وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

خورشید تابنده عشق

آخرین مطالب خورشید تابنده عشق به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.عیادت از شخصیت ادبی و بیدل شناس کشور

درخواست حذف اطلاعات
درود ها و تمنیات به کلیه سروران و دوستان ورجاوند.! با فرارسیدن بهار و تجلیل از سال نو 1396 آفت. منم بهار . هرچند که در آغاز سال تنم ناجور و خاطرم ملول بود نه هوای گل گشت باغ داشتم و نه حال پر از شادمانی و شوق، امروز آگاهی حاصل نمودم که حضرت . محمد عبدالعزیز مهجور در بستر بیمار .ه اند دیگر تاب و توان از دستم رفت و بسوی خانقاه این پیر فرزانه و این شخصیت ادبی و بیدل شناس کشور شتافتم. باور کنید رشته های مهر و انس منِ ذره و این کوه مناعت از ستارگان آسمان و از قطرات بحر و از لاله زاران دشت جنون هم بیشتر است. دستان پر نوازشش برایم قوت روحی داد و از دیدار هم نو بهار شدیم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/911/عيادت از شخصيت ادبي و بيدل شناس کشور/
امروز دلم بهار می خواهد و بس

درخواست حذف اطلاعات
امـــــــروز دلـــــم بهار می خواهد و بس گل غنچــه ی بی شمار می خواهد و بس یک باغ ترنــــم، همــــــــرهی گلشن راز چنگ و می و زلف یار می خواهد و بس -------------------------------------- امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/910/امروز دلم بهار مي خواهد و بس/
چون ابرِ بهار اشک ریزان توام

درخواست حذف اطلاعات
چون ابرِ بهار اشک ریزان توام افتـاده بخاک، جسم بی جان توام ای مرشد عشق و آبـروی ایمان رحمی بنمـا که نو مسلمان توام ---------------------------- امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/908/چون ابرِ بهار اشک ريزان توام/
خاکم به سر امروز وداع می گفتی

درخواست حذف اطلاعات
خاکم به سر امـــروز وداع می گفتی هــــر لحظه بسویـم انتجاع می گفتی دیدی که چگونــه زار و نالان هستم بر گشتـــه بمن مرد شجاع می گفتی ------------------------------- امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/909/خاکم به سر امروز وداع مي گفتي/
می ناب

درخواست حذف اطلاعات
حیـف درعاشقـــی رسوا نشدم صاحب رتبــــــه ی والا نشدم در جهـــان ادب و ملـک سخن شخص شایستــــه و دانـا نشدم جبهــــه ساییـــدم و الله گفتــــم محــــرم خلـــوت شبهـــا نشدم .هاب از غــــم هجــران دارم خورده ام تیـــــر و مداوا نشدم نرسیــدم به گلستـــان مُــــــراد دست در زلـــف چلیپــــا نشدم با می نـــاب وضو خواهم کرد از گنــــ.اری مبــــــرا نشدم تـــار ها خورده گــره در نفسم نالـــه بـــر این دل شیـدا نشدم محمود گمشده ی خویش هستم چــــاره ی حــل معمــــا نشدم ---------------------------- چهارشنبه 25 حوت ( اسفند ) 1395 آفت. که برابر میشود به 15 مارچ 2017 ترسایی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/906/مي ناب/
بهـاران میرسد از راه عزیزان چشم ما روشن

درخواست حذف اطلاعات
بهـاران میـــرسد از راه، عزیزان چشم ما روشنبه رویــد لالـــه و گل، در بیــابان چشم ما روشنجهان بار دیگر سـازد، به تن از جامه ی رنگینز هر سو میــــرسد بوی گلستــان چشم ما روشن سرایـــد بلبل شوریــــده حـــــال درد منـــــدان رابه شــــاخِ گل بنــــالد، عندلیبـــان چشم ما روشنصـــدای نی به پیچد باز در صحـــرای مجنونانبیایـــد ایل و بای همراهی چوپان چشم ما روشندگـــر از سـردی دی نیست آهنـــگ پریشـــــانیبهر سو سبزه است و ابر و باران چشم ما روشنتو هر چـــه باده داری گیر، سوی کوهساران روکه از راه میــــرسد باده پرستــان چشم ما روشنبرون از خانــه ش ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/905/بهـاران ميرسد از راه عزيزان چشم ما روشن/
viber application

درخواست حذف اطلاعات
درود و مهر.! سروران گرانقدر و دوستان ارزشمندم تمنا میکنم در هر گوشه و کنار دنیا که تشریف دارید سالم و سر حال باشید. خواستم به اطلاع شما برسانم که از این به بعد میتوانید تابلو ها و سرودهایم را از طریق برنامه وایبر (viber application) تعقیب کنید. این دفترچه اینترنتی به کوشش گروه فرهنگی و تیم تخنیکی سایت وزین مولوی بلخی ترتیب شده است که از فرد فرد این گروه خبره ک.شانها ممنون و مدیونم. با محبتhttp://chats.viber.com/ahmad-mahmood-imperator  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/904/Viber application/
گوهرِ نغزی بدخشانم تویی

درخواست حذف اطلاعات
ای پـــــری رو مـــاهِ شغنانم توییگوهـــــرِ نغــــــزی بدخشانم تویی دیـــــده ام بسیار خوبــــــانِ جهانآنکــــه بنمودست حیــــرانم توییالفتـــم نبوُدَ به گل گشـــــت چمنسنبل و نسیـــــرن و ریحانم توییکوه پامیـــــری، غــرور هندوکشلالــــــــــه زارِ دشتِ الوانــم توییبا ادایت کـــــــرده ی عالم تبـــــاهســــروِ آتش خویی خنـــدانم توییشادمـانی را ربــــودی از بــــــرمباعثـی این چشــــــمِ گریــانم توییشب به زاری روز در ماتم گذشتحاصـــلِ کشـــتِ پریشـــــانم تویینسخـــــه ها دادن طبیبــــان جهانکاش دانستــــن کــــه درمانم تو ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/903/گوهرِ نغزي بدخشانم تويي/
خانه ی دوستی و عرش محبت آباد

درخواست حذف اطلاعات
مخمس بر غزل: شاعر گران سنگ محترم عایل شبروزچشـــــــم بر هستی و دارایـــــی دنیا نکنی فــــــــــکر آرامِ خــودت در پی سودا نکنی خلعت از ناب.ان رفتــــــــــه تقاضا نکنی هیچـــگه مـــرحمت از ابلـــــــه تمنا نکنی تکیه بر وعده ی هر بی سر و بی پا نکنی --------------------------------------- شو تو داروی .ــــان درد خود ده تسکین نظـــــرِ گاه گهــی کن تو، به حالِ مسکین این بوُدَ رســــــم و رهی آدمِ نیـــــکو آیین نشــود هیـــــچ .ی از دل شــاد تو غمین تا به انــــــدوه .ـــــــی هلهله بر پا نکنی --------------------------------------- آنــکه از جـورِ زمــــــان داغِ مذلت نکشید نفس تـــ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/893/خانه ي دوستي و عرش محبت آباد/
اسامی دوستان که در مرگ خواهرم لیلی فاطمه همدردی داشتند

درخواست حذف اطلاعات
دوستان عزیز و گرانقدر از پُستهای زیبا و تسلیت و همدردی شما متشکرم ------------------------------------------------------------------ سر آغـــاز نامـــــــــــــه بنام خدا به روی حبیب اش نبی مصطفا بســـــان تشکر من از دوستان بگیــــــــــــرم نام از آن راستان که در سوگ خواهر شدن همدمم به تنهای نگذاشتن در غمم ز داوود و هم اشرف هاشمی ملاحت بدخشی که است مرهمی ز لطف زحل جان و هم رنجبر ز بانو عظیمی که باشد گهر حسن فروغ خبره ی عصر خود شکیلا دانا که رفته ز خود صفیه که باشد به من مهربان ز توخی دانا و شیرین بیان ز نادره ی دستگیر و ذهین ز آقای خواجه صدیق و امین صدیق حکیمی به من است رفیق ز حمزه ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/894/اسامي دوستان که در مرگ خواهرم ليلي فاطمه همدردي داشتند/
خـــدای من

درخواست حذف اطلاعات
اگر چه سخت دشوار است رنج ماه و سال آ. چرا مینــــالی ای دل میــــرسد روز وصال آ. ز بخت تیــــره تاکی من بدامـــــان شبـــان گریم ز پشت بام گــــردون در زنـــد نـــور هلال آ. زبانــــم قاصر از گفتار و قلبــــم شــکوه ها دارد نفس در سینـــــه ام آتش گرفت آخــر مجال آ. جهان در پرتــو خورشیــــد دانش می نهد گامش چـــرا تقـــدیر ما شــــد انحصار دون و دال آ. وطن در حال ویرانی و خاکـــم غرق خون باشد ز دست حاکمــــــــــان سفلـــه و زاد قـــوال آ. چه شد آن همت پامیـــــر و قهـر هندوکش از ما که چشــــم ملت مـــا شد بســــوی بی کمال آ. گــــران است آنقـــدر ها ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/896/خـــداي من/
همیشه سروِ قدت استوار می گفتم

درخواست حذف اطلاعات
همیشــــه ســــــروِ قدت استــــوار می گفتم شمیـــــم عطـــــر تنت نو بهــــــار می گفتم چمن، چمن گــل اخــلاص از تو می رویید دَمن، دَمن به تــــو من لالــــه زار می گفتم بچشم مست تو صد خـــم شــراب میجوشید نگاهـــی بــــاده پـــرستت شــــرار می گفتم ز هــرکه بودی تو بهتــــر به شهر نومیدی میــــــــان خــلق خـــــدا آشـــــکار می گفتم تو بودی گلشن .شــــه هـای بــکر و بلند خــــودم به دامن کــــویت غبـــــار می گفتم نگشت هیــــچ زمــــانی مــــراد من حاصل جنــــون و هــــر تپشــــم را قــرار می گفتم ز دیدگان من هـــــر روز اشــک جاری بود عج ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/897/هميشه سروِ قدت استوار مي گفتم/
ای که از لعل لبت جامِ .ِ نزدیم

درخواست حذف اطلاعات
ای کـــه از لعـــل لبـت جـــامِ .ِ نزدیم خویش را از چه سبب در تب و تابِ نزدیم عقــل از رازِ معمــــای تو چیـــــزی فهمید هـــوش غافــل شد و ابـــــرازِ جوابِ نزدیم عـــارض گلشن حسن تــــو عـرق میخندید ز انگبیـــن سخنت جرعــــه ی نابِ نزدیم از ســــواد نــگه ات هیچگه فـــارغ نشدیم از نسیـــــــــمِ چمنــت عطــرِ گلابِ نزدیم نرسیدم به معــــراجِ کمــــالات و هنــــــر پنجــــــه ی شـــوق به اوراقِ کتابِ نزدیم دیده کی سیـر شود از رخ صاحب نظران خاک گشتیــــم ولـــی چشــم بخوابِ نزدیم مانـــع پـــــر زدن دل نتـــــوان گـــردیدن جوهـــــــر آیینـ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/898/اي که از لعل لبت جامِ شرابِ نزديم/
قلبِ داغدار

درخواست حذف اطلاعات
سرشکِ خون شده از چشمِ اشکبار من استدلِ ش.تـــه بهـــر جـــا بوُدَ دیار من استز گرم و ســـرد جهانم مگوی و هیـچ مپرسبه آسمــــان بنــــگر قلبِ داغـــدار من استاز این فصولِ که پا بنـــــد نیست دلگیــــرمطـــراوتِ گلِ اخـــلاص نوبهــــار من استبه آتشِ غــــمِ آن ســــروِ نــــاز میســــــوزمجهنــــمِ که بگوینـــــد ننگ و عار من استبه قلــــــه های سخن گـــامِ خویش بنهــــادمز بیت، بیتِ غــزل مست جویبار من استجوانـــه میـــــــزند از من قصیده و تخمیسهنــــوز قافیــــه ها چشـــم انتظار من استزمین و گــــــردشِ ایام و چــــرخِ مینا فــاملگــام ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/899/قلبِ داغدار/
احمد محمود امپراطور مهمان برنامه گ.ار معنی از رادیو راه ابریشم

درخواست حذف اطلاعات
برنامه گ.ار معنی از رادیو راه ابریشم شماره 6 تهیه کننده و مجری: مریم عظیمی برنامه خوانش شعر میرزا عبدالقادر بیدل (ابوالمعانی)به زبان فارسی دری مهمان: احمد محمود امپراطور (شاعر و بیدل شناس) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/900/احمد محمود امپراطور مهمان برنامه گلزار معني از راديو راه ابريشم/
همیشه سرو قدت استوار می گفتم

درخواست حذف اطلاعات
با سپاس و امتنان فراوان از شاعره شیرین کلام،نویسنده ورجاوند، دکلمه تور خوش الحان و حنجره طلایی، ژورنالیست مستعد خواهر نازنین و مهربانم لیلی جان حبیب که با ظرافت و زیبایی های منحصر به فرد خود غزل را که چند پیش سروده بودم دکلمه و ویدیو نمودند. منم خواستم هنر نمایی خواهر فرهیخته ام را با شما خوبان صاحبدل شریک سازم. با محبت مخلص وفا مشرب شما امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/901/هميشه سرو قدت استوار مي گفتم/
سفله قدرت طلب

درخواست حذف اطلاعات
بر دمــاغِ سفله ی قدرت طلبآرزوی خانه سامانی کم استامپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/902/سفله قدرت طلب/