وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

diario

آخرین مطالب diario به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.decision

درخواست حذف اطلاعات
یه زمانهـــایی دلت پــره ولی بیخیال میشــی ..روزگاره دیگه میچــــرخه یه روز آه میکشـــی  یه روز میگــــی حیف شد.. گذشتافسوس میخوری میگــی نمیشه افسوس  که نخــوری میگی ولش کن قسمت نبـــود حالا مگــــه فرقــــی هم میکنـــــهتا خودت تجربه نکنی نمیشــــه چــرا درس نمیگیـــریم... غـــرور بیجا تصمیمـــات اشتبـــاه،  همشـــون اخــرش یه چیـــزو میگـــه چــرا قبلش بهش فکــر ن.جــا زدن وسطش خیلـــی سختـــه این ارادس که نمیــذاره جا بزنی بعضــی موقع ها فک میکنــی در حرکتی در اصل داری در جا میزنــی خبــر نداری ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://diario.blog.ir/1396/02/22/Decision
lamentar

درخواست حذف اطلاعات
زنــدگی روی بدشو بد موقعــــی نشون میدهیه روز میـــاد که فک میکنـــــی داری بهمــه چـــی میرسیبرنامــه هاتو خــراب میکنهفکـــرای غلط میندازه تو سرت از برنامه هاش سیـــر میشــــی میســـــوزی از تمام بدی هاشخوبی هاش محـــــو میشه سختیش میمونهانگار که طناب انداختن دور گردنت زورت نمیرسه رهاش کنـــیسخته باهاش کنار بیایتنها که باشـــی همه مقابلتنتنها که باشـــی دردات زیاد میشنروزایی میرسه که میگـــیبه کجــــــا رسیـــدیزمونه به سمت مادیات میرهاخلاق که هیچـــیدلســـوزی هم ترحم میشــــــهدور خودت هم که بگـــردی تنهــــایی نمیشهبا بقیــه نتونی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://diario.blog.ir/1396/03/14/Lamentar
payaso

درخواست حذف اطلاعات
نقـــاب به چهـــره زدی .... فک کــردی دیـــده نمیشــــی حالا هــر چقــدرم درد داشتــه باشـــی نمیتونــی بگــی امـــا این حال تو دیـــده نمیشــــه سختــــه کنار بیای با خودت سخته نتونـــی سفــــــره دلتو باز کنـــی فقط بگی میگــذره زمــــان چقدر بی رحمـــه .... روزها روزها روزها میگــذرن هر بهاری که میگــذره یک سال از عمــرت باهاش میگــذره پارتی بازی هم نداره ... قضاوت نمیکنه ... رشوه هم نمیگیره چـــرا عادلانه کم نمیشــه .... هر کی به اندازه دست رنجش خب تکلیف اونی که تو گذر زمان خشک شـــده چی میشه تکلیف اونی که فقط تظاهر کرده زندگی میکنه فقط نفس می... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://diario.blog.ir/1396/01/27/payaso
corazon

درخواست حذف اطلاعات
وقتـــی ح. خوب باشه مهــم نیست تا حالا چیکـــار کردی مهم نیست به کجــا رسیدی مهم اینه میدونی زندگـــی داره روی خوشش رو بهت نشـــون میدهمهم اینـــه که با کوچیکترین اتقافی که ممکنه بیوفته شـــاد میشــــی مهم اینــه دلت به همون خوشیـــای الکــی خوشه...زندگــــی همینـــــه دیگهباید بچسبی  به همین امیــدی که دلت میخــواد بهش برســی حالا فک کن آینـــدتو میدونی تلاش میکنــی یا فقط آرزو میکنـــی چه خیالـــی شود فکـــر . هم خودش بهت امیــد میده آرزو زیاده ...حیــف تا از چیــزی نزنی به اون موقیعت که میخوای نمیرســـیباید فداکــاری کرد  صبــــور بودانشالا .... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://diario.blog.ir/1396/02/22/corazon
tortura

درخواست حذف اطلاعات
حســه عجیبیـــه که دوس داری فقــط از کلمات استفاده کنـــی دلیلــی نداره ..ولی خودتــو رها شده میبینــــی..... خالــی شدن از بار مشکلات از سنگینــــی حرفهای به دوش کشیـــده از انرژی که باید داشتــه باشــی تا باهاش مقابلــه کنــــــی نمیشـــه که خودتــو شکنجــه کنـــی ... باید بیخیــال غنیمت ها شــی ایــن بار ســودی نداره کــه سنگشـــو به سینــــه بزنی ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://diario.blog.ir/1396/01/09/Tortura
payaso

درخواست حذف اطلاعات
نقـــاب به چهـــره زدی .... فک کــردی دیـــده نمیشــــی حالا هــر چقــدرم درد داشتــه باشـــی نمیتونــی بگــی امـــا این حال تو دیـــده نمیشــــه سختــــه کنار بیای با خودت سخته نتونـــی سفــــــره دلتو باز کنـــی فقط بگی میگــذره زمــــان چقدر بی رحمـــه .... روزها روزها روزها میگــذرن هر بهاری که میگــذره یک سال از عمــرت باهاش میگــذره پارتی بازی هم نداره ... قضاوت نمیکنه ... رشوه هم نمیگیره چـــرا عادلانه کم نمیشــه .... هر کی به اندازه دسترنجش خب تکلیف اونی که تو گذر زمان خشک شـــده چی میشه تکلیف اونی که فقط تظاهر کرده زندگی میکنه فقط نفس می ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://diario.blog.ir/1396/01/27/payaso
lollar

درخواست حذف اطلاعات
نــوشتن متن اول همیشــــه مشکل تر از اونیــه که فکــرشو .ــــی میشـــه با این دیــده نگــاه کرد که فقط بـــه صفحه کیبــورد خیــره شدی و تنهـــا کاری که باید .ی فشـــار کلمه هـــاست به راحتــی امـــا کلمات رمــوز مختلفـــــی دارند قدرت دارنـــــد قدرتـــی که تاثیـــر گذاریش اینقــدر زیاده که انکـــــار نشدنیه اونقــدری که اختیــــار انتخابش باماست امــــا از امان از شنیدنش شنیـــــدن شنیــــــدن .... ! نمیتونـــــی گوشاتو مثه چشمات ببنـدی و بگــــی آخیـــش ندیدم زیــــادم فرقی نمیکنه واسه .ـــی که اهمیت نمیـــــده ولـــــی ظرفیــــت م ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://diario.blog.ir/1396/01/06/Lollar
sentir

درخواست حذف اطلاعات
تا حالا به ایــــن فک نکرده بودم چــــرا باید احساسمــــو بیان کنم هر چنـــد زمان میگــــذره حساس تر میشــــی اصلا خوب نیست نمیشـــه ساده گــذشت چـــرا ...!سختــــه گـــذر . .... یه وقتـــــایی دوس داری چشاتو ببنــــدی و بگـــــی میگــــذره... امــــا نه!ته دلت میــــدونی که شانســــی نداری برای مقابلـــــه باوجودت حسش میکنـــی و میدونی کـــه فقط میتونی غرقش کنی کــــه تو اون لحظــه احساس آرامش کنی ! چه آرامشـــــی راحتی و آسایشــــی که فقط ظـــاهریه....عمــق وجودش دلتنگیــه عاشقـــی بدترش میکنـــــه....عاشقم نباشـــی یارت تو خی.ـــــه میـــد ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://diario.blog.ir/1396/01/07/Sentir
vida

درخواست حذف اطلاعات
بعضـــــی موقع هــا شایـــد زیاد دلت نخـــواد بنویســــی یــه روزایی هســـت کــه دغدغـــه نداری فقط بی حوصلـــه ای میشــــه گفت فقط حس هیچـــکاری رو نداری نـــه درمونده ای نه دل زده از همــــه هیچـــی...نــه راهـــی رو که پیش روته میبینـــی چه میشـــه کرد... آ.شم میــری کاری رو انجـــام میدی کـه رغبت به انجـــامش نداشتی تهش چـــی؟... میخــوای به کجا برســـی ...کاریه که شده..میتونــــی نادیده بگیــری نمیشــــه کـه!.. هر چقـــدر نادیده بگیـــری نمیتونـــی خودتــو ببخشــــی قابل بخشش نیســـت چقــدر باید بگــذره تا پا پیش بذاری قدماتو محکم کنــ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://diario.blog.ir/1396/01/09/vida
feliz

درخواست حذف اطلاعات
some times you just rue and think about how can you fix the fault in your life...  but there is no answer to that ... you feel blue because you're feeling down ... maybe you are disappointment and of course you not be able do figure it out hello to life...that's not huge problem it just happens to you... and happens differently to others there is a question why most of time i'm numb...  i think maybe my life is capture in a enormous loop and it goes down down and suddenly it goes up...i'm feliz ... no matter what you must move on okey ... you glad cause you have to carry on ...its a meaning of life... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://diario.blog.ir/1396/01/17/feliz