وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

اسطوره

آخرین مطالب اسطوره به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.نغمه های غم انگیز....

درخواست حذف اطلاعات
نغمه های غم انگیزِ مرغ عشق خبر از حیاتِ حوصله ای ست  ک از فاصله ها شکایت دارد  باید از بلوغِ کلامم میدانستی  شاخه نازکِ احساس را  توانِ لکنت های تکراری نیست  بهانه های بیقرار را  به دستانِ نسیم س. م  مگر میشود عشق در کنجِ این همه بودن ها...ماندن ها  در تخیلِ خاطراتِ سر به مُهر  بمیرد ؟! ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/07/نغمه-های-غم-انگیز
گهوارهِ خاطرات....

درخواست حذف اطلاعات
و تو چقدر شبیه آوازِ سکوتی ! وقتی در حروف و نقطه چین های ش.ته  تو را به تصویر میکشانم  هر چ هست همین ست ! تمامِ سالهای عمر به انتظارت نشستم  تا آمد و شدِ شبانه روزی هایم در حصارِ تنگِ حسرت و خیال جان نبازد آ تا از ابتدای عین عشق به انتهای  شین ش.تن ..نرسم  تا در گمانه های تردید .... شناور در اقیانوسِ بی تویی  هرگز نرسیدن های ساحلِ امید را . نکنم  تا بسترم گهواره دست به دست شدن های  خاطراتِ بجا مانده نباشد  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/07/گهواره-خاطرات
فندک تبدار.....محسن چاووشی ؛ سینا سرلک

درخواست حذف اطلاعات
تو ان عهدی ک با من بسته بودی مگر برأی ش.تن بسته بودی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/07/فندک-تبدار-محسن-چاووشی-سینا-سرلک
دنیای خا.تری.....

درخواست حذف اطلاعات
از قدم های اضطراب و انتظار  بر پهنایِ دلِ دیوانه م خسته م  از این آسمان و این دنیای خا.تری  بارشِ بی امانِ ابرهای دلتنگی خسته م  از لمسِ تشنگی هراس  از بی تویی  از چمدانِ پُر از خاطراتِ مرگ آور خسته م  از این همه گریز و جهت های بی جهتِ اشک  بر گونه های بی .ی ..بی پناهی خسته م  از شمارشِ تک به تکِ کلمات  از دوست داشتنت  از این همه دلتنگی خسته م  به وقتِ سپیده با اولین درخشش انوارِ طلایی آفتاب  سایه وار بر بی ت.ِ دلِ محزونم ت.دی  افسوس وقتِ غروب رسید و تو رفتی حالا من ماندم و جنون و تنهایی  کاش میدانستی از تو و از این جنون و فعل رفتن هم خسته م  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/07/دنیای-خاکستری
در امتداد . دلتنگی....

درخواست حذف اطلاعات
چقدر دلتنگم ... دلتنگِ همان خاطراتی ک شبها  مثل حیوانی درنده خو... به جانِ ذهنِ خسته م میافتد  تکه . میکند  رویاهای به سوگ نشسته م را . حسرت هایم را کشیده م آه و افسوس هایم را هم خورده م  حوصله خدا را هم به سر برده م  ولی ...باز نیامدی  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/07/در-امتداد-شب-های-دلتنگی
چ کنم ؟!!!

درخواست حذف اطلاعات
خسته و کلافه م .... به ته مانده اراده م چنگ میزنم  در شبهایی بغض آلود و نفسگیر  ک پیراهنِ غرورم را وحشیانه . . میکند  تا باز بی پروا هوایی م کند  باید گوش نسیم را بپیچانم  ک عطرِ کلام و یاد تو را  در فضایِ خیالی باطل میپراکند باید پنجره ها...روزنه ها را  با . حقیقت بپوشانم  چ کنم جانِ دلم .... تو بگو با این همه چ کنم های دچار  با این دل گرفتار  با این همه هجمه یاد و خیال  چ کنم ؟! ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/07/چ-کنم
نفس بریده ....

درخواست حذف اطلاعات
تنِ رابطه... همان رابطه ای ک نازکیِ ساقه ش  دلِ هر پرنده زخمی و خسته را میلرزاند  بوسیدم و کنار گذاشتم  مثلِ گلی پژمرده فرو افتاده  از ایوانِ خاطراتی مه آلود  شبیهِ اشکی غلطان بر گونه های حسرت  از چشمانم چکیدی ...آه شدی  ب. ...بریدی پریدی ...پ. ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/06/نفس-بریده
به تو فکر میکنم....

درخواست حذف اطلاعات
میانِ این همه بلاتکلیفی  به خوابهایم فکر میکنم  خوابهایی ک شکلِ بیداری ست  و به " تو "  تویی ک حواسِ خیالم پرتِ خاطرات توست  ک نبودن هایت ضمیرِ شعر را در من بیدار میکند  ک تمامی حروف ... واژه به واژه حضورت را گواهی میدهند  و به دوست داشتنت ... ک به استخوانهایم پیوند خورده ست  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/06/به-تو-فکر-میکنم
.شه های باطل ....

درخواست حذف اطلاعات
کائنات حول محورِ خدا میچرخد  و خدا پوسته های نازکِ باورهای غلط را  در قالبِ کارما .... به .شه های باطل باز میگرداند  و در این چرخه نامتوازن  کائناتِ بی اثر  در مشت های مقتدرِ خدا مچاله میشود  به گمانم " آدمی " بازیچه دُوُرانهای سرگردانی  در این سیاره کبود  بی هدف .... میچرخد و میچرخد و میچرخد  تا زیرِ نقاب های تزویر و ریا  خدای خویش را به آغوش بکشد  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/05/اندیشه-های-باطل
نی ش.ته....

درخواست حذف اطلاعات
باید غبطه خورد  به نی ش.ته چوپان  ک در پایانِ همهمه .ان  برای خوابِ گرگ های به کمین نشسته  نغمه های دلتنگی ساز میزد  زیرِ آسمانِ شب  خیره به ستاره گانِ راه گشا  و دلی ک هرگز عشق را نفهمید  اما خوابِ خاطره میدید ! ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/05/نی-شکسته
روزگار بدّی ست ....

درخواست حذف اطلاعات
از اسب که بیفتی اسیر سرزنش خاک خواهی شداین قانون آدمهاستبه دور آتشی می .ند که تو در آن می سوزی درست هنگامی ک در حال سوختنی همه به بهانه اب اوردن میروندروزگار بدیست...          حسین پناهی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/05/روزگار-بدی-ست
زنده به گور....

درخواست حذف اطلاعات
سطرهای  سکوت  بر مزارِ سنگِ قبرِ آرزوهای ش.ته  ناخواناست . سکوتِ رد پاهای علف های هرز خیال  تا همین کلامِ مبهم و پوچ تر از خالی  بوی تندِ باران میدهد . و ما گریزان از سهمِ دلدادگی ها هر کدام به جهت های نامعلوم تقدیر  سکوتمان را به هیاهو میکشانیم  صدای ضرباتِ سنگین چند بیلِ ش.ته  از دستانِ ضمختِ گورکنانِ خوشحال  این ساعت از زمانِ بی حوصله گی  خبر از مرگِ  پرنده ی سر بریده میدهد  ک ماهها در توهمی پنهان  سر بر چاهِ دنیا  تو را فریاد میزد  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/05/زنده-به-گور
باورهای ش.ته...

درخواست حذف اطلاعات
نگرانم ... نگران همان ماضی ها  همان ماضی های مطلق  باد...این یغماگرِ رویاهای نهفته در دل  وزیدن گرفت و در پیچشی مرگ گونه  آرزوها را بُرد  از اقلیمِ عواطفِ  از کوچه بی ربطِ زندگی ک بگریزم  دیگر هیچ اما و اگری را به صبر نخواهم نشست  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/05/باورهای-شکسته
سایه ها در غروب میمیرند ...

درخواست حذف اطلاعات
پلکی گشوده در حوالیِ حالم  مرا به نظاره نشسته  دلم میخواهد ... تمامی پنجره های جهان  روزنه های عبور  دست هایم را  ببخشم ...ببندم اشعارم اقرار قرائتِ تلخِ همان قصه همیشگی ست  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/05/سایه-ها-در-غروب-میمیرند
افسوس....امین بانی

درخواست حذف اطلاعات
آه ...ای سقاخانه های دخیل ای انتهای توکل  حالا بعد از این چلچراغ های خاموش  به خدا پناه میبرم  خدا همان خ. ک سالهاست  در بی نشانی غباری مه آلود  به سهمِ هر چ همین ست  تقدیرهای ناپایدار را رقم میزند  و من تنها بازمانده دیارِ بت پرستانِ جهان  میفهمم ... ک در مدارِ چرخش های بی امانِ زمین  سکوتی بغض آلود نهفته  و رویایی معترض به تمامی محالاتِ ممکن و ناپیدا  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/05/افسوس-امین-بانی
هفت سنگ....

درخواست حذف اطلاعات
بگذریم.... کار از کار گذشت  بازی همین ست  من حکم دل زدم  تو هفت سنگ  از میان آن همه بعید عبور .  حالا دیگر تمام سنگ های دنیا  در حوالیِِ دستان تو اضطراب را معنا میکنند  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/05/هفت-سنگ
نامه های ناگشوده انتظار....

درخواست حذف اطلاعات
بعد از تو ... سر بر خشت های سردِ صبر گذاشتم  تا مبادا برودتِ انتظار حوصله سکوت را  به انجمادِ گریز از درد بکشاند  یادت چنان بر پهنای دلم جا خوش کرده  ک سرآغازِ ماندنم در فصلِ هجرت شد  از طعنه های تحملِ طاقت نترسیدم  و ن از تعبیرِ خوابهایی  ک کابوسِ رفتن ت را به رخ شبهایم میکشید  دل ِ بیقرارم در هوایِ همان نغمه های خوش آواز  نامه های ناگشوده را به حسرت و اندوه سپرد  تا هم چنان صبورانه هستن و نیستن هایت را  به رویایِ آمدنت پیوند دهد  ولی جانِ دلم  سکوت هرگز علامت آرامش نیست  حرفی بزن ...چیزی بگو  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/04/نامه-های-ناگشوده-انتظار
رویایی بی تکرار....

درخواست حذف اطلاعات
ترس .... تنها واژه ای ست ک در بی .ی های بی امان  در روزنه های به غبار نشسته خاطرات  در گریز از آفتاب به سایه های  بر دیوار نشسته " معنا " میشود  عشق واژه ای ست عظیم  سنجاق شده بر قلب های محزون  و من عجیب در طلبش  تشنه کام در کویر حسرتی جانسوز  خیره به رویای دست خطِ " تو "  به تبسمِ ... قیدِ بودنت را مدام و به تکرار صرف میکنم  بادهای لجوج در پی فروپاشی عطر تنت  اصرار به وزیدن دارند . کهنه .ِ صد ساله بهارم  اردی بهشتیم و .ی کلامم  فقط برای روییدنِ گُلِ حضورت   در فصلی ک تشنگی لبهایم  مستانه ..مستانه .. ترانه هایم را به هوای " خواستنت "  در گلدانی به خاک ن... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/04/رویایی-بی-تکرار
غریب ....

درخواست حذف اطلاعات
خواستم بنویسم  " تا تن کاغذ من جا دارد " خواستم ببارم  تا زمانی ک شوقِ انتظار با من ست  تا امید هست  تا چشمانم در جستجوی واژه ای  به نام " شرافت "  ک روزی خواندنش " شر آفت "  ک خواندمش سرکش های عصبان  تو را به پایِ خسته اشعارم بکشانم  خواستم عطشِ تشنگی کلام را  بر آب به رسم استخاره های پی در پی  برای " تو "  تعبیر کنم  خواستم  " درد " را " بی تویی " را  بر آسمانِ اندوه به تصویر بکشم  تا بخوانیم ...تا ببینیم  تا پروانه وار بچرخم و بچرخم و بچرخم  ولی... ن شب بود و ن دیر وقت  فقط من ... این منِ بجا مانده از سلاله نرگس های وحشی ! در شوقِ حیات ..مُرده بود ..ج... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/04/غریب
میترسم ....

درخواست حذف اطلاعات
اعتراف میکنم میترسم  از آدمی ..از سکوت... از .ی ک در آینه مرا مینگرد  از زنی ک در روزهای دور  از عبورِ نسیمِ بی پروای " یاد " به جنون سلام میدهد  از حضورِ خسوف و .وفِ تقدیر  بر مدارِ بی چرخشِ زمین  اعتراف میکنم میترسم  از لرزشِ بی امانِ دست و دلم  از تپش های بی وقفه قلبی ک قلب نیست  قلبی ک یادواره ناباوری هاست  از هجوم شعر در خواب و بیداریم  از جهانی ک بی نام ست  از حروفی ک رازدارِ اقرارهای شبانه م نبود  اعتراف میکنم ک میترسم  از پربشانی ذهنی ک آوازش در بند هیچ کلامی نبود  از سکوتت  از نبودنت  از جنون از تو از  تنهایی میترسم  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://listentome.blog.ir/1396/03/04/میترسم