وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

هنر عشق ورزیدن نوشته اریک فروم

پست با عنوان هنر عشق ورزیدن نوشته اریک فروم به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.هنر عشق ورزیدن نوشته اریک فروم

درخواست حذف اطلاعات
نثار . چیست؟ ممکن است این پرسشی ساده به نظر برسد، ولی در حقیقـت پـر از ابهام و پیچیدگی است. معمولترین اشتباه مردم این است که نثار . را بـا » تـرک«چیزها، محروم شدن، و قربانی گشتن یکی میدانند. .انی که هنوز منشهای آنـان بـه اندازه کافی رشد نیافته و از مرحله گرفتن، سود بردن و اندوختن فراتر نرفتهاند، از کلمه نثار .«درکی همانند مفهوم فوق دارند. شخص تاجر مسلک همیشه حاضر اسـت چیزی بدهد، ولی فقط در صورتی که بتواند متقابلاً چیزی بگیـرد؛ دادن بـدون گـرفتن برای او به منزله فریب خوردن است.1 مردمی که جهت گیری اصلی آنان بـارور نیسـت، احساس میکنند که نثار . فقر میآورد. ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://infoketab0porazketab.ParsiBlog.com/Posts/58/هنر عشق ورزيدن نوشته اريک فروم/