وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رایگان

آخرین مطالب . مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رایگان به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.. رایگان مقاله انگلیسی افشای کارشناسان از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین افشای کارشناسان از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: کارشناسان یا رقبا: تقلید و افشای داوطلبانه عنوان انگلیسی مقاله: experts or rivals: mimicry and voluntary disclosure سال انتشار : 2017 ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-افشای-کارشناسان
. رایگان مقاله انگلیسی حریم خصوصی مصرف کننده از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین حریم خصوصی مصرف کننده از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: چارچوب تعادل قدرت و مسئولیت برای عد.: درک نگرانی های حریم خصوصی ضمنی مصرف کنندگان برای خدمات مبتنی بر مکان عنوان انگلیسی مقاله: a power-responsibility equilibrium framework for fairness: understanding consumers' implicit privacy concerns for location-based services سال انتشار : 2017 ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-حریم-خصوصی-مصرف-کننده
. رایگان مقاله انگلیسی ضرورت کارآفرینی بر اقتصاد از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین ضرورت کارآفرینی بر اقتصاد از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: چگونه . اقتصادی بر فرصت و ضرورت کارآفرینی در کشورهای oecd تاثیر می گذارد عنوان انگلیسی مقاله: how economic freedom affects opportunity and necessity entrepreneurship in the oecd countries سال انتشار : 2017 ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-ضرورت-کارآفرینی-بر-اقتصاد
. رایگان مقاله انگلیسی قدرت مدیر عامل بر نوآوری از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین قدرت مدیر عامل بر نوآوری از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: تاثیر قدرت مدیر عامل بر نوآوری سازمانی اکتشافی و استثنایی عنوان انگلیسی مقاله: the influence of ceo power on explorative and exploitative organizational innovation سال انتشار : 2017 ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-قدرت-مدیر-عامل-بر-نوآوری
. رایگان مقاله انگلیسی پیش بینی فروش محصول از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین پیش بینی فروش محصول  از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: پیش بینی فروش محصول با استفاده از بررسی های آنلاین و داده های فروش مبنی بر تاریخ: روش متشکل از مدل باس و تحلیل احساسات عنوان انگلیسی مقاله: product sales forecasting using online reviews and historical sales data: a method combining the b. model and sentiment analysis سال انتشار : 2017 ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-پیش-بینی-فروش-محصول
. رایگان مقاله انگلیسی نقش برابری برند از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین  نقش برابری برند از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: بازی. خدمات ایجاد شده پس از ش.ت خدمات: نقش برابری برند عنوان انگلیسی مقاله: co-creating service recovery after service failure: the role of brand equity سال انتشار : 2017 ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-نقش-برابری-برند
. رایگان مقاله انگلیسی بررسی تجربیات عاطفی متناقض متوالی از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین بررسی تجربیات عاطفی متناقض متوالی از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: مقابله با تجربیات عاطفی متناقض متوالی عنوان انگلیسی مقاله: coping with sequential conflicting emotional experiences سال انتشار : 2017 ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-بررسی-تجربیات-عاطفی-متناقض-متوالی
. رایگان مقاله انگلیسی عملکرد زنجیره ای هتل از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین عملکرد زنجیره ای هتل از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: آیا خصوصی سازی بخشی،باعث بهبود عملکرد می شود؟ شواهد از یک زنجیره ای از هتل ها در پرتغال عنوان انگلیسی مقاله: does partial privati.ion improve performance? evidence from a chain of .els in portugal سال انتشار : 2017 ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-عملکرد-زنجیره-ای-هتل
. رایگان مقاله انگلیسی درباره بهینه سازی ازدحام ذرات هیبریدی

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهتی در یک سیستم ریزشبکه به کمک بهینه سازی ازدحام ذرات هیبریدی عنوان انگلیسی مقاله: optimal coordination of directional overcurrent relays in a microgrid system using a hybrid particle swarm optimization برای . رایگان مقاله انگلیسی هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهتی در یک سیستم ریزشبکه به کمک بهینه سازی ازدحام ذرات هیبریدی و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید   جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-درباره-بهینه-سازی-ازدحام-ذرات-هیبریدی
. رایگان مقاله انگلیسی درباره توزیع اقتصادی تولید‌ برق

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: تخصیص ‌واحد سود محور و توزیع اقتصادی تولید‌ کنندگان مستقل برق به کمک تکنیک جدید عنوان انگلیسی مقاله: profit based unit commitment and economic dispatch of ipps with new technique برای . رایگان مقاله انگلیسی تخصیص ‌واحد سود محور و توزیع اقتصادی تولید‌ کنندگان مستقل برق به کمک تکنیک جدید و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید   جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-درباره-توزیع-اقتصادی-تولید-برق
. رایگان مقاله انگلیسی درباره توان راکتیو در سیستم قدرت

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: جوانبی از توان راکتیو در ارزی. قابلیت اطمینان سیستم های قدرت عنوان انگلیسی مقاله: reactive power aspects in reliability .essment of power systems برای . رایگان مقاله انگلیسی جوانبی از توان راکتیو در ارزی. قابلیت اطمینان سیستم های قدرت و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید   جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-درباره-توان-راکتیو-در-سیستم-قدرت
. رایگان مقاله انگلیسی درباره پایداری ولتاژ سیستم قدرت با توان راکتیو

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت عنوان انگلیسی مقاله: reactive power generation mana.ent for the improvement of power system voltage stability margin برای . رایگان مقاله انگلیسی مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید   جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره پایداری ولتاژ سیستم قدرت با توان راکتیو
. رایگان مقاله انگلیسی عملکرد مالی در شرکت از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین عملکرد مالی در شرکت از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: پیکره بندی تصمیمات استراتژیک تحقیق و توسعه و عملکرد مالی در شرکت های کوچک و متوسط عنوان انگلیسی مقاله: configurations of strategic r&d decisions and financial performance in small-sized and medium-sized firms سال انتشار : 2017 ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-عملکرد-مالی-در-شرکت
. رایگان مقاله انگلیسی تکامل سازمان فروش شرکت از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین تکامل سازمان فروش شرکت از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: چگونه رویدادهای بحرانی تکامل سازمان های فروش را شکل می دهند: مطالعه موردی یک شرکت خدمات بنگاه به بنگاه عنوان انگلیسی مقاله: how critical events shape the evolution of sales organizations: a case study of a business-to-business services firm سال انتشار : 2017 ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-تکامل-سازمان-فروش-شرکت
. رایگان مقاله انگلیسی درباره درایو اینورتر pwm

درخواست حذف اطلاعات
عنوان فارسی مقاله: مدل سازی جریان های یاتاقان در درایوهای اینورترpwm عنوان انگلیسی مقاله: modeling of motor bearing currents in pwm inverter drives برای . رایگان مقاله انگلیسی مدل سازی جریان های یاتاقان در درایوهای اینورترpwm و .ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید   جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-درباره-درایو-اینورتر-pwm
. رایگان مقاله انگلیسی استراتژی مالیات شرکت از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین استراتژی مالیات شرکت از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: واکنش مصرف کنندگان به استراتژی های مالیاتی شرکت ها: نقش ایدئولوژی . عنوان انگلیسی مقاله: consumer reactions to corporate tax strategies: the role of political ideology سال انتشار : 2017 ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-استراتژی-مالیات-شرکت
. رایگان مقاله انگلیسی نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین  نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: سفارشی . خدمات حرفه ای بنگاه به بنگاه (b2b): نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی درونی عنوان انگلیسی مقاله: customizing business-to-business (b2b) professional services: the role of intellectual capital and internal social capital سال انتشار : 2017 ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-نقش-سرمایه-فکری-و-سرمایه-اجتماعی
. رایگان مقاله انگلیسی اعتماد در روابط درونی سازمانی از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین اعتماد در روابط درونی سازمانی از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: مبانی در حال تغییر تشکیل اعتماد متقابل در روابط درونی سازمانی: یک مطالعه دوتایی از همکاری پژوهشی . و صنعت عنوان انگلیسی مقاله: the changing bases of mutual trust formation in inter-organizational relationships: a dyadic study of university-industry research collaborations سال انتشار : 2017 ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-اعتماد-در-روابط-درونی-سازمانی
. رایگان مقاله انگلیسی مشاهیر به عنوان برند انسانی از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین مشاهیر به عنوان برند انسانی از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: مشاهیر به عنوان برند های انسانی: پرس و جو در مورد ایجاد هویت نام تجاری با همکاری سهامداران و بازیگران عنوان انگلیسی مقاله: celebrities as human brands: an inquiry on stakeholder-actor co-creation of brand identities سال انتشار : 2016 ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-مشاهیر-به-عنوان-برند-انسانی
. رایگان مقاله انگلیسی طراح به عنوان کالای مصرفی از سایت isi

درخواست حذف اطلاعات
. رایگان مقاله لاتین طراح به عنوان کالای مصرفی از سایت ا.ویر عنوان فارسی مقاله: جراحی صورت، یا صورت طراح به عنوان کالای مصرفی جدید عنوان انگلیسی مقاله: (un)saving face, or the designer face as a new consumer commodity سال انتشار : 2016 ادامه مطلب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://freetranslation.blog.ir/post/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-طراح-به-عنوان-کالای-مصرفی