وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

دست از طلب ندارم

آخرین مطالب دست از طلب ندارم به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.جرعه‌ای فشان بر خاک

درخواست حذف اطلاعات
اگر . خوری، جرعه‌ای فشان بر خاک از آن گناه که نفعی رسد به غیر، چه باک حضرتِ حافظِ جان به .ات زیر .فات کنید : ملائک در میخانه زدند للارض من کاس الکرام نصیب للارض من کاس الکرام نصیب (بیتی دیگر) بخواه جام و .ی به خاک آدم ریز ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1396/01/08/جرعه-ای-فشان-بر-خاک
تا کی کارهایت را من انجام دهم؟!

درخواست حذف اطلاعات
دستم را لای موهایم بردم... خودم را سخت در آغوش گرفتم! بس است دیگر! خسته ام کردی! تا کی کارهایت را من انجام دهم؟! ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1396/01/07/تا-کی-کارهایت-را-من-انجام-دهم
هر چه خواهی کن ولیکن آن مکن

درخواست حذف اطلاعات
ای خدا این وصل را هجران مکن سرخوشان عشق را نالان مکن باغ جان را تازه و سرسبز دار قصد این مستان و این بستان مکن چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن خلق را مسکین و سرگردان مکن جمع و شمع خویش را برهم مزن دشمنان را کور کن شادان مکن گر چه .ان خصم روز روشنند آنچه می‌خواهد دل ایشان مکن کعبه اقبال این حلقه است و بس کعبه اومید را ویران مکن این طناب خیمه را برهم مزن خیمه توست آ. ای سلطان مکن نیست در عالم ز هجران تلخ تر هر چه خواهی کن ولیکن آن مکن حضرت مولانا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1396/01/06/هر-چه-خواهی-کن-ولیکن-آن-مکن
هم تو بنا نهادی هم تو تمام گردان

درخواست حذف اطلاعات
جانا نخست ما را مرد مدام گردان وآنگه مدام درده ما را مدام گردان از ما و خدمت ما چیزی نیاید ای جان هم تو بنا نهادی هم تو تمام گردان این راه بی‌نهایت گر دور و گر دراز است از فضل بی‌نهایت بر ما دو گام گردان ما را اسیر کردی اماره را .ی ما را . گردان او را غلام گردان انعام عام خود را کردی نصیب خاصان انعام خاص خود را امروز عام گردان هر ذره را ز فضلت خورشیدییی دگر ده خورشید فضل خود را بر جمله رام گردان در کام ما دعا را چون شهد و شیر خوش کن و آن را که گوید آمین هم دوستکام گردان حضرت مولانا یا سنایی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1396/01/05/هم-تو-بنا-نهادی-هم-تو-تمام-گردان
آیا تو چنان که می نمایی هستی؟

درخواست حذف اطلاعات
شیخی به زنی . گفتا مستی هر لحظه به دام دگری پــا بستی گفتا شیخا هر آن چه گویی هستم آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ خیام ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1396/01/04/آیا-تو-چنان-که-می-نمایی-هستی
ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ

درخواست حذف اطلاعات
ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﺩﺭ ﺍﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﻤﺮﺪ ﺩﺭ ﺍﻦ ﻋﺸﻖ ﻮ ﻣﺮﺩﺪ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺡ ﺬﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﻭ ﺯﻦ ﻣﺮ ﻣﺘﺮﺳﺪ ﺰ ﺍﻦ ﺧﺎ ﺑﺮﺁﺪ ﺳﻤﺎﻭﺍﺕ ﺑﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﻭ ﺯﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﺒﺮﺪ ﻪ ﺍﻦ ﻧﻔﺲ ﻮ ﺑﻨﺪﺳﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮ ﺍﺳﺮﺪ ﺗﺸﻪ ﺑﺮﺪ ﺣﻔﺮﻩ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻮ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺸﺴﺘﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻩ ﻭ ﺍﻣﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻪ ﺶ ﺷﻪ ﺯﺒﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﻩ ﻮ ﻣﺮﺩﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﺑﻤﺮﺪ ﻭ ﺯﻦ ﺍﺑﺮ ﺑﺮﺁﺪ ﻮ ﺯﻦ ﺍﺑﺮ ﺑﺮﺁﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺭ ﻣﻨﺮﺪ ﺧﻤﻮﺷﺪ ﺧﻤﻮﺷﺪ ﺧﻤﻮﺷ ﺩﻡ ﻣﺮﺴﺖ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺴﺖ ﺍﻨ ﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﻔﺮﺪ حضرت مولانا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1396/01/04/ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ-ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ
ﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻓﺘﺪﻡ ﻧﻈﺮ

درخواست حذف اطلاعات
ﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻓﺘﺪﻡ ﻧﻈﺮ ﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﻬﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻢ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺩﺪﻥ ﺭﺧﺖ ﻫﻤﻮ ﺻﺒﺎ ﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻮُﻪ ﺑﻪ ﻮﻪ ﻮ ﺑﻪ ﻮ ﻣ ﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻕ ﺗﻮ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺟﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﺟﻠﻪ ﻢ ﺑﻪ ﻢ ﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﺸﻤﻪ ﺟﻮ ﺑﻪ ﺟﻮ منسوب به طاهره قرةالعین ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1396/01/03/ﮔﺮ-ﺑﻪ-ﺗﻮ-ﺍﻓﺘﺪﻡ-ﻧﻈﺮ
وطن‌داری آموز از ماکیان

درخواست حذف اطلاعات
هنوزم ز خُردی به خاطر در است/که در لانه ی ماکیان برده دست به منقارم آن سان به سختی گزید/که اشکم چو خون از رگ، آن دم جهید پدر خنده بر گریه‌ام زد که «هان/وطن‌داری آموز از ماکیان» علامه میرزا علی اکبر دهخدا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1396/01/02/وطن‌داری آموز از ماکیان
کجایید ای جوانی ،شادکامی ،کامرانی ها

درخواست حذف اطلاعات
صدا سر میدهم در کوه کجایید ای جوانی ،شادکامی ،کامرانی ها جواب آمد به صد اندوه کجایید ای جوانی ،شادکامی ،کامرانی ها ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1396/01/02/کجایید-ای-جوانی-،شادکامی-،کامرانی-ها
تنهاترین پرنده ی دنیا به عزیزترین درخت تمام دنیاها

درخواست حذف اطلاعات
تنهاترین پرنده ی دنیا به عزیزترین درخت تمام دنیاها خیلی "دوستت دارم" بد.ار است. خودش می داند که هرچه هم آوازهای عاشقانه بخواند دل درختش دیگر آن نمی شود که قدیم ترها بود. درختش دیگر چاقو نمی خواهد که چشم های پرنده اش را دربیاورد بردارد برای خودش. دیگر برای پرنده شعرهای عاشقانه نمی گوید. پرنده تمام این ها را می داند و با این حال آمده آن قدر "دوستت دارم" بگوید که دل درختش نرم شود. بعد در آغوش گرمش لانه کند و آن قدر ببوسدش که درختش از ته دل بخندد. فریادرس ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1396/01/02/تنهاترین-پرنده-ی-دنیا-به-عزیزترین-درخت-تمام-دنیاها
ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺧﻄﺎ ﻣﻨﻢ

درخواست حذف اطلاعات
ﺩﺭ ﺭﻩ ﻋﺸﻘﺖ ﺍ ﺻﻨﻢ ﺷﻔﺘﻪ ﺑﻼ ﻣﻨﻢ ﻨﺪ ﻣﻐﺎﺮﺕ ﻨ ﺑﺎ ﻏﻤﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﻨﻢ ﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺍ ﺯﻟﻒ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺴﺘﻪ ﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﺭﺳﺘﻪ ﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺪﺍﻣﻨﻢ ﺷﺮ ﺗﻮ ، ﺷﺮ ﺗﻮ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻮ ، ﺛﻤﺮ ﺗﻮ ﺷﻤﺲ ﺗﻮ ، ﻗﻤﺮ ﺗﻮ ﺫﺭﻩ ﻣﻨﻢ ، ﻫﺒﺎ ﻣﻨﻢ ﻧﺨﻞ ﺗﻮ ، ﺭﻃﺐ ﺗﻮ ﻟﻌﺒﺖ ﻧﻮﺵ ﻟﺐ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ ﺍﺩﺏ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺑ ﻧﻮﺍ ﻣﻨﻢ ﻌﺒﻪ ﺗﻮ ، ﺻﻨﻢ ﺗﻮ ﺩﺮ ﺗﻮ ، ﺣﺮﻡ ﺗﻮ ﺩﻟﺒﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺑ ﻧﻮﺍ ﻣﻨﻢ ﻣﻦ ﺯ ﻢ ﺗﻮ ﻧﻢ ﻧﻢ ﻧ ﺯ ﻢ ﻭ ﺯ ﺑﺶ ﻫﻢ ﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻡ ﺑ ﺣﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﻣﻨﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻮﺥ ﺩﻟﺮﺑﺎ ﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1396/01/02/ﻣﻌﺘﺮﻑ-ﺧﻄﺎ-ﻣﻨﻢ
تا باد چنین بادا

درخواست حذف اطلاعات
معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا ملکی که پریشان شد از شومی . شد باز آن سلیمان شد تا باد چنین بادا یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی غمخواره یاران شد تا باد چنین بادا زان خشم دروغینش زان شیوه شیرینش عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا شمس الحق تبریزی از بس که درآمیزی تبریز .اسان شد تا باد چنین بادا خاموش که سرمستم بربست .ی دستم .شه پریشان شد تا باد چنین بادا حضرت مولانا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1396/01/01/تا-باد-چنین-بادا
دلم گیر است و دلگیرم

درخواست حذف اطلاعات
دلم در دست او گیر اسیت خودم از دست او دلگیر عجب دنیای بی رحمی دلم گیر است و دلگیرم حسین منزوی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1396/01/01/دلم گیر است و دلگیرم
من عاشق جانبازم ، از عشق نپرهیزم

درخواست حذف اطلاعات
من عاشق جانبازم،از عشق نپرهیزم/من مست سر اندازم،از عربده نگریزم گویند رفیقانم از عشق نپرهیزی؟/از عشق بپرهیزم،پس با چه در آمیزم؟ پروانه ی دمسازم،می سوزم و می سازم/از بیخودی و مستی،می افتم و می خیزم گر سر طلبی من سر در پای تو اندازم/ور زر طلبی من زر اندر قدمت ریزم فردا که خلایق را از خاک بر انگیزند/بیچاره منِ مسکین از خاک تو بر خیزم گر دفتر حسنت را در عرش فرو خوانند/اندر عرصات آنروز شوری دگر انگیزم حضرتِ مولانا همچنین .فات کنید به : ♫♪ قطعه ای از تکنوازی و آواز جلیل شهناز در بیات اصفهان ♪♫ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1395/12/30/من-عاشق-جانبازم-،-از-عشق-نپرهیزم
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی

درخواست حذف اطلاعات
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی/چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی؟! به .ی جمال خود را ننموده‏یی و بینم/همه جا به هر زبانی، بود از تو گفت و گویی! غم و درد و رنج و محنت همه مستعد قتلم/تو بِبُر سر از تنِ من، بِبَر از میانه، گویی! به ره تو بس که نالم، ز غم تو بس که مویم/شده‏ام ز ناله، نالی، شده‏ام ز مویه، مویی همه خوشدل این که مطرب بزند به تار، چنگی/من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار مویی! چه شود که راه یابد سوی آب، تشنه کامی؟/چه شود که کام جوید ز لب تو، کامجویی؟ شود این که از ترحّم، دمی ای سحاب رحمت!/من خشک لب هم آ. ز تو تَر کنم گلویی؟! بش.ت ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1395/12/30/همه-هست-آرزویم-که-ببینم-از-تو-رویی
تا باد چنین بادا

درخواست حذف اطلاعات
معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا ملکی که پریشان شد از شومی . شد باز آن سلیمان شد تا باد چنین بادا یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی غمخواره یاران شد تا باد چنین بادا زان خشم دروغینش زان شیوه شیرینش عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا شمس الحق تبریزی از بس که درآمیزی تبریز .اسان شد تا باد چنین بادا خاموش که سرمستم بربست .ی دستم .شه پریشان شد تا باد چنین بادا حضرت مولانا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1396/01/01/تا-باد-چنین-بادا
ویران شوی ای شهر

درخواست حذف اطلاعات
در حسرت یک نعره ی مستانه بمردیم ... ویران شوی ای شهر ! که میخانه نداری ! ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1395/12/27/ویران-شوی-ای-شهر
♫♪ قطعه ای از تکنوازی و آواز جلیل شهناز در بیات اصفهان ♪♫

درخواست حذف اطلاعات
  متاسفانه مرورگر شما، ق.لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ.ین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. param name="autostart" value="false">   قطعه ای از تکنوازی و آواز شادروان . جلیل شهناز در بیات اصفهان تصنیف : من عاشق جانبازم ، شعر : حضرتِ مولانا (تاریخ اجرا : 1340/04/27)   هم چنین .فات کنید به : من عاشق جانبازم ، از عشق نپرهیزم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1395/12/27/♫♪ قطعه ای از تکنوازی و آواز جلیل شهناز در بیات اصفهان ♪♫
من عاشق جانبازم ، از عشق نپرهیزم

درخواست حذف اطلاعات
من عاشق جانبازم،از عشق نپرهیزم/من مست سر اندازم،از عربده نگریزم گویند رفیقانم از عشق نپرهیزی؟/از عشق بپرهیزم،پس با چه در آمیزم؟ پروانه ی دمسازم،می سوزم و می سازم/از بیخودی و مستی،می افتم و می خیزم گر سر طلبی من سر در پای تو اندازم/ور زر طلبی من زر اندر قدمت ریزم فردا که خلایق را از خاک بر انگیزند/بیچاره منِ مسکین از خاک تو بر خیزم گر دفتر حسنت را در عرش فرو خوانند/اندر عرصات آنروز شوری دگر انگیزم حضرتِ مولانا همچنین .فات کنید به : من عاشق جانبازم ، از عشق نپرهیزم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1395/12/30/من-عاشق-جانبازم-،-از-عشق-نپرهیزم
ز تو هر صباح عیدی

درخواست حذف اطلاعات
ز تو هر صباح عیدی ز تو هر شب ست قدری نه چو قدر عامیانه که شبی بود مقدر مولانا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1395/12/30/ز-تو-هر-صباح-عیدی