وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

شب

پست با عنوان شب به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.شب

درخواست حذف اطلاعات
شب ...چونعنکبوتی!!در مردمان شهر تنیدهچنان آرام و بی صدا .ه اندانگار هرگز بر نخواهند خواستآسمان بغض کردهنشسته بر بام .مچونک.ن پاکزندگی را در حنجره جیر جیرک شبخوانمی بیندآسمان هر شب نگران تولد روز استکی !!.گان بر می خیزند... isaacdidevar ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://baluchalef.blog.ir/1395/12/07/شب