وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

. رایگان مقالات isi با ترجمه فارسی

آخرین مطالب . رایگان مقالات isi با ترجمه فارسی به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.طرح کنترل . سلسله‌ مراتبی برای عملکرد ریزشبکه ‌جزیره‌ ای - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: طرح کنترل . سلسله‌ مراتبی برای عملکرد چند-ریزشبکه ‌جزیره‌ ای عنوان انگلیسی مقاله: hierarchical frequency control scheme for islanded multi-microgrids operation برای . رایگان مقاله انگلیسی طرح کنترل . سلسله‌ مراتبی برای عملکرد چند-ریزشبکه ‌جزیره‌ ای و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی    [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/26/post-4338/طرح-کنترل-فرکانس-سلسله‌-مراتبی-برای-عملکرد-ریزشبکه-‌جزیره‌-ای-مقاله-ترجمه-شده
الگوریتم تولید پراکنده برای افزایش کارایی فیدر توزیع- مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: پیاده سازی الگوریتم تولید پراکنده (idg) برای افزایش کارایی فیدر توزیع، تحت رشد بسیار زیاد بار عنوان انگلیسی مقاله: implementation of distributed generation (idg) algorithm for performance enhancement of distribution feeder under extreme load growth برای . رایگان مقاله انگلیسی پیاده سازی الگوریتم تولید پراکنده (idg) برای افزایش کارایی فیدر توزیع، تحت رشد بسیار زیاد بار و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی    [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/26/post-4339/الگوریتم-تولید-پراکنده-برای-افزایش-کارایی-فیدر-توزیع-مقاله-ترجمه-شده
مدل سازی سیستم ac بامدل دینامیکی پیل سوختی - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: مدل سازی یک سیستم ac مستقل کوچک با استفاده از مدل دینامیکی پیل های سوختی و پنل های خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله: modeling of a small stand-alone ac system with the dynamic models of fuel cells and solar panels برای . رایگان مقاله انگلیسی مدل سازی یک سیستم ac مستقل کوچک با استفاده از مدل دینامیکی پیل های سوختی و پنل های خورشیدی و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/26/post-4340/مدل-سازی-سیستم-ac-بامدل-دینامیکی-پیل-سوختی-مقاله-ترجمه-شده
اتصال به زمین نقطه خنثی سیستم الکتریکی با مقاومت اتصال به زمین - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
 عنوان فارسی مقاله: اتصال به زمین نقطه خنثی (نوترال) سیستم های الکتریکی از طریق مقاومت های اتصال به زمین کوچک: یک مورد کاربردی عنوان انگلیسی مقاله: grounding the neutral of electrical systems through low-resistance grounding resistors: an application case برای . رایگان مقاله انگلیسی اتصال به زمین نقطه خنثی (نوترال) سیستم های الکتریکی از طریق مقاومت های اتصال به زمین کوچک: یک مورد کاربردی و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/26/post-4337/اتصال-به-زمین-نقطه-خنثی-سیستم-الکتریکی-با-مقاومت-اتصال-به-زمین-مقاله-ترجمه-شده
توزیع توان راکتور با در نظر گرفتن مشارکین در بازار برق - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: توزیع توان راکتور با در نظر گرفتن همه مشارکین در بازارهای رقابتی برق عنوان انگلیسی مقاله: dispatching reactive power considering all providers in competitive electricity markets برای . رایگان مقاله انگلیسی توزیع توان راکتور با در نظر گرفتن همه مشارکین در بازارهای رقابتی برق و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی    [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/24/post-4331/توزیع-توان-راکتور-با-در-نظر-گرفتن-مشارکین-در-بازار-برق-مقاله-ترجمه-شده
اثر اقتصادی بازار برق با مدل مبتنی بر ایجنت - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: مدل سازی کشش قیمتی تقاضای مصرف کننده به همراه تاثیرات اقتصادی بازارهای برق با استفاده از مدل مبتنی بر ایجنت عنوان انگلیسی مقاله: consumers’ price elasticity of demand modeling with economic effects on electricity markets using an agent-based model برای . رایگان مقاله انگلیسی مدل سازی کشش قیمتی تقاضای مصرف کننده به همراه تاثیرات اقتصادی بازارهای برق با استفاده از مدل مبتنی بر ایجنت و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/24/post-4332/اثر-اقتصادی-بازار-برق-با-مدل-مبتنی-بر-ایجنت-مقاله-ترجمه-شده
کنترل غیرمتمرکز توان راکتیو برای سیستم‌ اتوماسیون توزیع - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: کنترل غیرمتمرکز توان راکتیو برای سیستم‌های اتوماسیون توزیع پیشرفته عنوان انگلیسی مقاله: decentralized reactive power control for a.nced distribution automation systems برای . رایگان مقاله انگلیسی کنترل غیرمتمرکز توان راکتیو برای سیستم‌های اتوماسیون توزیع پیشرفته و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/24/post-4333/کنترل-غیرمتمرکز-توان-راکتیو-برای-سیستم‌-اتوماسیون-توزیع-مقاله-ترجمه-شده
طراحی سیستم الکترونیکی مبتنی بر تکنی.یستم موقعیت یاب خودرو - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: طراحی و پیاده سازی سیستم الکترونیکی جمع آوری عوارض مبتنی بر تکنیک های سیستم موقعیت یاب خودرو عنوان انگلیسی مقاله: design and implementation of electronic toll collection system based on vehicle positioning system techniques برای . رایگان مقاله انگلیسی طراحی و پیاده سازی سیستم الکترونیکی جمع آوری عوارض مبتنی بر تکنیک های سیستم موقعیت یاب خودرو و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی    [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/24/post-4334/طراحی-سیستم-الکترونیکی-مبتنی-بر-تکنیکسیستم-موقعیت-یاب-خودرو-مقاله-ترجمه-شده
کاربرد خازن سری توزیع برای استارت موتور - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: کاربرد خازن سری توزیع برای استارت بهبود یافته موتور و کاهش فلیکر عنوان انگلیسی مقاله: distribution series capacitor application for improved motor start and flicker mitigation برای . رایگان مقاله انگلیسی کاربرد خازن سری توزیع برای استارت بهبود یافته موتور و کاهش فلیکر و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی    [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/24/post-4335/کاربرد-خازن-سری-توزیع-برای-استارت-موتور-مقاله-ترجمه-شده
تصحیح فلیکر در سیستم قدرت دارای کوره قوسی - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: تصحیح فلیکر در سیستم های قدرت دارای کوره قوسی به کمکupfc عنوان انگلیسی مقاله: flicker compen.ion in arc furnace power systems using the upfc برای . رایگان مقاله انگلیسی تصحیح فلیکر در سیستم های قدرت دارای کوره قوسی به کمکupfc و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی      فهرست مطالب:چکیده i-مقدمه ii- عملکرد و مدل کوره قوسی iii- جبرانسازی هارمونیک و فلیکر iv- توان لحظه‌ای تعریف‌شده بر حسب مولفه‌های متقارن v- مفهوم upfc و توصیف استراتژی کنترل استراتژی کنترلی سمت سری اس?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/24/post-4336/تصحیح-فلیکر-در-سیستم-قدرت-دارای-کوره-قوسی-مقاله-ترجمه-شده
ترکیب قطب شیار برای ژنراتور با توربین بادی - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: انتخاب ترکیب تعداد قطب-شیار برای ژنراتور pm درایو مستقیم با توربین بادی عنوان انگلیسی مقاله: choice of pole-slot number combination for pm generator direct-driven by wind turbine برای . رایگان مقاله انگلیسی انتخاب ترکیب تعداد قطب-شیار برای ژنراتور pm درایو مستقیم با توربین بادی و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/23/post-4329/ترکیب-قطب-شیار-برای-ژنراتور-با-توربین-بادی-مقاله-ترجمه-شده
تشخیص خطاهای داخلی در ترانسفورماتورها با استفاده از ناظرهای غیرخطی - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: تشخیص خطاهای داخلی در ترانسفورماتورها با استفاده از ناظرهای غیرخطی عنوان انگلیسی مقاله: detection of internal faults in transformers using non linear observers برای . رایگان مقاله انگلیسی تشخیص خطاهای داخلی در ترانسفورماتورها با استفاده از ناظرهای غیرخطی و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/24/post-4330/تشخیص-خطاهای-داخلی-در-ترانسفورماتورها-با-استفاده-از-ناظرهای-غیرخطی-مقاله-ترجمه-شده
تلفات توان ناشی از شرایط سایه جزئی در ماژول‌فوتوولتائیک سیلی.ی - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:تلفات توان ناشی از شرایط سایه جزئی در ماژول‌های فوتوولتائیک سیلی.ی ساخته‌شده بصورت زنجیره بلند و اتصال موازی از حلقه های کوچک سریعنوان انگلیسی مقاله:power losses in long string and parallel-connected short strings of series-connected silicon-based p.ovoltaic modules due to partial shading conditionsبرای . رایگان مقاله انگلیسی تلفات توان ناشی از شرایط سایه جزئی در ماژول‌های فوتوولتائیک سیلی.ی ساخته‌شده بصورت زنجیره بلند و اتصال موازی از حلقه های کوچک سری و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/23/post-4325/تلفات-توان-ناشی-از-شرایط-سایه-جزئی-در-ماژول‌فوتوولتائیک-سیلیکونی-مقاله-ترجمه-شده
طراحی سیستم برق ترکیبی به همراه منابع انرژی تجدیدپذیر - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:طراحی سیستم برق ترکیبی بهبود یافته به همراه منابع انرژی تجدیدپذیر برای ساختمان‌عنوان انگلیسی مقاله:retrofitted hybrid power system design with renewable energy sources for buildingsبرای . رایگان مقاله انگلیسی طراحی سیستم برق ترکیبی بهبود یافته به همراه منابع انرژی تجدیدپذیر برای ساختمان‌ و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/23/post-4326/طراحی-سیستم-برق-ترکیبی-به-همراه-منابع-انرژی-تجدیدپذیر-مقاله-ترجمه-شده
جریان یاتاقان و رابطه آن با درایوpwm- مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:جریان های یاتاقان و رابطه آنها با درایوهای pwmعنوان انگلیسی مقاله:bearing currents and their relationship to pwm drivesبرای . رایگان مقاله انگلیسی جریان های یاتاقان و رابطه آنها با درایوهای pwm و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/23/post-4327/جریان-یاتاقان-و-رابطه-آن-با-درایوpwm-مقاله-ترجمه-شده
محاسبه جریان گردشی یاتاقان در ماشین با سیستم درایو اینورتری - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: محاسبه جریان های گردشی یاتاقان در ماشین هایی با سیستم درایو اینورتری عنوان انگلیسی مقاله: calculation of circulating bearing currents in machines of inverter-based drive systems برای . رایگان مقاله انگلیسی محاسبه جریان های گردشی یاتاقان در ماشین هایی با سیستم درایو اینورتری و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/23/post-4328/محاسبه-جریان-گردشی-یاتاقان-در-ماشین-با-سیستم-درایو-اینورتری-مقاله-ترجمه-شده
مطالعه آزمایشگاهی بر روی خواص چسب یخ برای روسازی آسف. بزرگراه ها - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:مطالعه آزمایشگاهی بر روی خواص چسب یخ برای روسازی آسف. بزرگراه هاعنوان انگلیسی مقاله:laboratory study on the adhesive properties of ice to the asphalt pavement of highway برای . رایگان مقاله انگلیسی مطالعه آزمایشگاهی بر روی خواص چسب یخ برای روسازی آسف. بزرگراه ها و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی    [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/23/post-4324/مطالعه-آزمایشگاهی-بر-روی-خواص-چسب-یخ-برای-روسازی-آسفالت-بزرگراه-ها-مقاله-ترجمه-شده
سیستم مخابرات نور مرئی با سلول خورشیدی سیلیسیومی برای جمع آوری انرژی - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: سیستم مخابرات نور مرئی با استفاده از سلول های خورشیدی سیلیسیومی برای جمع آوری انرژی و دریافت داده عنوان انگلیسی مقاله: visible light communication system using silicon p.ocell for energy gathering and data receiving برای . رایگان مقاله انگلیسی سیستم مخابرات نور مرئی با استفاده از سلول های خورشیدی سیلیسیومی برای جمع آوری انرژی و دریافت داده و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/22/post-4323/سیستم-مخابرات-نور-مرئی-با-سلول-خورشیدی-سیلیسیومی-برای-جمع-آوری-انرژی-مقاله-ترجمه-شده
رویکرد ترمودینامیک آماری به واکنش سونو شیمیایی - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: یک رویکرد ترمودینامیک آماری به واکنش های سونو شیمیایی عنوان انگلیسی مقاله: a statistical thermodynamic approach to sonochemical reactions برای . رایگان مقاله انگلیسی یک رویکرد ترمودینامیک آماری به واکنش های سونو شیمیایی و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/22/post-4322/رویکرد-ترمودینامیک-آماری-به-واکنش-سونو-شیمیایی-مقاله-ترجمه-شده
جذب هیدروژن در لایه bcc شبکه توسط ترمودینامیک آماری - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: جذب هیدروژن در لایه های نازک شبکه bcc وانادیوم (001) آنالیز شده توسط ترمودینامیک آماری عنوان انگلیسی مقاله: hydrogen absorption in epitaxial bcc v (001) thin films analysed by statistical thermodynamics برای . رایگان مقاله انگلیسی جذب هیدروژن در لایه های نازک شبکه bcc وانادیوم (001) آنالیز شده توسط ترمودینامیک آماری و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی    [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/22/post-4320/جذب-هیدروژن-در-لایه-bcc-شبکه-توسط-ترمودینامیک-آماری-مقاله-ترجمه-شده