وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

. رایگان مقالات isi با ترجمه فارسی

آخرین مطالب . رایگان مقالات isi با ترجمه فارسی به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.حذف متیل اورنژ با نانولوله کربنی - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:حذف متیل اورنژ با استفاده از نانولوله کربنی چند دیواره شتاب داده شده با استفاده از دستگاه مافوق صوت: بهینه سازی طراحی آزمایشعنوان انگلیسی مقاله:removal of methyl orange by multiwall carbon nanotube accelerated by ultrasound devise: optimized experimental designبرای . رایگان مقاله انگلیسی حذف متیل اورنژ با استفاده از نانولوله کربنی چند دیواره شتاب داده شده با استفاده از دستگاه مافوق صوت: بهینه سازی طراحی آزمایش و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی    [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/02/post-4173/حذف-متیل-اورنژ-با-نانولوله-کربنی-مقاله-ترجمه-شده
جذب سطحی متل اورانژ با کیتوزان پورتون دار پیوند - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:جذب سطحی متل اورانژ با استفاده از کیتوزان پورتون دار پیوند – حد واسطعنوان انگلیسی مقاله:adsorption of methyl orange onto protonated cross-linked chitosanبرای . رایگان مقاله انگلیسی جذب سطحی متل اورانژ با استفاده از کیتوزان پورتون دار پیوند – حد واسط و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/02/post-4174/جذب-سطحی-متل-اورانژ-با-استفاده-از-کیتوزان-پورتون-دار-پیوند-–-حد-واسط-مقاله-ترجمه-شده
بررسی باطری لیتیوم –- مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:مروری بر باطری های لیتیوم – فرصت ها، محدودیت ها و دیدگاهعنوان انگلیسی مقاله:review on li–air batteries—opportunities, limitations and perspectiveبرای . رایگان مقاله انگلیسی مروری بر باطری های لیتیوم – فرصت ها، محدودیت ها و دیدگاه و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی    [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/02/post-4175/بررسی-باطری-لیتیوم-–-مقاله-ترجمه-شده
کاتالیزور برای کاهش ا.یژن در باتری قابل شارژ - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:انتخاب کاتالیزور برای کاهش ا.یژن در باتری های قابل شارژ ف.ی یا ا.یدی لیتیوم – هواعنوان انگلیسی مقاله:selection of oxygen reduction catalysts for rechargeable lithium–air batteries—metal or oxide?برای . رایگان مقاله انگلیسی انتخاب کاتالیزور برای کاهش ا.یژن در باتری های قابل شارژ ف.ی یا ا.یدی لیتیوم – هوا و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی    [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/02/post-4176/کاتالیزور-برای-کاهش-اکسیژن-در-باتری-قابل-شارژ-مقاله-ترجمه-شده
عوامل ژنتیکی موثر در سندرم شوگرن - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:عوامل ژنتیکی موثر در سندرم شوگرن و لنفومای مرتبط با سندرم شوگرنعنوان انگلیسی مقاله:contribution of genetic factors to sjögren’s syndrome and sjögren’s syndrome related lymphomagenesisبرای . رایگان مقاله انگلیسی عوامل ژنتیکی موثر در سندرم شوگرن و لنفومای مرتبط با سندرم شوگرن و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی    [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/02/post-4177/عوامل-ژنتیکی-موثر-در-سندرم-شوگرن-مقاله-ترجمه-شده
تکنولوژی ارتباط بی سیم - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:سرمقاله: نشریه ای خاص راجع به نسل آینده تکنولوژی های ارتباط بی سیمعنوان انگلیسی مقاله:editorial: special issue onبرای . رایگان مقاله انگلیسی سرمقاله: نشریه ای خاص راجع به نسل آینده تکنولوژی های ارتباط بی سیم و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی کلمات کلیدی :special issues - journal of biomedical and health informatics jbhi.embs.org/special-issues/ listing of upcoming special issues for the journal of biomedical and health informatics, published by the ieee embs. special issue deadlines | ieee signal processing society https://signalprocessingsociety.org/publications-resources/special-issue-deadlines jstsp specia... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/02/post-4178/تکنولوژی-ارتباط-بی-سیم-مقاله-ترجمه-شده
اثر نام تجاری روی قضاوت مصرف کننده - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:ایده صدا: تاثیرات آوایی نام تجاری روی قضاوت های مصرف کنندهعنوان انگلیسی مقاله:a sound idea: phonetic effects of brand names on consumer judgmentsبرای . رایگان مقاله انگلیسی ایده صدا: تاثیرات آوایی نام تجاری روی قضاوت های مصرف کننده و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/02/post-4179/ایده-صدا-تاثیرات-آوایی-نام-تجاری-روی-قضاوت-های-مصرف-کننده-مقاله-ترجمه-شده
سیستم فتوولتائیک ولتاژ با قابلیت گذر از خطا - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:طراحی بهینه سیستم های فتوولتائیک پراکنده ولتاژ پایین با هدف افزایش قابلیت گذر از خطاعنوان انگلیسی مقاله:optimum design of low-voltage distributed p.ovoltaic systems oriented to enhanced fault ride through capabilityبرای . رایگان مقاله انگلیسی طراحی بهینه سیستم های فتوولتائیک پراکنده ولتاژ پایین با هدف افزایش قابلیت گذر از خطا و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/02/post-4180/سیستم-فتوولتائیک-ولتاژ-با-قابلیت-گذر-از-خطا-مقاله-ترجمه-شده
دیوار برشی صفحه فولادی - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:دیوارهای برشی صفحه فولادی: طراحی و ساخت و ساز کاربردیعنوان انگلیسی مقاله:steel plate shear walls: practical design and constructionبرای . رایگان مقاله انگلیسی دیوارهای برشی صفحه فولادی: طراحی و ساخت و ساز کاربردی و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی    [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/01/post-4166/دیوار-برشی-صفحه-فولادی-مقاله-ترجمه-شده
هیدرو.ی آپاتیت کلاژن برای ترمیم بافت محکم - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:ترکیب هیدرو.ی آپاتیت کلاژن برای ترمیم بافت های محکمعنوان انگلیسی مقاله:collagen-hydroxyapatite composites for hard tissue repairبرای . رایگان مقاله انگلیسی ترکیب هیدرو.ی آپاتیت کلاژن برای ترمیم بافت های محکم و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/01/post-4167/هیدروکسی-آپاتیت-کلاژن-برای-ترمیم-بافت-محکم-مقاله-ترجمه-شده
پوسته تخم مرغ به عنوان کلسیم کربنات برای مواد پیوند استخوان, - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:پوسته تخم مرغ به عنوان منبع غنی کلسیم کربنات طبیعی در ترکیب با هیالورونان و مواد افزودنی مفید برای مواد پیوند استخوان, پژوهش انجام شده در محیط آزمایشگاهعنوان انگلیسی مقاله:eggshells as natural calcium carbonate source in combination with hyaluronan as beneficial additives for bone graft materials, an in vitro studyبرای . رایگان مقاله انگلیسی پوسته تخم مرغ به عنوان منبع غنی کلسیم کربنات طبیعی در ترکیب با هیالورونان و مواد افزودنی مفید برای مواد پیوند استخوان, پژوهش انجام شده در محیط آزمایشگاه و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه م ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/01/post-4168/پوسته-تخم-مرغ-به-عنوان-کلسیم-کربنات-برای-مواد-پیوند-استخوان-مقاله-ترجمه-شده
پیوند pcl پوسته تخم مرغ برای بازسازی استخوان - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:پیوند pcl/پوسته تخم مرغ برای ترمیم و بازسازی استخوانعنوان انگلیسی مقاله:pcl/eggshell scaffolds for bone regenerationبرای . رایگان مقاله انگلیسی پیوند pcl/پوسته تخم مرغ برای ترمیم و بازسازی استخوان و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی    [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/01/post-4169/پیوند-pcl-پوسته-تخم-مرغ-برای-بازسازی-استخوان-مقاله-ترجمه-شده
مواد زیستی هیبریدی برای .ی بافت استخوان - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:آماده سازی مواد زیستی هیبریدی برای .ی بافت استخوانعنوان انگلیسی مقاله:preparation of hybrid biomaterials for bone tissue engineeringبرای . رایگان مقاله انگلیسی آماده سازی مواد زیستی هیبریدی برای .ی بافت استخوان و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی    [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/01/post-4170/مواد-زیستی-هیبریدی-برای-مهندسی-بافت-استخوان-مقاله-ترجمه-شده
اثر ذخیره سازی عصاره مغز هسته انبه - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:تاثیر ذخیره سازی و پلی .ارید ها در طی عمل آوری در خواص عصاره مغز هسته انبه (ریز کپسولی .)عنوان انگلیسی مقاله:influence of polysaccharides and storage during processing on the properties of mango seed kernel extract (microencapsulation)برای . رایگان مقاله انگلیسی تاثیر ذخیره سازی و پلی .ارید ها در طی عمل آوری در خواص عصاره مغز هسته انبه (ریز کپسولی .) و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/01/post-4171/اثر-ذخیره-سازی-عصاره-مغز-هسته-انبه-مقاله-ترجمه-شده
تصفیه پساب از طریق .ه سازی الکتریکی - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:انرژی پایین ش.ت هیدرولیکی تصفیه پساب از طریق نیروی جریان متناوب .ه سازی الکتریکی با بیوکارعنوان انگلیسی مقاله:low-energy hydraulic fracturing wastewater treatment via ac powered electrocoagulation with biocharبرای . رایگان مقاله انگلیسی انرژی پایین ش.ت هیدرولیکی تصفیه پساب از طریق نیروی جریان متناوب .ه سازی الکتریکی با بیوکار و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی کلمات کلیدی :low-energy hydraulic fracturing wastewater treatment via ac powered ... https://www.infona.pl/.../bwmeta1.element.elsevier-6d2eca15-4a0d-3c0b-b900-7411f2b... by fl lobo - ‎2016 - ‎related articles ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/02/post-4172/تصفیه-پساب-از-طریق-لخته-سازی-الکتریکی-مقاله-ترجمه-شده
عملکرد پل بتنی با پلاستیسیته - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:ارزی. عملکرد پل بتنی تحت شوک لرزه ای متوسط با استفاده از مدل پلاستیسیته آسیب بتنعنوان انگلیسی مقاله:.essment of concrete bridge performance under moderate seismic shock using concrete damage plasticity modelبرای . رایگان مقاله انگلیسی ارزی. عملکرد پل بتنی تحت شوک لرزه ای متوسط با استفاده از مدل پلاستیسیته آسیب بتن و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/01/post-4163/عملکرد-پل-بتنی-با-پلاستیسیته-مقاله-ترجمه-شده
واکنش دینامیکی باد در ساختمان مرتفع بر اساس آزمایش تونل باد- مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:واکنش دینامیکی و بارهای باد در یک ساختمان مرتفع بر اساس آزمایشات تونل بادعنوان انگلیسی مقاله:dynamic response and wind loads of a tall building based on wind tunnel testsبرای . رایگان مقاله انگلیسی واکنش دینامیکی و بارهای باد در یک ساختمان مرتفع بر اساس آزمایشات تونل باد و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/01/post-4164/واکنش-دینامیکی-باد-در-ساختمان-مرتفع-بر-اساس-آزمایش-تونل-باد-مقاله-ترجمه-شده
هیپنوتیزم و درمان بی خو. - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله:نقش هیپنوتیزم و تکنیک های مربوطه در درمان بی خو.عنوان انگلیسی مقاله:the role of hypnosis and related techniques in insomniaبرای . رایگان مقاله انگلیسی نقش هیپنوتیزم و تکنیک های مربوطه در درمان بی خو. و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/03/01/post-4165/هیپنوتیزم-و-درمان-بی-خوابی-مقاله-ترجمه-شده
آموزش خواندن برای دانش آموزان ناتوانایی ذهنی - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: روش های افزایش قدرت آموزش خواندن برای دانش آموزان دارای ناتوانایی های ذهنی عنوان انگلیسی مقاله: methods for increasing the intensity of reading instruction for students with intellectual disabilitiesبرای . رایگان مقاله انگلیسی روش های افزایش قدرت آموزش خواندن برای دانش آموزان دارای ناتوانایی های ذهنی و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/02/30/post-4157/آموزش-خواندن-برای-دانش-آموزان-ناتوانایی-ذهنی-مقاله-ترجمه-شده
مداخله خانواده در آموزش کودک - مقاله ترجمه شده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: مداخله خانواده در آموزش اوایل دوران کودکی عنوان انگلیسی مقاله: family involvement in early childhood educationبرای . رایگان مقاله انگلیسی مداخله خانواده در آموزش اوایل دوران کودکی و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی    [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1396/02/30/post-4158/مداخله-خانواده-در-آموزش-کودک-مقاله-ترجمه-شده