وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رایگان

آخرین مطالب . مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رایگان به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.. رایگان مقاله انگلیسی کارآفرینی و جرم از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین کارآفرینی و جرم از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: کارآفرینی و جرم و جنایت: مورد تصمیم گیری محل جدید رستوران عنوان انگلیسی مقاله: entrepreneurship and crime: the case of new restaurant location decisions ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-کارآفرینی-و-جرم
. رایگان مقاله انگلیسی ابتکار فردی برای صاحبان .ب و کار از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین ابتکار فردی برای صاحبان .ب و کار از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: آموزش ابتکار فردی برای صاحبان .ب و کار کوچک عنوان انگلیسی مقاله: personal initiative training for small business owners ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-ابتکار-فردی-برای-صاحبان-کسب-و-کار
. رایگان مقاله انگلیسی آی ویوی به عنوان کارآفرین از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین آی ویوی به عنوان کارآفرین از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: این کارآفرینی، نه شرکت است: آی ویوی به عنوان کارآفرین عنوان انگلیسی مقاله: it's entrepreneurship, not enterprise: ai weiwei as entrepreneur ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-آی-ویوی-به-عنوان-کارآفرین
. رایگان مقاله انگلیسی ناهمگنی در تجربه نفوذ در عملکرد تیم سرمایه گذاری نوپا از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین ناهمگنی در تجربه نفوذ در عملکرد تیم سرمایه گذاری نوپا از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: چگونگی ناهمگنی در تجربه نفوذ در عملکرد تیم سرمایه گذاری نوپا ؟: بینش تحصیل در ایالات متحده psed دوم عنوان انگلیسی مقاله: how does heterogeneity in experience influence the performance of nascent venture teams?: insights from the us psed ii study ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-ناهمگنی-در-تجربه-نفوذ-در-عملکرد-تیم-سرمایه-گذاری-نوپا
. رایگان مقاله انگلیسی اثر استراتژیک سرمایه گذاری از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین اثر استراتژیک سرمایه گذاری از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: اثرات استراتژیک سرمایه گذاری سرمایه ریسکی شرکت های بزرگ عنوان انگلیسی مقاله: strategic effects of corporate venture capital investments ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-اثر-استراتژیک-سرمایه-گذاری
. رایگان مقاله انگلیسی نقش طرف تقاضا در شکل گیری فرصت از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین نقش طرف تقاضا در شکل گیری فرصت از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: نقش طرف تقاضا در شکل گیری فرصت و تصویب عنوان انگلیسی مقاله: the role of demand-side narratives in opportunity formation and enactment ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-نقش-طرف-تقاضا-در-شکل-گیری-فرصت
. رایگان مقاله انگلیسی پاسخ به ساموئلسون و هونیگ از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین پاسخ به ساموئلسون و هونیگ  از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: پاسخ به هونیگ و ساموئلسون (2014) عنوان انگلیسی مقاله: a response to honig and samuelsson (2014) ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-پاسخ-به-سامویلسون-و-هونیگ
. رایگان مقاله انگلیسی رشد شرکت و توهم تصادفی از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین رشد شرکت و توهم تصادفی از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: آیا مسیر رشد شرکت ها تصادفی است؟ پاسخ به "رشد شرکت و توهم تصادفی" عنوان انگلیسی مقاله: are firm growth paths random? a reply to “firm growth and the illusion of randomness” ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-رشد-شرکت-و-توهم-تصادفی
. رایگان مقاله انگلیسی رشد شرکت و پاسخ به نظریه gamblers ruin از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین رشد شرکت و پاسخ به نظریه gamblers ruin از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: آیا مسیر رشد شرکت ها تصادفی است؟ پاسخ بیشتر در مورد نظریه gambler's ruin عنوان انگلیسی مقاله: are firm growth paths random? a further response regarding gambler's ruin theory ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-رشد-شرکت-و-پاسخ-به-نظریه-Gamblers-Ruin
. رایگان مقاله انگلیسی تکرار داده و بسط از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین تکرار داده و بسط از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: تکرار داده ها و بسط: تفسیر عنوان انگلیسی مقاله: data replication and extension: a commentary ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-تکرار-داده-و-بسط
. رایگان مقاله انگلیسی درباره سیبلیانیسم و ملی گرایی مدرنیسم

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: شمال واقعی ما: سمفونی اول و.ون، سیبلیانیسم و ملی گرایی مدرنیسم در انگلیس عنوان انگلیسی مقاله: ‘our true north’: walton’s first symphony, sibelianism, and the nationalization of modernism in england برای . رایگان مقاله انگلیسی شمال واقعی ما: سمفونی اول و.ون، سیبلیانیسم و ملی گرایی مدرنیسم در انگلیس و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید   جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-درباره-سیبلیانیسم-و-ملی-گرایی-مدرنیسم
. رایگان مقاله انگلیسی درباره ذرت و عملکرد آن در تخمیر اتانول

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: خصوصیات عصاره ذرت خوشه اى شیرین و عملکرد آن در تخمیر اتانول عنوان انگلیسی مقاله: features of sweet sorghum juice and their performance in ethanol fermentation برای . رایگان مقاله انگلیسی خصوصیات عصاره ذرت خوشه اى شیرین و عملکرد آن در تخمیر اتانول و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید   جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-درباره-ذرت-و-عملکرد-آن-در-تخمیر-اتانول
. رایگان مقاله انگلیسی حمایت عمومی سرمایه گذاری ریسکی از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین حمایت عمومی سرمایه سرمایه گذاری ریسکی از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: آیا حمایت عمومی سرمایه سرمایه گذاری ریسکی، نوآوری را ترویج می دهد؟ تفاوت بین صندوق های خصوصی و عمومی مورد حمایت در سرمایه گذاری بازار سرمایه بریتانیا عنوان انگلیسی مقاله: do publicly backed venture capital investments promote innovation? differences between privately and publicly backed funds in the uk venture capital market ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-حمایت-عمومی-سرمایه-گذاری-ریسکی
. رایگان مقاله انگلیسی سرمایه گذاری فرشته از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین سرمایه گذاری فرشته از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: زمانی برای دعا به فرشتگان برای بودجه: فصل سرمایه گذاری فرشته در سرمایه گذاری های جدید عنوان انگلیسی مقاله: when to pray to the angels for funding: the seasonality of angel investing in new ventures ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-سرمایه-گذاری-فرشته
. رایگان مقاله انگلیسی درباره فیلر معدنی در مخلوط گرم آسف.

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: استفاده از زباله های شیشه ای به عنوان فیلر معدنی در مخلوط گرم آسف. عنوان انگلیسی مقاله: use of gl. waste as mineral filler in . mix asphalt برای . رایگان مقاله انگلیسی استفاده از زباله های شیشه ای به عنوان فیلر معدنی در مخلوط گرم آسف. و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید   جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-درباره-فیلر-معدنی-در-مخلوط-گرم-آسفالت
. رایگان مقاله انگلیسی درباره بیماران افسرده

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: بررسی اثربخشی ورت.یتین در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی شدید و نشانه های اضطراب سطح بالا عنوان انگلیسی مقاله: a meta-analysis of the efficacy of vortioxetine in patients with major depressive disorder (mdd) and high levels of anxiety symptoms برای . رایگان مقاله انگلیسی بررسی اثربخشی ورت.یتین در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی شدید و نشانه های اضطراب سطح بالا و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید   جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره بیماران افسرده
. رایگان مقاله انگلیسی درباره تحرک در شبکه حسگر بی سیم

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: ارتقای نسبت پوشش با استفاده از تحرک در شبکه حسگر بی سیم نا همگون عنوان انگلیسی مقاله: enhancing coverage ratio using mobility in heterogeneous wireless sensor network برای . رایگان مقاله انگلیسی ارتقای نسبت پوشش با استفاده از تحرک در شبکه حسگر بی سیم نا همگون و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید   جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-درباره-تحرک-در-شبکه-حسگر-بی-سیم
. رایگان مقاله انگلیسی ناسازگاری وظیفه و عملکرد شغلی

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: مروری مجدد بر تحقیق ج.ون و شولر: فرا تحلیل رابطه بین ابهام وظیفه، ناسازگاری وظیفه و عملکرد شغلی عنوان انگلیسی مقاله: jackson and schuler (1985) revisited: a meta-analysis of the relationships between role ambiguity, role conflict, and job performance برای . رایگان مقاله انگلیسی مروری مجدد بر تحقیق ج.ون و شولر: فرا تحلیل رابطه بین ابهام وظیفه، ناسازگاری وظیفه و عملکرد شغلی و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید   جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-ناسازگاری-وظیفه-و-عملکرد-شغلی
. رایگان مقاله انگلیسی درباره بتن آبگریز با ضایعات سربار

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: بتن آبگریز با استفاده از ضایعات سربار خا.تر عنوان انگلیسی مقاله: hydrophobic concrete using waste paper sludge ash برای . رایگان مقاله انگلیسی بتن آبگریز با استفاده از ضایعات سربار خا.تر و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید   جستجوی مقالات به روش ترجمه فا جستجوی مقالات بر اساس کلمات کلیدی ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-درباره-بتن-آبگریز-با-ضایعات-سربار
. رایگان مقاله انگلیسی درباره تغییر پوشش جنگل

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: نظارت بر تغییرات پوشش جنگل با استفاده از سنجش از راه دور و gis: دورنمای جهانی عنوان انگلیسی مقاله: monitoring forest cover changes using remote sensing and gis: a global prospective برای . رایگان مقاله انگلیسی نظارت بر تغییرات پوشش جنگل با استفاده از سنجش از راه دور و gis: دورنمای جهانی و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید   جستجوی مقالات به روش ترجمه فا جستجوی مقالات بر اساس کلمات کلیدی ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-درباره-تغییر-پوشش-جنگل