وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

ایزوکاران

آخرین مطالب ایزوکاران به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.استاندارد ایزو امنیت اجتماعی تخلیه انبوه iso 22315:2014

درخواست حذف اطلاعات
iso 22315:2014  societal security , m. evacuation iso 22315:2014 provides guidelines for m. evacuation planning in terms of establishing, implementing, monitoring, evaluating, reviewing, and improving preparedness. it establishes a framework for each activity in m. evacuation planning for all identified hazards. it will help organizations to develop plans that are evidence-based and that can be evaluated for effectiveness. iso 22315:2014 is intended for use by organizations with responsibility for, or involvement in, part or all of the planning for m. evacuation. it is applicable to all types and sizes of organizations that are involved in the planning for m. evacuation, such as local, regional, and national governments; statutory bodies; international and non-governmental organizations; businesses; and public and social groups. iso 22315:2014 covers planning for m. evacuation in order to gain a more effective response during the actual evacuation. it will .ist organizations to me... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-ایزو-امنیت-اجتماعی-تخلیه-انبوه-ISO-22315-2014
استاندارد ایزو اصول طراحی نمادهای تصویری مدیران iso 19027:2016

درخواست حذف اطلاعات
iso 19027:2016  design principles for communication support board using pictorial symbols iso 19027:2016 specifies basic configurations for communication support boards, which are necessary to facilitate communication. a variety of communication support boards can be designed for specific communication purposes. this international standard specifies basic elements common to different types of formats/media, such as simple boards, book style or digital media. this international standard does not regulate any specific design or any specific pictorial symbols for communication support boards. as for design principles of pictorial symbols, this international standard introduces examples of design principles applicable when designing and developing pictorial symbols. note examples of basic pattern used to create pictorial symbols are shown in annex a. examples of communication support boards using pictorial symbols are shown in annexes b and c. استاندارد ایزو  اصو ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-ایزو-اصول-طراحی-نمادهای-تصویری-مدیران-ISO-19027-2016
استاندارد ایزو امنیت اجتماعی تخلیه انبوه iso 22315:2014

درخواست حذف اطلاعات
iso 22315:2014  societal security , m. evacuation iso 22315:2014 provides guidelines for m. evacuation planning in terms of establishing, implementing, monitoring, evaluating, reviewing, and improving preparedness. it establishes a framework for each activity in m. evacuation planning for all identified hazards. it will help organizations to develop plans that are evidence-based and that can be evaluated for effectiveness. iso 22315:2014 is intended for use by organizations with responsibility for, or involvement in, part or all of the planning for m. evacuation. it is applicable to all types and sizes of organizations that are involved in the planning for m. evacuation, such as local, regional, and national governments; statutory bodies; international and non-governmental organizations; businesses; and public and social groups. iso 22315:2014 covers planning for m. evacuation in order to gain a more effective response during the actual evacuation. it will .ist organizations to me... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-ایزو-امنیت-اجتماعی-تخلیه-انبوه-ISO-22315-2014
استاندارد ایزو امنیت اجتماعی مدیریت اضطرار iso 22322:2015

درخواست حذف اطلاعات
iso 22322:2015  societal security,emergency mana.ent  iso 22322:2015 provides guidelines for developing, managing, and implementing public warning before, during, and after incidents. this international standard is applicable to any organization responsible for public warning. it is applicable at all levels, from local up to international. before planning and implementing the public warning system, risks and consequences of potential hazards are .essed. this process is not part of this international standard. استاندارد ایزو امنیت اجتماعی،مدیریت اظطرار iso 22322:2015 بهبود هشدارهای عمومی در شرایط اضطراری مردم در زندگی روزمره از بلایای طبیعی،تروریستی و یا حوادث دیگر در معرض خطر هستند. .وم داشتن توانایی جهت ایمنی فعالیتها بر اساس یک درک صحیح از سطح و ماهیت اضطراری آن. استاند... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-ایزو-امنیت-اجتماعی-مدیریت-اضطرار-ISO-22322-2015
استاندارد مدیریت انرژی 50001 iso

درخواست حذف اطلاعات
energy mana.ent  using energy efficiently helps organizations save money as well as helping to conserve resources and tackle climate change. iso 50001 supports organizations in all sectors to use energy more efficiently, through the development of an energy mana.ent system /enms استاندارد مدیریت انرژی 50001 iso  هدف اصلی از تدوین این استاندارد اروپائی ، کمک به سازمان هاست تا بتوانند با ایجاد سیستمها و فرآیندهای مورد نیاز ، نسبت به بهبود کارائی مصر انرژی اقدام ورزند.پیاده سازی این استاندارد درارتباط با انواع سازمانها دراندازه و درجه بزرگی ،صرفنظرازموقعیت جغرافیایی، فرهنگی و . آنها دارای مصداق , معنی می باشد و لذا قابل پیاده سازی خواهد بود .این استاندارد بعنوان سیستم مد... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد مديريت انرژي ISO50001
استاندارد بین المللی ارزش برند

درخواست حذف اطلاعات
iso10668:2010 brand valuation  iso 10668:2010 specifies requirements for procedures and methods of monetary brand value measurement iso 10668:2010 specifies a framework for brand valuation, including objectives, bases of valuation, approaches to valuation, methods of valuation and sourcing of quality data and .umptions. it also specifies methods for reporting the results of such valuation استاندارد بین المللی ارزش برند  یک نام تجاری قدرتمند می تواند یک شرکت را در بازار .ب و کارش متمایز سازد و به عملکرد مالی آن کمک شایانی برساند. ولی اندازه گ یری ارزش مالی قدرت یک برند،به عنوان یک دارایی نا محسوس بسیار سخت است.امروزه برند بخشی از سرمایه و شرکت یک بنگاه اقتصادی به شمار می آید و کنترل آ ن ج زء فعالیت های استراتژیک سازما... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/ISO10668:2010 BRAND VALUATION
استاندارد نقطه مراقبتiso22870:2016

درخواست حذف اطلاعات
iso 22870:2016 gives specific requirements applicable to point-of-care testing and is intended to be used in conjunction with iso 15189. the requirements of this document apply when poct is carried out in a hospital, clinic and by a healthcare organization providing ambulatory care. this document can be applied to transcutaneous measurements, the analysis of expired air, and in vivo monitoring of physiological parameters. patient self-testing in a home or community setting is excluded, but elements of this document can be applicable. تست شایستگی در این استاندارد نقطه خاصی را جهت مراقبت و تست آزمایشگاهی در نظر گرفه می شود که به آن نقطه poct گفته شده و قابل اجرا در مراکز بیمارستان، درمانگاه ، مراکز بهداشت ، درمان س.ایی و … قابل اجرا بوده. لازم به ذکر است این استاندارد برگرفته شده از ایز ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-نقطه-مراقبتISO22870-2016
استاندارد سیستم مدیریت توسعه پایدار iso37101:2016

درخواست حذف اطلاعات
mana.ent system for sustainable development iso 37101:2016 establishes requirements for a mana.ent system for sustainable development in communities, including cities, using a holistic approach, with a view to ensuring consistency with the sustainable development policy of communities the intended outcomes of a mana.ent system for sustainable development in communities include · managing sustainability and fostering smartness and resilience in communities, while taking into account the territorial boundaries to which it applies · improving the contribution of communities to sustainable development outcomes · .essing the performance of communities in progressing towards sustainable development outcomes and the level of smartness and of resilience that they have achieved · fulfilling compliance obligations iso 37101:2016 is intended to help communities become more resilient, smart and sustainable, through the implementation of strategies, programmes, projects, plans and serv... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/سیستم-مدیریت-توسعه-پایدار-ISO37101-2016
استاندارد سیستمهای مدیریت کیفیت iso 9002:2016

درخواست حذف اطلاعات
quality mana.ent systems iso/ts 9002:2016 provides guidance on the intent of the requirements in iso 9001:2015, with examples of possible steps an organization can take to meet the requirements. it does not add to, subtract from, or in any way modify those requirements.iso/ts 9002:2016 does not prescribe mandatory approaches to implementation, or provide any preferred method of interpretation استاندارد iso 9002:6012 استاندارد iso 9002:2016 راهنمای بکارگیری استاندارد iso 9001:2015 می باشدو به نوعی کامل کننده این استاندارد می باشد. استاندارد ایزو های مرتبط : سیستم مدیریت توسعه پایدار iso37101:2016 استاندارد اسناد و اطلاعات مدیریت iso 15489-1 :2016 امنیت اجتماعی،مدیریت اظطرار iso 22322:2015 امنیت اجتماعی تخلیه انبوه iso 22315:2014 اصول طراحی نمادهای تصویر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-سیستمهای-مدیریت-کیفیت-ISO-9002-2016
استاندارد اسناد و اطلاعات مدیریت iso 15489-1 :2016

درخواست حذف اطلاعات
iso 15489-1:2016  information and documentation -- records mana.ent -- part 1: concepts and principles iso 15489-1:2016 defines the concepts and principles from which approaches to the creation, capture and mana.ent of records are developed. this part of iso 15489 describes concepts and principles relating to the following: a) records, metadata for records and records systems b) policies, .igned responsibilities, monitoring and training supporting the effective mana.ent of records c) recurrent analysis of business context and the identification of records requirements d) records controls .e) processes for creating, capturing and managing records iso 15489-1:2016 applies to the creation, capture and mana.ent of records regardless of structure or form, in all types of business and technological environments, over time. استاندارد اسناد و اطلاعات مدیریت iso 15489-1 :2016 استاندارد اسناد و اطلاعات سوابق مد ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-اسناد-و-اطلاعات-مدیریت-ISO-15489-1-2016
استاندارد مدیریت کیفیت درتجهیزات پزشکی 13485 iso

درخواست حذف اطلاعات
quality mana.ent standard for medical devices  iso 13485:2016 specifies requirements for a quality mana.ent system where an organization needs to demonstrate its ability to provide medical devices and related services that consistently meet customer and applicable regulatory requirements. such organizations can be involved in one or more stages of the life-cycle, including design and development, production, storage and distribution, installation, or servicing of a medical device and design and development or provision of .ociated activities (e.g. technical support). iso 13485:2016 can also be used by suppliers or external parties that provide product, including quality mana.ent system-related services to such organizations requirements of iso 13485:2016 are applicable to organizations regardless of their size and regardless of their type except where explicitly stated. wherever requirements are specified as applying to medical devices, the requirements apply equally to .ociated s... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد مديريت کیفیت درتجهیزات پزشکی ISO13485
استاندارد مدیریت امنیت اطالعات و داده ها 27001 iec/iso

درخواست حذف اطلاعات
information security mana.ent system  the iso/iec 27000 family of standards helps organizations keep information .ets secureusing this family of standards will help your organization manage the security of .ets such as financial information, intellectual property, employee details or information entrusted to you by third parties iso/iec 27001 is the best-known standard in the family providing requirements for an information security mana.ent system (isms) there are more than a dozen standards in the 27000 family, you can see them all here ? what is an isms an isms is a systematic approach to managing sensitive company information so that it remains secure. it includes people, processes and it systems by applying a risk mana.ent process it can help small, medium and large businesses in any sector keep information .ets secure استاندارد مدیریت امنیت اطالعات و داده ها 27001 iec/iso  مبانی را برای ایمن سازی سرمایه ها... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد مديريت امنیت اطالعات و داده ها IEC ISO27001
استاندارد منسوجاتiso18254-1:2016

درخواست حذف اطلاعات
iso 18254-1:2016 describes analyses that are used to detect extractable alkylphenol ethoxylates (nonylphenol ethoxylates and octylphenol ethoxylates) in textile products. this document provides a method that uses liquid chromatog.h (lc) with m. spectrometry (ms) system to detect and quantify alkylphenol ethoxylates of defined ethoxylate chain length استاندارد منسوجات : در این استاندارد کلیه مراحل زیر با الگوی اصلی و روش کار به صورت تخصصی ارائه شده که به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد: است.اج مواد nonylphenol ethoxylates and octylphenol ethoxylates در این استاندارد به روش hplc-ms بوده، که با استفاده از مایع کروماتوگراف lc به همراه طیف سنجی جرم ms برای شناسایی alkyphenol بوده است.   استاندارد ایزوهای مرتبط: استاندارد تعمیرات و نگهداری تج... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-منسوجاتISO18254-1-2016
استاندارد تعمیرات و نگهداری تجهیزات پتروشیمی و شرکت نفت iso14224:2016

درخواست حذف اطلاعات
iso 14224:2016 provides a comprehensive basis for the collection of reliability and maintenance (rm) data in a standard format for equipment in all facilities and operations within the petroleum, natural gas and petrochemical industries during the operational life cycle of equipment. it describes data collection principles and .ociated terms and definitions that constitute a "reliability language" that can be useful for communicating operational experience. the failure modes defined in the normative part of this international standard can be used as a "reliability thesaurus" for various quantitative as well as qualitative applications. this international standard also describes data quality control and .urance practices to provide guidance for the user standardization of data collection practices facilitates the exchange of information between parties, e.g. plants, owners, manufacturers and contractors. this international standard establishes requirements that any in-house or co... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/ISO14224:2016
سیستمهای مدیریت کیفیتiso/ts 9002:2016

درخواست حذف اطلاعات
quality mana.ent systems -- guidelines for the application of iso 9001:2015 iso/ts 9002:2016 provides guidance on the intent of the requirements in iso 9001:2015, with examples of possible steps an organization can take to meet the requirements. it does not add to, subtract from, or in any way modify those requirements. iso/ts 9002:2016 does not prescribe mandatory approaches to implementation, or provide any preferred method of interpretation. استاندارد iso/ts 9002:2016  ایزو ۹۰۰۲ - راهنمای پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 است که در سال 2016 جهت راهنمایی استقرار و ارایه ی مثال هایی تدوین شده است.  ساختار و ا.امات استاندارد iso9001:2015 نسبت به ویرایش 2008، بازنگری و تغییر اساسی داشته است و گستردگی این تغییرات، دغدغه هایی را برای استفاده کنندگان ای ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/ISO 9002:2016سیستمهای-مدیریت-کیفیت
سیستمهای مدیریت کیفیتiso/ts 9002:2016

درخواست حذف اطلاعات
iso/ts 9002:2016 provides guidance on the intent of the requirements in iso 9001:2015, with examples of possible steps an organization can take to meet the requirements. it does not add to, subtract from, or in any way modify those requirements iso/ts 9002:2016 does not prescribe mandatory approaches to implementation, or provide any preferred method of interpretation استاندارد iso/ts 9002:2016  ایزو ۹۰۰۲ - راهنمای پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 است که در سال 2016 جهت راهنمایی استقرار و ارایه ی مثال هایی تدوین شده است.  ساختار و ا.امات استاندارد iso9001:2015 نسبت به ویرایش 2008، بازنگری و تغییر اساسی داشته است و گستردگی این تغییرات، دغدغه هایی را برای استفاده کنندگان این استاندارد ایجاد کرده است؛ در راستای رفع این چا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/سیستمهای-مدیریت-کیفیتISO-TS-9002-2016
سیستم مدیریت توسعه پایدار iso37101:2016

درخواست حذف اطلاعات
mana.ent system for sustainable development iso 37101:2016 establishes requirements for a mana.ent system for sustainable development in communities, including cities, using a holistic approach, with a view to ensuring consistency with the sustainable development policy of communities the intended outcomes of a mana.ent system for sustainable development in communities include · managing sustainability and fostering smartness and resilience in communities, while taking into account the territorial boundaries to which it applies · improving the contribution of communities to sustainable development outcomes · .essing the performance of communities in progressing towards sustainable development outcomes and the level of smartness and of resilience that they have achieved · fulfilling compliance obligations iso 37101:2016 is intended to help communities become more resilient, smart and sustainable, through the implementation of strategies, programmes, projects, plans and serv... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/سیستم-مدیریت-توسعه-پایدار-ISO37101-2016
استاندارد منسوجاتiso18254-1:2016

درخواست حذف اطلاعات
استاندارد منسوجات : در این استاندارد کلیه مراحل زیر با الگوی اصلی و روش کار به صورت تخصصی ارائه شده که به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد: است.اج مواد nonylphenol ethoxylates and octylphenol ethoxylates در این استاندارد به روش hplc-ms بوده، که با استفاده از مایع کروماتوگراف lc به همراه طیف سنجی جرم ms برای شناسایی alkyphenol بوده است.   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/استاندارد-منسوجاتISO18254-1-2016
استاندارد تعمیرات و نگهداری تجهیزات پتروشیمی و شرکت نفت iso14224:2016

درخواست حذف اطلاعات
استاندارد تعمیر و نگهداری تجهیزات پتروشیمی و موسسات وابسته به شرکت نفت در سال ۲۰۱۶ به صورت انحصاری تدوین و نشر یافت. این استاندارد در راستای تعمیرات و نگهداری کلیه تجهیزات، صدور پرمیت، روش دستور کار، روش نگهداری و… در طول عمر هر گونه تجهیزات یک موسسه تدوین یافته است. این استاندارد بر گرفته از ایزوهای ۹۰۰۱ کنترل کیفیت و ۲۹۰۰۱ بوده است و در جهت تامین موارد مورد نیاز در موسسات وابسته به شرکت  نفت تدوین شده است. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/ISO14224:2016
سیستمهای مدیریت کیفیتiso/ts 9002:2016

درخواست حذف اطلاعات
quality mana.ent systems -- guidelines for the application of iso 9001:2015 iso/ts 9002:2016 provides guidance on the intent of the requirements in iso 9001:2015, with examples of possible steps an organization can take to meet the requirements. it does not add to, subtract from, or in any way modify those requirements. iso/ts 9002:2016 does not prescribe mandatory approaches to implementation, or provide any preferred method of interpretation. استاندارد iso/ts 9002:2016  ایزو ۹۰۰۲ - راهنمای پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 است که در سال 2016 جهت راهنمایی استقرار و ارایه ی مثال هایی تدوین شده است.  ساختار و ا.امات استاندارد iso9001:2015 نسبت به ویرایش 2008، بازنگری و تغییر اساسی داشته است و گستردگی این تغییرات، دغدغه هایی را برای استفاده کنندگان ای ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/ISO 9002:2016سیستمهای-مدیریت-کیفیت