وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

محمد علایی بهترین دوست شما

آخرین مطالب محمد علایی بهترین دوست شما به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.چه کردی ؟

درخواست حذف اطلاعات
تو با قلب ویرانه من چه کردیببین عشق دیوانه من چه کردیدر ابریشم عادت آسوده بودمتو با بال پروانه من چه کردیننوشیدم از جام چشم تو مستمخمار است می خانه من چه کردیمگه لایق تکیه دادن نبودم تو با حسرت شانه من چه کردی تو با قلب ویرانه من چه کردیببین عشق دیوانه من چه کردیدر ابریشم عادت آسوده بودمتو با بال پروانه من چه کردیمرا خسته کردی و خود خسته رفتیسفر کرده با خانه من چه کردیجهان من از گریه ات خیسه باران تو با سقف کاشانه من چه کردی ننوشیدم از جام چشم تو مستمخمار است می خانه من چه کردیمگر لایق تکیه دادن نبودمتو با حسرت شانه من چه کردیمرا خسته کردی و خود خسته ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://malaei.persianblog.ir/post/100
خدایا تو اگر نباشی ، چی کنم ؟

درخواست حذف اطلاعات
خدایا تو اگر نباشی به که میتوان گفت حرفایی که به هیچ . نمیتوان گفت ؟؟؟؟؟ مدعیان رفاقت هرکدام تا نقطه ای همراهند عده ای تا مرز مال ، عده ای تا مرز آبرو ، عده ای تا مرز جان  و همگان تا مرز این جهان !!!!!! تنها تویی که همواره می مانی ، بمان !!!!!! خدای من ، سبک آمده ام با دستان تهی ، سنگین ، بازم گردان خدای من سنگین آمده ام  ، با کوله باری از گناه ، سبک ، بازم گردان خدای من ، به درگاهت آمده ام ، بازم مگردان. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://malaei.persianblog.ir/post/95
کاش ........

درخواست حذف اطلاعات
ﮐﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺸﮑﺴﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ ! ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ !!! ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪگی ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺏ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮد..   ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﮑ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://malaei.persianblog.ir/post/97
دل بسپار !!!

درخواست حذف اطلاعات
ﺩﻝ ﺑﺴﭙﺎﺭ... ﺑﻪ ﺁﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺳﻮﺯﺍﻧﺪ، ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺭﺍ! ﻭ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺮﻕ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﻣﻮﺳﯽ ﺭﺍ! ﻧﻬﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮﺭﺩ، ﯾﻮﻧﺲ ﺭﺍ! ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺍﻭ ﺭﺍ، ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻮﺟﻬﺎﯼ ﻧﯿﻞ ﻣﯽﺳﭙﺎﺭﺩ، ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺶ! ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﭼﺎﻩ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ، ﺳﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ! ﺁﯾﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﯽ...؟ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ، ﻗﺼﺪ ﺿﺮﺭ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻭ ﺧﺪﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ... ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮﺵ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻦ... ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺘﺶ ﺩﻝ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://malaei.persianblog.ir/post/98
لحظه ها .ند

درخواست حذف اطلاعات
نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت غصه هم خواهد رفت آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند   لحظه ها .ند به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز تو به آیینه، نه! آیینه به تو خیره شده ست تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید و اگر بغض کنی، آه از آیینه دنیا که چه ها خواهد کرد   گنجه دیروزت، پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف! بسته های فردا همه ای کاش ای کاش! ظرف این لحظه ولیکن خالی ست ساحت . پذیرای چه . خواهد بود غم که از راه رسید در این . بر او باز مکن تا خدا یک رگ گردن باقی ست تا خدا ما... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://malaei.persianblog.ir/post/99