وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

اینک تئاتر ...

آخرین مطالب اینک تئاتر ... به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.آغاز ..

درخواست حذف اطلاعات
دراین وبلاگ درباره ی تئاتر وگاها سینما مطالبی درج میشود خوشحال خواهم شد از نظرات خوانندگان بهرمند شوم   نیلوفر ثانی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://inakteater.persianblog.ir/post/1
نوشته ای بر تاتر " کمدی تارتوف " - رویا نونهالی

درخواست حذف اطلاعات
تارتوف کمدی سیاهی ست که مستقیم به جهل بشری وپیامدهای فاجعه بارش ، اشاره میکند واینبار با جهت گیری ِمذهبیِ افراد ِشیفته ی دین ، پیش از آنکه به تقدس برسد به انکار حقیقت ،تعصبات ِکورکورانه و مضحک، بدل میشود تاجایی که شاید به ویرانی خود و نزدیکانش منجر شوداگرچه دست مایه ی مولیر بسیار کلیشه ای روایت میشود اما فراخور زمان خویش وحتی تاامروز کارکرد داردوبدلیل فراوانی این معضل حتی در انسان امروز ، مخاطب میتواند با آن بعد از سیصد سال احساس . کند ...چرا که هنوز در پیرامون خود شاهد چنین اعتقادات افراطی و تعصبات ِ بدون تفکری ست.. درعین حال مولیر در داستان خود به م ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://inakteater.persianblog.ir/post/2
نوشته ای بر تئاتر جوجه تیغی- بهرام افشاری

درخواست حذف اطلاعات
جوجه تیغی چه میخواهد بگوید ؟! متنی روایت میشود که داستان تازه ای نیست و شاید بارها و بارها آنرا به شکل های مختلف وحتی با رگه های رنج و سختی ِبیشتر از زبان بسیاری از هنرمندان شنیده ایم ..وحتی بسیاری ازما در موارد دیگرتجربه کرده ایم چه آنان که به موفقیت هایی رسیدند چه آنها که در پیچ وخمها ماندند .. برای انتقال امید به هدف وادامه ی تلاش و احتمالا خیزش این حس در دیگران ، این شیوه موثر ست؟ آیا این اجرا بیشتر نوعی خودنمایی ست یا انتقال یک تجربه وپیامی که اثرگذارست؟ بهرام افشاری اگرچه میتوانست با همین متن وپیام تکراری ، بازی قوی وُ مسلط وحتی تکنیکالی ، اعم از ب... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://inakteater.persianblog.ir/post/3
نوشته ای بر تئاتر پینوکیا - . سلطانی

درخواست حذف اطلاعات
پینوکیا "کارناوالی رنگی و کارتونی" متنی که درنیامده و نتوانسته روشنگری کند، بازیهایی که تکراری وخام ست (بخصوص آقای نادری که هنوز از فضای نقش خود در سریال شمعدانی بیرون نیامده اند و کل اجرا را تحت تاثیر بازی اش دچار افت میکند) و پرداخت ِمفاهیمی که (بهر دلیل محدودیت باری) عقیم مانده اند نمایش بزرگسالی که رشد نکرده، کارگردانی که قدرت لازم را ندارد ودراماتورژی که نتوانسته ،اص. نمایشنامه را پرورش دهد درکل این نمایش نیاز به پرداخت وکار بسیاری دارد تا قادر باشد از فضای ِنوستالژی ِموثرش برای طرح مسائل روز انسان ِمعاصر بهره ببرد ... با آرزوی موفقیت وادامه ی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://inakteater.persianblog.ir/post/4
نوشته ای بر تئاتر زیرزمین - آرش عباسی

درخواست حذف اطلاعات
"زیرزمین رو درروی ِ یک تراژدی انسانی" زیرزمین ِپسای ذهن ِآدمی تاریک ، تنها ، نمور ... پناه میبریم ، اما چه جای تسکین ؟ که رُخی از سیاهی زندگی ، هجوم ِتلخی خاطره ها و دیوار ها و رنج ها ... نویسنده متن ، درامی تراژیک را بتصویرمیکشد که میتواند در هر گوشه ی شهر بشکلی اتفاق افتد ، او مخاطب را درگیر رابطه ی خواهر و برادری میکند که مملو از رازها و عشق ها ، ترحم ها و تنفرها ، وابستگی ها و بیزارگی هایی ست که ذهن مخاطب را معلق در فضای کنکاش نگه میدارد نمایش در تاریکی مطلق و تنها با صدای بازیگران آغاز میشود و صدا ،محل تجلی ِعنصری اصیل میشود که قابل کشف برای مخاطب ست پی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://inakteater.persianblog.ir/post/5
نوشته ای بر تاتر روز .

درخواست حذف اطلاعات
روز . داستان ِمحرومیت های عاشقانه ست این نمایش کوتاه با مضمون تاکیدبر روابط درست خانواده برای جلوگیری از ناهنجاری های روانی و رفتاری اعضای آن ست کارن هورنای روانشناس آلمانی معتقد است که بیماری‌های روانی حاصل روابط خشن و ناهنجار افراد محیط با کودک ست که در بزرگسالی بروز میکند دراین نمایش با بازی بسیار خوب و باور پذیر خانم سلطانی این اصل بخوبی به مخاطب منتقل میشود نمایش حرفه ای ست (بجز تاخیر 20دقیقه ای شروع اجرا)دکور ، موسیقی ، نور بازی ها وکارگردانی که کوله باری تجربه همراه خود دارد قابل تقدیرست اگرچه مدت زمان کوتاه آن کمی از تاثیر شگفت ِکار میکاهد و... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://inakteater.persianblog.ir/post/6
نوشته ای بر تاتر در اعماق /مصطفی عبداللهی

درخواست حذف اطلاعات
بسیار سخت ست درمورد نمایشی نوشت که در حین اجرای آن کارگردانش به سفر ابدی میرود و گروهش با ماتمی در دل و اشکی برچشم ، ایفای نقش میکنند اما چه قدرت عظیمی دارد صحنه که مرهم تالمات روحی میشود و پاسدار یاد وخاطره ی هنرمندانش ، با احترام به کارگردان فقید این نمایش چند نکته را یاداور میشوم دراعماق تئاتری تیپیک روسی با سبک بارز تفکرات بلوک شرقی ست ...و کاملا پیرو رئالیسم سوسیالیستی که کورگی در داستانهایش به آن میپردازد نویسنده ای که هنر را برای بیان واقعیت های قشری از مردم که با رنج ومبارزه آشنایند بکار میگیرد و در نهایت آنان را به روشنگری و احقاق حقوق انسان ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://inakteater.persianblog.ir/post/7
نوشته ای بر تاتر "هیچ . نبود بیدارمان کند "

درخواست حذف اطلاعات
هیچ . نبود بیدارمان کند " یک تئاتر خوب ".. چه میشود تئاتری با شاخصه های قابل قبول، نمیتواند نمره ی کامل را دریافت کند؟ "نمایش هیچ . نبود بیدارمان کند"، درعین آنکه از بازی های خوب ، دکور مناسب و نو.ردازی خلاقانه بهره میگیرد اما نمیتواند تمام قد ، بی نقص ظاهر شود ..واین تاییدی ست براینکه در ارائه ی یک اثر نمایشی تمام عوامل ِدخیل ،باید همسو و هماهنگ عمل کند روند نمایش کاملا تیپیک کلیشه ی تئاتریست آغازی دارد بدنه ای و پایان بندی اما بدلیل کارکترهای متعدد و روابط درهم تنیده ی آنها ،روشنی داستان تا اواسط اجرا عقیم میماند محوراصلی داستان بر روابط بین شخصیت ها ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://inakteater.persianblog.ir/post/8