وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

دخت ایران

آخرین مطالب دخت ایران به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.. پاییزی

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم قلبم ابراهیم بیا خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم برات تنگ شده ابراهیم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم نوازش دستای عاشقت و می خواد ابراهیم ابراهیم بیا عاشقتم همیشه عاشقتم ابراهیم ما جفت هم هستیم ابراهیم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای دلم می خواد با هم توی یه خونه قشنگ زندگی کنیم ابراهیم دلم می خواد تمام زندگی کنارم باشی هر . هر هفدهم هر پاییز ابراهیم بیا ابراهیم هر نفس با هر تپش قلبم به یادتم ابراهیم خوشتیپ خودم ابراهیم قلبم ابراهیم عشق من عشق پاییزی خوبم بی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9567
ابراهیم عشق خوشتیپ خودم

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم قلبم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم هر نفس خیلییییییییییییییییی ابراهیم دلم می خواد بیای ابراهیم دلم می خواد عروسی کنیم ابراهیم ما یه زوج خوشبختیم ابراهیم زود بیا عاشقتم ابراهیم ابراهیم تمام زندگی عاشق هم هستیم ما جفت هم هستیم ابراهیم ابراهیم قلب های ما برای همیشه به هم وصل شده . پاییزی قرار . خوشبختی ما ابراهیم بیا ابراهیم برای همیشه بیا به یادتم ابراهیم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلیییییییییییییییییییییییییی خیلیییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهیم جفت خوبم   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9566
پاییز خودم و خودت

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم ابراهیم همیشه . ها خیلیییییییییییییی به یادتم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواست ساعت 6 تو بیای ابراهیم دلم می خواست ساعت 6 دستات مثل . قرار توی دستم باشه ابراهیم تو رو خدا خیلیییییییییییییییییییییی به یادم باش خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهیم به یادتم هر نفس تمام زندگی ابراهیم به یادتم هر پاییز ابراهیم دلم می خواد بیای که بجای تمام سال ها کنارم باشی بجای تمام پاییز ها هفدهم ها . ها  ما جفت هم هستیم ابراهیم خدا قلب های ما رو برای هم ساخته ابراهیم ابراهیم برای همیشه بیا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9564
پاییز قرار

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم عشق مثل پیچک ما هر روز با گذشت سال ها عزیزتر شده بیا  خیلییییییی به یادم باش  خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  ابراهیم . قرار که از صبح زود به هم با تلفن صبح بخیر گفتیم  و غروب با یه دنیا خوشبختی ساعت 6 تو رو دیدم ابراهیم عشق خوبم اون غروب خوشبختی پاییزی ابراهیم خوشتیپ من ابراهیم قلبم دستای عاشقت توی دستم بود اون دستای گرم و عاشق که خدا برای خودم ساخته ابراهیم کی میای؟ تو رو خدا زودتر بیا خیلیییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد تو رو ببینم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9565
ابراهیم عشق پاییزی خوبم

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم ابراهیم به یادتم به یاد . قرار . خوشبختی ما ابراهیم بیا خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهیم که همیشه تمام زندگی کنارم باشی ابراهیم هر . ابراهیم هر هفدهم هر پاییز هر نفس بیا ابراهیم به یادتم با هر تپش قلبم به یادتم هر دقیقه ابراهیم زود بیا ابراهیم دلم می خواد مثل . قرار با یه دنیا خوشبختی سرم و بذارم روی قلب عاشقت ابراهیم بیا عاشقتم ابراهیم قلبم همیشه عاشقتم ابراهیم ابراهیم تو رو خدا از خودت بی خبرم نذار سخته خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی سخته هر دقیقه دلم تلفن ها ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9563
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم دلم می خواست سال 2002 تو سفر نرفته بودی عشق خوبم که هیچ وقت بی خبری های ما برای هیچکی توی دنیا باعث خنده نبود چون همه کنار عشق خودشون و هر روز با موبایل و تلفن با هم حرف می زنن چون فقط ما نمی تونیم حرف بزنیم با هم فقط ما فقط خودم و خودت ما که بیشتر عاشق هم هستیم نمی تونیم ابراهیم چون هنوز از تو بی خبرم ابراهیم دلم موبایل تو رو می خواد ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9562
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم ابراهیم به یادتم هر نفس خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی از سال 2002 تا سال 2017 تمام سال ها تمام دقیقه تمام هفدهم ها تمام پاییز ها تمام هفدهم ها به یادتم ابراهیم دلم گرفته امروز یکی توی وبلاگ یه سئوال گذاشته که چرا ابراهیم نمیاد؟ می خواستم بگم چون رفت مسافرت ایران سال 2002 و از اون سال از هم بی خبریم   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9559
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم اگر تلفن تو رو توی دستم بود نمی خواستم از تنهائی ها و سختی های خودم تو وبلاگ بگم که برای همه باعث خنده بشه صبرهای ما چون اون ها توی شرایط ما قرار نگرفتن از این سختی ها نمی دونن و فقط میان برای اینکه می دونن ما هنوز از هم دوریم و هنوز نمی تونیم با هم تلفن بزنیم چون هنوز نمی دونم تو کجائی؟ اون ها میان برای مس.ه از سختی ها من توی دوری از تو هر کی اگر می تونه یه روز بدون موبایل یا تلفن و بی خبری باشه ما از سال 2002 تا 2017 با هم تلفن نزدیم  گریه ام گرفته ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9560
ابراهیم عشق پاییزی خوبم

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم ابراهیم قلبم عاشقتم ابراهیم ابراهیم به یادتم بیا خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهیم خیلییییییییییییی دلم می خواد بغلم کنی ابراهیم مثل . قرار خیلییییییییی دلم می خواد سرم و بذارم روی قلب عاشقت ابراهیم ابراهیم به یاد . قرار خیلیییییییییییییییییییییییییی باش ابراهیم بیا دلم می خواد عروسی کنیم ابراهیم ابراهیم دلم می خواد دستای عاشقت همیشه توی دستم باشه بیا ابراهیم هر . هر هفدهم هر پاییز ابراهیم هر نفس کنارم باش بیا ابراهیم i love you عشق خوبم ابراهیم قلبم   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9558
. پاییزی خودم و خودت

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم ابراهیم قلبم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم ابراهیم خیلیییییییییییییییییییییییییی عاشقتم ابراهیم ابراهیم بیا خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهیم دلم می خواد عروسی کنیم ابراهیم ابراهیم دلم می خواد بیای ابراهیم دلم می خواد دستای عاشقت توی دستم باشه ابراهیم هر نفس با هم هستیم هر . هر هفدهم هر پاییز i love you ابراهیم بیا ابراهیم ما جفت هم هستیم بیا     ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9557
. پاییزی خودم و خودت

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم ابراهیم قلبم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهیم به یادتم ابراهیم خیلییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد عروسی کنیم ابراهیم ابراهیم بیا عاشقتم ابراهیم ابراهیم ما یه جفت خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییی خوشبختیم ابراهیم خیلییییییییییییی دلم دستای عاشقت و می خواد ابراهیم هر نفس با هم هستیم هر . هر هفدهم هر پاییز بیا i love you ابراهیم ما جفت هم هستیم ابراهیم بیا   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9556
. پاییزی خودم و خودت

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم ابراهیم قلبم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلیییییییییییییییی دلم می خواد بغلم کنی ابراهیم مثل . قرار دلم نوازش دستات و می خواد ابراهیم ابراهیم به یادتم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهیم دلم می خواد بیای ابراهیم دلم می خواد عروسی کنیم ابراهیم ما یه زوج خوشبختیم بیا ابراهیم ابراهیم هر صبح هر . هر هفدهم هر پاییز ابراهیم هر نفس با هم هستیم ابراهیم همیشه تمام زندگی با هم هستیم عاشقتم ابراهیم ابراهیم قلبم عشق خوبم اب... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9555
. پاییز خودم و خودت

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم قلبم صبح های پاییزی که یه دنیا دلم دستات و می خواد ابراهیم نوازش دستات دستای عاشقت مثل . قرار . ما . پاییزی ما که دستای عاشقت توی دستم بود ابراهیم دست های عاشق تو که خدا برای خودم ساخته ابراهیم جفت خوبم ابراهیم کی میای؟ عاشقتم ابراهیم ابراهیم دلم تلفن های خودم و خودت  honey baby گفتن های تو ابراهیم به یادم باش ابراهیم بیا i love you ابراهیم از سال 2002 تا سال 2017 هر روز از ته قلبم از خدا خواستم که بیای ابراهیم تو رو خدا خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادم باش بیا ابراهیم که دستای عاشقت برای همیشه توی دستم باشه ابراهیم ابر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9554
. هفدهم خودم و خودت

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم به یادتم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهیم هفدهم ها خیلییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم خیلییییییییییییییییییییییییییییی به یاد . خوشبختی قرار به یاد . ساعت 6 به یاد دستای عاشقت ابراهیم ابراهیم دلم می خواد سرم و بذارم روی قلب عاشقت ابراهیم دلم می خواد بغلم کنی مثل . قرار بیا خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم ابراهیم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی عاشقتم ابراهیم ابراهیم هر نفس تمام زندگی با هم هستیم هر . هر هفدهم هر پاییز ابراهیم با هر تپش قلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9553
. پاییزی

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم قلبم ابراهیم به یادتم هر صبح خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهیم دلم می خواد بیای ابراهیم دلم می خواد عروسی کنیم ابراهیم ما جفت هم هستیم بیا ابراهیم خیلیییییییییییییییییییییییی دلم دستات و می خواد دلم می خواد دستای عاشقت توی دستم باشه ابراهیم مثل . قرار . خوشبختی ما ابراهیم بیا عاشقتم ابراهیم ابراهیم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای دلم می خواد با هم توی یه خونه قشنگ زندگی کنیم ابراهیم ابراهیم بیا هر نفس با هم هستیم ابراهیم i love you بیا عشق خوبم ابراهیم قلبم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9552
. خوشبختی قرار

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم ابراهیم قلبم امروز یه صبح خیلیییییییییییی سرد و پاییزی که یه دنیا دلم دستات و می خواد ابراهیم دلم می خواد کنارم باشی ابراهیم دلم می خواد بغلم کنی ابراهیم هر نفس با هر تپش قلبم به یادتم دلم نوازش دستات و می خواد ابراهیم دلم لمس دستای عاشقت و می خواد ابراهیم به یادتم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد سرم و بذارم روی قلب عاشقت ابراهیم مثل . قرار . خوشبختی ما ابراهیم بیا دلم دستای گرم دستای عاشقت و می خواد ابراهیم عاشقتم i love you بیا ابراهیم به یادتم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلیییییییی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9551
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم دلم تلفن های خودم و خودت و می خواد ابراهیم زود بیا خیلیییییییییییی به یادتم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهیم هر دقیقه خیلییییییییییییییییییییییییییییییی سخته تو رو خدا خیلییییییییییییییییییییییییییییی به یادم باش ابراهیم ابراهیم دلم می خواد بیای دلم می خواد از اینجا بریم ابراهیم ابراهیم دلم می خواد با هم توی یه خونه قشنگ زندگی کنیم ابراهیم قلبم  بیا i love you ابراهیم بیا عاشقتم ابراهیم بیا عشق خوبم   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9549
. پاییزی ما

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم دلم گرفته کی میای؟ ابراهیم دلم می خواد سرم و بذارم روی قلب عاشقت مثل . قرار دلم می خواد بغلم کنی ابراهیم ابراهیم دلم نوازش دستای عاشقت و می خواد خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بیا ابراهیم هر نفس با هر تپش قلبم به یادتم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی سخته زود بیا ابراهیم دلم نگاه عاشقت و می خواد ابراهیم دلم لمس دستات و می خواد ابراهیم خیلیییییییییییییییییییییییی به یادم باش ابراهیم بیا عاشقتم ابراهیم بیا عروسی کنیم ابراهیم ابراهیم دلم می خواد توی دستای خودم و خودت حلقه باشه ابر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9550
. پاییزی قرار

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم قلبم عزیزدلم ابراهیم کی میای؟ دلم برای تلفن های هر دقیقه تنگ شده ابراهیم برای حرف های تو برای شوخی های تو برای honey baby گفـــتن های تو ابراهیم کی میای که هر نفس تمام زندگی کنارم باشی با هر تپش قلبم به یادتم ابراهیم هر نفس به یادتم ابراهیم ابراهیم صبح های پاییزی که یه دنیا دلم می خواد کنارم باشی که یه دنیا دلم نوازش دستات و می خواد ابراهیم از سال 2002 تا همین امروز سال 2017 هر نفس دلم می خواست بیای که عروسی کنیم ابراهیم ابراهیم ما یه جفت خوشبختیم همیشه عاشق هم هستیم ابراهیم ابراهیم بیا i love you ابراهیم قلبم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9548
پاییز خودم و خودت

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم ابراهیم به یادتم هر صبح ابراهیم بیا خیلییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای خیلیییییییییییییییییییییییییییییی دلم برای دستای عاشقت خیلیییییییییییییییی تنگ شده ابراهیم دلم می خواد بیای دلم می خواد عروسی کنیم ابراهیم ابراهیم خیلییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهیم ما جفت هم هستیم ابراهیم بیا عاشقتم ابراهیم ابراهیم هر نفس تمام زندگی با هم هستیم ابراهیم خدا قلب های ما رو برای هم ساخته از ته قلب خوشبختیم ابراهیم ابراهیم هر . هر هفدهم هر پاییز ابراهیم همیشه با هم هستیم ابراهیم خیلیییییییییییییییییییییییی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9547