته فیزیوتراپی    فیزیوتراپی، شاخه ای از پزشکی است که در آن برای توانبخشی بیماران از عوامل فیزیکی مثل گرما، سرما، الکتریسیته، نور و عوامل مکانیکی و ورزش استفاده می شود. طول دوره کارشناسی در این رشته ۴ سال می‌باشد. استفاده از کره، نور، الکتریسیته، آب، لیزر و حرکات مکانیکی ابزار یک فیزیوتراپ است. این رشته نحوه استفاده از این ابزار را برای بهبود بیمار آموزش می‌دهد. مقاطع‌ تحصیلی‌ و گرایش‌های‌ ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/422
درصد قبولی در رشته فیزیوتراپی

درخواست حذف اطلاعات
درصد قبولی در رشته فیزیوتراپی رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی   آ.ین رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی . تهران   تعریف رشته فیزیوتراپی    فیزیوتراپی، شاخه ای از پزشکی است که در آن برای توانبخشی بیماران از عوامل فیزیکی مثل گرما، سرما، الکتریسیته، نور و عوامل مکانیکی و ورزش استفاده می شود. طول دوره کارشناسی در این رشته ۴ سال می‌باشد. استفاده از کره، نور، الکتریسیته، آب، لیزر و حرکات مکانیکی ابزار یک فیزیوتراپ است. این رشته نحوه استفاده از این ابزار را برای بهبود بیمار آموزش می‌دهد. مقاطع‌ تحصیلی‌ و گرایش‌های‌ رشته‌ فیزیوتر... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/423