وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

سایت مشاوره کنکور هیوا

آخرین مطالب سایت مشاوره کنکور هیوا به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور سرایان

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور سرایان اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سرایان بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سرایان در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سرایان بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور . پ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3639/ليست رشته هاي بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور سرايان/
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور سرایان

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور سرایان اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سرایان بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سرایان در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سرایان بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور . پ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3640/ليست رشته هاي بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور سرايان/
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور سرایان مهر و بهمن

درخواست حذف اطلاعات
. پیام نور سرایان در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان سرایان از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سرایان و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور سرایان در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کاملثبت نام بدون کنکور . پیام نور سرایان مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3641/ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور سرايان مهر و بهمن/
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور سربیشه

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور سربیشه اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سربیشه بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سربیشه در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور سربیشه بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور . پ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3642/ليست رشته هاي بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور سربيشه/
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور جوین - نقاب

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور جوین - نقاب اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جوین - نقاب بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جوین - نقاب در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جوین - نقاب بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مق... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3635/ليست رشته هاي بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور جوين - نقاب/
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور تربت حیدریه مهر و

درخواست حذف اطلاعات
. پیام نور تربت حیدریه در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان تربت حیدریه از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت حیدریه و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور تربت حیدریه در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کاملشرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت حیدریه مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. ن ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3636/ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور تربت حيدريه مهر و/
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور زهان

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور زهان اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور . پیام نور زهان بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور زهان در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور زهان بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور . پیام نور ا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3637/ليست رشته هاي بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور زهان/
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور زهان مهر و بهمن 9

درخواست حذف اطلاعات
. پیام نور زهان در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان زهان از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور زهان و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور زهان در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالاتثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ثبت نام بدون کنکور . پیام نور زهان مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ثبت نام بدو ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3638/ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور زهان مهر و بهمن 9/
آموزش ساخت ایمیل یاهو و ورود به ایمیل

درخواست حذف اطلاعات
سال ها قبل که نام ایمیل یا پست الکترونیکی به زبان آمد کمتر .ی فکر می کرد کاربرد این ابزار در زندگی و .ب و کار افراد تا این حد گسترده شود. امروزه داشتن ایمیل از ضروری ترین موضوعات در زندگی همه مردم است. از ثبت نام های اینترنتی گرفته تا دریافت سوابق بیمه ، ثبت نام اینترنت پرسرعت ، ثبت نام کنکور و غیره همگی نیاز به داشتن یک ایمیل توسط متقاضی دارند. با توجه به اینکه ساختن ایمیل در نگاه اول ممکن است کمی مشکل به نظر بیاید ، گروه مشاوره هیواتک تصمیم گرفته است در این مقاله کاربران را با نحوه ساختن ایمیل یاهو آشنا کند. ثبت نام در ایمیل یاهو که از قدیمی ترین ار... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3627/آموزش ساخت ايميل ياهو و ورود به ايميل/
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور تایباد

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور تایباد اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تایباد  بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تایباد در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تایباد  بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکو ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3628/ليست رشته هاي بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور تايباد/
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور تربت جام مهر و به

درخواست حذف اطلاعات
. پیام نور تربت جام در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان تربت جام از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت جام و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور تربت جام در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت جام مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3629/ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور تربت جام مهر و به/
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور تربت جام

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور تربت جام اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت جام بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت جام در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور تربت جام بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3630/ليست رشته هاي بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور تربت جام/
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور جغتای

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور جغتای اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جغتای بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جغتای در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جغتای بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور . پیام... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3631/ليست رشته هاي بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور جغتاي/
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور جغتای مهر و بهمن

درخواست حذف اطلاعات
. پیام نور جغتای در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان جغتای از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جغتای و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور جغتای در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جغتای مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ثبت ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3632/ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور جغتاي مهر و بهمن /
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور جوین - نقاب مهر و

درخواست حذف اطلاعات
. پیام نور جوین - نقاب در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان جوین - نقاب از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جوین - نقاب و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور جوین - نقاب در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جوین - نقاب مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته م... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3633/ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور جوين - نقاب مهر و/
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور جوین - نقاب مهر و

درخواست حذف اطلاعات
. پیام نور جوین - نقاب در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان جوین - نقاب از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جوین - نقاب و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور جوین - نقاب در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ثبت نام بدون کنکور . پیام نور جوین - نقاب مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته م... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3634/ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور جوين - نقاب مهر و/
رتبه و کارنامه قبولی پزشکی پردیس خودگردان بین الملل بابل در کنکو

درخواست حذف اطلاعات
. علوم پزشکی بابل در سال 1362 در بابل با عنوان اولین مرکز آموزش پزشکی در شمال کشور افتتاح شد . سرانجام در سال 1364 از طریق کنکور سراسری 50 دانشجو برای رشته .ی پزشکی عمومی در این . جذب شد و . عملا کار رسمی خود را آغاز کرد . . تا سال 1370 ساختمان مجزایی نداشت اما امروزه دارای 7 دانشکده ، با 364 عضو هیات علمی است .پردیس خودگردان ( بین المللل ) . بابل نیز زیرمجموعه . .تی بابل است . این . هر ساله تعدادی دانشجو پذیرش می کند. در کنکور سال 95-96 در نیمسال دوم 35 دانشجو که تعدادی از آنها خانم و تعدادی دیگر آقا می باشند ، پذیرش کرده است . محدوده رتبه قبولی پزشکی . پردیس خودگردان ( بین الم... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3623/رتبه و کارنامه قبولي پزشکي پرديس خودگردان بين الملل بابل در کنکو/
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور خضری دشت بیاض مهر

درخواست حذف اطلاعات
. پیام نور خضری دشت بیاض در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان خضری دشت بیاض از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور خضری دشت بیاض و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور خضری دشت بیاض  در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ثبت نام بدون کنکور . پیام نور خضری دشت بیاض مهر و بهمن 96 - 97 را تو ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3624/ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور خضري دشت بياض مهر/
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور خوسف

درخواست حذف اطلاعات
چندین سال است که . پیام نور خوسف اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط . را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور . پیام نور خوسف بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش . پیام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور خوسف در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور . پیام نور خوسف بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور . پیام نور ا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3625/ليست رشته هاي بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور خوسف/
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون . پیام نور خوسف مهر و بهمن 9

درخواست حذف اطلاعات
. پیام نور خوسف در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان .نان خوسف از ثبت نام بدون کنکور . پیام نور خوسف و لیست رشته های بدون کنکور . پیام نور خوسف در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نامدر مقالات ثبت نام بدون کنکور . پیام نور و ثبت نام بدون کنکور . پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ثبت نام بدون کنکور . پیام نور خوسف مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ثبت نام بدو ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heyvagroup.ParsiBlog.com/Posts/3626/ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه پيام نور خوسف مهر و بهمن 9/