وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

استاندارد سیستم مدیریت توسعه پایدار iso37101:2016

پست با عنوان استاندارد سیستم مدیریت توسعه پایدار iso37101:2016 به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.استاندارد سیستم مدیریت توسعه پایدار iso37101:2016

درخواست حذف اطلاعات
mana.ent system for sustainable development iso 37101:2016 establishes requirements for a mana.ent system for sustainable development in communities, including cities, using a holistic approach, with a view to ensuring consistency with the sustainable development policy of communities the intended outcomes of a mana.ent system for sustainable development in communities include · managing sustainability and fostering smartness and resilience in communities, while taking into account the territorial boundaries to which it applies · improving the contribution of communities to sustainable development outcomes · .essing the performance of communities in progressing towards sustainable development outcomes and the level of smartness and of resilience that they have achieved · fulfilling compliance obligations iso 37101:2016 is intended to help communities become more resilient, smart and sustainable, through the implementation of strategies, programmes, projects, plans and serv... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isokaran.blog.ir/post/سیستم-مدیریت-توسعه-پایدار-ISO37101-2016