وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

english language

آخرین مطالب english language به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.sizdah-bedar

درخواست حذف اطلاعات
‍ جشن سیزده بدر iranians celebrate sizdah-bedar, the traditional persian festival of nature, which is also a finale to the nowruz celebrations sizdah-bedar is an ancient iranian nature festival dating back to at least 4,000 years ago and marks the last day of iranian new year festivity  contrary to popular myth, number thirteen does not demonstrate bad omen in persian culture, it is merely chosen as a day to celebrate therefore on the last day of nowruz festival and when the earth grows green, people leave their houses for water streams on the 13th to ask tishtrya for rain feasting on traditional foods, munching nuts and playing group games are inseparable ingredients of the happy occasion ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/14/Sizdah-Bedar
hands off

درخواست حذف اطلاعات
hands off دست نزنید the brain drain    فرار مغزها ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/12/hands-off
period of 10 years

درخواست حذف اطلاعات
✅ i am 60 . 60 سالمه. ✅ i am 60s .  دهه شصتی ام . *60s   :  a period of 10 years from   "60 to 69" ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/12/period-of-10-years
picnic

درخواست حذف اطلاعات
pack your picnic basket. بسته پیک نیکت رو ببند go on a picnic. برو پیک نیک set up your tent. چادرو به پا کن lay the blanket on the ground. زیر انداز رو بنداز رو زمین skewer some chicken. جوجه ها رو سیخ کن & have a great 13 be dar ! و سیزده به در خوبی داشته باش but please do not litter! ولی لطفا . نریز✋ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/14/Picnic
period of 10 years

درخواست حذف اطلاعات
✅ i am 60 . 60 سالمه. ✅ i am 60s .  دهه شصتی ام . *60s   :  a period of 10 years from   "60 to 69" @nnd18 ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/12/period-of-10-years
hands off

درخواست حذف اطلاعات
hands off دست نزنید the brain drain    فرار مغزها ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/12/hands-off
i don't have the face

درخواست حذف اطلاعات
i don’t have the face to tell him. ➖روم نمیشه بهش بگم. don’t turn me down. ➖روی من رو زمین نینداز. they don’t let it show. ➖آنها به روی خودشان هم نمی آورند. let's say it right out.  ➖بگذار رک و راست بهت بگم. he has got a lot of cheek. ➖او خیلی پر رو است. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/01/I-don-t-have-the-face
new year

درخواست حذف اطلاعات
‍ ❤️ happy new year.  سال نومبارک/نوروز مبارک ❤️ happy your eid.  عید شما مبارک  i wish a successful and bonanza year for you. سال موفقیت آمیزی  و پر رونقی را برایتان آرزومندم where do u want to go for new year vacations ? برای تعطیلات نوروزی کجا میخواهی بروی ؟  ❤️be my guest . مهمان من باشید. ❤️ i've best wishes for the best friends  بهترین آرزو ها را برای بهترین دوستانم دارم ❤️ what did you get for the new year's gift ?  عیدی چی گرفتی ؟   give me my eid's gift dady.   عیدی من را بده بابایی. we spread or lay the haft-sin table for the new year  ما برای نوروز سفره ی هفت سین پهن میکنیم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1396/01/01/New-year
idioms

درخواست حذف اطلاعات
i don’t have the face to tell him. ➖روم نمیشه بهش بگم. don’t turn me down. ➖روی من رو زمین نینداز. they don’t let it show. ➖آنها به روی خودشان هم نمی آورند. let's say it right out.  ➖بگذار رک و راست بهت بگم. he has got a lot of cheek. ➖او خیلی پر رو است. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1395/12/29/Idioms
calm down

درخواست حذف اطلاعات
اصطلاحات_کاربردی #خونسردی وقتی میخواهید به یه نفر بگید خونسر.و حفظ کنه calm down آروم باش take it easy جدی نگیر stay calm خونسرد باش be patient صبور باش hold on to yourself خودتو کنترل کن don't worry نگران نباش you don't have to worry نباید نگران باشی there is no need to worry نیازی نیست که نگران باشی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1395/12/26/calm-down
catchy phrases

درخواست حذف اطلاعات
چشم پوشی .  close your eyes to something . . ☕زیپ دهان خود را کشیدن  .on one s lips . . ☕️ دل خود را خالی ..  get something off one s chest . . ☕️ از دنده چپ برخاستن  get up on the wrong side of the bed . . ☕️ با .ی سرد برخورد .  give someone the cold shoulder . . ☕️ روی پای خود ایستادن  stand on one s own two feet . . ☕️ آتش در لانه زنبور . open a can of worms . . ☕️ کفگیر به ته دیگ خورده  s.e the bottom of the barrel . . ☕️ یک دست صدا ندارد  two heads are better than one ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1395/12/27/catchy phrases
لغات مربوط به مو

درخواست حذف اطلاعات
لغات مربوط به مو ponytail  دم اسبی a center parting  فرق وسط  a side parting  فرق کنار   spiky  موی سیخ سیخی  shaved  تراشیده  dyed hair موی رنگ شده anti-dandruff ضد شوره conditioner  نرم کننده implants کاشت ( مو) greasy hair  موی چرب wig  کلاه گیس dandruff  شوره ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1395/12/27/لغات-مربوط-به-مو
abbreviation of sleep

درخواست حذف اطلاعات
"s.l.e.e.p"  s-say thanks to the god.  l-lying on the bed.  e- eyes closed slowly  e-end of the day.  p-plan for the next day.    'g00d night s.l.e.e.p s:شکر خدا کن  l:در تختت دراز بکش eچشما به آرومی بسته می شود e: پایان روز  p: برنامه ایی برای روز بعد ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1395/12/26/Abbreviation of sleep
the difference between the p.o ,image ,picture

درخواست حذف اطلاعات
تفاوت  مهم بین این 3 کلمه       p.o ﻭ image ﻭ picture  کلمهp.o : ﻣﺨﻔﻒ p.og.h ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻳﺎ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ باشد. کلمه image:    تصویری که  ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ؛ ﺍﺯ ﺁﻧﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭد. ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺫﻫﻨﻲ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﻲ image ﺍﺳﺖ.  کلمه picture: ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻨﺮﻱ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ، ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎ ﻭ طراحی ﻫﺎ . ✳️ نکته :   کلمه picture ﺧﻴﻠﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎ p.o یکی در نظر گرفته می شود.     ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1395/12/26/The-difference-between-the-photo-image-picture
فاسد شدن در انگلیسی

درخواست حذف اطلاعات
#فاسد_شدن_در_انگلیسی   the milk has gone sour ❄️شیر ترش شده است. the meat is rotten ❄️گوشت فاسد شده است. the cheese is moldy ❄️پنیر کپک زده است. these eggs are rotten ❄️این تخم مرغ ها فاسد شده اند. this bread is stale. don't we have fresh bread?  ❄️این نان بیات است. نان تازه نداریم؟ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1395/12/26/فاسد-شدن-در-انگلیسی
172889 بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات
ways to ask someone to keep a secret: mum's the word. keep it under your hat. don't let the cat out of the bag. keep your mouth shut. don't spill the beans. keep mum.  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1395/12/26/
172888 بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات
to renew your p.port : پاسپورت را تمدید . to apply for a visa : درخواست ویزا . to book a ticket / room : بلیط / اتاق رزرو . to take out travel insurance : بیمه مسافرتی گرفتن to pack your suitcase : چمدان را بستن to go on a trip : سفر رفتن  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1395/12/26/
arrive

درخواست حذف اطلاعات
بعد از فعل arrive میشه از چندین حروف اضافه متفاوت استفاده کرد که البته باید به کاربرد درست هر یک توجه داشته باشید. ➖arrive in ➖arrive at ➖arrive to تمامی این حروف اضافه آمدنشان بعد از فعل arrive درست است. ☑️حالا به تفاوت معنایی و کاربردی آن میپردازیم ✏️arrive in ‍ ازین ساختار زمانی استفاده میشه که وقتی به یک کشور، شهر و یا یک مکان جغرافیایی وارد میشوید. we will arrive in england at about 5 o’clock. once you arrive in rasht, you will definitely have to see saghalaksar. ✏️arrive at ‍ این ساختار برای فضاهای کوچک استفاده میشود و نه شهر یا کشور will you arrive at the meeting? as soon as we arrived at the restaurant, they brought out the cake. ✏️a... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://englishblog.blog.ir/1395/12/26/arrive