وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

نوشته ای بر تئاتر زیرزمین - آرش عباسی

پست با عنوان نوشته ای بر تئاتر زیرزمین - آرش عباسی به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.نوشته ای بر تئاتر زیرزمین - آرش عباسی

درخواست حذف اطلاعات
"زیرزمین رو درروی ِ یک تراژدی انسانی" زیرزمین ِپسای ذهن ِآدمی تاریک ، تنها ، نمور ... پناه میبریم ، اما چه جای تسکین ؟ که رُخی از سیاهی زندگی ، هجوم ِتلخی خاطره ها و دیوار ها و رنج ها ... نویسنده متن ، درامی تراژیک را بتصویرمیکشد که میتواند در هر گوشه ی شهر بشکلی اتفاق افتد ، او مخاطب را درگیر رابطه ی خواهر و برادری میکند که مملو از رازها و عشق ها ، ترحم ها و تنفرها ، وابستگی ها و بیزارگی هایی ست که ذهن مخاطب را معلق در فضای کنکاش نگه میدارد نمایش در تاریکی مطلق و تنها با صدای بازیگران آغاز میشود و صدا ،محل تجلی ِعنصری اصیل میشود که قابل کشف برای مخاطب ست پی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://inakteater.persianblog.ir/post/5