وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

درباره . "زینب" اثر "علیرضا توانا"

آخرین مطالب درباره . "زینب" اثر "علیرضا توانا" به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.پاسخ به پرسش شما در مورد دوست داشتن خود و فاصله گرفتن از دیگران

درخواست حذف اطلاعات
یکی از بزرگواران نوشته بودند: با سلام و احترام ، . بزرگوار سوالی داشتم در رابطه با اینکه هر کدام از ما چون در واقع تجلی اسم خودمان هستیم پس اگر علاقه به خودمان بیش از علاقه و توجه و اهمیت به دیگران باشد -البته به اعتبار مقام ملکوتی که اسم مان دارد- آیا این پسندیده است؟ اصلا منظورم خودپرستی به معنای ضداخلاقی نیست. آیا برای سلوک بهتر درست است که تقریبا از افراد فاصله بگیریم؟ و بیشترین توجه و وابستگی را به خودمان یعنی اسم و ملکوت و عین ثابته خود داشته باشیم؟ امیدوارم توانسته باشم منظورم را برسانم.سپاسگزارم پاسخ: 1- از نظر اهل معرفت ، دوست داشتن خود -اگر در... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/522
پاسخ به پرسش در مورد رابطه استعداد مخلوق و تجلی حق

درخواست حذف اطلاعات
پرسش: آیا محی الدین قائل به این نیست که هرچه به بنده می رسد بر حسب عین ثابته و استعداد اوست؟ پس چرا  محی الدین  در فص شعیبی سخن عموم اهل سلوک را نقد می کند که می گویند : تجلی حضرت حق بر حسب استعداد بنده است؟ پاسخ: بله،  محی الدین براین باور است که هرچه به بنده می رسد بر حسب استعداد بنده و عین ثابته اوست و او در فص شیثی و فص عزیری و ... به این امر بارها تصریح کرده است و براین باور است که است که استعداد امری جعلی نیست  تا خدا ان را به بنده عطا کند بلکه هر. جوهره اش دارای استعدادهایی ازلی  است و هرچه به بنده بر اساس استعدادهای ازلی اوست. اما آنجا که در فص شعیبی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/523
پاسخ به پرسش شما درباره بی نیازی یا نیاز حضرت حق

درخواست حذف اطلاعات
یکی از عزیزان پرسیده بودند: اینکه  نوشته بودید: از نظر محی الدین حضرت حق و اسماء الهی با آفرینش به گشایش می رسند چطور با بی نیاز بودنش سازگار است؟ پاسخ: محی الدین در فص شعیبی  به این پرسش این گونه پاسخ می دهد که حضرت حق به اعتبار ذاتش، بی نیاز است؛ اما به اعتبار اسماء خود،  نیاز به ظهور دارد. اسماء الهی طالب ظهور خویش اند و به صفت نفسی می طلبند که مظاهری داشته باشند و ویژگی ها و آثار خود را در مظاهر خویش آشکار کنند؛ و با آشکار . ویژگی ها و آثار خود در مظاهرشان، آسودگی و گشایش پیدا می کنند. محی الدین در این باره در فص شعیبی نگاشته است: "اسماء حقایقی را می ط ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/521
پاسخ به پرسش شما در مورد دوست داشتن خود و فاصله گرفتن از دیگران

درخواست حذف اطلاعات
یکی از بزرگواران نوشته بودند: با سلام و احترام ، . بزرگوار سوالی داشتم در رابطه با اینکه هر کدام از ما چون در واقع تجلی اسم خودمان هستیم پس اگر علاقه به خودمان بیش از علاقه و توجه و اهمیت به دیگران باشد -البته به اعتبار مقام ملکوتی که اسم مان دارد- آیا این پسندیده است؟ اصلا منظورم خودپرستی به معنای ضداخلاقی نیست. آیا برای سلوک بهتر درست است که تقریبا از افراد فاصله بگیریم؟ و بیشترین توجه و وابستگی را به خودمان یعنی اسم و ملکوت و عین ثابته خود داشته باشیم؟ امیدوارم توانسته باشم منظورم را برسانم.سپاسگزارم پاسخ: 1- از نظر اهل معرفت ، دوست داشتن خود -اگر در... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/522
چند نکته در مورد بحث سه گانگی برای روشن تر شدن موضوع

درخواست حذف اطلاعات
یکی از بزرگواران فرموده بودند که بحث تثلیث (سه گانگی) را قدری بیشتر توضیح دهم. به چند نکته در مورد بحث سه گانگی اشاره می کنم امیدوارم که مفید فایده باشد. 1- محی الدین بیان می کند که تثلیث (سه گانگی و سه وجهی بودن) به شکل های مختلف در هستی وجود دارد. 2- مقصود محی الدین از اینکه عذاب هر قومی دارای تثلیث (سه گانگی) است و نعمت هایی که به بهشتیان می رسد نیز دارای تثلیث (سه گانگی) است این است که عذاب دهنده و عذاب شونده و عذاب با هم متحدند یعنی هر قوم خودشان عذاب خودشان را می سازند و خودشان اند که خودشان را عذاب می کنند ، همان طور که نعمت دهنده و نعمت گیرنده و نعمت با ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/513
شعیب در نگاه تاویلی

درخواست حذف اطلاعات
 "شعیب" در نگاه تأویلی از ریشه "شعبه" است. در فص شعیبی محی الدین حکمتِ منسوب به قلب را به کلمه شعیب (ع) نسبت می دهد، زیرا قلب و حکمت های قلبی شعبه ها و شاخه های گوناگونی دارد. محی الدین در اوا. فص شعیبی در این باره نگاشته است: "اختصاصِ حکمتِ قلبی به "شعیب" از آن روست که در این حکمت "چندین شعبه شدن" وجود دارد، یعنی شعبه هایش منحصر [به موارد مشخصی] نیست ؛ زیرا هر اعتقادی خودش یک شعبه است و اعتقادات هریک شعبه هایی اند. بنابراین، هنگامی که . و حجاب کنار برود، برای هر . به حَسَبِ اعتقادش انکشاف [یعنی آشکار شدنِ امر و موضوع] رخ می دهد. البته گاهی در حکم[1]، بر خلاف ا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/516
قلب و خیال خلاق

درخواست حذف اطلاعات
* قلب در لغت به معنای دگرگون . و تغییر دادن است؛ و قلب را از آن رو که مدام در حال دگرگونی است قلب گویند. معنای دیگر واژه قلب "خالص هر چیز" و "جوهره هرچیز" است.  تعبیر "قلب" یا "دل" در ادبیات عرفانی به ابزار درونیِ سالک برای کشف و شهود اشاره دارد که همان ساحتِ "خیال خلاق" است. خیال خلاق اصل و منشأ پدیدار شدن جهان و منشأ آثاری است  که در جهان ظاهر می شود. در مورد عارف نیز قلب او یعنی خیال خلاقش اساس وجود اوست و تکیه وی بر خیال خلاقش است. عارفِ سالک با خیال خلاق خود در هستی اثر می گذارد و همه چیز را با خیال خلاق شهود و درک می کند. نکته مهمی که لازم است ذکر شود  ا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/517
قلب گسترده تر از رحمت حضرت حق است یا ماجرا بالع. است یا نسبت تساوی برقرار است؟

درخواست حذف اطلاعات
یکی از بزرگواران سوال کرده بودند: "قلب گسترده تر از رحمت حضرت حق  است یا ماجرا بالع. است یا نسبت تساوی برقرار است؟" محی الدین در عبارتی از فص شعیبی تصریح می کند که قلب عارف وُسعِ حضرت حق را دارد و تصریح می کند که قلب گسترده تر از رحمت حضرت حق است. از سوی دیگر، محی الدین در ادامه همین فص تصریح می کند که "رحمت وسیع تر و گسترده تر از قلب، یا مساوی [با قلب] از نظر گنجایش و وسعت است. " شاید در نگاه اول خواننده محترم گمان کند که محی الدین دچار تناقض گویی شده است در حالی که اگر اعتبارها مختلف باشد ، دیگر تناقض گویی محقق نشده است.  از یک منظر به این اعتبار که قلب ه ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/518
آیا حضرت حق فقط رحمت گستر است؟

درخواست حذف اطلاعات
محی الدین در فص شعیبی به این بحث می پردازد که از نگاه توده مردم و توده عالمان خداوند فقط رحمت گستر است و هرگز مورد رحمت قرار نمی گیرد؛ اما از نگاه عارفان وحدت وجودی حضرت حق هم رحمت است و هم رحمت گستر است و هم مورد رحمت قرار می گیرد. این سخن بر اساس مبنای محی الدین که قائل به سه گانگی و قائل به اتحاد  رحمت  و راحم و مرحوم است، کاملا صحیح است و از نظر محی الدین چیزی جز حق وجود ندارد. هرچه هست در درون حضرت حق است . پس علاوه بر اینکه حضرت حق  رحمت گستر(راحم) است، رحمت و مرحوم نیز حضرت حق است. محی الدین برای .انی که خواهان دلیل نقلی نیز هستند به روایاتی ارجاع می ده... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/519
پاسخ به پرسش های شما درباره سه گانگی و عشق به . و تجلی

درخواست حذف اطلاعات
یکی از بزرگواران پرسیده بودند: آیا بحث سه گانگی در هستی ، در همه اسماء هست ؟ یا اینکه فقط در امهات اسماء وجود دارد؟  پاسخ:  بحث سه گانگی همان طور که سابقا هم به آن تصریح . در همه عوالم هستی جریان دارد و  اختصاص به امهات اسماء ندارد.   آیا همیشه ظهور سه گانگی  در عالم ملک بصورت یک زن و یک مرد است ؟ پاسخ: خیر، سه گانگی صورت های مختلفی دارد و در عالم ملک .وما سه گانگی به صورت زن و مرد نیست. حتی سه گانگی در درون هر چیزی وجود دارد . یعنی در درون هر چیز هم اثرگذار وجود دارد و هم اث.ذیر .   چرا برخی از اشعار عارفان در ظاهر به نوعی حاکی از میل به . است؟ به عنوان مثال... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/520
شیئیّت ثبوت و شیئیّتِ وجود

درخواست حذف اطلاعات
محی الدین بر این .شه است که هر آنچه موجود می شود شیئیتی در درون حضرت حق دارد که از آن به یک اعتبار به عین ثابته آن شیء تعبیر می شود و با فیض اقدس حضرت حق و تجلی ذاتی او (تجلی غیب) در خیال حضرت حق ظهور پیدا می کند ؛ و با فیض مقدس و تجلی شهادت، صورت هایِ اعیان ثابته در عالَم مُلک (عالَم محسوسات) پدیدار می شود. به بیان ساده تر، محی الدین بر این باور است که هرآنچه هست می شود اصل  و ریشه ای ازلی در حضرت حق دارد، که به صورت ثبوتی است ؛ و هیچ . و هیچ چیز در این جهان از نیستی  محض خلق نمی شود. بنابراین، شیئیّت دو گونه است: "شیئیّتِ ثبوت" و "شیئیّتِ وجود".  محی الدین قائل... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/508
پاسخ به پرسش شما درباره سحر و چشم زخم و...

درخواست حذف اطلاعات
یکی از همراهان گرامی نوشته بودند:  "سلام یک سوال داشتم برای دفع سحر و جادو چه توصیه‌ای دارید با توجه به آیات مربوط به حضرت موسی علیه السلام" 1- اولا چشم زخم و امثال آن اجمالا صحیح است اما بسیاری افراد بر اساس حدس و گمان  فکر می کنند که دچار چشم زخم یا سحر و امثال آن شده اند و همین تصور که ممکن است نادرست باشد سبب سستی و نگاه بد آن ها به زندگی و وقایع  می شود و پیامدهای منفی دارد. ما همیشه با دلایل قطعی باید قضاوت کنیم نه بر اساس حدس و گمان. 2-  شخص با تقویت روحی خود ، می تواند  بسیاری از این امور را دفع یا رفع کند. چشم زخم  همانند ویروس و همانند دشمن است. وقت ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/509
ادامه بحث سه گانگی و سه وجهی بودن در هستی

درخواست حذف اطلاعات
در نوشتارهای قبلی درباره سه وجهی بودنِ هر چیز قدری سخن گفتیم و نظر محی الدین  رادر آن باره بیان کردیم. گفتیم که محی الدین بر اساس همین اصل بیان می کند که حلق و خالق و مخلوق با هم اتحاد دارد  و بر این اساس می توان گفت که مخلوق با وجهِ خالق که در اوست، خودش عمل خلق را انجام می دهد . آنچه محی الدین با کشف و شهود دریافته است برای خودش حجت است و کافی است، اما عده ای طالبِ دلیل از آیات و روایات اند. وی برای این دسته به آیه قرآن استدلال می کند و می نویسد: "حق - تعالی- اثبات کرد که تکوین [و پیدایش و موجود شدن] مربوط به خودِ شیء است، نه مربوط به حق.[1] آنچه مربوط به حق در ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/510
ادامه بحث سه گانگی امور در هستی

درخواست حذف اطلاعات
محی الدین تصریح می کند که سه گانه بودن در ادله نیز وجود دارد. وی می نویسد: "سپس سه گانه بودن در ایجاد معانی، به ادلّه نیز سرایت کرد. بنابراین، ناگزیر [و حتما] هر دلیل باید مرکّب از سه [بخش] باشد که بر اساس نظامی مخصوص، و شرطی مخصوص ترکیب یافته باشد؛ و در آن صورت، حتما از آن نتیجه حاصل می شود؛ و نظام مخصوص این است که ناظر دلیلش را از ترکیب دو مقدمه فراهم کند. هر مقدمه نیز [باید] شامل دو مفرد باشد که [در مجموع] چهار تا می شود. یکی از این چهار [مفرد] در هر دو مقدمه [باید] تکرار شود تا یکی از دو مقدمه به مقدمه دیگر ربط پیدا کند، مانند نکاح.[1] بنابراین، [در هر دلیل نیز... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/511
ادامه بحث سه گانگی امور در هستی (بخش آ.)

درخواست حذف اطلاعات
محی الدین بر اساس دیدگاه تثلیث (سه گانگی درونی یا سه وجهی بودن درونی امور در هستی) عذاب قوم صالح  و عذاب هر قومی را از جانب خودشان می داند، و دست ی. به بهشت و نعمت های بهشتی را به خود بهشتیان نسبت می دهد و می نویسد: " او درباره سعادتمندان فرمود: "پروردگارشان آن ها را به رحمت و رضایتی از جانب خود بشارت می دهد"[1] و درباره اهل شقاوت فرمود: "پس آن ها را به عذاب دردناکی بشارت بده."[2] بنابراین، [عذاب] در بَشَره [یعنی پوستِ] هر گروه اثری را می گذارد که از اثر این کلام در نفوس آن ها حاصل می شود. در نتیجه، در ظاهر آن ها آشکار نمی شود [و بر ایشان مستولی نمی شود] مگر حکم [و ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/512
چند نکته در مورد بحث سه گانگی برای روشن تر شدن موضوع

درخواست حذف اطلاعات
یکی از بزرگواران فرموده بودند که بحث تثلیث (سه گانگی) را قدذری بیشتر توضیح دهم. به چند نکته در مورد بحث سه گانگی اشاره می کنم امیدوارم که مفید فایده باشد. 1- محی الدین بیان می کند که تثلیث (سه گانگی و سه وجهی بودن) به شکل های مختلف در هستی وجود دارد. 2- مقصود محی الدین از اینکه عذاب هر قومی دارای تثلیث (سه گانگی) است و نعمت هایی که به بهشتیان می رسد نیز دارای تثلیث (سه گانگی) است این است که عذاب دهنده و عذاب شونده و عذاب با هم متحدند یعنی هر قوم خودشان عذاب خودشان را می سازند و خودشان اند که خودشان را عذاب می کنند ، همان طور که نعمت دهنده و نعمت گیرنده و نعمت با... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/513
خوشبختی در چیست؟

درخواست حذف اطلاعات
خوشبختی در چیست؟ شکی نیست که همه مردم خواهان خوشبختی اند، اما خوشبختی چیست و چگونه به دست می آید؟ هرچند افراد در برخی خواسته ها مشترک اند اما خوشبختی ملاک ثابتی ندارد و هر. تعریف خاصی از خوشبختی  دارد . نکته مهم تر این است که خواسته ها و ملاک های خوشبختی افراد مدام در حال تغییر است. مثلا .ی که خانه ندارد یکی از آرزوهایش خانه دار شدن است و آن را سبب خوشبختی خود می داند؛ اما مدتی که از خانه دار شدنش می گذرد احساس می کند  لازم است خانه ای بزرگ تر و در منطقه ای بهتر داشته باشد ، یا .ی که ماشین ندارد در پی ماشین دار شدن است و کمی بعد از ماشین دار شدن به فکر ماشین ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/514
آیا فهم مردم عرب در صدر . ملاک لازم و کافی برای درک معانی صحیح از قرآن است؟

درخواست حذف اطلاعات
یکی از دانشیاران محترم . گرگان نوشتاری با عنوان  "مسئلۀ تعارض قرآن کریم با علم" را در سایت "طومار .شه" قرار داده اند.  ایشان در این مقاله برای نجات از افتادن در چاله تعارض قرآن با علم راه حلی را پیشنهاد کرده اند که در وهله اول شاید منطقی به نظر برسد ، اما در واقع نجات از چاله و افتادن در چاه است. ایشان می گویند: ما باید ببینیم از این آیه ها در عصر نزول، مخاطبان . (ص) چه می‌فهمیده‌اند. شکی نیست که تفسیر علمی قرآن به معنای تحمیل مطالب علمی به قرآن کاری ناصواب است اما آیا باید برای رهایی از این مهلکه در مهلکه ای بزرگ تر افتاد؟ اگر ایشان پیشنهاد می کنند که فق ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/515
شعیب در نگاه تاویلی

درخواست حذف اطلاعات
 "شعیب" در نگاه تأویلی از ریشه "شعبه" است. در فص شعیبی  محی الدین حکمتِ منسوب به قلب را به کلمه شعیب (ع) نسبت می دهد، زیرا قلب و حکمت های قلبی شعبه ها و شاخه های گوناگونی دارد. محی الدین در اوا. فص شعیبی در این باره نگاشته است: "اختصاصِ حکمتِ قلبی به "شعیب" از آن روست که در این حکمت "چندین شعبه شدن" وجود دارد، یعنی شعبه هایش منحصر [به موارد مشخصی] نیست ؛ زیرا هر اعتقادی خودش یک شعبه است و اعتقادات هریک شعبه هایی اند. بنابراین، هنگامی که . و حجاب کنار برود، برای هر . به حَسَبِ اعتقادش انکشاف [یعنی آشکار شدنِ امر و موضوع] رخ می دهد. البته گاهی در حکم[1]، بر خلاف ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/516
قلب و خیال خلاق

درخواست حذف اطلاعات
* قلب در لغت به معنای دگرگون . و تغییر دادن است؛ و قلب را از آن رو که مدام در حال دگرگونی است قلب گویند. معنای دیگر واژه قلب "خالص هر چیز" و "جوهره هرچیز" است.  تعبیر "قلب" یا "دل" در ادبیات عرفانی به ابزار درونیِ سالک برای کشف و شهود اشاره دارد که همان ساحتِ "خیال خلاق" است. خیال خلاق اصل و منشأ پدیدار شدن جهان و منشأ آثاری است  که در جهان ظاهر می شود. در مورد عارف نیز قلب او یعنی خیال خلاقش اساس وجود اوست و تکیه وی بر خیال خلاقش است. عارفِ سالک با خیال خلاق خود در هستی اثر می گذارد و همه چیز را با خیال خلاق شهود و درک می کند. نکته مهمی که لازم است ذکر شود  ا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/517