وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

بدون موضوع

آخرین مطالب بدون موضوع به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.



اطلاعیه!میخوام تغییرآدرس بدم

درخواست حذف اطلاعات
سلام میخوام آدرس وبلاگموتغییربدم همتونودنبال خواهم کرد علت تغییرآدرسمم بخاطراینه که آدرس وبلاگم دست یه عده آدماهس که نمیخوام باشه ممکنه بعدابرام مشکل درس کنن براهمین تغییرآدرس میدم میدونم باتغییرآدرس یه مدت داداش گوگل نمیتونه منوپیداکنه امایه مدت دیه درس میشه هرکی دوس داره دوباره وبلاگمودنبال کنه بم بگه تاآدرس روبراش بفرستم میخوام دوباره حرفای کهنه ی دلم روبنویسم بخاطراون یه تعدادنتونم درست وحس. بنویسم متشکرم ازهمگی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1396/02/16/اطلاعیه-میخوام-تغییرآدرس-بدم




فقط بعضیا....

درخواست حذف اطلاعات
بعضیاارزش اینوندارن که بشون محبت کنی بعضیامحبتتوباکینه ودشمنی پاسخ میدن فکرمیکنندکه درعوض محبت دریافتی بجاش یه چیز دیگه میخوایی امااین دسته ازآدمااحمق ترین آدمای کره ی خاکی هستن وآدم این دسته آدمارووقتی میشناسه که دیگه کارازکارگذشته واونادرحقت بدی . امیدوارم که جواب محبت هاروفقط بامحبت بدهیم وعوض محبت چیز دیگری نخواهیم زندگی سرشارازمحبت است،فقط بایدآن رادریافت کرد ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1396/02/15/فقط-بعضیا




ای فلک!

درخواست حذف اطلاعات
ای فلک!چرخُ فلکت آنقدرتندمیچرخدکه فرصت تماشانمیدهد... ای فلک!آنقدرتندمیچرخانی که تمام خوشی هارابالامی آورم... آهای فلک!کمی آرامتر! بگذارکمی دنیارانظاره کنم... ای فلک!باچرخشت دل هارانشکن... کمی آرامتربچرخ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1396/01/29/ای-فلک




تفلدتم موباااااااااااااااااااااااااارک.....

درخواست حذف اطلاعات
بلا.ه منم شدم 18ساله بلا.ه به آرزوی چندین سالم رسیدم آرزوم این بودکه برسم به18 بیااینم الان رسیدم خب که مثلا چی شدالان که شدم18؟ بلا.ه دیهههه تولدیم موبارک اولسونننن 1378/1/31 ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1396/01/31/تفلدتم-موباااااااااااااااااااااااااارک




شب تولدم و...

درخواست حذف اطلاعات
شب تولدم خوابم بردسرکتاب عربی مهمونامنتظرمن ومن منتظررویا صدازدن اسمم وخواب بودن من نب. کیکو خستگی های من خاموش ن. شمع و آرزوهای من       .ب ازشدت خستگی خوابم برد ونفهمیدم کی شدم18ساله همه رومنتظرگذاشتم... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1396/02/01/شب-تولدم-و




مبعث موبارک

درخواست حذف اطلاعات
مبعث رسول اکرم(ص)روبه همه ی وبلاگی وغیروبلاگیاتبریک میگم عیدهمگیتون مبارک باشه ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1396/02/04/مبعث-موبارک




دعاااااااااااااام کنیدلطفا

درخواست حذف اطلاعات
بچه هادعام کنیدتافردابرنده شم فردامسابقه ی قرائت تحقیق قران دارم مرحله ی استانیه اگه برنده شم میرم کشوری دعااااااااااااااااام کنییییییییییییدلطفا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1396/02/06/دعاااااااااااااام-کنیدلطفا




ومن برگشتم...

درخواست حذف اطلاعات
امیدوارم که دلتون برامن تنگ نشده باشه خخخ رفتم مسابقه هنوزنتایج رونگفتن واین وسط نتم تموم شدفکرنکنیدااانشسته بودم داشتم درس میخوندم خخخ جاتون خالی مسابقه عالی بودش اونقدبمون رسیدن کم مونده بودهمشونوبراشام دعوت کنم خونمون خب دیگه من برگشتم به وبلاگاتونم سرمیزنم حالامتنای بلندلایک میخوردومتنای کوتاه هم کامنت دوستون دارم همه ی اونایی روکه درنبودم به یادم هستن ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1396/02/12/ومن-برگشتم




زندگی بایدکرد....

درخواست حذف اطلاعات
زندگی روبایستی یادگرفت،درغیراین صورت رفوزه خواهی شد... زندگی میگذرد زندگی ابربهاریست که می باردُ می باردُ می بارد زندگی گل شقایقیست که می میردُ می میردُ می میرد... زندگی بایدکرد... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1396/01/27/زندگی-بایدکرد




دعام کنید لطفا

درخواست حذف اطلاعات
سلام سال نومبارک باشه بچه ها ببخشید که نمیتونم بتون سربزنم دعام کنیدازیه طرف کنکور از طرف دیه مشکلم دعام کنید تا حل شه فعلاتایه مدت که نمیدونم تاکی خدانگهدار-لطفافراموشم نکنیدودنبال .تونوقطع نکند بای   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1396/01/16/دعام-کنید-لطفا




دلتنگی زیباست...

درخواست حذف اطلاعات
دلتنگی زیباست زمانیکه میدانی .ی عشقت راازت نمیگیرد زمانیکه میدانی .ی جایت رادردلش پرنمیکند ومیدانی که اوفقط براتوست و. دیگری حق دست درازی به تمام داراییت راندارد دراین زمان است که دلتنگی واقعازیبامیشود   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1396/01/23/دلتنگی-زیباست




قابل اطلاع دنبال کنندگان عزیزاگه میشه...

درخواست حذف اطلاعات
سلام دنبال کنندگان عزیزم ازتون اولش تشکرمیکنم بخاطراینکه وقت گران بهاتونوبرامن حقیرمیزارین وپستامومیخونید ویه زحمت دارم براتون اگه میشه وبلاگhttp://baluchalef.blog.ir/ (بلوچ الف)رودنبال کنید براآشنایی بابلوچ هابلوچستان عالیه ماایرانی هستیم وازیک ملتیم بیاییدبافرهنگ هامون آشناشیم پس بی زحمت دنبالش کنیدواگه میتونیدخودتونم تبلیغ کنیدتامردم آشناشن بابلوچی هاوفرهنگشون ممنون همتون ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1395/12/22/قابل-اطلاع-دنبال-کنندگان-عزیزاگه-میشه




عشق همچون...

درخواست حذف اطلاعات
عشق همچون .یست که اگرببری،برنده واگرنبری،کل زنگیت راباخته ای ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1395/12/20/عشق-همچون




قلبم

درخواست حذف اطلاعات
قلبم گورستان خاطرات گذشته شده است خاطراتی که روزگارم باآنهارنگی می شد رنگ ها ازجنس عشق بودند عشقی که ابدی بود.... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1395/12/18/قلبم




همه توجه کنندلطفابه حمایتات خیلییییییییییییییییی نیازمندمممممممممم

درخواست حذف اطلاعات
سلام ازتون خواهش میکنم که وبلاگ http://elahe78.blog.ir/ دنبالش کنیدبی زحمت برای برنده شدن تومسابقه ی وبلاگ نویسی نیازمندحمایت های گرم وصمیمی شماعزیزان هستم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1395/11/14/همه-توجه-کنندلطفابه-حمایتات-خیلییییییییییییییییی-نیازمندمممممممممم




توروخدا دوستمودعاکنیدددددددددد

درخواست حذف اطلاعات
سلام امروز خبردارشدم که دوستم تومور مغزی داره یه بارعملش . امااینبارونمیتونن .دوسال بش وقت داده ازتون خواهش میکنم دعاش کنیدفقط17سالشه لطفا وقتی شنیدم داغون شدم منم دعامیکنم شمام یاریم کنید فراموشش نکنید هرروزدعاکنیدبراش تادرست شه همه چی دست خداست اگه برادیگران دعاکنیدبرآورده میشه   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1395/11/16/توروخدا-دوستمودعاکنیدددددددددد




آآآآآآآآآآآآآآآآآی بچه هاااااااااااااااااچطوری بثبتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات
سلام چطوری براکنکورثبت نام کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یه ساعته نشستم دارم دفترچه ی راهنماشومیخونم اعصابم خوردشدش من متن بلندنمیخونم حوصلمم نمیکشه بخونم کی راه کوتاه بلده بگه تابثبتم راسی ثبت نام ازامروزتا28همین ماه اداه دارد یادتون نره هاااااااااااااااااا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1395/11/19/آآآآآآآآآآآآآآآآآی-بچه-هاااااااااااااااااچطوری-بثبتم




عقل راست میگویدیادل؟

درخواست حذف اطلاعات
خدایامیان یک دل ویک عقل گیرکرده ام نمیدانم عقل راست میگویدیادل نمدانم عقل درست است یادل دل میگویدبمان،عقل میگویدبرو دل میگویدبخند،عقل میگویدگریه کن دل میگویددوست بدار،عقل میگویدنفرت بدار دل میگویدخیال کن،عقل میگویدبیخیال باش دل میگویدبباز،عقل میگویدببر میان یک دل ویک عقل گیرکرده ام،که نمیدانم عقل راست میگویدیادل؟! عقل راست میگویدیادل؟؟؟ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1395/11/20/عقل-راست-میگویدیادل




اطلاعیه خیلی مهممممممممممممممممممممم بخوانییییییییییییییییییییییییییییییییید

درخواست حذف اطلاعات
خبر خبر خبر،بشت.د بشت.د شبکه اجتماعی بیانی ها راه اندازی شد. برای اطلاعات بیشتر به این وبلاگ بروید: bayaniha.blog.ir ادرس شبکه: bayaniha.ir       به زودی همه کاربران بیان عضو میشن،از قافله جا نمونید و بشید نفر آ. برگرفته شده از gorizan.blog.ir عضوشین باحاله من خبردادم بعدش نگیناااااااااااااااااا بی خبربودیممممممممم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1395/11/21/اطلاعیه-خیلی-مهممممممممممممممممممممم-بخوانییییییییییییییییییییییییییییییییید




عشق چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات
بهترین تعبیرتون ازعشق چیه؟ اصلاعشق چیه؟؟ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahe78-sodagar.blog.ir/1395/11/26/عشق-چیه