وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

معرفی بهترین کتابهای پزشکی

آخرین مطالب معرفی بهترین کتابهای پزشکی به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.کتاب acp-mksap nephrology

درخواست حذف اطلاعات
کتاب acp-mksap nephrologyکد  p01641تعداد صفحه 177وزن  492تآلیف hasan bazariانتشارات تیمورزاده نوینچاپ اولسال 2017موضوعاتسری کتابهای acp-mksapnephrologyنفرولوژیاین مجموعه خلاصه ای از درس نفرولوژی می باشد کتاب acp-mksap nephrology به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/566
کتاب acp-mksap endocrinology and metabolism

درخواست حذف اطلاعات
کتاب acp-mksap endocrinology and metabolismکد  p01642تعداد صفحه 141وزن  408تآلیف cynthia a burnsانتشارات تیمورزاده نوینچاپ اولسال 2017موضوعاتسری کتابهای acp-mksapاندوکراینمتابولیسماین مجموعه خلاصه ای از  بیماری های اندوکراین و متابولیسم را مورد بحث و بررسی قرار می دهد . کتاب acp-mksap endocrinology and metabolism به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/567
کتاب acp-mksap general internal medicine

درخواست حذف اطلاعات
کتاب acp-mksap general internal medicineکد  p01643تعداد صفحه 283وزن  766تآلیف karen f mauckانتشارات تیمورزاده نوینچاپ اولسال 2017موضوعاتسری کتابهای acp-mksap کتاب acp-mksap general internal medicine به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/568
کتاب acp-mksap dermatology

درخواست حذف اطلاعات
کتاب acp-mksap dermatologyکد  p01644تعداد صفحه 159وزن  460تآلیف misha rosenbachانتشارات تیمورزاده نوینچاپ اولسال 2017موضوعاتسری کتابهای acp-mksapdermatologyبیماری های پوستکتاب خلاصه ای از بیماری های پوست را مورد بررسی قرار می دهد . کتاب acp-mksap dermatology به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/569
کتاب acp-mksap hematology and oncology

درخواست حذف اطلاعات
کتاب acp-mksap hematology and oncologyکد  p01645تعداد صفحه 244وزن  568تآلیف richard s. elsenstaedtانتشارات تیمورزاده نوینچاپ اولسال 2017موضوعاتسری کتابهای acp-mksapبیماری های خونآنکولوژیمجموعه پیش رو خلاصه ای از بیماری های خون و آنکولوژی را توضیح می دهد . کتاب acp-mksap hematology and oncology به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/570
کتاب acp-mksap cardiovascular medicine

درخواست حذف اطلاعات
کتاب acp-mksap cardiovascular medicineکد  p01646تعداد صفحه 223وزن  519تآلیف andrew wangانتشارات تیمورزاده نوینچاپ اولسال 2017موضوعاتسری کتابهای acp-mksap کتاب acp-mksap cardiovascular medicine به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/571
کتاب acp-mksap gastroenterology and hepatology

درخواست حذف اطلاعات
کتاب acp-mksap gastroenterology and hepatologyکد  p01647تعداد صفحه 163وزن  474تآلیف amy s oxentenkoانتشارات تیمورزاده نوینچاپ اولسال 2017موضوعاتسری کتابهای acp-mksapبیماری های روده و معدهبیماری های کبداین مجموعه خلاصه ای از درس بیماری های روده و معده و  همجنین بیماری های کبد می باشد. کتاب acp-mksap gastroenterology and hepatology به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/572
کتاب adams and victor`s principles of neurology -2vol

درخواست حذف اطلاعات
کتاب adams and victor`s principles of neurology -2volکد  p01632تعداد صفحه وزن  4666تآلیف allen h ropperانتشارات تیمورزاده نوینویرایش دهمچاپ اولسال 2014موضوعاتنورولوژی نوروسرجری کتاب adams and victor`s principles of neurology -2vol به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/554
کتاب handbook of neurosurgery - 2vol

درخواست حذف اطلاعات
کتاب handbook of neurosurgery - 2volکد  p01633تعداد صفحه وزن  4616تآلیف mark s greenbergانتشارات تیمورزاده نوینویرایش هشتمچاپ اولسال 2016موضوعاتنورولوژی نوروسرجری کتاب handbook of neurosurgery - 2vol به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/555
کتاب handbook of neurosurgery - 2vol-offset

درخواست حذف اطلاعات
کتاب handbook of neurosurgery - 2vol-offsetکد  p01634تعداد صفحه وزن  4584تآلیف mark s greenbergانتشارات پردیس‌باورانویرایش هشتمچاپ اولسال 2016موضوعاتنورولوژی نوروسرجری کتاب handbook of neurosurgery - 2vol-offset به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/556
کتاب bradley's neurology in clinical practice-2016-3vol تمام رنگی

درخواست حذف اطلاعات
کتاب bradley's neurology in clinical practice-2016-3vol تمام رنگیکد  p01635تعداد صفحه وزن  5775تآلیف robert b. daroffانتشارات پردیس‌باورانویرایش هفتمچاپ اولسال 2016موضوعاتنورولوژی نوروسرجری کتاب bradley's neurology in clinical practice-2016-3vol تمام رنگی به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/557
کتاب bradley's neurology in clinical practice - 2vol

درخواست حذف اطلاعات
کتاب bradley's neurology in clinical practice - 2volکد  p01636تعداد صفحه وزن  5560تآلیف walter g. bradleyانتشارات تیمورزاده نوینچاپ اولسال 2016موضوعاتنورولوژی نوروسرجری کتاب bradley's neurology in clinical practice - 2vol به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/558
کتاب merritt's neurology- 2vol-2016

درخواست حذف اطلاعات
کتاب merritt's neurology- 2vol-2016کد  p01637تعداد صفحه 1345 وزن  3530تآلیف lewis p. rowlandانتشارات تیمورزاده نوینچاپ اولسال 2016موضوعاتنورولوژی نوروسرجری کتاب merritt's neurology- 2vol-2016 به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/559
کتاب textbook of clinical neurology aminoff

درخواست حذف اطلاعات
کتاب textbook of clinical neurology aminoffکد  p01638تعداد صفحه وزن  1322تآلیف michael j. aminoffانتشارات پردیس‌باورانویرایش نهمچاپ اولسال 2016موضوعاتنورولوژی نوروسرجری کتاب textbook of clinical neurology aminoff به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/560
کتاب spine surgery- techniques, complication avoidance and mana.ent -3vol-offs

درخواست حذف اطلاعات
کتاب spine surgery- techniques, complication avoidance and mana.ent -3vol-offset به همراه cdکد  p01639تعداد صفحه وزن  5795تآلیف edward c. benzelانتشارات پردیس‌باورانویرایش چهارمچاپ اولسال 2017موضوعاتنورولوژی نوروسرجری کتاب spine surgery- techniques, complication avoidance and mana.ent -3vol-offs به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/561
کتاب demyer's the neurologic examination

درخواست حذف اطلاعات
کتاب demyer's the neurologic examinationکد  p01640تعداد صفحه 632وزن  1796تآلیف jose billerانتشارات پردیس‌باورانچاپ اولسال 2017موضوعاتنورولوژی نوروسرجری کتاب demyer's the neurologic examination به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/562
کتاب بیماری های مغز و اعصاب و عضلات

درخواست حذف اطلاعات
کتاب بیماری های مغز و اعصاب و عضلاتکد p01754تعداد صفحه 553وزن  900تألیف . اکبر سلطان زادهانتشارات حیدریچاپ اولسال 1396موضوعاتاعصابمغزتشخیص بیماریها کتاب بیماری های مغز و اعصاب و عضلات به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/563
کتاب principles of neural science 2vol

درخواست حذف اطلاعات
کتاب principles of neural science 2volکد  p01626تعداد صفحه 1709وزن  4968تآلیف eric r. kandelانتشارات پردیس باورانویرایش پنجمچاپ اولسال 2013موضوعاتنورولوژی نوروسرجری کتاب principles of neural science 2vol به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/548
کتاب neurological examination made easy - offset

درخواست حذف اطلاعات
کتاب neurological examination made easy - offsetکد  p01627تعداد صفحه 241وزن  882تآلیف geraind fullerانتشارات تیمورزاده نوینچاپ سال 2013موضوعاتنورولوژی نوروسرجری کتاب neurological examination made easy - offset به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/549
کتاب aminoff`s neurology and general medicine - 2vol-offset

درخواست حذف اطلاعات
کتاب aminoff`s neurology and general medicine - 2vol-offsetکد  p01628تعداد صفحه وزن  4022تآلیف michael j. aminoffانتشارات تیمورزاده نوینویرایش پنجمچاپ اولسال 2014موضوعاتنورولوژی نوروسرجری کتاب aminoff`s neurology and general medicine - 2vol-offset به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی پزشکی بوک تهیه فرمایید   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ketabpezeshki.persianblog.ir/post/550