وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

و آنکه شعر را زندگی میکند

آخرین مطالب و آنکه شعر را زندگی میکند به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تا تو باشی

درخواست حذف اطلاعات
منزوی تر از منزوی ام! و بی پناه تر از پناهی فروغم باش این شاعر... نامش را فراموش کرده است رضا محبی راد   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/31/تا-تو-باشی
بهانه

درخواست حذف اطلاعات
بهانه گیر شده ای، حتما .ی بهتر از من تو را سُروده است... کامران رسول زاده ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/31/بهانه
غرض از عشق

درخواست حذف اطلاعات
در دل بی‌خبران جز غم عالم غم نیستدر غم عشق تو ما را خبر از عالم نیستخاک عالم که سرشتند غرض عشق تو بودهر که خاک ره عشق تو نشد آدم نیستاز جنون من و حسن تو سخن بسیارستقصهٔ ما و تو از لیلی و مجنون کم نیستگر طبیبان ز پی داغ تو مرهم سازندکی گذاریم که آن داغ کم از مرهم نیستبس که سودای تو دارم غم خود نیست مراگر ازین پیش غمی بود کنون آن هم نیستمن که امروز هلاک دم جان‌بخش تو امدم عیسی چه کنم؟ چون دم او این دم نیستغنچهٔ .می از خاک هلالی مطلبکه سر روضهٔ او جای دل .م نیستهلالی جغتایی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/31/غرض-از-عشق
بعد از اردیبهشت

درخواست حذف اطلاعات
نخواه فراموشت کنم! آ. کدام درخت در کدام اردیبهشت خانه تکانی کرده است؟ دیوانه  من تازه عاشقت شده ام بهرام محمودی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/31/بعد-از-اردیبهشت
سادگی

درخواست حذف اطلاعات
با من چه کرده است ببین بی ارادگیافتاده ام به دام تو ای گل به سادگی جای ترنج،دست و دل از خود بریده اماین است راز و رمز دل از دست دادگی ای سرو! ذکر خیر تو را از درخت هاافتادگی شنیده ام و ایستادگی روحی زلال دارم و جانی زلال ترآموختم از آینه ها صاف و سادگی با سکّه ها بگو غزلم را رها کنندشاعر کجا و تهمت اشراف زادگی ....سعید بیابانکی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/31/sadeh
هوای تو

درخواست حذف اطلاعات
دو دستم ساقه سبز دعایتگـل اشـکم نثـار خاک پایـت دلم در شاخه یاد تو پیچیـدچو نیلوفر شکفتـم در هوایت به یادت داغ بـر دل مـی نشانـمزدیده خون به دامن می فشانم چو نــی گر نالم از سوز جـدایـینیستان را به آتش می کشانم به یادت ای چـراغ روشـن مـنز داغ دل بسوزد دامـن مـن ز بس در دل گل یادت شکوفاستگرفتـه بـوی گـل پیــراهن مـن همه شب خواب بینم خواب دیداردلـی دارم دلـی بـی تـاب دیدار تو خورشیدی و من شبنم چه سازمنه تـاب دوری و نه تاب دیــدار سـری داریـم و سـودای غـم تـوپـری داریـم و پــروای غم تـو غمت از هر چه شادی دلگشاتـردلـی داریـم و دریــای غم تـو قیصر ام... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/30/هوای-تو
امیدواری

درخواست حذف اطلاعات
به شب و پنجره بسپار که بر می گردم عشق را زنده نگه دار که بر می گردم بس کن این سر زنش "رفتی و بد کردی" را دست از این خاطره بردار که بر می گردم دو سه روزی هم - اگر چند - تحمل سخت است تکیه کن بر تن دیوار که بر می گردم بین ما پیشترک هر سخنی بود گذشت عاشقت می شوم این بار که بر می گردم گفته بودی دو سحر چشم به راهم بودی به همان دیده بیدار که بر می گردم . ی تیره ی آن پنجره ها را بردار روی رف آیینه بگذار که بر می گردم پشت در را اگر انداخته ای حرفی نیست به شب و پنجره بسپار که می گردم  امید مهدی نژاد ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/29/Ommid
چاقوی زنجانی...

درخواست حذف اطلاعات
با ابرها چه غصه‌ی پنهانی‌ست؟ این عصرِ چندشنبه‌ی بارانی‌ست؟ با چتر آمدی و نفهمیدی دنیا که زیرِ چترِ تو تنها نیست! من خسته‌ام، پیاده‌رویی خیسم داغم همیشه در دلِ پیشانی‌ست وقتی که عاشقی سرِ هر کوچه بازیِ بچّه‌های دبستانی‌ست وقتی که می‌بُرند مدام از هم این عشق نیست، چاقوی زنجانی‌ست تو رفته‌ای پیاده‌رَوی اما در .‌ی پیاده‌رو توفانی‌ست: ای سایه‌ای که از سرِ من کم شد من طاقتم به قدرِ تو طولانی‌ست! مژگان عباسلو ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/29/Knif
به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را...

درخواست حذف اطلاعات
لب ساحل رفتهبر کشتی نشستهمی گوید من دریا بوده امبه دریا رفتهحرف نمی زندبه دریا رفتهباز نمی گردد.علیرضا روشن ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/29/Sea
خداوندا به فریاد دلم رس...

درخواست حذف اطلاعات
فریاد که سوز دل عیان نتوان کردبا . سخن از داغ نهان نتوان کرداینها که من از جفای هجران دیدمیک شمه به صد سال بیان نتوان کردوحشی بافقی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/29/faryad
بنفش

درخواست حذف اطلاعات
صبح بخیر بنفش تو از آن سوی گوشی تلفن جنگلی را در من رویاند نزار قبانی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/29/Purple
تلخ

درخواست حذف اطلاعات
تلخ است عمر ما، به شتابش از آن خوشیمعمری که تلخ می گذرد در گذار بِهطالب آملی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/28/biternes
خویشتن...

درخواست حذف اطلاعات
محراب سجود خویشتن باید بودمعراج صعود خویشتن باید بودبر گرد حریم خویشتن باید گشتمعمار وجود خویشتن باید بودفیضی ناگوری ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/28/selfi
نرسیدن

درخواست حذف اطلاعات
ما هیچ وقت به هم نمی رسیمهمیشه سوزنبانی هستکه به وقت رسیدنمانخط ها را عوض کند.رضا کاظمی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/28/distance
سیاه روزی

درخواست حذف اطلاعات
منروزگارم را پرونده ام را با شعر برای تو سیاه .... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/28/black
پنجشنبه...

درخواست حذف اطلاعات
+این پنچ پنجه امشب، هم خوابگان خاکند بدرود دست و گیتار، سیگار پشت سیگار ماسیده شد تماشا، بر میله میله پولاد در یک تنور نمدار، سیگار پشت سیگار ++گرچه می‌گویند این دنیا، به‌غیر از خواب نیست ای اجل! مهمان‌نوازی کن که دیگر تاب نیست! ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/28/panjshanbe
همزاد...

درخواست حذف اطلاعات
"سلام همنفس من سلام ای همزاد به من بگو که چنین تکیه داده ام بر باد چگونه شعله یک عشق می شود خاموش ؟ چگونه فرصت یک نام می رود از یاد ؟ چگونه می شود آن یادهای شیرین تلخ چگونه گم شود آن آشناترین میعاد آهای تو که همیشه موافق دردی موافقی بنویسم ز دوستی فریاد؟ " ... نشست دست به افاق دور دست کشید نشست چهره بر اندوه زرد ماه نهاد ... "بدون دوست .ی حق زندگی دارد ؟ بدون عشق .ی پا به روی خاک نهاد ؟ ولی تو باید از اندوه خویش درگذری بزرگ باش چنان آسمان بی بنیاد شبیه آینه ها باش و اشتیاق ببخش نگاه کن به جهان با تبسمی اباد همیشه شرط تک... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/25/hamzad
می زنند...

درخواست حذف اطلاعات
گرچه هرشب استکان بر استکانت می زنندهرچه تنهاتر شوی آتش به جانت می زنندتا بریزی دردهایت را درونِ دایرهجای همدردی فقط زخم زبانت می زنندعده ای که از شرف بویی نبردند و فقطنیش هاشان را به مغزِ استخوانت می زنند!زندگی را خشک-مثل زنده رودت-می کنندبا تبر بر ریشه ی نصف جهانت می زنندچون براشان جای استکبار را پُر کرده ای با تمس. مشتِ محکم بر دهانت می زنند!پیش ترها مخفیانه بر زمینت می زدندتازگی ها آشکارا آسمانت می زنند!آه! قدری فرق دارد زخم خنجرهایشاندوستانت پا به پای دشمنانت می زنندامید صباغ نو ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/28/hitting
مجموعــه رباعی- احسان افشاری

درخواست حذف اطلاعات
این حس شگفت را معمایی کنتصویر ش.ت را تماشایی کنای سنگ! خوش آمدی به مهمانی منبا آینه از خودت پذیرایی کن::ای پنجره گشوده بر ویرانیبانوی ترانه‌های سرگردانیدور از تو دقیقه‌های من می‌گذردچون تیغ که بر گردن یک قربانی::تابم به تبی دوباره منجر می‌شدغم را سببی دوباره منجر می‌شدما چشم به راه صبح بودیم و دریغهر شب به شبی دوباره منجر می‌شد::گفتند که بی بدیل نقاشی کنیک تابلوی اصیل نقاشی کنپرگار ش.ته‌ای به دستت دادندگفتند که مستطیل نقاشی کن::هر قدر که بال می‌زنم در قفسمآن آبی ناب نیست در دسترسممن منتظرم که مرگ آیا برسد؟یا مرگ در انتظار تا من برسم؟::در قعر سکو... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/24/afshari
مجموعــه دوبیتی- شهراد میدری

درخواست حذف اطلاعات
چه سوز ممتدی در پیش داریمگمان و شایدی در پیش داریملبت را بر لبم بگذار بانو!زمستان بدی در پیش داریم.چه زرد روشن باز قشنگیچه پرهای پر از ناز قشنگیقناری در قفس هی گریه می‌کردتو می‌گفتی: چه آواز قشنگی!.به سمت دورهای دور می‌بردبه قرن چندم انگور می‌بردقطاری می‌گذشت از چشم‌هایتمرا با خود به نیشابور می‌برد.چه طرحی با کدامین رنگ آیاش.تن با کدام آهنگ آیادل کودک، و یا بال پرنده؟چه تصمیمی بگیرد سنگ آیا!.جهانی غرق در ناباوری بودزبان مادری، نامادری بودیکی نانش کپک بسته، یکی همبه فکر قرص‌های لاغری بود.فقط حدسی، فقط وهمی مترسکچه بی احساس و بی‌رحمی مترسکهزارا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lamsebose2.blog.ir/1396/02/24/shahrad