وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

نوشته ای بر تاتر " کمدی تارتوف " - رویا نونهالی

پست با عنوان نوشته ای بر تاتر " کمدی تارتوف " - رویا نونهالی به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.نوشته ای بر تاتر " کمدی تارتوف " - رویا نونهالی

درخواست حذف اطلاعات
تارتوف کمدی سیاهی ست که مستقیم به جهل بشری وپیامدهای فاجعه بارش ، اشاره میکند واینبار با جهت گیری ِمذهبیِ افراد ِشیفته ی دین ، پیش از آنکه به تقدس برسد به انکار حقیقت ،تعصبات ِکورکورانه و مضحک، بدل میشود تاجایی که شاید به ویرانی خود و نزدیکانش منجر شوداگرچه دست مایه ی مولیر بسیار کلیشه ای روایت میشود اما فراخور زمان خویش وحتی تاامروز کارکرد داردوبدلیل فراوانی این معضل حتی در انسان امروز ، مخاطب میتواند با آن بعد از سیصد سال احساس . کند ...چرا که هنوز در پیرامون خود شاهد چنین اعتقادات افراطی و تعصبات ِ بدون تفکری ست.. درعین حال مولیر در داستان خود به م ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://inakteater.persianblog.ir/post/2