وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

خورشید تابنده عشق

آخرین مطالب خورشید تابنده عشق به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.غزل و دکلمه امپراطور

درخواست حذف اطلاعات
دوستان عزیز و صاحبدلان ورجاوند درود های مرا بی مهر بی پایان تان پذیرا شوید.پارچه غزل را که چند پیش سروده بودم امروز به دکلمه گرفتم خواستم به شما فرهیختگان شریک سازم.امید طرف توجه تان قرار گیرد.با حرمت فراوان.   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/924/غزل و دکلمه امپراطور/
مصاحبه احمد محمود امپراطور با دکلمه شعر در برنامه شام با پیشگام

درخواست حذف اطلاعات
درود به سروران، صاحبدلان و دوستان ورجاوندم.! آرزو دارم که در هر گوشه و کنار دنیا که هستید با دودمان نجیب تان در سلامتی کامل بسر ببرید. بار دیگر از تلویزیون جهانی نخبگان ( پیشگام ) ک.شانها ممنونم که مرا با مهر فراوان شان در برنامه شام با پیشگام دعوت نمودند تا لحظات از طریق این شبکه مهمان خانه های شما عزیزان .د پرور باشم. خواستم جریان این مصاحبه و دکلمه اشعار را از این طریق شریک سازم تا دوستانی که از مشاهده برنامه وا مانده بودند دوباره دسترسی پیدا کنند. با محبت ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/923/مصاحبه احمد محمود امپراطور با دکلمه شعر در برنامه شام با پيشگام /
شهید عشق

درخواست حذف اطلاعات
شهیـــد عشقـــــم و از برگ لاله است کفنم بهر کجا که روی دشت و در مزار من است امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/922/شهيد عشق/
خنده مستانه

درخواست حذف اطلاعات
وقتی بناز خنـــده ی مستانه میکنی آتش بجان از خود و بیگانه میکنی امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/920/خنده مستانه/
فصل بهار

درخواست حذف اطلاعات
امروز که سال نو ز سر می آید گل غنچه بدست سیم بر می آید زین فصل بهار با همه شادی ها در قسمت من خون جگر می آید -------------- امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/921/فصل بهار/
دل ناله ی عاشقانه دارد

درخواست حذف اطلاعات
دل نالـــــه ی عاشقــانه دارد صد گفتـه و صد فسانه دارد امـــــروز پرنــــده یی حیـاتم از بغــضِ گـــلو تــرانه دارد اشکم شده ابــــــــر نوبهاران داغِ جـــــگرم کـــــرانه دارد چون لالـــه ی دشتِ انتظارم از ژالـــه تنـــــــم نشانه دارد با هیـــچ سخن نمی شوم شاد با هــــر که دلــــم بهانه دارد آن خواهش قلب من تویی تو با تــــو گپ محـــرمانه دارد گلـــــزار محبت تو دایـــــیم از سینــه ی من جوانه دارد محمود رهـــا نمیتوان گشت از عشق تو آب و دانه دارد -------------------------------- چهارشنبه 23 حمل 1396 آفت. که برابر میشود به 12 اپریل 2017 ترسایی سرودم احمد محمود امپ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/919/دل ناله ي عاشقانه دارد/
مصاحبه امپراطور در برنامه آغاز با پیشگام

درخواست حذف اطلاعات
هزاران درود و مهر از گلستان معانی با عطر شعر و با نسیم لایزالی عشق برای تک تک دوستان و هوادارنم میفرستم.!تمنا میکنم در هر گوشه و کنار دنیا که هستید با دودمان و یاران تان سالم و رستگار باشید.عزیزان و فرهیختگان.!جای دارد که با کمال محبت از .ی و کارمندان خبره تلویزیون .د پذیر و استعداد پرور پیشگام سپاسگزاری کنم که با لطف بی پایان شان مرا به روز پنجشنبه مورخ 17 حمل 1396 آفت. که برابر میشود به 06 اپریل 2017 ترسایی در برنامه صبحگاهی آغاز با پیشگام دعوت نمودند و سخنان چندی با مجری جوان و مستعد علی جان قربانی و همکار نازنین شان داشتم.خواستم جریان مکمل این گفتگو را از ا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/918/مصاحبه امپراطور در برنامه آغاز با پيشگام/
دایما با خویشتن در حال پیکاریم ما

درخواست حذف اطلاعات
دایمـــا با خویشتـــــن در حـــــــال پیکاریم مااز بــــری آرامــــش یکدیــــــــــگر آزاریم مادشمن نامــــوس خود خوانیــــم اهل فضل رامشت خاییـــــن را به جان و دل .یداریم ماهر یکی خود را علاج درد میدانیــــــم و بسلیـــک بد بختِ گرفتـــــــــــاری، گرفتاریم ماتوسن بی کاه و جو میتـــــــازیم از جهل تمامپیش اربابـــــــــان عالــــــم کنــــده افساریم مارفتــــه از خورد و کلانِ مـــا حقوق معرفتبیــن خود در خانـــه و مسجــــــد کلنجاریم ماآنقـــــدر از کاروان علـــــم ما پس مانــــده ایمپنج هـــزار سال دیگر ز عالــــم بد.اریم مااز بری آ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/917/دايما با خويشتن در حال پيکاريم ما/
کوه به کوه کوچه به کوچه

درخواست حذف اطلاعات
کوه به کوه کوچه به کوچه ز غمـت در بدرمدیر سال یست که می سوزم و خونین جگرمچمنــــم سوختی با آتش نومیــــــــدی خویشگل اخلاص به خشکید و کنـــــــون بی ثمرمقامتـــــم خــــم شده و نیست توان در تن من گــــوی که خورده بــــلا دو جهـان در کمرماز همــــــان روز ازل نخــل تحمل بـــــودمشدی بیبـاک و به تـــــــــکرار زدی با تبرمانتظــار هستـــــــم و از عشق پشیمان نشومجان خود میــــــدهم و بــــــاد فدای تو سرمترک معشوقــــه و معشوقــــه پرستی نکنمکه مــرا مــــذهب و دین باشد و ارث پدرمنه سفـــر سوی منی بیخودی تنهــــا کردینه فرستـــــــادی پیــــــ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/916/کوه به کوه کوچه به کوچه/
ای عشق بیا و اهل ایمانم کن

درخواست حذف اطلاعات
ای عشق بیــا و اهل ایمانم کنبا سوز و گذاز خود فروزانم کنامپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/915/اي عشق بيا و اهل ايمانم کن/
با رشوه و به زور دهن بند شان کنند

درخواست حذف اطلاعات
با رشـــــوه و به زور دهن بند شان کنند دشمــن بجای دوستـــــی ترفند شان کنند با نام های مختلف و رتبــــــه های ننگ آقـــا و شیـــخ گفتـــــــه برومند شان کنند جـــام فســـاد و کینه دهند دستشان همیش زهـــــر کشنده در عسل و قنــد شان کنند در پیش خصم سجــده ی بی غیرتی زنند توهیـن به کیش و دین و خداوند شان کنند همچون سگان گشنــــه ی ولگرد لقمه جو با یک قــــــلاده نوکــــر و پاوند شان کنند بردنــــــد آبـــروی خود و ملک خویش را طفل دوسالــه مسخــــــره و خند شان کنند این ملک را به الجه گرفتند که بعد مرگ میــــــراث بر زنـان و به فرزند شان کنند کی میشود ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/912/با رشوه و به زور دهن بند شان کنند/
اورنگ .د

درخواست حذف اطلاعات
چقــــدر ناز به اورنگ خـرد جلوه کنی ای شهی حسن نظر کن که گدا می آید امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/914/اورنگ خرد/
خونآبه ی دیده را جگر می گفتم

درخواست حذف اطلاعات
بر مشــکل روزگار هنر میگفتم شام سیه ی خویش سحر میگفتم صد بار ش.تــم و ن. فریاد خونابــه ی دیده را جگر میگفتم ------------------------------ امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/913/خونآبه ي ديده را جگر مي گفتم/
با رشوه و به زور دهن بند شان کنند

درخواست حذف اطلاعات
با رشـــــوه و به زور دهن بند شان کنند دشمــن بجای دوستـــــی ترفند شان کنند با نام های مختلف و رتبــــــه های ننگ آقـــا و شیـــخ گفتـــــــه برومند شان کنند جـــام فســـاد و کینه دهند دستشان همیش زهـــــر کشنده در عسل و قنــد شان کنند در پیش خصم سجــده ی بی غیرتی زنند توهیـن به کیش و دین و خداوند شان کنند همچون سگان گشنــــه ی ولگرد لقمه جو با یک قــــــلاده نوکــــر و پاوند شان کنند بردنــــــد آبـــروی خود و ملک خویش را طفل دوسالــه مسخــــــره و خند شان کنند این ملک را به الجه گرفتند که بعد مرگ میــــــراث بر زنـان و به فرزند شان کنند کی میشود ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/912/با رشوه و به زور دهن بند شان کنند/
عیادت از شخصیت ادبی و بیدل شناس کشور

درخواست حذف اطلاعات
درود ها و تمنیات به کلیه سروران و دوستان ورجاوند.! با فرارسیدن بهار و تجلیل از سال نو 1396 آفت. منم بهار . هرچند که در آغاز سال تنم ناجور و خاطرم ملول بود نه هوای گل گشت باغ داشتم و نه حال پر از شادمانی و شوق، امروز آگاهی حاصل نمودم که حضرت . محمد عبدالعزیز مهجور در بستر بیمار .ه اند دیگر تاب و توان از دستم رفت و بسوی خانقاه این پیر فرزانه و این شخصیت ادبی و بیدل شناس کشور شتافتم. باور کنید رشته های مهر و انس منِ ذره و این کوه مناعت از ستارگان آسمان و از قطرات بحر و از لاله زاران دشت جنون هم بیشتر است. دستان پر نوازشش برایم قوت روحی داد و از دیدار هم نو بهار شدیم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/911/عيادت از شخصيت ادبي و بيدل شناس کشور/
امروز دلم بهار می خواهد و بس

درخواست حذف اطلاعات
امـــــــروز دلـــــم بهار می خواهد و بس گل غنچــه ی بی شمار می خواهد و بس یک باغ ترنــــم، همــــــــرهی گلشن راز چنگ و می و زلف یار می خواهد و بس -------------------------------------- امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/910/امروز دلم بهار مي خواهد و بس/
چون ابرِ بهار اشک ریزان توام

درخواست حذف اطلاعات
چون ابرِ بهار اشک ریزان توام افتـاده بخاک، جسم بی جان توام ای مرشد عشق و آبـروی ایمان رحمی بنمـا که نو مسلمان توام ---------------------------- امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/908/چون ابرِ بهار اشک ريزان توام/
خاکم به سر امروز وداع می گفتی

درخواست حذف اطلاعات
خاکم به سر امـــروز وداع می گفتی هــــر لحظه بسویـم انتجاع می گفتی دیدی که چگونــه زار و نالان هستم بر گشتـــه بمن مرد شجاع می گفتی ------------------------------- امپراطور ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/909/خاکم به سر امروز وداع مي گفتي/
می ناب

درخواست حذف اطلاعات
حیـف درعاشقـــی رسوا نشدم صاحب رتبــــــه ی والا نشدم در جهـــان ادب و ملـک سخن شخص شایستــــه و دانـا نشدم جبهــــه ساییـــدم و الله گفتــــم محــــرم خلـــوت شبهـــا نشدم .هاب از غــــم هجــران دارم خورده ام تیـــــر و مداوا نشدم نرسیــدم به گلستـــان مُــــــراد دست در زلـــف چلیپــــا نشدم با می نـــاب وضو خواهم کرد از گنــــ.اری مبــــــرا نشدم تـــار ها خورده گــره در نفسم نالـــه بـــر این دل شیـدا نشدم محمود گمشده ی خویش هستم چــــاره ی حــل معمــــا نشدم ---------------------------- چهارشنبه 25 حوت ( اسفند ) 1395 آفت. که برابر میشود به 15 مارچ 2017 ترسایی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/906/مي ناب/
بهـاران میرسد از راه عزیزان چشم ما روشن

درخواست حذف اطلاعات
بهـاران میـــرسد از راه، عزیزان چشم ما روشنبه رویــد لالـــه و گل، در بیــابان چشم ما روشنجهان بار دیگر سـازد، به تن از جامه ی رنگینز هر سو میــــرسد بوی گلستــان چشم ما روشن سرایـــد بلبل شوریــــده حـــــال درد منـــــدان رابه شــــاخِ گل بنــــالد، عندلیبـــان چشم ما روشنصـــدای نی به پیچد باز در صحـــرای مجنونانبیایـــد ایل و بای همراهی چوپان چشم ما روشندگـــر از سـردی دی نیست آهنـــگ پریشـــــانیبهر سو سبزه است و ابر و باران چشم ما روشنتو هر چـــه باده داری گیر، سوی کوهساران روکه از راه میــــرسد باده پرستــان چشم ما روشنبرون از خانــه ش ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/905/بهـاران ميرسد از راه عزيزان چشم ما روشن/