وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

اجتماعی انتقادی احساسی

آخرین مطالب اجتماعی انتقادی احساسی به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.دلیل سفر

درخواست حذف اطلاعات
برای دیدن شگفتی های جهان سفرمیکنیم به بلندی کوه ها  به امواج سهمگین  و زیبایی دریاها زیبایی و سکوت جنگل ها               اما از کنار خود بی توجه عبور میکنیم  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4386
قدرت و پایداری

درخواست حذف اطلاعات
رودخانه  دل  ص.ه را می شکافد نه به خاطر قدرتش بلکه به خاطر پایداریش ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4385
تفاوت زندگی

درخواست حذف اطلاعات
ان . که انسان باشد و بین . ها نان پیداکند سگش شرف داردبه .ی که . باشد و بین انسان ها نان پیداکند . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4384
داستان زندگی

درخواست حذف اطلاعات
زندگیت را خودت مینوازی بزودی خواهی فهمید مهم نیست چندنفر مهمان موسیقی زندگیت می شوند مهمان ها می ایند و میروند و فقط خودت تا ا. شنونده خودت خواهی ماند . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4383
کویر

درخواست حذف اطلاعات
از کویر میترسم  بزرگ است اما تنها که برای بزرگ شدن باید تنها بود شاید ..... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4382
ضریخ دل

درخواست حذف اطلاعات
رشته محبت را باید به ضریح دلی بست  که  خیال کوچ . نداشته باشد ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4381
دمی باحافظ

درخواست حذف اطلاعات
خدا را کم نشین با.قه پوشان             رخ  ازرندان بیسامان بپوشان تو نازک طبعی و طاقت نداری                گرانیهای مشتی دلق پوشان ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4380
خاصیت پرنده

درخواست حذف اطلاعات
مانند پرنده باش که روی شاخه سست لحظه ای مینشیند و  اواز میخواند و احساس میکند که شاخه میلرزد اما به خواندن ادامه میدهد زیرا اطمینان دارد بال و پر دارد ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4379
ترس ازخدا

درخواست حذف اطلاعات
از بچگی بهمون میگفتند از .ی نترس ازخدابترس در حالی که همه باید میگفتن از همه بترس ازخدا نترس                    مرحوم - پناهی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4377
قصه ساقی

درخواست حذف اطلاعات
ساقی  هم ساقی گری را کنار گذاشت  وقتی دید اول پیک هارا به هم می زنند و بعد رفاقت را ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4372
بیادرک کنیم

درخواست حذف اطلاعات
عاشقی فرصت نازی است بیادرک کنیم زندگی شعبده بازی است  بیا درک کنیم روزگار هرچه بدی کرد تماشاچی باش غصه یک حس مجازی است بیا درک کنیم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4373
تعریف زندگی

درخواست حذف اطلاعات
زندگی مانند یک پتوی کوتاه است ان را بالا میکشید انگشت شستتان بیرون میزند اگر ان  را پایین میکشید شانه هایتان از سرما میلرزد ادم های وسواسی مدام در حال تست پتو هستند و زندگی را نمیفهمند ولی ادمهای شاد  زانوهای خود را کمی خم میکنند و شب راحتی را سپری میکنند . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4375
تعریف زندگی

درخواست حذف اطلاعات
وقتی با هم هستیم دنیا در احاطه ماست  به بازی میگیریم لحظه هابش را و چه شادی وصف ناشدنی ست تاب خوردن روی گذر زمان و خندیدن ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4376
دنیای دل

درخواست حذف اطلاعات
دل چه دنیای قشنگی دارد بزرگ می شود  عاشق می شود تنگ می شود می شکتد می گرید میریزد دلبری میکند میتپد     و میمیرد     چون می ایستد تمام می شود ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4370
دمی باحافظ

درخواست حذف اطلاعات
روزازل از کلک تو یک قطره سیاهی                                         برروی مه افتاد که شد حل مسایل خورشید چو ان خال سیه دید به دل گفت                                               ای کاج که من بود می ان هندوی مقبل ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4371
رابطه خوب چیست؟؟

درخواست حذف اطلاعات
یک ع. فوق العاده نتیجه فاصله مناسب عکاس ازسوژه مورد علاقه اش است پس برای داشتن یک رابطه فوق العاده همیشه به دنبال بهترین فاصله باشید نه نزدیک ترین فاصله . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4368
درس

درخواست حذف اطلاعات
بزرگترین درس زندگی                            عشق ورزیدن و در مقابل                             دریافت عشق است . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4369
تقسم بندی ادمها

درخواست حذف اطلاعات
ان جایی که باد نمیوزد  ادمها به دو دسته تقسیم  می شوند ادم هایی که بادبادکشان را جمع میکنند و ادمهایی که میدوند تا  بادبادکشان بالابماند . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4365
درد تنهایی

درخواست حذف اطلاعات
درد تنهایی کشیدن مثل کشیدن خط های رنگی روی کاغذ سفید  شا.اری می سازد به نام دیوانگی و من این شا.اررا به قیمت همه فصل های قشتگ زندگیم .یده ام تو  هر چه  میخواهی  مرا بخوان                                               دیوانه                                              خودخواه ر                                             بی احساس                                                                نمی فروشم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4366
وقت چیست؟؟

درخواست حذف اطلاعات
دیگر وقت ان نیست که بدانیم چه .ی  جهان راافریده است بایددید چه .انی به .اب . ان مشغولند ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hadi82.persianblog.ir/post/4367