وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

زمین شناخت 2017 / geology2017.ir

آخرین مطالب زمین شناخت 2017 / geology2017.ir به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تصویر پدیده ی مه گرفتگی سنگین در کشور چین

درخواست حذف اطلاعات
پدیده ی مه گرفتگی سنگین در کشور چین ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1396/01/02/post-30/heavy-fog
آموزش طراحی و ساخت لباس برای باربی

درخواست حذف اطلاعات
نام آموزش : آموزش طراحی و ساخت لباس برای باربیشما در این ویدیو یاد خواهید گرفت که چگونه برای عروسک باربی خود یک لباس طراحی و به درست . آن بپردازید .زمین شناخت 2017 : http://geology2017.irکانال تلگرام جهت دریافت جدید ترین . های آموزشی علوم رایانه توسط پارسا علیاری : https://t.me/parsacentral ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1396/01/02/post-29/dress
آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 6 قسمت 2

درخواست حذف اطلاعات
نام آموزش : آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 6 قسمت 2توضیح : اعمال افکت انیمیشن بر روی لگوی شبیه سازی شده با استفاده از پاور پوینت مدرس : پارسا علیاری شماره تماس : 09212290472 زمین شناخت 2017 : http://geology2017.ir کانال تلگرام جهت دریافت جدید ترین . های آموزشی علوم رایانه توسط پارسا علیاری : https://t.me/parsacentral ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1396/01/02/post-26/illustrator
آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 7

درخواست حذف اطلاعات
نام آموزش : آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 7توضیح : اعمال افکت انیمیشن بر روی لگوی شبیه سازی شده با استفاده از پاور پوینت مدرس : پارسا علیاری شماره تماس : 09212290472 زمین شناخت 2017 : http://geology2017.ir کانال تلگرام جهت دریافت جدید ترین . های آموزشی علوم رایانه توسط پارسا علیاری : https://t.me/parsacentral ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1396/01/02/post-27/illustrator
آموزش ساختن صندوق پول برای باربی

درخواست حذف اطلاعات
نام آموزش : آموزش ساختن صندوق پول برای باربیشما در این ویدیو یاد خواهید گرفت که چگونه برای عروسک باربی خود یک صندوق پول درست کنید .زمین شناخت 2017 : http://geology2017.ir کانال تلگرام جهت دریافت جدید ترین . های آموزشی علوم رایانه توسط پارسا علیاری : https://t.me/parsacentral ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1396/01/02/post-28/safe-box
آموزش طراحی و ساخت لباس برای باربی

درخواست حذف اطلاعات
نام آموزش : آموزش طراحی و ساخت لباس برای باربی شما در این ویدیو یاد خواهید گرفت که چگونه برای عروسک باربی خود یک لباس طراحی و به درست . آن بپردازید . زمین شناخت 2017 : http://geology2017.irکانال تلگرام جهت دریافت جدید ترین . های آموزشی علوم رایانه توسط پارسا علیاری : https://t.me/parsacentral ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1396/01/02/post-29/dress
آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 2

درخواست حذف اطلاعات
نام آموزش : آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 2مدرس : پارسا علیاری شماره تماس : 09212290472 زمین شناخت 2017 : http://geology2017.ir کانال تلگرام جهت دریافت جدید ترین . های آموزشی علوم رایانه توسط پارسا علیاری : https://t.me/parsacentral ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1396/01/02/post-21/illustrator
آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 4

درخواست حذف اطلاعات
نام آموزش : آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 4مدرس : پارسا علیاری شماره تماس : 09212290472 زمین شناخت 2017 : http://geology2017.ir کانال تلگرام جهت دریافت جدید ترین . های آموزشی علوم رایانه توسط پارسا علیاری : https://t.me/parsacentral ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1396/01/02/post-23/illustrator
آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 5

درخواست حذف اطلاعات
نام آموزش : آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 5مدرس : پارسا علیاری شماره تماس : 09212290472 زمین شناخت 2017 : http://geology2017.ir کانال تلگرام جهت دریافت جدید ترین . های آموزشی علوم رایانه توسط پارسا علیاری : https://t.me/parsacentral ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1396/01/02/post-24/illustrator
آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 6 قسمت 1

درخواست حذف اطلاعات
نام آموزش : آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 6 قسمت 1مدرس : پارسا علیاری شماره تماس : 09212290472 زمین شناخت 2017 : http://geology2017.ir کانال تلگرام جهت دریافت جدید ترین . های آموزشی علوم رایانه توسط پارسا علیاری : https://t.me/parsacentral ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1396/01/02/post-25/illustrator
آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 1

درخواست حذف اطلاعات
نام آموزش : آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 1مدرس : پارسا علیاری شماره تماس : 09212290472 زمین شناخت 2017 : http://geology2017.ir کانال تلگرام جهت دریافت جدید ترین . های آموزشی علوم رایانه توسط پارسا علیاری : https://t.me/parsacentral ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1396/01/01/post-20/illustrator
آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 2

درخواست حذف اطلاعات
نام آموزش : آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 1مدرس : پارسا علیاری شماره تماس : 09212290472 زمین شناخت 2017 : http://geology2017.ir کانال تلگرام جهت دریافت جدید ترین . های آموزشی علوم رایانه توسط پارسا علیاری : https://t.me/parsacentral ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1396/01/02/post-21/illustrator
آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 3

درخواست حذف اطلاعات
نام آموزش : آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 3مدرس : پارسا علیاری شماره تماس : 09212290472 زمین شناخت 2017 : http://geology2017.ir کانال تلگرام جهت دریافت جدید ترین . های آموزشی علوم رایانه توسط پارسا علیاری : https://t.me/parsacentral ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1396/01/02/post-22/illustrator
آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 1

درخواست حذف اطلاعات
نام آموزش : آموزش شبیه سازی لگو با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور پارت 1مدرس : پارسا علیاری شماره تماس : 09212290472 زمین شناخت 2017 : http://geology2017.ir کانال تلگرام جهت دریافت جدید ترین . های آموزشی علوم رایانه توسط پارسا علیاری : https://t.me/parsacentral ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1396/01/01/post-20/illustrator
آموزش ساخت یک انیمیشن ساده با استفاده از پاو.وینت 2016 پارت 5

درخواست حذف اطلاعات
نام آموزش : آموزش ساخت یک انیمیشن ساده با استفاده از پاو.وینت 2016 پارت 5توضیح : آموزش ایجاد یک انیمیشن ساده در پاور پوینت با کمک نرم افزار فتوشاپ هدف از این آموزش بیدار . خلاقیت فرد برای استفاده هر آن چه که در دورو ور خود وجود دارد می باشد . مثال : ما یک اسباب بازی پلاستیکی از یک یوزپلنگ داریم فرد می تواند با عکاسی دو بعدی از این یوز پلنگ و ساخت ع. آیینه ای از این یو زپلنگ با استفاده از نرم افزار فتوشاپ : شخص می تواند دو قطعه ع. یوز پلنگ را به ح. محرک درآورده و دویدن و پ. یوزپلنگ را با استفاده از نرم افزار های پاو.وینت ، ایلاستریتور و یا فلش شبیه سازی کند ا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1396/01/01/post-17/power-point
آموزش ساخت یک انیمیشن ساده با استفاده از پاو.وینت 2016 پارت 6

درخواست حذف اطلاعات
نام آموزش : آموزش ساخت یک انیمیشن ساده با استفاده از پاو.وینت 2016 پارت 6توضیح : آموزش ایجاد یک انیمیشن ساده در پاور پوینت با کمک نرم افزار فتوشاپ هدف از این آموزش بیدار . خلاقیت فرد برای استفاده هر آن چه که در دورو ور خود وجود دارد می باشد . مثال : ما یک اسباب بازی پلاستیکی از یک یوزپلنگ داریم فرد می تواند با عکاسی دو بعدی از این یوز پلنگ و ساخت ع. آیینه ای از این یو زپلنگ با استفاده از نرم افزار فتوشاپ : شخص می تواند دو قطعه ع. یوز پلنگ را به ح. محرک درآورده و دویدن و پ. یوزپلنگ را با استفاده از نرم افزار های پاو.وینت ، ایلاستریتور و یا فلش شبیه سازی کند ا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1396/01/01/post-18/power-point
آموزش ساخت یک انیمیشن ساده با استفاده از پاو.وینت 2016 پارت 7

درخواست حذف اطلاعات
نام آموزش : آموزش ساخت یک انیمیشن ساده با استفاده از پاو.وینت 2016 پارت 7توضیح : آموزش ایجاد یک انیمیشن ساده در پاور پوینت با کمک نرم افزار فتوشاپ هدف از این آموزش بیدار . خلاقیت فرد برای استفاده هر آن چه که در دورو ور خود وجود دارد می باشد . مثال : ما یک اسباب بازی پلاستیکی از یک یوزپلنگ داریم فرد می تواند با عکاسی دو بعدی از این یوز پلنگ و ساخت ع. آیینه ای از این یو زپلنگ با استفاده از نرم افزار فتوشاپ : شخص می تواند دو قطعه ع. یوز پلنگ را به ح. محرک درآورده و دویدن و پ. یوزپلنگ را با استفاده از نرم افزار های پاو.وینت ، ایلاستریتور و یا فلش شبیه سازی کند ا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1396/01/01/post-19/power-point
نکته ها و تست های تالیفی کنکور زمین شناسی 1396 به بعد پارت 3

درخواست حذف اطلاعات
شبیه ساز کنکور زمین شناسی سراسری 1396ویرایش : 19 اسفند 1395شامل 10 نکته و تست تالیفی زمین شناسی1 - دخ. بعضی از جانداران ، در کم و زیاد . املاح محلول در آب چگونه است ؟الف ) کاهش غلظت یون های محلول توسط جانوران دریازی مثل : مرجان ها ، اسفنج ها ،دو کفه ای ها و جلبک ها و بعضی از جانوران ریز تک سلولی که یون های محلول در آب دریا را جذب و به صورت مواد نامحلول ( پوسته ، صدف ، اسکلت و ... ) در می آورند .2 ) افزایش بعضی از یون های محلول در آب توسط بعضی از جانداران غیر هوازی که برای به دست آوردن ا.یژن بعضی از مواد معدنی را تجزیه می کنند .ج ) موارد الف و بد ) هیچ کدام2 - در بسیاری از نقاط ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1395/12/01/post-7/1396
. آموزشی دستمزد و حقوق در ا.ل

درخواست حذف اطلاعات
عنوان : . آموزشی دستمزد و حقوق در ا.لتوضیح : محاسبه ی حقوق یک کارگر ساعتی که ساعتی 2000 تومان مزد دریافت می کند با این شرط که اگر بیش تر از 7 ساعت کار کند ، هر یک دقیقه مزد آن دو دقیقه حساب می شود . ( .وما" اجباری نیست که ساعت ورود و .وج را به طور رند وارد کنیم برای مثال : می توانیم ساعت ورود را 01:37 و ساعت .وج را 23:57 وارد کینیم . با طراحی این ج. تا قرون آ. دستمزد برای کارگر حساب میشه . ) تهیه و تنظیم : پارسا علیاری شماره تماس : 09212290472 زمین شناخت 2017 : geology2017.ir ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1395/12/19/post-8/excel
. آموزشی تفاوت هدر و فوتر صفحات زوج و فرد در ورد

درخواست حذف اطلاعات
عنوان : . آموزشی تفاوت هدر و فوتر صفحات زوج و فرد در وردتوضیح : این آموزش خیلی ساده بوده و فقط تفاوت صفحات زوج و فرد در سند جاری می باشد . علاوه بر این می توان برای یک صفحه ی خاص هدر و فوتر اختصاصی در نظر گرفت . پیشنهاد من به شما این می باشد که برای طراحی و یا صفحه آرایی یک کتاب از نرم افزار ایندیزاین استفاده کنید . شاید شما نگران این باشید که داخل ایندیزاین باری طراحی ج. ، نوشتن فرمول و فهرست به مشکل برخورد کنیم . نگران نباشید در نسخه ی cc2 یا 2015 و نسخه های بالا تر آن تمام این مشکلات با ابزار هایی که داخل محیط نرم افزار طراحی شده است این مشکلات به سادگی ق... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://geology2017.blogsky.com/1395/12/19/post-9/word