وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

سازمان مجاهدین خلق ایران (خائنان پلید)

آخرین مطالب سازمان مجاهدین خلق ایران (خائنان پلید) به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.دیدار مک‌کین سناتور با سرکردۀ گرو. تروریستی منافقین

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران  (خائنان پلید) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1396/01/27/960127s
خائنان پلید(19)

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران  - خائنان پلید ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1396/01/18/960118ل
آیا در .های سال 67 همه زندانیان مجاهدین(خائنان پلید) . شدند؟

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران  - خائنان پلید ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1396/01/17/960117ی
. سینمایی " ماجرای نیمروز"

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران - خائنان پلید ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1396/01/15/960115f
پروپاگاندای فرقه رجوی

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران - خائنان پلید باند تروریستی رجوی مدتی است در صفحاتشان . دادخوای 67 را بکار می برند! و میگویند که 30 هزار نفر قتل عام شده است و میخواهیم عوامل این جنایت را به صورت بین المللی به‌جرم نسل‌کشی محاکمه کنیم! o.oاین حرف های فرقه به چه علت است؟ آیا نتیجه دارد؟یا صرفا تبلیغات است؟آیا واقعا فرقه ی رجوی به فکر انسانیت و . در ایران است و آیا در این راستا تلاش میکند؟ و یا این بازی ها جنگ قدرت است؟این یاوه گویی ها و داستان سازی ها در مورد دادگاه های دهه ی 60 و همچنین زنده به گور . و گورهای دسته جمعی و تعداد .ی ها و ...  مستقیم تبلیغات فرقه ی رجوی است ب... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1396/01/13/960113R
8 مارس روز جهانی .ن با محکومیت سازمان مجاهدین(خائنان پلید)

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران(خائنان پلید) روز جهانی .ن که در گذشته روز جهانی کارگر نامیده می شد، بزرگداشتی است که هر ساله در روز 8 مارس برگزار می شود. این روز، روز ب.ایی جشن برای .ن در کل جهان است، بسته به مناطق مختلفف تمرکز جشن روی بزرگداشت، قدردانی، ارائه عشق به زن و برگزاری جشن برای دستاوردهای اقتصادی، . و اجتماعی .ن است.این روز در ابتدا به عنوان یک رویداد . سوسیالیستی در بین احزاب سوسیال .، آلمان و اروپایی شرق آغاز شد، اما بعدها در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد. روز جهانی زن در برخی مناطق رنگ و بوی . خود را از دست داده و تبدیل به مناسبتی برای م... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1395/12/15/951215fj
تحلیل مجاهدین (خائنان پلید) از چهارشنبه سوری

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران (خائنان پلید)مجاهدین ضدخلق(خائنان پلید) به مراسم و مناسبت های ملی چشم دوخته تا شور و شعف جوانان را به خشونت و خونریزی کشانده و از اوضاع آشفته و بحرانی سوءِ استفاده نماید. به همین دلیل است که مخالف جمع آوری و ضبط مواد انفجاری از فشفشه تا ترقه، نارنجک و بمب دست ساز خطرناک و غیر استاندارد توسط نیروهای پلیس است. یکی از مهمترین دغدغه های جریان های ضد انقلاب در چهاردهه اخیر به دست آوردن بدنه اجتماعی و بازی . با آنها در راسای اه.شان بوده است که البته این امر تا کنون به هیچ جایی نرسیده است.در همین راستا مناسبت ها و ایام خا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1395/12/18/951218f
چهارشنبه سوری ایرانی و چهارشنبه سوزی مجاهدین

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران (خائنان پلید) آئین چهارشنبه سوری همواره در ایران و در چهارشنبه آ. سال به اشکال و طرق مختلف اجرا شده است. عده ای آن را با آئین و شعائر خاص مربوط به آئین منتسب به دین زرتشت اجرا کرده اند و معتقد به آن هستند و عده ای هم صرفاً از جهت سرگرمی و تفریح به آن نگریسته اند، اما همواره این شب یک شب رؤیایی و سرشار از انرژی و نشاط خصوصاً برای ک.ن نوجوان و جوانان این مرز و بوم بوده است.این مراسم بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی هم وجود داشته و منعی بر اجرای آن از طرف هیچ .تی نبوده است، اما چند سالی است سازمان ش.ت خورده، منزوی و در بن بست... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1395/12/21/951221g
نوروز ۹۶ و سرگذشت عبرت انگیز مجاهدین خلق

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران - خائنان پلید عید نوروز ۹۶ با همه غم ها و خوشحالی ها ، سختی ها و….. فرا رسید . ما ایرانیان در شروع سال دیگر در حد وسع خود به استقبال بهار با باز شدن شکوفه های نارنج و ترنج و درختان شکوهمند می رویم که قامت شان پربار و چه زیبا می شود . اما در دل بعضی مادران عزیز ما سنگینی است که دوری از فرزندان و دلداده هایشان است . انسان هایی که در درون فرقه مجاهدین اسیر هستند و در این دنیای بزرگ در زندانی کوچک ولی عجیب و غیر انسانی و قابل باور گرفتار شده اند . درست ۳۱ سال پیش بود که مسعود رجوی که نتوانست بعد از ۳۰ .داد بر مسند قدرت بنشیند بطور رسمی وا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1396/01/02/960102g
چهارشنبه سوری ایرانی و چهارشنبه سوزی مجاهدین

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران (خائنان پلید) آئین چهارشنبه سوری همواره در ایران و در چهارشنبه آ. سال به اشکال و طرق مختلف اجرا شده است. عده ای آن را با آئین و شعائر خاص مربوط به آئین منتسب به دین زرتشت اجرا کرده اند و معتقد به آن هستند و عده ای هم صرفاً از جهت سرگرمی و تفریح به آن نگریسته اند، اما همواره این شب یک شب رؤیایی و سرشار از انرژی و نشاط خصوصاً برای ک.ن نوجوان و جوانان این مرز و بوم بوده است.این مراسم بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی هم وجود داشته و منعی بر اجرای آن از طرف هیچ .تی نبوده است، اما چند سالی است سازمان ش.ت خورده، منزوی و در بن بست... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1395/12/21/951221g
8 مارس روز جهانی .ن با محکومیت سازمان مجاهدین(خائنان پلید)

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران(خائنان پلید) روز جهانی .ن که در گذشته روز جهانی کارگر نامیده می شد، بزرگداشتی است که هر ساله در روز 8 مارس برگزار می شود. این روز، روز ب.ایی جشن برای .ن در کل جهان است، بسته به مناطق مختلفف تمرکز جشن روی بزرگداشت، قدردانی، ارائه عشق به زن و برگزاری جشن برای دستاوردهای اقتصادی، . و اجتماعی .ن است.این روز در ابتدا به عنوان یک رویداد . سوسیالیستی در بین احزاب سوسیال .، آلمان و اروپایی شرق آغاز شد، اما بعدها در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد. روز جهانی زن در برخی مناطق رنگ و بوی . خود را از دست داده و تبدیل به مناسبتی برای م... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1395/12/15/951215fj
تحلیل مجاهدین (خائنان پلید) از چهارشنبه سوری

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران (خائنان پلید)مجاهدین ضدخلق(خائنان پلید) به مراسم و مناسبت های ملی چشم دوخته تا شور و شعف جوانان را به خشونت و خونریزی کشانده و از اوضاع آشفته و بحرانی سوءِ استفاده نماید. به همین دلیل است که مخالف جمع آوری و ضبط مواد انفجاری از فشفشه تا ترقه، نارنجک و بمب دست ساز خطرناک و غیر استاندارد توسط نیروهای پلیس است. یکی از مهمترین دغدغه های جریان های ضد انقلاب در چهاردهه اخیر به دست آوردن بدنه اجتماعی و بازی . با آنها در راسای اه.شان بوده است که البته این امر تا کنون به هیچ جایی نرسیده است.در همین راستا مناسبت ها و ایام خا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1395/12/18/951218f
منافقین از نظر . و نظامی یک گرو. ورش.ته است

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران  (خائنان پلید) به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی ه.لیان (خانوادۀ .ی ترور کشور) و به‌ نقل از خانه ملت، اصغر سلیمی در واکنش به دیدار اخیر تعدادی از اعضای گرو. تروریستی منافقین با نمایندگان کنگره .، گفت: این گرو. تروریستی همواره در دامن دشمنان . در جهت ضربه زدن به انقلاب و ملت ایران حرکت .د و این گروه در شرایط کنونی هم از نظر . و هم از نظر نظامی یک گرو. ورش.ته است. . مردم سمیرم در مجلس شورای .ی، ادامه داد: ترور هزاران نفر از مسئولان و مردم کشورمان، حمایت و همراهی با رژیم بعث صدام در حمله با ایران، همکاری با صهیونیست ها برای ترور دانش... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1395/11/11/951111f
سکوت معنی دار مجاهدین(خائنان پلید) در برابر تصمیم غیرقانونی ترامپ

درخواست حذف اطلاعات
ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا با یک تصمیم غیر انسانی و غیر قانونی از ورود اتباع هفت کشور به امریکا جلوگیری کرد، یکی از این کشورها هم ایران است، خوشبختانه این فرمان هدفمند ترامپ با محکومیت جهانی روبرو شده، چرا که عاقبت کار تنها به تشنج و اعمال خوشونت در کل جهان خواهد انجامید، البته این همان چیزی است که امریکا و . و مجاهدین به دنبالش هستند مقابله با تروریست چه در امریکا و یا هر جای دیگر با بستن مرز کشوری مثل امریکا به روی اتباع چند کشور و اعمال محدودیت ورود به کشور امکان پذیر نیست، انهم دراین مقطع که بسیاری از اعضای تروریست . از چچن و کشورهای .... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1395/11/15/951115a
خائنان پلید(16)

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران (خائنان پلید) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1395/11/17/خاینان-پلید-103
باج ۵۰ هزار دلاری، در ازای 5 دقیقه سخنرانی

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران (خائنان پلید) پرداخت 50 هزار دلار باج برای جلب حامی و .ب محبوبیت در میان مردم به وسیله گرو. متلاشی شده منافقین، توسط برخی رسانه‌ های حامی آن ها افشا شد. به گزارش دیده بان، مدت‌ زیادی است که تروریست‌هایی به نام منافقین سعی دارند گرو. متلاشی‌شده خود را به هر نحو ممکن که می‌شود همچنان فعال و تأثیرگذار نشان دهند. در این زمینه آن‌ها به هر دری می زنند تا راه نجاتی را پیدا کنند، در همین راستا از باج دادن‌های مختلف به افراد تبعه کشورهای آفریقایی و دیگر کشورها با بهانه های مختلف مانند سفر توریستی گرفته تا باج دادن به ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1395/11/19/951119f
گزارش آسوشیتدپرس: خانواده کلنل ترنر که بدست منافقین ترور شده به دادگاه شکایت کرد

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران (خائنان پلید)آسوشیتدپرس با اشاره به اینکه هنوز نشانه‌ای در دست نیست که .ت ترامپ در صدد داشتن روابطی نزدیک با مجاهدین باشد، نوشته است در حالی که مجاهدین برای .ید وقت مقامات پیشین .یی پول می‌دهند، خانواده سرهنگ .یی، جک ترنر، که در سال ۱۹۷۵۵ به دست مجاهدین در ایران کشته شد، درخواست دریافت ۳۵۵ میلیون دلار غرامت از ایران … ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1395/11/20/951120s
آ.ین دست و پا زدن سازمان تروریستی مجاهدین برای اربابان خود

درخواست حذف اطلاعات
خائنین به وطن برای جلب رضایت اربابان دست به هر کاری می زنند: سازمان مجاهدین خلق ایران (خائنان پلید) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1395/12/01/951201a
جزئیاتی از ماهیت شکنجه گر درون تشکیلاتی منافقین

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران(خائنان پلید) به گزارش دیده بان؛پس از مرگ یکی از عناصر شکنجه گر گرو. تروریستی منافقین، عضو جداشده این سازمان ضمن بیان موارد قابل تاملی،از ماهیت تشکیلاتی وی . برداشت. مشروح مطالب عضو جداشده منافقین به شرح زیر است: سایت رجوی .ی خبر مرگ سر شکنجه گر فرقه اش ( محمد علی جابر زاده با نام مستعار قاسم ) را درج کرد . محمد علی جابر زاده سر شکنجه گر و تئوریزه کننده جنایتهای رجوی ؛ .ی که شریک جرم و جنایتهای رجوی و مریم قجر .ی بود با مرگ خود اسرار زیادی از جنایتها ؛ خیانتها ؛ وطن فروشی ها ؛ مزدوری رجوی .ی برای صدام تا سعودی و موساد  و ... را... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1395/12/08/951208d
ترس و واهمه ی سران فرقه رجوی از حضور خانواده ها در آلبانی

درخواست حذف اطلاعات
سازمان مجاهدین خلق ایران (خائنان پلید)   واقعیت این است که ریزش عناصر سازمان تروریستی مجاهدین به واسطه همین پایداری و استقامت خانواده ها بود که از هم پاشیده شد و ماحصل آنرا نیز در طول چهار سال دیدیم و رهایی تعداد بیشماری از عناصر فرقه رجوی نیز از آن جمله می باشد . اکنون نیز با وجود جابجایی فرقه رجوی به آلبانی ، اخبار متعددی از رهایی اعضا فرقه به گوش میرسد . در این میان ترس سران فرقه رجوی از حضور خانواده ها در آن کشور بالا گرفته است. بسیاری از افراد جداشده از این فرقه ضدبشری، این روزها منتظر حضور خانواده ها در ایام عید در آلبانی می باشند.  از ط... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojahedin93.blog.ir/1395/12/08/951208f