وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

. عباسیان 09127045177 lawyer

آخرین مطالب . عباسیان 09127045177 lawyer به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.استهمال چیست و شرایط استهمال

درخواست حذف اطلاعات
استهمال#  استمهال به معنای مهلت گرفتن از دادگاه است. در زمان رسیدگی به یک پرونده ممکن است یکی از طرفین پرونده به قاضی پرونده بگوید که او اسناد و مدارک جدیدی دارد که می خواهد آن را به دادگاه ارائه کند. در چنین شرایطی، این فرد از دادگاه تقاضای استمهال به معنای دریافت مهلت می کند.  ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/استهمال-چیست-و-شرایط-استهمال
منافع منفصل و منافع متصل

درخواست حذف اطلاعات
منافع متصل و منفصل در قانون مدنی  اگر قراردادی اقاله شود :  منافع منفصله : مال .ی است که به واسطه عقد مالک شده  نماآت متصله : مال .ی است که به واسطه اقاله مالک آن میشود ( م 287)  ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/منافع-منفصل-و-منافع-متصل
سند رسمی معامله معارض در املاک در جریان ثبت

درخواست حذف اطلاعات
⚪️منظور از سند رسمی معامله معارض در املاک در جریان ثبت چیست ؟ رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۵۱ در ذیل ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک پاسخ این سؤال است. لکن بدواً ذکر چند مقدمه لازم است : موضوع سؤال فقط "املاک در جریان ثبت" است پس اساساً ارتباطی با لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ ندارد. زیرا مطابق ماده ۲۱ قانون ثبت، سند مالکیت پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت و ثبت ملک در دفتر املاک، صادر می شود و حال آنکه در فرض سؤال هنوز عملیات مقدماتی ثبت (مواد ۹ تا ۲۰ قانون ثبت) به اتمام نرسیده است. مطابق بند اول ماده ۴۷ قانون ث ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/سند-رسمی-معامله-معارض-در-املاک-در-جریان-ثبت
تخلفات قضات

درخواست حذف اطلاعات
⚖ فهرستی از تخلفات در قضاوت : دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی صدور دستور متعارض و مبهم و کلی صدور قرار کف. و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ صدور قرارهای تامین نامتناسب عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/تخلفات-قضات
عدم توافق بین شرکا و تقسیم اجباری

درخواست حذف اطلاعات
⬅️ اگر بین شرکا نسبت به تقسیم توافق نباشد، یعنی اگر تقسیم به تراضی صورت نگیرد نوبت به تقسیم اجباری می رسد.  ⬅️ تقسیم اجباری به این معنی است که هر شریک یا چند شریک طبق ماده 591 ق.م به دادگاه (یا در برخی موارد اداره ثبت) مراجعه کنند و تقسیم مال را درخواست کنند.  ⬅️ به تقسیم اجباری، تقسیم قضایی نیز گفته می شود. این تقسیم اجباری ممکن است از طریق افراز باشد یا فروش. ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/عدم-توافق-بین-شرکا-و-تقسیم-اجباری
معامله به قصد فرار از دین

درخواست حذف اطلاعات
معامله_به_قصد_فراراز_دین: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون(بد.ار)با انگیزه فرار از ادای دین(بد.اری)به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد، ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/معامله-به-قصد-فرار-از-دین
بطلان نقل و انتقالات مال توقیف شده و ضمانت اجرای آن

درخواست حذف اطلاعات
بطلان نقل و انتقال مال توقیف‌شده و ضمانت اجرای کیفری ✅هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی و شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است. ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/بطلان-نقل-و-انتقالات-مال-توقیف-شده-و-ضمانت-اجرای-آن
امکان توقیف سرقفلی و حق .ب و پیشه توسط اجرای احکام

درخواست حذف اطلاعات
امکان توقیف سرقفلی و حق .ب و پیشه توسط اجرای احکام ✅توقیف سرقفلی توقیف سرقفلی  مشمول عنوان توقیف طلب است و میدانیم که توقیف فقط شامل اموال محسوس و مادی مطرح نیست، بلکه توقیف طلب و حقوق مالی را نیزدر برمیگیرد.  روند توقیف نیز همان است که قانون اجرای احکام مدنی در موا د 87 تا 89 بیان نموده است؛ ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/امکان-توقیف-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-توسط-اجرای-احکام
جهات فرجام خواهی

درخواست حذف اطلاعات
جهات فرجام خواهی از آرای صادره از دادگاه های بدوی و تجدید نظر  جهات فرجام خواهی مواردی بشرح ذیل است که اگر شعبه دیوان عالی آنها را احراز کند، رای فرجام خواسته نقض مى شود. ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/جهات-فرجام-خواهی
چگونگی محاسبه میران مقرری بیکاری

درخواست حذف اطلاعات
‍ چگونگی محاسبه میزان مقرری بیکاری: ✅میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری ٥٥درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌شده است که بر اساس تعداد افراد تحت تکفل تا ٤ نفر وهرنفر 10درصد قابل افزایش است, مشروط بر آنکه ازحداقل دستمزد همان سال که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود کمتر نباشد و از ٨٠ درصد حقوق بیمه‌شده نیز بیشتر نباشد. ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/چگونگی-محاسبه-میران-مقرری-بیکاری
قولنامه و مبایعه نامه

درخواست حذف اطلاعات
فرق قولنامه با مبایعه نامه چیست⁉️⁉️ قولنامه با فروش نامه یا بیع نامه فرق دارد ، قولنامه نوشته ای است که غالباً عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد صحبتی که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبانی dedit است. این توافق مشمول ماده 10 قانونی مدنی است.در مواردی که .یدار و فروشنده قصد انجام معامله را دارند ولی مقدمات کار را فراهم نکرده اند. و به جهت اطمینان دو نفر با همدیگر در یک سند با نوشته عادی توافق می کنند ملک یا اموال معینی را با مبلغ مشخصی در مدت معینی بفروشد و ب.ند این تعهدنامه وعده قرارداد (promesdecontract) و یا پیش قرارداد، را عرفاً به آن قولنامه می ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/قولنامه-و-مبایعه-نامه
اعاده دادرسی نسبت به احکام دیوان عالی

درخواست حذف اطلاعات
آیا احکام دیوان عالی کشور قابل اعاده ی دارسی هستند ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت  از آنجایی که در دیوان عالی کشور که شان رسیدگی ماهوی ندارد حکم یا نقض میشود که خوب دیگر حکمی باقی نمی ماند که قابل اعاده دادرسی باشد  ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/اعاده-دادرسی-نسبت-به-احکام-دیوان-عالی
مهلت و نحوه پرداخت دیه

درخواست حذف اطلاعات
مهلت و نحوه  پرداخت دیه    مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت  به‌ترتیب زیر است، مگر این‌که به‌نحو دیگری تراضی شده باشند : الف) در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری ب) در شبه‌عمد، ظرف دو سال قمری ج) در خطای محض، ظرف سه سال قمری.  همچنین  هرگاه پرداخت‌ کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم‌ له مکلف به قبول آن است. ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/مهلت-و-نحوه-پرداخت-دیه
حمل چاقو جرم است؟

درخواست حذف اطلاعات
⁉️آیا صرف حمل چاقو شخص مجرم تلقی می گردد؟ مجازات استفاده از سلاح سرد چیست؟ آیا قدرت نمایی با چاقو یا تظاهر خصمانه با سلاح سرد جرم چه مجازاتی دارد؟ ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/حمل-چاقو-جرم-است
مجازات سقط جنین عمدی

درخواست حذف اطلاعات
کیفرسقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران: جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل وجرح ازموضوعاتی است که قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته وبرای جلوگیری از وقوع آن ونیز جبران صدمات وخسارات وارده،احکامی را مقرر کرده است،اما همه این قوانین درمورد جنایات وارد بر جنین وسقط آن جاری نیست ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/مجازات-سقط-جنین-عمدی
تفتیش و بازرسی افراد

درخواست حذف اطلاعات
طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری 92، تفتیش و بازرسی اشخاص و اشیا، قانونا با اجازه و دستور موردی مقام قضایی است. ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/تفتیش-و-بازرسی-افراد
انحلال عقد و دلایل منحل شدن عقد

درخواست حذف اطلاعات
دلایل منحل شدن عقد عقد به سه دلیل منحل می شود: 1⃣ اقاله (تفاسخ) 2⃣ فسخ 3⃣ حکم قانون (انفساخ) هر عقد صحیحی یا اقاله می شود، یا فسخ می شود و یا منفسخ می شود. 1⃣ اقاله (تفاسخ) همان دو نفری که عقد را بسته اند توافق کنند و عقد را بر هم بزنند. یعنی توافق طرفین عقد در بر هم زدن عقد را اقاله گویند. اقاله مربوط به طرفین عقد است یعنی اگر یک طرف بمیرد دیگر اقاله ممکن نیست و وراث نمی توانند اقاله کنند. ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/انحلال-عقد-و-دلایل-منحل-شدن-عقد
اموال منقول و غیر منقول و قراردادهای خصوصی

درخواست حذف اطلاعات
نکته1⃣: قراردادهای خصوصی (عقود غیرمعین)، عقودی هستند که درمقابل اصطلاح عقودمعین بکارمی روند و منظور از عقود معین، عقودی می‌باشند که درقانون عنوان و احکام خاصی برای آنها پیش بینی شده است مثل عقدبیع، عقد صلح و…. نکته2⃣: اموال منقول، یا منقول مادی می‌باشند یا منقول غیرمادی که شامل کلیه‌ی حقوق و دیون به غیراز: ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/اموال-منقول-و-غیر-منقول-و-قراردادهای-خصوصی
سوقصد به جان مقامات خارجی

درخواست حذف اطلاعات
ماده ۵۱۶ ق.م.ا هر . به جان رئیس کشور خارجی یا . . آن در قلمرو ایران سوء‌قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم می‌شود ‌مشروط بر اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف‌ تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می‌شود.  تبصره – چنانچه سوء‌قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم‌خواهد شد.    ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/سوقصد-به-جان-مقامات-خارجی
شارژ ماهیانه آپارتمان

درخواست حذف اطلاعات
#شارژ ماهیانه آپارتمان عدم پرداخت پرداخت شارژ ماهیانه و هزینه های مشترک آپارتمان   مطابق قانون تملک آپارتمان ها چنانچه هریک از مالکین از پرداخت هزینه های مشترک مانند آب‌، گازوئیل‌، آسف.‌پشت بام، سرایداری، نگهبانی‌، هزینه‌ نگاهداری تأسیسات،‌ آسانسور، باغبان‌، تزیینات قسمتهای مشترک، نمای ساختمان و غیره‌  خوداری نمایند، شما میتوانید علیه ایشان درخواست صدور اجراییه نموده و یا با مراجعه به محاکم دادگستری اقدام به طرح دعوی نمایید. ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/شارژ-ماهیانه-آپارتمان