وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

روز نوشت

پست با عنوان روز نوشت به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.روز نوشت

درخواست حذف اطلاعات
هشت و نیم بیدار شدم ، به یاد آوردم امروز پنجشنبه است و به جز کلاس یوگا کلاس دیگری ندارم ، پس با آسودگی خیال دوباره خو.دم . بلا.ه با زور و ضرب ساعت ده خودم را از تخت کندم و افتخار . که امروز را تا ساعت ده به خودم استراحت دادم . به هیچ نقطه ای از بدنم نبود که کار پژوهشکده و پیگیری هایم و کارهای روزمره ام مانده اند ! باید به خودم استراحت می دادم . اتفاقا خیلی هم چسبید در اردیبهشتی که هوایش ابری است و گاه و بیگاه باران می زند . در اردیبهشتی که دلم روشن است و ناراحت نیستم و استرس ندارم و صدای گنجشگ ها که سر توت های حیاط با هم دعوا می کنند را می شنوم . امروز ، روز شیرین ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://caferose.persianblog.ir/post/122