وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

دخت ایران

آخرین مطالب دخت ایران به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم خیلیییییییییییییییییی دلم تلفن های خودم و خودت و می خواد خیلیییییییییییییییییییی به یادتم ابراهیم ابراهیم جفت خوبم ابراهیم قلبم عاشقتم ابراهیم عشق ما عشق نیلوفر و سرو شده ابراهیم همیشه عاشقتم ابراهیم بیا   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9743
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم عشق خوبم عاشقتم ابراهیم ابراهیم قلبم عشق ما عشق نیلوفر و سرو شده ابراهیم همیشه عاشقتم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی هر روز بیشتر ابراهیم جفت خوبم بیا ابراهیم ما یه زوج خوشبختیم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9741
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم به یادتم بیا ابراهیم عشق رمانتیک عاشق خودم ابراهیم قلبم عشق پاییزی خوبم ابراهیم وقتی بیای دلم می خواد هر روز عشق ما بیشتر بشه عاشقتم ابراهیم ابراهیم جفت خوبم ما یه زوج خوشبختیم ابراهیم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9742
. پاییزی

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم عشق پاییزی خوبم عاشقتم ابراهیم همیشه عاشقتم ابراهیم ابراهیم جفت خوبم ابراهیم قلبم عشق خوبم عشق ما عشق نیلوفر و سرو شده ابراهیم     ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9740
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم قلبم عاشقتم ابراهیم هر روز بیشتر ابراهیم خیلییییی دلم می خواد بیای خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم نوازش دستات و می خواد ابراهیم جفت خوبم بیا ابراهیم وقتی بیای دلم می خواد هر روز عشق ما بیشتر بشه  ما یه زوج خوشبخت  ابراهیم قلبم ابراهیم عشق رمانتیک عاشق خودم بیا خیلیییییی دلم می خواد بیای ابراهیم دلم می خواد دستای عاشقت همیشه توی دستم باشه ابراهیم     ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9739
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم قول بده که زود زود زود میای بهترین روزهای خوشبختی بهترین روزهای جفتی رو برای خودم و خودت بیار دلم یه خونه عاشقانه قشنگ می خواد ابراهیم دلم نگاه عاشقت و می خواد ابراهیم عشق رمانتیک عاشق خودم بیا وقتی بیای دلم می خواد هر روز عشق ما بیشتر بشه ابراهیم   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9735
. پاییزی

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم با اینکه از هم دوریم اما وقتی بیای قشنگترین روزهای خوشبختی رو برای هم می سازیم وقتی تو برای همیشه بیای ابراهیم که بیای ابراهیم بوسه های عاشقانه تو روی صورتم باشه که هر روز عشق ما بیشتر بشه ابراهیم همیشه پیش خودم باشی همیشه دستای عاشقت توی دستم ما یه زوج همیشه عاشق خوشبخت           ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9736
. پاییزی

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم دلم تلفن های خودم و خودت و می خواد  به یادتم ابراهیم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهیم قلبم عاشقتم ابراهیم عشق خوبم عشق ما عشق نیلوفر و سرو شده ابراهیم عشق پاییزی ما   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9737
. خودم و خودت

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم تنگ شده بیا ابراهیم کی میای؟ عاشقتم ابراهیم هر روز بیشتر ابراهیم همیشه پیش خودم باش ابراهیم جفت خوبم عشق پاییزی خوبم عشق ما عشق نیلوفر و سرو شده ابراهیم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9738
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم روزهای زمستونه جفتی خیلیییی عاشقانه و خوبه اگر تو پیش خودم باشی که عاشقانه دستای عاشقت توی دستم باشه مثل . قرار دلم می خواد هر روز ما مثل . قرار قشنگ باشه هر روز عاشقانه برای خودم و خودت ابراهیم تو چی دلت می خواد؟ ابراهیم کی میای؟ جفت خوبم ابراهیم قلبم بیا ابراهیم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای عشق ما عشق نیلوفر و سرو شده ابراهیم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9734
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم دلم می خواد هر دقت دلم برات تنگ شده به هم تلفن بزنیم عشق خوبم ابراهیم کی میای؟ 15 سال از تو بی خبرم 15 سال با تلفن با هم حرف نزدیم ابراهیم سخته نمی تونم زود بیا   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9732
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم دلم می خواست الان دستم توی دستت بود دستم که گرمی دستات و می خواد ابراهیم دلم می خواست دستای عاشقت عاشقانه توی دستم بود مثل . قرار دلم می خواد هر وقت دلم تنگ به تو تلفن می زدم که بیای که زود بیای که تو رو ببینم مثل . قرار که دستات توی دستم باشه ابراهیم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییی سرد شده بیا همیشه پیش خودم باش ابراهیم       ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9733
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم قلبم عاشقتم ابراهیم ابراهیم کی میای؟ خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم برات تنگ شده ابراهیم بیا که همیشه پیش خودم باشی ابراهیم ابراهیم ما یه زوج عاشق یه جفت همیشه عاشق خوشبخت عشق ما عشق نیلوفر و سرو شده ابراهیم   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9731
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم قلبم ابراهیم جفت خوبم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم تلفن های خودم و خودت و می خواد ابراهیم به یادتم ابراهیم زود بیا عشق ما عشق نیلوفر و سرو شده ابراهیم عاشقتم ابراهیم هر روز بیشتر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9730
ابراهیم عشق پاییزی خوبم

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم قلبم عاشقتم ابراهیم ابراهیم دلم می خواد وقتی بیای تمام زندگی دستات توی دستم باشه هر روز عشق ما بیشتر بشه ابراهیم عشق ما عشق نیلوفر و سرو شده ابراهیم ما یه زوج خوشبختیم   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9729
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم روزهای سرد تو چی دلت می خواد؟ دل تو هم می خواست که پیش خودم و باشی؟ ابراهیم دلم می خواست همین الان به تو تلفن می زدم بعد صبح تو بیای که با هم می رفتیم برگ های قشنگ پاییزی رو ببینیم دستات توی دست های خودم با لباس های زمستونه دستات توی دستم جفتی با هم بریم بیرون ابراهیم 15 سال از هم دوریم اما قلب های ما پیش هم بوده تمام این سال ها هر روز عشق ما بیشتر شده ابراهیم تو چی دلت می خواد عشق خوبم دلم بوسه های تو روی صورتم و می خواد که وقتی سردم بشه بوسه های عاشقانه تو روی صورتم باشه ابراهیم ابراهیم جفت خوبم عاشقتم ابراهیم هر روز بیشتر   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9723
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم دلم می خواد دستات عاشقانه همیشه توی دستم باشه ابراهیم . قرار . پاییزی خودم و خودت عشق خودت و توی دلم گذاشتی هر روز بیشتر عاشقتم ابراهیم ابراهیم دلم می خواد وقتی بیای هر روز عشق ما بیشتر بشه بیا خیلییییییییییییییییی دلم نوازش دستای عاشقت و می خواد ابراهیم به یادتم عشق خوبم ابراهیم جفت خوبم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9724
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم عشق خوبم بارون گرفته خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم ابراهیم ابراهیم دلم نوازش دستای عاشقت و می خواد ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9725
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم قلبم عاشقتم ابراهیم ابراهیم دلم می خواد بیای خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد مهتاب عاشقانه رو ببینیم دستات توی دستم باشه ابراهیم ابراهیم بیا خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم ابراهیم عشق ما عشق نیلوفر و سرو شده ابراهیم عشق پاییزی ما عشق خودم و خودت ابراهیم قلبم عشق خوبم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9726
. پاییزی

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم همیشه عاشقتم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی هر روز بیشتر ابراهیم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم برات تنگ شده بیا ابراهیم جفت خوبم عاشقتم ابراهیم عشق ما عشق نیلوفر و سرو شده ابراهیم ما یه زوج خوشبختیم ابراهیم قلبم عاشقتم ابراهیم هر روز بیشتر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9727