وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

ایزوکاران

آخرین مطالب ایزوکاران به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.استاندارد ایزو موفقیت پایدار در محیط پیچیده 2009:iso 9004

درخواست حذف اطلاعات
iso 9004:2009  managing for the sustained success of an organization -- a quality mana.ent approach iso 9004:2009 provides guidance to organizations to support the achievement of sustained success by a quality mana.ent approach. it is applicable to any organization, regardless of size, type and activity. iso 9004:2009 is not intended for certification, regulatory or contractual use. استاندارد ایزو موفقیت پایدار در محیط پیچیده iso 9004 مدیریت جهت موفقیت پایدار سازمان - رویکرد مدیریت کیفیت استاندارد iso 9004:2009 راهنمای سازمانها جهت پشتیبانی و دستی. موفقیت پایدار بوسیله رویکرد مدیریت کیفیت می باشد.این استاندارد در هر سازمانی صرف نظر از اندازه ،سبک و فعالیت ، قابل اجرا می باشد. استاندارد ایزو مرتبط : سیستم مدیریت توسع... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-ایزو-موفقیت-پایدار-در-محیط-پیچیده-ISO-9004
استاندارد ایزو استخدام مردم در افزایش کیفیت سازمان iso 10018:2012

درخواست حذف اطلاعات
iso 10018:2012  quality mana.ent -- guidelines on people involvement and competence iso 10018:2012 provides guidance on engaging people in an organization's quality mana.ent system, and on enhancing their involvement and competence within it. iso 10018:2012 is applicable to any organization, regardless of size, type, or activity. استاندارد ایزو پیاده سازی مدیریت کیفیت iso 10018:2012  iso 10018:2012 مدیریت کیفیت - دستورالعملهایی در نقش و صلاحیت مردم iso 10018:2012  راهنمایی جهت بکارگماشتن مردم در سیستم مدیریت کیفیت ارگان و بالا بردن میزان نقش و صلاحیت در داخل سازمان فراهم می نماید. iso 10018:2012  برای هر سازمان،نهاد و شرکتی صرف نظر از اندازه ، سبک و یا فعالیت مناسب است. ایزو استاندارد مرتبط: سیستم مدیریت توسع... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-ایزو-پیاده-سازی-مدیریت-کیفیت-ISO-10018-2012
استاندارد ایزو مدیریت عملکرد زیست محیطی iso 14031:2013

درخواست حذف اطلاعات
iso 14031:2013  environmental mana.ent -- environmental performance evaluation -- guidelines iso 14031:2013 gives guidance on the design and use of environmental performance evaluation (epe) within an organization. it is applicable to all organizations, regardless of type, size, location and complexity. iso 14031:2013 does not establish environmental performance levels. the guidance in iso 14031:2013 can be used to support an organization's own approach to epe, including its commitments to compliance with legal and other requirements, the prevention of pollution, and continual improvement. استاندارد ایزو مدیریت عملکرد زیست محیطی iso 14031:2013 ارزی. عملکرد زیست محیطی (epe) iso 14031:2013 راهنمایی در طراحی و استفاده از روش ارزی. عملکرد زیست محیطی در یک سازمان است. این استاندارد در همه سازمانها صرف نظر از نوع،اندازه،... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-ایزو-مدیریت-عملکرد-زیست-محیطی-ISO-14031-2013
استاندارد ایزو موفقیت پایدار در محیط پیچیده iso 9004

درخواست حذف اطلاعات
iso 9004:2009  managing for the sustained success of an organization -- a quality mana.ent approach iso 9004:2009 provides guidance to organizations to support the achievement of sustained success by a quality mana.ent approach. it is applicable to any organization, regardless of size, type and activity. iso 9004:2009 is not intended for certification, regulatory or contractual use. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-ایزو-موفقیت-پایدار-در-محیط-پیچیده-ISO-9004
استاندارد ایزو مدیریت حسابرسی 2011:iso 19011

درخواست حذف اطلاعات
iso 19011:2011  guidelines for auditing mana.ent systems iso 19011:2011 provides guidance on auditing mana.ent systems, including the principles of auditing, managing an audit programme and conducting mana.ent system audits, as well as guidance on the evaluation of competence of individuals involved in the audit process, including the person managing the audit programme, auditors and audit teams. iso 19011:2011 is applicable to all organizations that need to conduct internal or external audits of mana.ent systems or manage an audit programme. the application of iso 19011:2011 to other types of audits is possible, provided that special consideration is given to the specific competence needed. استاندارد ایزو مدیریت حسابرسی 2011:iso 19011 iso 19011:2011 راهنمایی در خصوص سیستمهای مدیریت حسابرسی، از جمله اصول حسابرسی، مدیریت یک برنامه ممیزی و انجام ممیزی سیستمها ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-ایزو-مدیریت-حسابرسی-2011-ISO-19011
استاندارد ایزو پیاده سازی مدیریت کیفیت iso 10018:2012

درخواست حذف اطلاعات
iso 10018:2012  quality mana.ent -- guidelines on people involvement and competence iso 10018:2012 provides guidance on engaging people in an organization's quality mana.ent system, and on enhancing their involvement and competence within it. iso 10018:2012 is applicable to any organization, regardless of size, type, or activity. استاندارد ایزو پیاده سازی مدیریت کیفیت iso 10018:2012  iso 10018:2012 مدیریت کیفیت - دستورالعملهایی در نقش و صلاحیت مردم iso 10018:2012  راهنمایی جهت بکارگماشتن مردم در سیستم مدیریت کیفیت ارگان و بالا بردن میزان نقش و صلاحیت در داخل سازمان فراهم می نماید. iso 10018:2012  برای هر سازمان،نهاد و شرکتی صرف نظر از اندازه ، سبک و یا فعالیت مناسب است. ایزو استاندارد مرتبط: سیستم مدیریت توسع... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-ایزو-پیاده-سازی-مدیریت-کیفیت-ISO-10018-2012
استاندارد ایزو اصول طراحی نمادهای تصویری مدیران iso 19027:2016

درخواست حذف اطلاعات
iso 19027:2016  design principles for communication support board using pictorial symbols iso 19027:2016 specifies basic configurations for communication support boards, which are necessary to facilitate communication. a variety of communication support boards can be designed for specific communication purposes. this international standard specifies basic elements common to different types of formats/media, such as simple boards, book style or digital media. this international standard does not regulate any specific design or any specific pictorial symbols for communication support boards. as for design principles of pictorial symbols, this international standard introduces examples of design principles applicable when designing and developing pictorial symbols. استاندارد ایزو  اصول طراحی نمادهای تصویری مدیران iso 19027:2016اصول طراحی تابلوهای پشتیبانی ارتباطات با استفاده از نمادهای ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-ایزو-اصول-طراحی-نمادهای-تصویری-مدیران-ISO-19027-2016
استاندارد ایزو پرواز و زیر ساختها iso/ts 20/sc 17

درخواست حذف اطلاعات
iso/tc 20/sc 17 airport infrastructure scope standardization in the field of airport infrastructure, to include grooving of landing and take-off lanes; asphaltic-ecologic-paving; vertical-signalling with painting and electric-electronic boards; constant-current-regulators. scope excludes spaceports, which will be handled under iso/tc 20/sc 14 استاندارد ایزو پرواز و زیر ساختها iso/ts 20/sc 17 ایزو استاندارد iso/tc 20/sc 17 این استاندارد در زمینه زیر ساخت پروژه های فرودگاهی که شامل خط کشی خطهای باند فرود و سعود ; آسف. سازی-اکولوژیک-سنگ فرش سازی; علامتها و نشانهای عمودی با نقاشی و بردهای الکترونیکی; تنظیم کننده های ثابت و سیال . موانع و حصارهای محدوده پایگاههای فضایی که تحت اساندارد ایزو پرواز و زیرساختها بکار ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-ایزو-پرواز-و-زیر-ساختها-ISO-TS-20-SC-17
استاندارد ایزو امنیت اجتماعی تخلیه انبوه iso 22315:2014

درخواست حذف اطلاعات
iso 22315:2014  societal security , m. evacuation iso 22315:2014 provides guidelines for m. evacuation planning in terms of establishing, implementing, monitoring, evaluating, reviewing, and improving preparedness. it establishes a framework for each activity in m. evacuation planning for all identified hazards. it will help organizations to develop plans that are evidence-based and that can be evaluated for effectiveness. iso 22315:2014 is intended for use by organizations with responsibility for, or involvement in, part or all of the planning for m. evacuation. it is applicable to all types and sizes of organizations that are involved in the planning for m. evacuation, such as local, regional, and national governments; statutory bodies; international and non-governmental organizations; businesses; and public and social groups. iso 22315:2014 covers planning for m. evacuation in order to gain a more effective response during the actual evacuation. it will .ist organizations to me... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-ایزو-امنیت-اجتماعی-تخلیه-انبوه-ISO-22315-2014
استاندارد ایزو اصول طراحی نمادهای تصویری مدیران iso 19027:2016

درخواست حذف اطلاعات
iso 19027:2016  design principles for communication support board using pictorial symbols iso 19027:2016 specifies basic configurations for communication support boards, which are necessary to facilitate communication. a variety of communication support boards can be designed for specific communication purposes. this international standard specifies basic elements common to different types of formats/media, such as simple boards, book style or digital media. this international standard does not regulate any specific design or any specific pictorial symbols for communication support boards. as for design principles of pictorial symbols, this international standard introduces examples of design principles applicable when designing and developing pictorial symbols. note examples of basic pattern used to create pictorial symbols are shown in annex a. examples of communication support boards using pictorial symbols are shown in annexes b and c. استاندارد ایزو  اصو ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-ایزو-اصول-طراحی-نمادهای-تصویری-مدیران-ISO-19027-2016
استاندارد ایزو امنیت اجتماعی تخلیه انبوه iso 22315:2014

درخواست حذف اطلاعات
iso 22315:2014  societal security , m. evacuation iso 22315:2014 provides guidelines for m. evacuation planning in terms of establishing, implementing, monitoring, evaluating, reviewing, and improving preparedness. it establishes a framework for each activity in m. evacuation planning for all identified hazards. it will help organizations to develop plans that are evidence-based and that can be evaluated for effectiveness. iso 22315:2014 is intended for use by organizations with responsibility for, or involvement in, part or all of the planning for m. evacuation. it is applicable to all types and sizes of organizations that are involved in the planning for m. evacuation, such as local, regional, and national governments; statutory bodies; international and non-governmental organizations; businesses; and public and social groups. iso 22315:2014 covers planning for m. evacuation in order to gain a more effective response during the actual evacuation. it will .ist organizations to me... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-ایزو-امنیت-اجتماعی-تخلیه-انبوه-ISO-22315-2014
استاندارد ایزو امنیت اجتماعی مدیریت اضطرار iso 22322:2015

درخواست حذف اطلاعات
iso 22322:2015  societal security,emergency mana.ent  iso 22322:2015 provides guidelines for developing, managing, and implementing public warning before, during, and after incidents. this international standard is applicable to any organization responsible for public warning. it is applicable at all levels, from local up to international. before planning and implementing the public warning system, risks and consequences of potential hazards are .essed. this process is not part of this international standard. استاندارد ایزو امنیت اجتماعی،مدیریت اظطرار iso 22322:2015 بهبود هشدارهای عمومی در شرایط اضطراری مردم در زندگی روزمره از بلایای طبیعی،تروریستی و یا حوادث دیگر در معرض خطر هستند. .وم داشتن توانایی جهت ایمنی فعالیتها بر اساس یک درک صحیح از سطح و ماهیت اضطراری آن. استاند... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-ایزو-امنیت-اجتماعی-مدیریت-اضطرار-ISO-22322-2015
استاندارد مدیریت انرژی 50001 iso

درخواست حذف اطلاعات
energy mana.ent  using energy efficiently helps organizations save money as well as helping to conserve resources and tackle climate change. iso 50001 supports organizations in all sectors to use energy more efficiently, through the development of an energy mana.ent system /enms استاندارد مدیریت انرژی 50001 iso  هدف اصلی از تدوین این استاندارد اروپائی ، کمک به سازمان هاست تا بتوانند با ایجاد سیستمها و فرآیندهای مورد نیاز ، نسبت به بهبود کارائی مصر انرژی اقدام ورزند.پیاده سازی این استاندارد درارتباط با انواع سازمانها دراندازه و درجه بزرگی ،صرفنظرازموقعیت جغرافیایی، فرهنگی و . آنها دارای مصداق , معنی می باشد و لذا قابل پیاده سازی خواهد بود .این استاندارد بعنوان سیستم مد... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد مديريت انرژي ISO50001
استاندارد بین المللی ارزش برند

درخواست حذف اطلاعات
iso10668:2010 brand valuation  iso 10668:2010 specifies requirements for procedures and methods of monetary brand value measurement iso 10668:2010 specifies a framework for brand valuation, including objectives, bases of valuation, approaches to valuation, methods of valuation and sourcing of quality data and .umptions. it also specifies methods for reporting the results of such valuation استاندارد بین المللی ارزش برند  یک نام تجاری قدرتمند می تواند یک شرکت را در بازار .ب و کارش متمایز سازد و به عملکرد مالی آن کمک شایانی برساند. ولی اندازه گ یری ارزش مالی قدرت یک برند،به عنوان یک دارایی نا محسوس بسیار سخت است.امروزه برند بخشی از سرمایه و شرکت یک بنگاه اقتصادی به شمار می آید و کنترل آ ن ج زء فعالیت های استراتژیک سازما... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/ISO10668:2010 BRAND VALUATION
استاندارد نقطه مراقبتiso22870:2016

درخواست حذف اطلاعات
iso 22870:2016 gives specific requirements applicable to point-of-care testing and is intended to be used in conjunction with iso 15189. the requirements of this document apply when poct is carried out in a hospital, clinic and by a healthcare organization providing ambulatory care. this document can be applied to transcutaneous measurements, the analysis of expired air, and in vivo monitoring of physiological parameters. patient self-testing in a home or community setting is excluded, but elements of this document can be applicable. تست شایستگی در این استاندارد نقطه خاصی را جهت مراقبت و تست آزمایشگاهی در نظر گرفه می شود که به آن نقطه poct گفته شده و قابل اجرا در مراکز بیمارستان، درمانگاه ، مراکز بهداشت ، درمان س.ایی و … قابل اجرا بوده. لازم به ذکر است این استاندارد برگرفته شده از ایز ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-نقطه-مراقبتISO22870-2016
استاندارد سیستم مدیریت توسعه پایدار iso37101:2016

درخواست حذف اطلاعات
mana.ent system for sustainable development iso 37101:2016 establishes requirements for a mana.ent system for sustainable development in communities, including cities, using a holistic approach, with a view to ensuring consistency with the sustainable development policy of communities the intended outcomes of a mana.ent system for sustainable development in communities include · managing sustainability and fostering smartness and resilience in communities, while taking into account the territorial boundaries to which it applies · improving the contribution of communities to sustainable development outcomes · .essing the performance of communities in progressing towards sustainable development outcomes and the level of smartness and of resilience that they have achieved · fulfilling compliance obligations iso 37101:2016 is intended to help communities become more resilient, smart and sustainable, through the implementation of strategies, programmes, projects, plans and serv... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/سیستم-مدیریت-توسعه-پایدار-ISO37101-2016
استاندارد سیستمهای مدیریت کیفیت iso 9002:2016

درخواست حذف اطلاعات
quality mana.ent systems iso/ts 9002:2016 provides guidance on the intent of the requirements in iso 9001:2015, with examples of possible steps an organization can take to meet the requirements. it does not add to, subtract from, or in any way modify those requirements.iso/ts 9002:2016 does not prescribe mandatory approaches to implementation, or provide any preferred method of interpretation استاندارد iso 9002:6012 استاندارد iso 9002:2016 راهنمای بکارگیری استاندارد iso 9001:2015 می باشدو به نوعی کامل کننده این استاندارد می باشد. استاندارد ایزو های مرتبط : سیستم مدیریت توسعه پایدار iso37101:2016 استاندارد اسناد و اطلاعات مدیریت iso 15489-1 :2016 امنیت اجتماعی،مدیریت اظطرار iso 22322:2015 امنیت اجتماعی تخلیه انبوه iso 22315:2014 اصول طراحی نمادهای تصویر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-سیستمهای-مدیریت-کیفیت-ISO-9002-2016
استاندارد اسناد و اطلاعات مدیریت iso 15489-1 :2016

درخواست حذف اطلاعات
iso 15489-1:2016  information and documentation -- records mana.ent -- part 1: concepts and principles iso 15489-1:2016 defines the concepts and principles from which approaches to the creation, capture and mana.ent of records are developed. this part of iso 15489 describes concepts and principles relating to the following: a) records, metadata for records and records systems b) policies, .igned responsibilities, monitoring and training supporting the effective mana.ent of records c) recurrent analysis of business context and the identification of records requirements d) records controls .e) processes for creating, capturing and managing records iso 15489-1:2016 applies to the creation, capture and mana.ent of records regardless of structure or form, in all types of business and technological environments, over time. استاندارد اسناد و اطلاعات مدیریت iso 15489-1 :2016 استاندارد اسناد و اطلاعات سوابق مد ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-اسناد-و-اطلاعات-مدیریت-ISO-15489-1-2016
استاندارد مدیریت کیفیت درتجهیزات پزشکی 13485 iso

درخواست حذف اطلاعات
quality mana.ent standard for medical devices  iso 13485:2016 specifies requirements for a quality mana.ent system where an organization needs to demonstrate its ability to provide medical devices and related services that consistently meet customer and applicable regulatory requirements. such organizations can be involved in one or more stages of the life-cycle, including design and development, production, storage and distribution, installation, or servicing of a medical device and design and development or provision of .ociated activities (e.g. technical support). iso 13485:2016 can also be used by suppliers or external parties that provide product, including quality mana.ent system-related services to such organizations requirements of iso 13485:2016 are applicable to organizations regardless of their size and regardless of their type except where explicitly stated. wherever requirements are specified as applying to medical devices, the requirements apply equally to .ociated s... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد مديريت کیفیت درتجهیزات پزشکی ISO13485
استاندارد مدیریت امنیت اطالعات و داده ها 27001 iec/iso

درخواست حذف اطلاعات
information security mana.ent system  the iso/iec 27000 family of standards helps organizations keep information .ets secureusing this family of standards will help your organization manage the security of .ets such as financial information, intellectual property, employee details or information entrusted to you by third parties iso/iec 27001 is the best-known standard in the family providing requirements for an information security mana.ent system (isms) there are more than a dozen standards in the 27000 family, you can see them all here ? what is an isms an isms is a systematic approach to managing sensitive company information so that it remains secure. it includes people, processes and it systems by applying a risk mana.ent process it can help small, medium and large businesses in any sector keep information .ets secure استاندارد مدیریت امنیت اطالعات و داده ها 27001 iec/iso  مبانی را برای ایمن سازی سرمایه ها... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد مديريت امنیت اطالعات و داده ها IEC ISO27001