وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

<< ابرِ ارغوانی >>

آخرین مطالب << ابرِ ارغوانی >> به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.روسری آبی!

درخواست حذف اطلاعات
.........دیالوگ ؛خوشبختی اون چیزی نیست که آدم از بیرون ببینه،خوش بختی تو دل آدمه،دل اگه؛خوش باشه...آدم خوش بخته!![ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/04/01/post-1590/
رو به روی پنجره ی شمالی...

درخواست حذف اطلاعات
............[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/04/02/post-1592/
...

درخواست حذف اطلاعات
..........در آبی خجول آسمان پرنده ای صفیر زد کجاست ، پس کجاست صبح؟جواب دادمش به روی بال های تو...پرید و صبح در نگاه من نشست!√ناد.ور .............√[خداوند هیچ . را به اندازه تواناییش تکلیف نمی کند/سوره بقره -آیه 286]-اگر هوشمندی به معنی گرای-که معنی بماند ز صورت به جای.............√دوست عزیزتیر ماهی؛با آرزوی از,هرچه بهترین ماه میلادت مبارک....( ) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/04/01/post-1590/
چشم براه!

درخواست حذف اطلاعات
.............[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/04/01/post-1591/
...

درخواست حذف اطلاعات
..........در آبی خجول آسمان پرنده ای صفیر زد کجاست ، پس کجاست صبح؟جواب دادمش به روی بال های تو...پرید و صبح در نگاه من نشست!√ناد.ور .............√[خداوند هیچ . را به اندازه تواناییش تکلیف نمی کند/سوره بقره -آیه 286]-اگر هوشمندی به معنی گرای-که معنی بماند ز صورت به جای...√دوست عزیزتیر ماهی؛با آرزوی از,هرچه بهترین ماه میلادت مبارک....( ) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/04/01/post-1590/
...

درخواست حذف اطلاعات
..........در آبی خجول آسمان پرنده ای صفیر زد کجاست ، پس کجاست صبح؟جواب دادمش به روی بال های تو...پرید و صبح در نگاه من نشست!√ناد.ور√[خداوند هیچ . را به اندازه تواناییش تکلیف نمی کند/سوره بقره -آیه 286]-اگر هوشمندی به معنی گرای-که معنی بماند ز صورت به جای...√دوست عزیزتیر ماهی؛با آرزوی از,هرچه بهترین ماه میلادت مبارک....() ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/04/01/post-1590/
سزاواران احترام...

درخواست حذف اطلاعات
..........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/03/30/post-1589/
هفت ___ِِ جام

درخواست حذف اطلاعات
............[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/03/29/post-1588/
هفت ___ِِ

درخواست حذف اطلاعات
............[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/03/29/post-1588/
سلام،سلام،سلام...

درخواست حذف اطلاعات
...........,سلام!سلام برشما ،بیدار ماندگان و  .گان .ب.شبی  که از هزار ماه ،از هزار سال و هزار قرن برترببوده است،سلام.سلام،سلام ،سلام ،سلام،……سلام به .ب و صبح صادقش.... [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/03/28/post-1587/
پری روز

درخواست حذف اطلاعات
...........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/03/27/post-1586/پری-روز-به-روایت-چند-تصویر-؛-
بعله؛عابدی در سبیل تقلید منکر حال درویشان بود و بی خبر از درد ایشان...

درخواست حذف اطلاعات
...........[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/03/26/post-1585/
o_o

درخواست حذف اطلاعات
............_به دستش خیلی میاد.-اوهوم!خیلی.-دلمم نمی خواد تو دستش باشه!-میفهمم.-میگی چکارکنم!؟-؟!؟ولی اون نگین سیاهه ؛نارگیله هااا!!-هوم!!...-وقتی دید سر جاش نیست!! پی اش  نگشت ورفت و درو بست.- آفنینننن.-هنوز حرفم تموم نشده که!!!-خب!؟؟؟!!-دوثانیه بعد در باز شد و گفت ؛تو چقد پفیوژی!!حالا ساعت چنده ؟شش ربع صبح!- میزان گفته که؛(؛)البته همیشه میزان میگه!(؛)-؛/√آیکن؛ عرضی نیست. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/03/24/post-1583/
چندم نوروز!

درخواست حذف اطلاعات
............[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/03/25/post-1584/
عذرخواهی و ادامه ی مطلب.

درخواست حذف اطلاعات
.......خیلی عذرمی خوام بابت تصاویر ادامه ی مطلب.آن هم در(  رمضان کریم).ولیکن چاره ای جز این نبود چرا که  هم اکنون زمان ،زمانی مناسب ببوده .القصه تمامی تصاویر ادامه مطلبی آرشیوی از نوعه .داد نود پنجی ببوده.که از بیستم .داد الی تا پایان..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/03/22/post-1581/
پاچ باقلا و باقی قضایا -_-

درخواست حذف اطلاعات
........................................و در ادامه![ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/03/21/post-1579/
عذرخواهی بابت ادامه ی مطلب.

درخواست حذف اطلاعات
.......خیلی عذرمی خوام بابت تصاویر ادامه ی مطلب.آن هم در(  رمضان کریم).ولیکن چاره ای جز این نبود چرا که  هم اکنون زمان ،زمانی مناسب ببوده .القصه تمامی تصاویر ادامه مطلبی آرشیوی از نوعه .داد نود پنجی ببوده.که از بیستم .داد الی تا پایان..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/03/22/post-1581/
آن سوی پنجره ی شرقی...

درخواست حذف اطلاعات
...........................[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/03/21/post-1578/
پاچ باقلا و باقی قضایا -_-

درخواست حذف اطلاعات
........................................[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/03/21/post-1579/
(...)

درخواست حذف اطلاعات
........عشق را بی "معرفت" معنا مکنزر نداری مشت خود را وا مکنگر نداری دانش ترکیب رنگ بین گلها زشت یا زیبا مکن خوب دیدن شرط انسان بودن است عیب را در این و آن پیدا مکن دل شود روشن ز شمع اعتراف با . ار بد کرده ای حاشا مکنای که از لرزیدن دل آگهی هیچ . را هیچ جا رسوا مکن... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/03/20/post-1577/-