وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

مشاوره هیوا

آخرین مطالب مشاوره هیوا به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور سربیشه

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور سربیشه اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سربیشه بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سربیشه در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سربیشه بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور . پ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3711/لیست-رشته-های-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-سربیشه
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور سربیشه مهر و بهمن 96 - 97

درخواست حذف اطلاعات
. پیام نور سربیشه در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان سربیشه از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سربیشه و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور سربیشه در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نامدر مقالات ثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سربیشه مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3712/ثبت-نام-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-سربیشه-مهر-و-بهمن-96-97
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور نهبندان

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور نهبندان اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور . پیام نور نهبندان بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور نهبندان در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور نهبندان بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکو... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3713/لیست-رشته-های-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-نهبندان
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور نهبندان مهر و بهمن 96 - 97

درخواست حذف اطلاعات
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور نهبندان مهر و بهمن 96 - 97. پیام نور نهبندان در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان نهبندان از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور نهبندان و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور نهبندان در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نامدر مقالات ثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ثبت نام بدون کنکور . پیام ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3714/ثبت-نام-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-نهبندان-مهر-و-بهمن-96-97
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور تربت حیدریه

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور تربت حیدریه اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است کهثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت حیدریه بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت حیدریه در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت حیدریه بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3715/لیست-رشته-های-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-تربت-حیدریه
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور تربت حیدریه

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور تربت حیدریه اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است کهثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت حیدریه بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت حیدریه در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت حیدریه بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3716/لیست-رشته-های-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-تربت-حیدریه
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور زهان

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور زهان اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور . پیام نور زهان بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور زهان در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور زهان بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور . پیام نور ا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3707/لیست-رشته-های-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-زهان
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور زهان مهر و بهمن 96 - 97

درخواست حذف اطلاعات
. پیام نور زهان در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان زهان از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور زهان و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور زهان در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالاتثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ثبت نام بدون کنکور . پیام نور زهان مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ثبت نام بدو ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3708/ثبت-نام-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-زهان-مهر-و-بهمن-96-97
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور سرایان

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور سرایان اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سرایان بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سرایان در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سرایان بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور . پ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3709/لیست-رشته-های-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-سرایان
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور سرایان مهر و بهمن 96 - 97

درخواست حذف اطلاعات
. پیام نور سرایان در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان سرایان از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سرایان و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور سرایان در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کاملثبت نام بدون کنکور . پیام نور سرایان مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3710/ثبت-نام-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-سرایان-مهر-و-بهمن-96-97
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور تربت جام مهر و بهمن 96 - 97

درخواست حذف اطلاعات
. پیام نور تربت جام در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان تربت جام از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت جام و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور تربت جام در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت جام مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3700/ثبت-نام-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-تربت-جام-مهر-و-بهمن-96-97
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور تربت جام

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور تربت جام اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت جام بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت جام در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت جام بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3701/لیست-رشته-های-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-تربت-جام
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور جغتای

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور جغتای اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جغتای بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جغتای در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جغتای بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور . پیام... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3702/لیست-رشته-های-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-جغتای
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور جغتای مهر و بهمن 96 - 97

درخواست حذف اطلاعات
. پیام نور جغتای در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان جغتای از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جغتای و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور جغتای در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جغتای مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ثبت ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3703/ثبت-نام-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-جغتای-مهر-و-بهمن-96-97
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور جوین - نقاب مهر و بهمن 96 - 97

درخواست حذف اطلاعات
. پیام نور جوین - نقاب در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان جوین - نقاب از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جوین - نقاب و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور جوین - نقاب در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جوین - نقاب مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته م... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3704/ثبت-نام-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-جوین-نقاب-مهر-و-بهمن-96-97
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور جوین - نقاب

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور جوین - نقاب اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جوین - نقاب بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جوین - نقاب در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جوین - نقاب بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مق... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3705/لیست-رشته-های-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-جوین-نقاب
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور تربت حیدریه مهر و بهمن 96 - 97

درخواست حذف اطلاعات
. پیام نور تربت حیدریه در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان تربت حیدریه از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت حیدریه و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور تربت حیدریه در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کاملشرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت حیدریه مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. ن ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3706/ثبت-نام-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-تربت-حیدریه-مهر-و-بهمن-96-97
رتبه و کارنامه قبولی پزشکی پردیس خودگردان بین الملل بابل در کنکور 95-96

درخواست حذف اطلاعات
. علوم پزشکی بابل در سال 1362 در بابل با عنوان اولین مرکز آموزش پزشکی در شمال کشور افتتاح شد . سرانجام در سال 1364 از طریق کنکور سراسری 50 دانشجو برای رشته .ی پزشکی عمومی در این . جذب شد و . عملا کار رسمی خود را آغاز کرد . . تا سال 1370 ساختمان مجزایی نداشت اما امروزه دارای 7 دانشکده ، با 364 عضو هیات علمی است .پردیس خودگردان ( بین المللل ) . بابل نیز زیرمجموعه . .تی بابل است . این . هر ساله تعدادی دانشجو پذیرش می کند. در کنکور سال 95-96 در نیمسال دوم 35 دانشجو که تعدادی از آنها خانم و تعدادی دیگر آقا می باشند ، پذیرش کرده است . محدوده رتبه قبولی پزشکی . پردیس خودگردان ( بین الم... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3695/رتبه-و-کارنامه-قبولی-پزشکی-پردیس-خودگردان-بین-الملل-بابل-در-کنکور-95-96
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور خضری دشت بیاض مهر و بهمن 96 - 97

درخواست حذف اطلاعات
. پیام نور خضری دشت بیاض در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان خضری دشت بیاض از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور خضری دشت بیاض و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور خضری دشت بیاض  در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ثبت نام بدون کنکور . پیام نور خضری دشت بیاض مهر و بهمن 96 - 97 را تو ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3696/ثبت-نام-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-خضری-دشت-بیاض-مهر-و-بهمن-96-97
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور خوسف

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور خوسف اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور . پیام نور خوسف بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور خوسف در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور خوسف بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور . پیام نور ا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyagroup.blogsky.com/1396/01/27/post-3697/لیست-رشته-های-بدون-کنکور-بدون-آزمون-دانشگاه-پیام-نور-خوسف