وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

روزانه های یک تریکو تیلو مانیایا

آخرین مطالب روزانه های یک تریکو تیلو مانیایا به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.قرار عاشقانه غافلگیرانه

درخواست حذف اطلاعات
سرظهر زنگ زد و یک کمی حرف زدیم خیلی سرحال نبودمبه فاصله دو دقیقه زنگ زد... گفتم : چی شد، جیزی یادت اومد؟گفت : اوهوم ... و یک لبخند خیلی گنده زدگفت: دلم خیلی تنگ شده .... آ. هفته منتظرم باش... میام پیشت...تا اومدم دهنم را بازکنم... گفت : خبردادم که اطلاع داشته باشی...و باز یک لبخند گندهدیگه حال خوبم دست خودم نبود... داشتم میخندیدم و ته دلم قند آب میشد...این شد ... که انشاله آ. فروردین... میشه قرار عاشقانهپ ن 1: میدونید که هفته اول اردیبهشت تولد آقای . هست؟ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1396/01/27/post-634/قرار-عاشقانه-غافلگیرانه
دوستای مجازی تا بی نهایت دوستتان دارم

درخواست حذف اطلاعات
سلام از اینهمه محبت و کامنت های دلگرم کننده تون ممنونوقتی اینهمه مهربونی را میبینم دلگرم میشیمخیلی دوستتون دارمپنجشنبه مهمانی بزرگی به سلامتی مادربزرگ مادرم برگزار شد... عالی بوددسته گل بزرگی .یدیم و به مهمونی رفتیمهمه ی فامیل بودنتنها نبیره ی مادربزرگ جان ، مغز بادوم بود و کلی  اونجا به این موضوع اشاره شدو اینکه با وجود مغزبادوم جان ، الان 5 نسل را کنار هم دیگه حی و حاضر داشتیمپ ن 1 :  مشکل و دلخوری من و آقای . مثل همیشه خیلی زود برطرف شد... چون همان قانون نانوشته هنوز پابرجاستپ ن 2 :  عده ای با نادانی روزگار خودشان و دیگران را تلخ میکنند و من الان در یکی ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1396/01/26/post-633/دوستای-مجازی-تا-بی-نهایت-دوستتان-دارم
حالم خوب نیست

درخواست حذف اطلاعات
سلام دوستای خوبمشماهایی که تیلو رو خوب میدونی و منبع انرژی لطفا این پست را نخونخوب نیستم گاهی دلم ترک برمیدارهتازگی یا متوقع شدم یا آقای . بی توجهدلم ش.تهبی دلیلهیچ کار بدی نکرده هیچ حرکتی که بهم بربخورهاما فهمیدم گاهی میتونی هیچ کاری نکنی تا طرف مقابلت را بیشتر داغون کنیو من الان داغونم سردرد چندین و چند روزه بهم فشار آورده و توانم را کم کرده و نبودن هاش... سراغ نگرفتن هاش... تلفن های کوتاهش ...بی توجهی به مسائل منشبها دیر اومدنشقیافه حق به جانبشمن عاشقم... من حساسم... من تحملم در مسائل عشقی کمهمن ازش انتظار دارم... وقتی محبت میدم باید محبت دریافت کنمالکی ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1396/01/24/post-632/حالم-خوب-نیست
انتقال حس های خوب

درخواست حذف اطلاعات
چقدر ساده بعضی از احساسات منتقل میشن و لبخند به لب آدم میارنیک دبستان در . ما هستدختر کوچولوی همسایه داره قدم .ن در کنار پدرش از مدرسه بر میگردهباناز و ادای دخترونش برای باباش حرف میزنه و دستاش را ت. میدهباباش هم همینطوری که اروم و پا به پای دختر قدم بر میداره با لبخند نگاهش میکنه و به حرفاش گوش میده این آقای همسایه یه شغلی داره که فقط در هفته یکی دو روز خونه س... این یکی دو روز که هست حتما خودش ... با پای پیاده میره دنبال دختر کوچولوشامروز از لبخندشون لبخند زدم و حس . ، آقای همسایه دلش میخواد تا وقت هست و میشه با دختر کوچولوش قدم بزنه و به حرفاش گوش بدهچقدر ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1396/01/23/post-631/انتقال-حس-های-خوب
چهارشنبه ها هوای سادات را داشته باشید

درخواست حذف اطلاعات
سلام روزتون بخیرعید عزیز گذشته را هم با یک روز تاخیر  تبریک میگمباید از اونجایی شروع کنم که  نزدیک ظهر دوشنبه رفتم و هدیه روز پدر را .یدمعصر دوشنبه هم للی اومد پیشم و هدیه تولدش را بهش دادم و کلی گفتیم و خندیدیمروز . که روز عید و  روز پدر هم بود، روز شیفت مامان بودقرار شد مهمانی و کادو بازی را بزاریم برای وقت شامصبح باید مامان را به خونه مامان بزرگ میرس.مبعد با بابا دوتایی رفتیم برای پارک ناژوان و دیدار با زاینده رود عزیزقدم زدیم - سلفی گرفتیم - حرف زدیم- خندیدیم و کلی  خوش گذروندیمبعدش هم اومدیم رفتیم و یک فوتبال دستی بزرگ .یدیمرسیدم خونه دیگه ظهر بودج ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1396/01/23/post-630/چهارشنبه-ها-هوای-سادات-را-داشته-باشید
چراغی را که ایزد بر فروزد...

درخواست حذف اطلاعات
دیروز زنگ زد و یه سفارش کار نسبتا زیاد دادمشتری چندین و چند ساله س اما ته تمام حرفاش گفت که به طراحی و سلیقه ی من اعتماد داره و میخواد همونطوری که خودم دوست دارم کار را بهش تحویل بدممنم کلا آدمی نیستم که از کار کم بزارمیکی دو ساعت بعدش زنگ زد و گفت :  چون کار مال مدرسه هست باید قیمت بگیره و ...قیمت را بهش دادم ... منصفان.ار بزرگی بود و من با شنیدنش کلی ایده تو ذهنم اومد ... بهش گفتم که خیلی چیز باحالی میشه و کلی ایده دارم براشذوق کرد و از قیمت تشکر کرد و گفت مثل همیشه بهم اعتماد دارهصبح زنگ زد و  چیزایی که به ذهنش رسیده بود را با ذوق برام تعریف کرد و منم باز یه ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1396/01/21/post-629/چراغی-را-که-ایزد-بر-فروزد-
روز شیرین

درخواست حذف اطلاعات
سلام صبح بخیرخوب هستین؟امروز روز من و شماست... امروز را همون شکلی که دوست داریم میسازیم... منتظر هیچ اتفاقی هم نمیمانیم ... ما خودمون هرچی را که دوست داریم پیش میاریمتیلو صبح با یک لبخند بزرگ و یه عالمه حال خوب بیدار شداصلا نمیدونم چه خو. دیده بودم ... نمیدونم چی شد... چه اتفاقی افتاداما وقتی چشمام را باز . داشتم میخندیدم و یه عالمه حالم خوب بودحتی نمیدونم اصلا خواب دیده بودم یا چیز دیگری بودفقط میدونم با خنده های شاد و دلی پر از امید بیدار شدمپ. بالا و سریع کارهای روزمره را سرو سامان دادم و اومدم دفتردر یه خلسه شیرینمیه حال سبکی عجیبانگار منتظرم ... اما چی و ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1396/01/21/post-628/روز-شیرین
یکشنبه بی اخلاق

درخواست حذف اطلاعات
سلام روزتون پر از شادی چه هوای عالی بهاری ای... به به انگار دلتنگی واگیر دارهدلتنگی های چند تا از دوستای وبلاگیم را خوندم و دلتنگ شدم انگار بداخلاقی هم واگیر دارهیه خانوم جوان اومد یه سری کپی بگیره ... بچه ش یه سره گریه کرد و اونم به جای ناز و نوازش . بچه ، یه سره به بچه غر زد... و انگار الکی بد اخلاق شدم عوضش انگار شاد و پر انرژی بودن هم واگیر دارهچون من هی سعی میکنم به همه انرژی مثبت بدم و میبینم وقتی اینکارو میکنم بقیه لبخند میزننپ ن 1 : تکرار روزها را دوست ندارم... هرروز باید چیز تازه ای داشته باشهپ ن 2 : دوست دارم هر روز عاشق تر و هر روز آروم تر باشم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1396/01/20/post-627/یکشنبه-بی-اخلاق
عاشقانه ای خفیف

درخواست حذف اطلاعات
دارم  مجله ای که باید نهایت تا فردا تحویل بدم را مرتب و ویرایش میکنمکم کم از کیک .ب که کنار دستم هست مزه مزه میکنم هر ازگاهی هم یه قلپ از دمنوش بابونه کنار دستم میخورممیبینم آقای . دارن روی ایمو بهم زنگ میزننتماس که برقرار میشه ، اولین چیزی که میبینم علامت سکوت هست (دست روی بینی  و لبها به شکل سیس ... )نگاهش میکنمفضای اطرافش را نشون میده... مشخصه داخل بانک هست  با یه نگاه پر از شادی بهش لبخند میزنمدستش را به علامت تپیدن قلب میزنه روی . اشبا حرکت بی صدای لبهاش میگه : دوستت دارم دیگه منتظر هیچی نمیشه و قطع میکنه لبخندم تا پشت گوشهام کش میادبراش مینویسم :  من خو... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1396/01/19/post-626/عاشقانه-ای-خفیف
شنبه و آغاز

درخواست حذف اطلاعات
سلام صبح بخیرروزتون لبریز از خوبی های بی پایانخوب هستیدامروز صبح انگار کمی بهترم ... انشاله که سردرد پیداش نشهپنجشنبه خیلی زود برگشتم خانهجای شما خالی ناهار را خوردم و یه خواب چند ساعته عالی رفتمبعدم بیدار شدم و با توجه به اینکه قرار بود تولد مغز بادوم در طبقه ی من برگزار بشه همه جا را مرتب . من همیشه مقداری از این وسایل تزئینی تولد دارم... همه را زدم به در و دیواربادکنکها را باد ن. تا خودش بیاد و ذوق کنه. هم از صبح به مرتب . اتاقم و . و ذکرهای رجبیه گذشتقرار گذاشتیم تولد را از ساعت 4 شروع کنیم که وقت کافی داشته باشیمو هم اینکه با توجه به اینکه خوردنی های مهم... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1396/01/19/post-625/شنبه-و-آغاز
عنوان یادم رفته

درخواست حذف اطلاعات
سلام صبحتون گل و بلبلچه هوایی بهاری ملسی داریم ما... به به کل در و پنجره های دفتر را باز گذاشتم و دارم نفس های عمیق میکشمصدای گنجشک ها میاد و بهم حس خوب میدهتمام شمشادهایی هم که در دید من هستند سبز خوشرنگ شدن و جوانه هاشون بزرگ شده دیگه چی از این بهتر؟؟؟.ب وقت خواب طبق معمول زنگ زدم آقای .فرمودن مهمان داریم و احتمالا زیاد طول میکشهخب ... طبق معمول من در این مواقع منتظر میمانم که مهمان بازی تمام بشه و حرف بزنیم و بعد بخوابماما .ب سرم درد میکرد... یک شب بخیر مبسوط  مسیج . و رفتم تو رختخوابغافل از اینکه ... تا وقتی با آقای . حرف نزنم یه خواب عمیق و راحت نخواهم رفت...... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1396/01/15/post-622/
امروزم اومدم

درخواست حذف اطلاعات
سلام صبح ... البته نزدیک به ظهرتون بخیرصبح ماشین را از پارکینگ گذاشتم بیرون که دیدم چراغ بنزین روشن شداولین چیزی که به ذهنم رسید دودوتا چهارتای پول بنزین بودمن نمیدونم چرا با اینهمه مدیریت مالی... آ.ش فروردین انگار برای خودش میشه دو ماه... از اول تا سیزدهم یک ماه.. سیزدهم تا آ. هم یک ماه، که البته اون قسمت دومش خیلی سخت میگذرهخلاصه که تقریبا کفگیر به ته دیگ خورده  و باید کمی با احتیاط تر جلو برم تا بتونم فروردین را سپری کنمخلاصه که دودوتا چهارتا . و دیدم پول بنزین را ناگزیر باید دادرفتم پمپ بنزین و شصت هزارتومان ناقابل تقدیم .بعدش باید برای کارهای بانکی که... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1396/01/17/post-624/امروزم-اومدم
چهارشنبه حواستون به اخلاق من هست؟

درخواست حذف اطلاعات
سلام صبح بخیردوش صبحگاهیم را گرفتم و سرحال اومدم سرکارتا رسیدم صدای ماشین بازیافت را شنیدم و بدو بدو همه کاغذها و مقواها و پلاستیکهایی که گذاشته بودم آماده . و تحویل دادمالانم سرحال آماده ام تا بقیه ی مجله ای که در حال آماده سازیش هستم را آماده کنم گاهی وقتها داشته هامون را نمیبینیمامروز صبح فهمیدم که خوشبختم ... حمد خودندم و خداوند را شکر .گاهی داشته هامون به چشممون نمیادباید گاهی کمی وقت بزاریم و بشینیم با دقت به داشته هامون فکر کنیمپ ن 1 :  گویا اوضاع مادربزرگ مامان خیلی خیلی بهترهپ ن 2 :  بهار که میشه کلمات در من طغیان میکنندپ ن 3 : خوردن سیر تازه را د ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1396/01/16/post-623/چهارشنبه-حواستون-به-اخلاق-من-هست؟
عیادت

درخواست حذف اطلاعات
ساعت 3 تا 4 زمان ملاقات بودمادربزرگ مادرم، یه خانوم حدود نود ساله هستند که خیلی خیلی هم سرحال و به قول ماها با کلاس هستندبه تیپ ظاهریشون اهمیت ویژه میدنهمیشه خوش لباس و بسیار خوش برخورد هستندبه قول خودشون چیزی حدود پنجاه سال هست که همسرشون فوت شده ... تمام این سالها با کوچکترین پسرشون و عروسشون و به بالطبع بعدها نوه ها و نتیجه شون زندگی .زندگی فوق العاده زیبا و پر از مهر و محبتاز تقریبا ابتدای پاییز این مادربزرگ دوست داشتنی که بزرگترین فرد فامیل هستند... کمی .. پیدا .دبسیار از ایشون با دقت و وسواس نگهداری میشهو خودشون به شدت مراقب و پیگیر احوال خودشون هست... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1396/01/14/post-621/عیادت
عیدانه های تیلویی

درخواست حذف اطلاعات
سلااااااااااااااااام بهاری ترین سلام منو پذیرا باشیدامیدوارم بهار قلبهامون را بهاری کرده باشهپذیرای هوای بینظیر بهاری باشیم و هوای دلهامون بهاری بشهحرف برای گفتن زیاد دارمامروز بعداز روزهای زیاد اومدم دفتر... یه تمیز کاری ساده و سردستی . و اول از همه یاد تمام دوستای وبلاگیم افتادمبهارم را بینظیر آغاز کردیم با خبرهای خوب ادامه دادیم روز پنجم فرودین به مدت چهار روز به مسافرت بینهایت عالی به کویر داشتیمروز دهم با یه سرماخوردگی شدید از خواب بیدار شدم.... سیزده به در را بینهایت آرام و بهاری گذروندیمو امروز دفترم...پ ن 1 : یه عالمه پست باید بنویسم که بدونی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1396/01/14/post-620/عیدانه-های-تیلویی
نوروزتان مبارک

درخواست حذف اطلاعات
سلامسال نو مبارکبراتون بهترینها را آرزو دارمچندین روز هست ک وقت ن. بیام و بنویسم، هرچند هرروز چندین پست در ذهنم داشتمیکشنبه که جشن روز مادر را برگزار کردی.مانی و کادو بازی دوشنبه صبح با نم نم باران بیدار شدمقدم .ن رفتم و گل .یدم و هفت سین چیدم و آماده سال تحویل شدمبعدشم کلی مهمون بازی و عیددیدنی تا پاسی از شب. خونه عموجان دعوت بودیمیک دختر چهارماهه را به فرزندی گرفته بودند و مهمانی خیلی خوبی بوداز ساعت ده ضبح که رفتیم تا شش بعدازظهر آنجا بودیم و فوق العاده خوش گذشتتمام فامیل دور هم بودیم و بعدش باز تا پاسی از شب خونه ما به عیددیدنی گذشتامروز هم مهما... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1396/01/02/post-619/نوروزتان
آ.ین شنبه سال ۹۵

درخواست حذف اطلاعات
سلام دوستای عزیزمامروزم فوق العاده شلوغ بودمصبح خیلی زود خواهرم اومد اینجا و با هم صبحانه خوردیمبعدم با یه لیست بلند و بالا عازم .ید شدیم.ی. که هرکدوم یه جایی بودنداز .یدم که اومدیم دوباره تمیزکاری و کارهای .ده ریزیهو نگاه . دیدم شب شدهپ ن ۱: قهرهای ما طول نمیکشن، ببخشید نگرانتون .پ ن ۲: امروز بازم ماهی .یدمپ ن ۳: امروز سمنو هم .یدمپ ن ۴: فردا شب جشن ویژه مادر داریم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1395/12/28/post-618/آخرین-شنبه-سال
روز نوشته های تبلتی

درخواست حذف اطلاعات
سلاموقت بخیردوستا خوبم، خوب هستین؟؟؟من امروز خیلی تعریفی نبودم چون با آقای . بداخلاقی کردیم و الکی روز هردومون .اب شدیه عالمه تمیزکاری . و کلی راه پله شستمپ ن ۱ : داداش یک سری کتاب و .ده ریز خواسته که باید ب.م و بدم دوستش براش ببرهپن ۲: مامان کلی مرباهای خوشمزه پختن تا برای داداش هم بفرستیمپ ن ۳: هنوزم .ید دارم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1395/12/28/post-617/روز-نوشته-های
شیرینی پزون

درخواست حذف اطلاعات
سلامعمرتون بخیر و شادیاز اونجایی که دیگه فعلا دفتر نمیرم ، مجبورم با تبلت براتون بنویسمپس اشکالاتم را ببخشیدامروز از صبح ساعت نه تا حدوده هفت شب در حال پختن قطاب بودمعااااالی شدهجای همگیتون خالیپ ن ۱  : این روزها از لحظه لحظه وقتم استفاده میکنمپ ن ۲  : لحظه های ماندهرا قدردانم ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1395/12/26/post-616/شیرینی
چهارشنبه سوری

درخواست حذف اطلاعات
سلام روزتون مثل آفتاب امروز خوش رنگ  و گرمخوب هستین؟من که خدا را شکر رو ابرامقرار بود چهارشنبه سوری خاصی در کار نباشه... اما عالی بودیه جعبه شیرینی .یدیم و رفتیم تا پاسی از شب گفتیم و خندیدیمتا پاسی از شب از هر دری سخن گفتیم خوردنی های خوشمزه خوردیمو یادمون موند که کنار هم بودن را با هیچی نمیشه عوض کرد... شب آرومی بود ... مثل سالهای قبل از اونهمه بمب و نارنجک خبری نبود... در .مون یک آتش بازی فوق العاده زیبا بر پا بود که آسمان را هزاران بار ستاره باران کرد... و من از ذوقهای مغز بادوم ذوق می.... از چشماش که با نگاه به آسمان ستاره باران میشد...انگار با نگاه . به شعله ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://meslehichkass.blogsky.com/1395/12/25/post-615/چهارشنبه-سوری