وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

از قلب تا خدا

آخرین مطالب از قلب تا خدا به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.اعتقاد بادکنکی

درخواست حذف اطلاعات
گاهی دلم فقط یک آرزو می کند."ای کاش خاک بودم"و دوباره یادم می آید که این آرزوی کافران در روز قیامت است.....چه قیاس عجیبی؟می ترسم از روزی که فرا برسد و جو. بر کفران خود نداشته باشم.می ترسم از روزی که لحظه های زندگی ام را به رخم می کشند. لحظه های نادانی، تعصب، کفران، غصب، .، حرص، ظلم و لحظه هایی که نوشتنش هم برای شما مخاطب من که در دنیایی متفاوت و دور از من زندگی می کنید سخت است چه رسد به اعتراف در پیشگاه جمیع انسان هایی که مرا می شناسند.چه اعتقاد عجیبی. حتی بعد از مرگ هم آبرو در نزد دوستان برایم از آبرو در نزد خداوند با ارزش تر است... کاش می شد این اعتقاد پوچ را م... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/02/29/اعتقاد-بادکنکی
مهدی جان

درخواست حذف اطلاعات
دنیا به گذشته بازگشت کرده است، گویی جهان بر مدار زمان می‌چرخد و چند قرن یک بار ما به نقطه ی آغاز می‌رسیم و انگار زمانه ی ما زمانه ی بازگشت به نادانی نام دارد مردم روح، روان و اعتقاد خود را به پول باخته اند. انسان ها، همان حق طلبان کم شده اند. حقیقت گم نام، مترود و فروهشته نهاده شده است اگرشخصی  در پی راه نیک برود آن را نمی یابد و اگر بیابد چندان پیمودن آن دشوار می نماید که در همان ابتدا آن را وا می نهد. مردم در ذلت فرو رفته‌اند و چنان برای دنیای خود تلاش می‌کنند گویی هرگز نمی میرند و ضل. و گمراهی، هدایت و راه درست در وجود آن‌ها معنایی ندارد. به .انی روی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/02/28/مهدی-جان
اینم از رای من

درخواست حذف اطلاعات
منی که مدعی انتخاب آگاهانه هستم امروز سه رای به نمایندگان شهر دادم در حالی که هیچ شناختی نسبت به آنان نداشتم و فقط برای خوش آمد دوستان این کار را انجام دادم. فاصله ی حرف تا عمل .... خدایا مثل همیشه به دادم برس و مرا بر جه.م ببخش. خدایا بی تو کورم، من از همیشه ی خود به تو محتاج ترم. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/02/29/اینم-از-رای-من
خدایا

درخواست حذف اطلاعات
دلم می خواهد از دردهای درون . ام بنویسم، گویی که با نوشتن دردها از . جدا می شوند و با هر کلمه که می نویسم به رهایی نزدیک می شوم. اما چه کنم که گاهی درد چنان بر روح آدمی خنجر می زند که به ذهن و دست مجال نوشتن نمی دهد و تنها میوه ی تو از آن صبر است تا خداوند گشایشی حاصل کند. و چه زیبا گفته اند که:" بر فرج مهدی ما بسیار دعا کنید که همانا فرج او فرج شماست ". ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/02/26/خدایا
. ها را همه از بس که شمردم بی تو

درخواست حذف اطلاعات
. ها را همه از بس که شمردم بی توبغض خود را وسط . فشردم بی توبسکه هر . غروب آمد و دلگیرم کرددل به دریای غم و غصه سپردم بی توتا به اینجا که به درد تو نخوردم آقاهیچ وقت از ته دل غصه نخوردم بی توچاره ای کن، گره افتاده به کار دل منراهی از کار دلم پیش نبردم بی توسالها می شود از خویش سؤالی دارممن اگر منتظرم از چه نمردم بی توبا حساب دل خود هرچه نوشتم دیدممن از این زندگیم سود نبردم بی توگذری کن به مزارم به خدا محتاجممن اگر سر به دل خاک سپردم بی تو***محمد جواد پرچمی*** ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/02/27/جمعه-ها-را-همه-از-بس-که-شمردم-بی-تو
مهدی جان

درخواست حذف اطلاعات
دنیا به گذشته بازگشت کرده است، گویی جهان بر مدار زمان می‌چرخد و چند قرن یک بار ما به یک نقطه می‌رسیم و انگار زمانه ی ما زمانه ی بازگشت به نادانی نام دارد مردم روح، روان و اعتقاد خود را به پول باخته اند. انسان ها، همان حق طلبان کم شده اند. حقیقت گم نام، مترود و فروهشته نهاده شده است اگر در پی راه نیک بروی آن را نمی ی. و اگر بی. چندان پیمودن آن دشوار می نماید که در همان ابتدا آن را وا می نهی. مردم در ذلت فرو رفته‌اند و چنان برای دنیای خود تلاش می‌کنند گویی هرگز نمی میرند و ضل. و گمراهی، هدایت و راه درست در وجود آن‌ها معنایی ندارد. به .انی روی می‌آورند که آن ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/02/28/مهدی-جان
خدایا

درخواست حذف اطلاعات
دلم می خواهد از دردهای درون . ام بنویسم، گویی که با نوشتن دردها از . جدا می شوند و با هر کلمه که می نویسم به رهایی نزدیک می شوم. اما چه کنم که گاهی درد چنان بر روح آدمی خنجر می زند که به ذهن و دست مجال نوشتن نمی دهد و تنها میوه ی تو از آن صبر است تا خداوند گشایشی حاصل کند. و چه زیبا گفته اند که:" بر فرج مهدی ما بسیار دعا کنید که همانا فرج او فرج شماست ". ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/02/26/خدایا
تو در قلب ش.ته خانه داری

درخواست حذف اطلاعات
خداوند فقط با انسان هایی با قلب های زخمی و نالان هم آواز است از این رو هر گاه خود را بی نیاز یافتم قرن ها از او دور شدم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/02/26/تو-در-قلب-شکسته-خانه-داری
یا زهرا

درخواست حذف اطلاعات
گاهی چنان به بن بست برخورد می کنی که فقط می توانی در همان حال افتاده برگردی و نگاهت را مظلومانه به سمت اسمان کنی و...هیچ نگویی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/02/02/یا-زهرا
عاقلانه باشه همین

درخواست حذف اطلاعات
هرکی می خواد باشه فقط سعی کنیم عاقلانه باشه نه تقلیدی و کورکورانه. البته به نظر من گفتن حقایق از بد اخلاقی های انتخاباتی محسوب نمی شه اگر توهین در کار نباشه و در ویژگی های کاری گزینه آ. قابل تامل تره. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/02/23/عاقلانه-باشه-همین
روزهای ورش.تگی

درخواست حذف اطلاعات
و از آن زمان که از کنار تو گذشته ام، منحنی مسیر درست در زندگی ام چنان رو به کاهش است که دلم می گوید خود را برای روزهای ورش.تگی آماده کن اما از غضب تو می ترسم.... غضب ناامیدی از رحمتت و به گمانم انتهای غضب تو همین جا باشد و این تنها گمان من است... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/02/23/روزهای-ورشکستگی
به خاطر تمام ش.ت هایم

درخواست حذف اطلاعات
ش.ت برای همه هست. برای هر . که هنوز زنده باشد تنها تفاوتش در این است که بعضی آن را می پذیرند، بر می خیزند و دوباره با امیدواری به آینده می نگرند و منتظر آینده ای می شوند که با همین ش.ت ها ساخته می شود در حالی که در آینده هم ش.ت هایی را برای خود تصور می کنند و دیگران فقط خیال می کنند که پیروزند و به رختخواب می روند و من می گویم.... می میرند. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/02/25/به-خاطر-تمام-شکست-هایم
می خوام یه ققنوس باشم

درخواست حذف اطلاعات
بعضی وقتا آدم به یه نقطه ای می رسه که آرزوی مرگ هم نمی تونه داشته باشه چون می دونه بازم آروم نمی شه این همون جاییه که باید مثل یه ققنوس خا.تر بشه و از وسط خا.تر بلند بشه ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/02/19/می-خوام-یه-ققنوس-باشم
ما دنبال چی هستیم

درخواست حذف اطلاعات
خیلی حس عجیبی دارم، از تمام منطق های دنیا حالم به هم می خوره. حوصله دفاع از حقیقت توی ذهنم رو ندارم و فقط دلم می خواد روی یک تپه نسبتا بلند که کنار یه کوه بزرگ باشه، بشینم و به آسمان و کوه های اطراف نگاه کنم و سکوت کنم و به نیستی فکر کنم... به نیامدن، نبودن و نرفتن ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/02/13/ما-دنبال-چی-هستیم
بعد از این همه سال

درخواست حذف اطلاعات
امروز در مسجد تازه فهمیدم با اینکه . می خوانم، دعا می کنم، اما حضور خداوند در زندگی را باور ندارم و یا به ظهور . زمان امید ندارم و تازه فهمیدم که ظاهر قرآن را می دانند و از باطن آن بی خبرند یعنی چه؟ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/02/16/بعد-از-این-همه-سال
حال من...

درخواست حذف اطلاعات
قلم، ذهن، زبان...هیچ کدام مرا نمی فهمندتا برای تو تعریفم کنند.....گاهی باید سکوت کرد.خاموش شد.خاموش ماند. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/01/25/حال-من
جا داره بمیریم...

درخواست حذف اطلاعات
خبری نوی فضای مجازی نقل می شه که .ن ایرانی رو توی فرودگاه تفلیس گرجستان . ....اگه این واقعیت داشته باشه باید همه ی ما مردم منتظر واکنش .ت مردا از . و رییس جمهور گرفته تا وزرا و . ها و حتی سایر رده ها باشیم، نه فقط به سخن بلکه باید ببینیم چه کاری رو عملا انجام می دن...امیدوارم حقیقت نداشته باشه وگرنه جا داره بمیریم چه به عنوان یک مسلمان و چه به عنوان یک وطن پرست... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/01/30/جا-داره-بمیریم
به نبودنت عادت نمی کنم

درخواست حذف اطلاعات
به نبودنت عادت نمی کنم من به بودن تو دل خوش دارم از من، تنها دل خوشی ام را نگیرمن به حضور تو باور دارمیا منجی من ...بیا که جهان نه، من به نجات نیازمندترینمفقط بیا تا زبانم را به شکایت نگشوده امبیا تا صدای یا زهرای من گوش فلک را...فقط بیا عزیز دل تنها... دل مادرت زهرا، دل ما، دل تنهاادرکنی یا صاحب ا.مان ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/01/30/به-نبودنت-عادت-نمی-کنم
یا زهرا

درخواست حذف اطلاعات
گاهی چنان به بن بست برخورد می کنی که فقط می توانی در همان حال افتاده برگردی و نگاهت را مظلومانه به سمت اسمان کنی و...هیچ نگویی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/02/02/یا-زهرا
سلام آقا جان

درخواست حذف اطلاعات
سلام سرور من، مولای من ... ای .ی که بزرگ ترین هدیه خداوند به هر انسانی اگر او می دانست نام تو را هر چه می خواهند بگذارند، . مهدی (ع)، حضرت عیسی (ع)، سوشیانت و یا هر نام دیگری... تو برای من انتهای مظلومیت، تمام عد.، کتاب صبر و مسیر حقیقت هستی. ای . من اللهم عجل لولیک الفرج ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heart-god.blog.ir/1396/02/06/سلام-آقا-جان