وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

اینهمه خواری مسلمین از چیست؟

پست با عنوان اینهمه خواری مسلمین از چیست؟ به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.اینهمه خواری مسلمین از چیست؟

درخواست حذف اطلاعات
اینهمه خواری مسلمین از چیست؟خداوند در کتابش می فرماید: « آیا پنداشتید آنکه می داند و آنکه نمی داند ھمسان است؟ » در اینجا سخن بر سر مسئولیت خطیر معرفت است که بر گردن اھلش می باشد .درست به ھمین دلیل خداوند . عزیزش را که سرور ھمه انبیاء و اولیای اوست چنان تھدید و تنذیر بهعذاب می کند که بدترین کافران را ھم نکرده است و می فرماید : اگر خطا کنی تو را چنان عذاب می کنمکه ھیچ بشری را چنین عذاب نکرده باشم ! عذاب خداوند بر مؤمنانش بس عظیم تر است در عین حالکه نسبت به آنھا بغایت مھربان و لطیف است . و به ھمین دلیل در قرآن می خوانیم که ملائک مقربمستمراً از خداوند می خواھند ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bihamta95.ParsiBlog.com/Posts/291/اينهمه خواري مسلمين از چيست؟/