وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

دخت ایران

آخرین مطالب دخت ایران به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم این شعر برای تو:     عشق و بیار به خونه تا که پرنده عشق بخونه عاشقونه وقتی خدا عاشق عاشقونه وقتی پرستو با عشق می سازه آشیونه   ابراهیم این شعر و برای تو ابراهیم عشق خوبم قشنگترین شعرهای دنیا برای تو قشنگترین حرف های دنیا عاشقانه ترین حرف های دنیا ابراهیم چون عشق قشنگ ما قشنگترین عشق دنیا هست عشق خودم و خودت عشق مثل پیچک خودم و خودت         ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9601
ابراهیم قلبم

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم ابراهیم هر دقیقه خیلیییییییییییییییییییییی به یادتم خوشتیپ من عشق خوبم ابراهیم به یادم باش خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهیم زود بیا ابراهیم ایمیل بفرست خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم هر نفس خیلیییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهیم مرد زندگی من بیا ابراهیم قلبم عاشقتم ابراهیم تمام زندگی عاشق هم هستیم بیا   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9602
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم کاش الان . خودم و خودت بود که تو الان کنارم بودی کاش الان . خودم و خودت بود ابراهیم نمی تونم از تو دور باشم  سخته ابراهیم هیچ وقت یه دقیقه هم از من دور نباش بیا     ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9599
عشق مثل پیچک ما

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم .ب با گریه خوابم برد خیلیییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواست تو یه ایمیل بفرستی که بدونم الان تو کجائی؟ خیلییییییی به یادتم دلم گرفته دلم می خواد بیای دلم می خواد بی خبری ها تمام بشه ابراهیم کی میای که همه زندگی مال من باشی تمام زندگی ابراهیم کی میای؟ که لمس دستات نوازش دستات مال من باشه نگاه عاشقت ابراهیم عشق پاییزی من کی میای؟ که هیچ فاصله ای بین دستای عاشق ما نباشه جفت خوبم ابراهیم قلبم عزیزدلم ابراهیم خوشتیپ من بیا   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9600
عشق مثل پیچک ما

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم دلم گرفته کی میای ابراهیم من؟ که هر نفس تمام زندگی با تپش های قلب عاشقت کنارم باشی ابراهیم به یادتم ابراهیم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی عاشقتم هر روز بیشتر تمام زندگی همیشه عاشقتم ابراهیم بیا ابراهیم قلبم دلم می خواد بیای ابراهیم دلم یه خونه جفتی می خواد که تمام زندگی کنارم باشی که صبح ها من برات کیک بیارم صبحانه های عاشقانه قشنگ برای تو عشق من عشق خوبم ابراهیم عشق خوبم تو چی دلت می خواد برای زندگی خودم و خودت ابراهیم خوشتیپ من کی میای؟ بیا عروسی کنیم ابراهیم ابراهیم بیا عاشقتم همی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9596
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم ابراهیم عشق خوبم ابراهیم خیلییییییییییییییی دلم گرفته مثل همه . ها ابراهیم از تو بی خبرم و یه دنیا دلم تنگ شده برات تو رو خدا بیا ابراهیم مثل اینکه یاهو اشکال داشته و ایمیل های من و نمی بینی من الان برات با یه ایمیل جدید ایمیل فرستادم تو رو خدا اگر ایمیل من و می بینی ایمیل بفرست تو رو خدا بیا تو رو خدا از خودت بی خبرم نذارم عشق خوبم ابراهیم قلبم همیشه عاشقتم بیا ابراهیم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9597
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم تو رو خدا اگر ایمیل من و می بینی یه ایمیل بفرست تو رو خدا ابراهیم به یادم باش بیا نمی تونم یه دقیقه از تو دور باشم هر دقیقه این بی خبری ها خیلیییییی سخته ابراهیم بیا که همه بی خبری های خودم و خودت برای همیشه تمام بشه بجای تمام سال ها بی خبری بیا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9598
عشق مثل پیچک خودم و خودت

درخواست حذف اطلاعات
سلام خوشتیپ من عشق خوبم ابراهیم قلبم عاشقتم ابراهیم ابراهیم عشق پاییزی من همیشه عاشقتم ابراهیم هر روز بیشتر ابراهیم بیا عشق خوبم همیشه تمام زندگی عاشق هم هستیم ابراهیم هر . هر هفدهم هر پاییز ابراهیم بیا خیلییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد عروسی کنیم ابراهیم دلم می خواد تمام زندگی دستای عاشقت توی دستم باشه ابراهیم زود بیا ابراهیم ابراهیم هر نفس با هم هستیم ابراهیم مرد زندگی من ابراهیم قلبم عاشقتم ابراهیم i love you ما یه جفت خوشبختیم ابراهیم ابراهیم بیا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9592
عشق مثل پیچک ما

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم خوشتیپ من قلبم ابراهیم عشق خوبم همیشه عاشقتم ابراهیم ابراهیم تمام زندگی عاشق هم هستیم هر روز بیشتر بیا خیلییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهیم دلم می خواد بغلم کنی ابراهیم خیلییییییییییییییییی دلم نوازش دستای عاشقت و می خواد ابراهیم جفت من همیشه با هم هستیم ابراهیم هر . هر هفدهم هر پاییز ابراهیم بیا  از ته قلبم می دونم که خدا قشنگترین روزهای دنیا رو برای ما گذاشته ابراهیم من بیا عروسی کنیم ابراهیم هر نفس کنارم باش ابراهیم ابراهیم بیا i love you ابراهیم عشق پاییزی من بیا     ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9593
. پاییزی قرار

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم کی میای؟ خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم هر نفس خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهیم عشق پاییزی من بیا ابراهیم خیلیییییییییییییییییییی به یادتم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی هر نفس تمام زندگی با هم هستیم ابراهیم ابراهیم قلبم عاشقتم ابراهیم ابراهیم زود بیا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9594
. پاییزی قرار

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم ابراهیم قلبم ابراهیم عشق من عشق خوبم همیشه عاشقتم هر روز بیشتر ابراهیم کی میای؟ خیلیییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهیم خیلیییییییییییییییییی دلم . خودم و خودت و می خواد ابراهیم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییی . مثل پیچک قرار خیلیییییییییییییییییییییییییییی دلم دستای عاشقت و می خواد ابراهیم جفت خوبم  بیا ابراهیم تمام زندگی عاشق هم هستیم هر روز بیشتر عشق پاییزی من خوشتیپ من ابراهیم مرد زندگی من  زود بیا که بجای تمام سال ها هفدهم ها . ها کنارم باشی هر نفس ابراهیم بیا بیا عروسی کنیم ابراهی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9595
. خوشبختی پاییزی خودم و خودت

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم خوشتیپ من بیا ابراهیم قلبم ابراهیم مرد زندگی من خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم هر نفس خیلیییییییییییییییییی ابراهیم کی میای؟ دلم می خواد دستای عاشقت تمام زندگی توی دستم باشه ابراهیم ابراهیم بیا عاشقتم همیشه عاشقتم ابراهیم ابراهیم عشق مثل پیچک ما هر روز عزیزتر شده ابراهیم جفت خوبم زود بیا ابراهیم تمام زندگی کنارم باش بیا ابراهیم قلبم i love you ابراهیم من ابراهیم هر نفس با هم هستیم هر صبح هر پاییز هر . هر هفدهم همیشه تمام زندگی ابراهیم برای همیشه بیا عشق خوبم     ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9591
عشق مثل پیچک ما

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم خوشتیپ من سلام به یادتم هر نفس خیلییییییییییییییییییییییییییی ابراهیم بیا عاشقتم ابراهیم همیشه تمام زندگی عاشق هم هستیم هر روز بیشتر ابراهیم بیا ابراهیم برای همیشه بیا ابراهیم جفت خوبم عشق پاییزی من بیا ابراهیم از ته قلبم خوشبختم برای عشق خودم و خودت ابراهیم زود بیا خیلیییییییییییییییییییی دلم می خواد دستات توی دستم باشه ابراهیم مثل . قرار . پاییزی خودم و خودت ابراهیم دلم می خواد بیای ابراهیم دلم می خواد عروسی کنیم ابراهیم زود بیا عاشقتم ابراهیم i love you ابراهیم با هر تپش قلبم به یادتم بیا ابراهیم من ابراهیم قلبم همیشه عاشقتم... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9590
عشق مثل پیچک خودم و خودت

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم ابراهیم قلبم ابراهیم خوشتیپ من به یادتم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهیم به یادتم هر نفس خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی هر . هر هفدهم هر پاییز ابراهیم ما جفت هم هستیم تمام زندگی هر نفس با هم هستیم ابراهیم بیا خیلیییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهیم که مثل . قرار با یه دنیا خوشبختی سرم و بذارم روی قلب عاشقت دلم نوازش دستات و می خواد ابراهیم دستای عاشقت ابراهیم ابراهیم همیشه کنارم باش ابراهیم بیا عاشقتم ابراهیم عشق پاییزی من i love you ابراهیم زود بیا خیلیییییییییییییییییییییییییییییی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9588
عشق مثل پیچک ما

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم قلبم خوشتیپ من عشق خوبم عاشقتم ابراهیم مرد زندگی من بیا خیلییییییییییییییی دلم می خواد بیای بغلم کنی ابراهیم که سرم و بذارم روی قلب عاشقت مثل . قرار که دستای عاشقت همیشه تمام زندگی توی دستم باشه ابراهیم بیا همیشه تمام زندگی با هم هستیم ابراهیم من هر پاییز هر هفدهم هر . ابراهیم همیشه عاشق هم هستیم هر روز بیشتر زود بیا i love you ابراهیم جفت خوبم ابراهیم عشق پاییزی من ابراهیم زود بیا   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9589
ابراهیم عشق پاییزی من

درخواست حذف اطلاعات
سلام  ابراهیم عشق خوبم  جفت خوبم ابراهیم قلبم ابراهیم کی میای؟ هر نفس کنارم باش ابراهیم بیا تو رو خدا خیلیییییییییییییییی زود بیا ابراهیم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم ابراهیم خیلیییییییییییییییییییییی دلم می خواد بغلم کنی ابراهیم مثل . قرار دلم می خواد بیای ابراهیم خیلییییییییییییییی دلم دستای عاشقت و می خواد  تمام زندگی کنارم باش ابراهیم عاشقتم ابراهیم ابراهیم عشق پاییزی من بیا خوشتیپ خودم ابراهیم بیا خیلییییییییییییییییییییییی دلم می خواد سرم و بذارم روی قلب عاشقت دلم . قرار خودم و خودت و می خوا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9587
عشق مثل پیچک ما

درخواست حذف اطلاعات
سلام ابراهیم ابراهیم خوشتیپ من عشق خوبم ابراهیم قلبم ابراهیم مرد زندگی من عاشقتم خیلییییییییییییییییییییییییی به یادتم ابراهیم دلم می خواد بیای ابراهیم دلم می خواد عروسی کنیم ابراهیم ما جفت هم هستیم ابراهیم تمام زندگی هر نفس با هم هستیم هر . هر هفدهم هر پاییز ابراهیم بیا با هر تپش قلبم خیلیییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهیم دلم یه خونه جفتی می خواد که هر نفس کنارم باشی ابراهیم زود بیا خیلیییییییییییییییییییییییییییییی به یادتم ابراهیم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی عشق پاییزی من بیا همیشه ع... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9586
ابراهیم خوشتیپ من

درخواست حذف اطلاعات
سلام عشق خوبم ابراهیم قلبم عاشقتم ابراهیم همیشه عاشقتم ابراهیم ابراهیم صبح های سرد پاییزی خیلییییییییییی دلم دستات و می خواد ابراهیم کی میای؟ که همیشه کنارم باشی هر نفس ابراهیم خیلییییییییییییییییییییییییی دلم نوازش دستات و می خواد بیا ابراهیم جفت خوبم ابراهیم همیشه تمام زندگی عاشق هم هستیم هر روز بیشتر ابراهیم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای خیلییییییییییییییییییییی دلم می خواد عروسی کنیم ابراهیم ابراهیم بیا هر . هر هفدهم هر پاییز ابراهیم هر نفس به یادتم به یاد عشق پاییزی مثل پیچک خودم و خودت به یاد . قرا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9583
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم کی میای؟ ابراهیم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی سخته ابراهیم دلم می خواد تمام زندگی دستات توی دستم باشه همه زندگی خودم و خودت هر . هر هفدهم هر پاییز ابراهیم دلم می خواد بیای ابراهیم قلبم خوشتیپ من بیا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9584
عشق مثل پیچک ما

درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم از خودت بی خبرم نذار تو رو خدا ابراهیم به یاد عشق مثل پیچک خودم و خودت خیلیییییییییییییی باش به یادم باش خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلم تلفن های خودم و خودت می خواد ابراهیم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهیم بیا عاشقتم ابراهیم ابراهیم قلبم ابراهیم مرد زندگی من   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dokhteiran.persianblog.ir/post/9585