وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

سنجش کارایی نسبی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تکنیک تحلیل پوششی فازی با رویکرد تئوری امکان

پست با عنوان سنجش کارایی نسبی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تکنیک تحلیل پوششی فازی با رویکرد تئوری امکان به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.سنجش کارایی نسبی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تکنیک تحلیل پوششی فازی با رویکرد تئوری امکان

درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از کوشا فایل سنجش کارایی نسبی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تکنیک تحلیل پوششی فازی با رویکرد تئوری امکان . با . و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  29 چکیده :کارایی یک مفهوم مدیریتی است که سابقه ای طولانی در علم مدیریت دارد )ویتزل. 2012 (.کارایی نشان میی دهید کیه یی.ازمان به نحو خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است .)پییر، 1997 (هرگاه واحد تصمیم گیرنده ، دارای یک ورودی ویک .وجی باشد،کارایی آن نسبت .وجی بیه ورودی همیان واحیدتعریف می شود ( در صورتی که با و... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://koshafile.blogsky.com/1396/01/01/post-57416/سنجش-کارایی-نسبی-شرکت-های-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-با-تکنیک-تحلیل-پوششی-فازی-با-رویکرد-تئوری-امکان