وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

مای وب

آخرین مطالب مای وب به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.ارزی. تحلیلی ساختار سرمایه و تصمیمات تامین مالی شرکتها به وسیله نسبت بدهی

درخواست حذف اطلاعات
ارزی. تحلیلی ساختار سرمایه و تصمیمات تامین مالی شرکتها به وسیله نسبت بدهیهدف از این پایان نامه ارزی. تحلیلی ساختار سرمایه و تصمیمات تامین مالی شرکتها به وسیله نسبت بدهی در بورس اوراق بهادار تهرانمی باشد دسته بندی حسابداری فرمت فایل doc حجم فایل 97 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 112 . پایان نامه رشته حسابداری ارزی. تحلیلی ساختار سرمایه و تصمیمات تامین مالی شرکتها به وسیله نسبت بدهی (مطالعه موردی:بورس اوراق بهادار تهران)       چکیده: یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۶۹۴
ارزی. تاثی.ذیری رشد اجتماعی کودکان تهرانی از سبکهای فرزندپروری والدین

درخواست حذف اطلاعات
ارزی. تاثی.ذیری رشد اجتماعی کودکان تهرانی از سبکهای فرزندپروری والدینهدف از این پایان نامه ارزی. تاثی.ذیری رشد اجتماعی کودکان تهرانی از سبکهای فرزندپروری والدین می باشد دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل doc حجم فایل 85 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 83 . پایان نامه رشته روان شناسی ارزی. تاثی.ذیری رشد اجتماعی کودکان تهرانی از سبکهای فرزندپروری والدین     چکیده : در پژوهش‌ حاضر به بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان پرداخته شده است . در پژوهش تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه به شکل انتخاب در دسترس دب... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۶۹۵
مبانی جزای نقدی و بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین و اجرای آن در حقوق ایران

درخواست حذف اطلاعات
مبانی جزای نقدی و بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین و اجرای آن در حقوق ایرانهدف از این پایان نامه مبانی جزای نقدی و بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین و اجرای آن در حقوق ایران می باشد دسته بندی فقه،حقوق،الهیات فرمت فایل doc حجم فایل 193 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 321 . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم جزائی و جرم شناسی مبانی جزای نقدی و بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین و اجرای آن در حقوق ایران     چکیده: انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۶۹۶
بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس متاثر از قدرتهای خارجی

درخواست حذف اطلاعات
بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس متاثر از قدرتهای خارجیهدف از این پایان نامه بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس متاثر از قدرتهای خارجی می باشد دسته بندی علوم . فرمت فایل doc حجم فایل 263 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 246 . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس متاثر از قدرتهای خارجی *قابل استفاده برای گروه علوم .   چکیده: خلیج فارس همواره در طول تاریخ خود جاذبه هایی داشته است که مورد توجه دیگران قرار می گرفت. این جاذبه ها در طی تاریخ متغیر بوده است. زمانی که تجارت و بازرگانی در ر... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۶۹۷
بررسی تاثیرگذاری موسیقی بر انسانها با رویکرد درمانی

درخواست حذف اطلاعات
بررسی تاثیرگذاری موسیقی بر انسانها با رویکرد درمانیهدف از این پایان نامه بررسی تاثیرگذاری موسیقی بر انسانها با رویکرد درمان می باشد دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل doc حجم فایل 108 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 140 . پایان نامه رشته روانشناسی عمومی بررسی تاثیرگذاری موسیقی بر انسانها با رویکرد درمانی     چکیده  موضوع پایان نامه در رابطه با تأثیر موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانهاست در واقع یک پژوهشی کتابخانه ای می باشد و به برر سی توصیفی تأثیر موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها پرداخته است . و هدف از این پژو ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۶۹۸
بررسی عملی . حکم جزای نقدی و عوامل تاثیرگذار در آنعوامل تاثیرگذار در تعیین جزای نقدی متاثر از نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات

درخواست حذف اطلاعات
بررسی عملی . حکم جزای نقدی و عوامل تاثیرگذار در آنهدف از این پایان نامه بررسی عملی . حکم جزای نقدی و عوامل تاثیرگذار در آن می باشد دسته بندی حقوق فرمت فایل doc حجم فایل 102 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 110 . پایان نامه رشته حقوق بررسی عملی . حکم جزای نقدی و عوامل تاثیرگذار در آن   چکیده: ادامه حیات جامعه ارتباط تنگاتنگی با حفظ ارزشها دارد. بر این اساس جهت صیلنت ارزشها قواعدی وضع و ضمانت اجراهائی برای آن در نظر می گیرند. مهمترین طرق قابل ملاحظه برای حفظ ارزشها و ادامه حیات جامعه اجراء شدن احکام کیفری است. تحقق اه. مجازاتها مست.م اجرا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۶۹۹شماره مطلب ۶۹۹
بررسی نقاط ضعف و قوت جزای نقدی و اه. و مفاهیم مشابه آن

درخواست حذف اطلاعات
بررسی نقاط ضعف و قوت جزای نقدی و اه. و مفاهیم مشابه آنهدف از این پایان نامه بررسی نقاط ضعف و قوت جزای نقدی و اه. و مفاهیم مشابه آن می باشد دسته بندی حقوق فرمت فایل doc حجم فایل 104 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 90 . پایان نامه رشته حقوق بررسی نقاط ضعف و قوت جزای نقدی و اه. و مفاهیم مشابه آن   چکیده: «نقد» در لغت به معنی: «آنچه در حال داده می شود، خلاف نسیه، مال حاضر، وجه حاضر»  و یا « آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود ».  همچنین بعضی آنرا به معنی: « پول یا بهاء آنچه فی الحال داده می شود »،  بکار برده اند. از نظر اصطلاحی قانون ما ج... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۷۰۰
ارزی. ارتباط پرخاشگری پدر و مادر و افسردگی فرزندان

درخواست حذف اطلاعات
ارزی. ارتباط پرخاشگری پدر و مادر و افسردگی فرزندانهدف از این پایان نامه ارزی. ارتباط پرخاشگری پدر و مادر و افسردگی فرزندان می باشد دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل doc حجم فایل 95 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 85 . پایان نامه رشته روانشناسی ارزی. ارتباط پرخاشگری پدر و مادر و افسردگی فرزندان     چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پرخاشگری و افسردگی در بین دانش آموزان مقطع پنجم ابت. شهرستان . شهر که فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین پرخاشگری و افسردگی رابطه معنی داری وجود دارد که جامعه مورد مطالعه   دانش آموزا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۷۰۱
بررسی نحوه مجازات ارتکاب جرم .ن در حقوق کیفری

درخواست حذف اطلاعات
بررسی نحوه مجازات ارتکاب جرم .ن در حقوق کیفریهدف از این پایان نامه بررسی نحوه مجازات ارتکاب جرم .ن در حقوق کیفری می باشد دسته بندی فقه،حقوق،الهیات فرمت فایل doc حجم فایل 534 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 185 . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق  بررسی نحوه مجازات ارتکاب جرم .ن در حقوق کیفری     چکیده . نسبت به حقوق زن و مرد دیدگاه متساوی و متعادلی دارد. اما شرایط و ویژگی‌های فیزیکی مختلف این دو جنس متعاقبا حقوق و وظایف خاصی را برای آنها به دنبال دارد؛ لذا اینجاست که ضرورت حمایت از .ن (به دلیل نقش مهم مادری) مورد توجه . ق ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۷۰۲
ارزی. عوامل تاثیرگذار منطقه ای و فرا منطقه ای در ظهور،تداوم و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

درخواست حذف اطلاعات
ارزی. عوامل تاثیرگذار منطقه ای و فرا منطقه ای در ظهور،تداوم و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارسهدف از این پایان نامه ارزی. عوامل تاثیرگذار منطقه ای و فرا منطقه ای در ظهور،تداوم و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس می باشد دسته بندی علوم . فرمت فایل doc حجم فایل 134 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 88 . پایان نامه رشته علوم . ارزی. عوامل تاثیرگذار منطقه ای و فرا منطقه ای در  ظهور،تداوم و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس     چکیده: خلیج فارس همواره در طول تاریخ خود جاذبه هایی داشته است که مورد توجه دیگران قرار می گرفت. این جاذ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۷۰۳
ارزی. تاثیر عوامل فرا منطقه ای در ظهور و استمرار نظامهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

درخواست حذف اطلاعات
ارزی. تاثیر عوامل فرا منطقه ای در ظهور و استمرار نظامهای امنیتی در منطقه خلیج فارسهدف از این مقاله ارزی. تاثیر عوامل فرا منطقه ای در ظهور و استمرار نظامهای امنیتی در منطقه خلیج فارس می باشد دسته بندی علوم . فرمت فایل doc حجم فایل 83 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 46 . مقاله کارشناسی ارشد رشته علوم . ارزی. تاثیر عوامل فرا منطقه ای در ظهور و استمرار نظامهای امنیتی در منطقه خلیج فارس     چکیده در این تحقیق نقش عوامل فرامنطقه ای در پیدایش و تداوم نظامهای امنیتی در .ده منطقه خلیج فارس را مورد تأمل قرار می دهد. در خصوص نقش موسوم به قدرتها... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۷۰۴
ارزی. تاثیر عوامل منطقه ای در پیدایش و فروپاشی سیستمهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

درخواست حذف اطلاعات
ارزی. تاثیر عوامل منطقه ای در پیدایش و فروپاشی سیستمهای امنیتی در منطقه خلیج فارسهدف از این مقاله ارزی. تاثیر عوامل منطقه ای در پیدایش و فروپاشی سیستمهای امنیتی در منطقه خلیج فارس می باشد دسته بندی علوم . فرمت فایل doc حجم فایل 79 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 40 . مقاله کارشناسی ارشد رشته علوم . ارزی. تاثیر عوامل منطقه ای در پیدایش و فروپاشی سیستمهای امنیتی در منطقه خلیج فارس     مقدمه: دسته ای از عوامل موثر در پیدایش، عملکرد، کارآمدی و یا ناکارآمدی طرحهای امنیتی خلیج فارس مربوط به پدیده هایی است که از نظر سطح تحلیل منطقه ای مح ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۷۰۵
بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

درخواست حذف اطلاعات
بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارسهدف از این مقاله بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس می باشد دسته بندی علوم . فرمت فایل doc حجم فایل 63 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 27 . مقاله رشته علوم . بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس       مقدمه: در این مقاله به آن بخش از عوامل موثر در پیدایش، عملکرد، کارآمدی و یا ناکارآمدی، و نهایتاً... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۷۰۶
بررسی پیشینه و سرگذشت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

درخواست حذف اطلاعات
بررسی پیشینه و سرگذشت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارسهدف از این پایان نامه بررسی پیشینه و سرگذشت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس می باشد دسته بندی علوم . فرمت فایل doc حجم فایل 108 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 65 . پایان نامه رشته علوم . بررسی پیشینه و سرگذشت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس       چکیده در این پایان نامه به سوابق طرحهای امنیتی اشاره شده است که در آن به نظام امنیت ایرانی که به دوران سیطره ایران بر منطقه خلیج فارس اطلاق می شود اشاره گردیده است. و به دنبال آن به دوران تسلط بریتانیا یا دوران صلح بریتانیایی که به م ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۷۰۷
بررسی رئوس مکاتب فکری در امنیت بین المللی با تاکید بر نظریه هژمونی

درخواست حذف اطلاعات
بررسی رئوس مکاتب فکری در امنیت بین المللی با تاکید بر نظریه هژمونیهدف از این پایان نامه رئوس مکاتب فکری در امنیت بین المللی با تاکید بر نظریه هژمونی می باشد دسته بندی علوم . فرمت فایل doc حجم فایل 87 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 58 . پایان نامه رشته علوم . بررسی رئوس مکاتب فکری در امنیت بین المللی با تاکید بر نظریه هژمونی     چکیده: در نظام بین الملل کشورها از لحاظ امکانات و تواناییهای مادی و معنوی هم سطح نیستند و به دلیل تلاش مستمر برای تأمین امنیت ملی خود یا گسترش دامنه آن که از مهمترین اولویت کشورها در صحنه روابط بین الملل اس ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۷۰۸
آناتومی دستگاه . موجودات مذکر و ارزی. پتانسیل باروری و تولید مثل در آنها

درخواست حذف اطلاعات
آناتومی دستگاه . موجودات مذکر و ارزی. پتانسیل باروری و تولید مثل در آنهاهدف از این پایان نامه آناتومی دستگاه . موجودات مذکر و ارزی. پتانسیل باروری و تولید مثل در آنها می باشد دسته بندی پزشکی فرمت فایل doc حجم فایل 391 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 81 . پایان نامه رشته پزشکی آناتومی دستگاه . موجودات مذکر و ارزی. پتانسیل باروری و تولید مثل در آنها     مقدمه: کالبدشناسی دستگاه . نریان را می‌توان از سه جنبه زیر مورد بررسی قرار داد: اول: اسپرماتوژنز در بیضه‌ها،دوم: بلوغ،ذخیره و انتقال اسپرم‌ها  در مجاری . و سوم: چگونگی تخلیه منی در دستگا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۶۴۴
مفهوم و ماهیت امنیت زیستی و ارائه را.ارهایی برای مهار بیماری با تاکید بر بیماریهای عفونی

درخواست حذف اطلاعات
مفهوم و ماهیت امنیت زیستی و ارائه را.ارهایی برای مهار بیماری با تاکید بر بیماریهای عفونیهدف از این پایان نامه مفهوم و ماهیت امنیت زیستی و ارائه را.ارهایی برای مهار بیماری با تاکید بر بیماریهای عفونی می باشد دسته بندی دامپزشکی فرمت فایل doc حجم فایل 117 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 106 . پایان نامه رشته دامپزشکی مفهوم و ماهیت امنیت زیستی و ارائه را.ارهایی برای مهار بیماری با تاکید بر بیماریهای عفونی   *قابل استفاده برای رشته های محیط زیست و علوم دامی   چکیده: طراحی برنامه‌های امنیت زیستی اهمیت زیادی در فراهم‌آوردن شرایط منا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۶۴۵

تحلیل شبکه های عصبی تحت رفتارهای متفاوت و بیان نتایج آنآنالیز و مدلسازی سورسهای دسترسی چندگانه با تقسیم کد برای کاستن تداخل بین کاربران

درخواست حذف اطلاعات
تحلیل شبکه های عصبی تحت رفتارهای متفاوت و بیان نتایج آنهدف از این پایان نامه تحلیل شبکه های عصبی تحت رفتارهای متفاوت و بیان نتایج آن می باشد دسته بندی کامپیوتر و it فرمت فایل doc حجم فایل 694 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 77 . پایان نامه رشته هوش . تحلیل شبکه های عصبی تحت رفتارهای متفاوت و بیان نتایج آن     چکیده: این پایان نامه رابطه بین چیزهای ساختگی و واقعی مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن توضیح داده شده است و به شرح مدل های ریاضی در رابطه با این موضوع و آنالیز رفتار آشوبگونه مدل شبکه عصبی مکانیسم لرزش عضله و هماهنگ سازی نمای... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۶۴۶
تشریح کامل و جامع الگوریتم ژنتیک

درخواست حذف اطلاعات
تشریح کامل و جامع الگوریتم ژنتیکدر این پایان نامه تشریح کامل و جامع الگوریتم ژنتیک صرت می گیرد دسته بندی کامپیوتر و it فرمت فایل doc حجم فایل 1198 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 89 . پایان نامه رشته کامپیوتر تشریح کامل و جامع الگوریتم ژنتیک      مقدمه در این پایان نامه به معرفی اصول کلی الگوریتم ژنتیک پرداخته می شود از خصوصیت بارز این مطالب آن است که برای فردی که برای نخستین بار با الگوریتم ژنتیک آشنا می شود می تواند اطلاعات مفید و ساده و قابل فهمی ارائه دهد.محدوده کاری الگوریتم ژنتیک  بسیار وسیع می باشد و هر روز با پیشرفت روزافز... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۶۴۷
بررسی اثرات کدینگ کانال در کاهش احتمال خطای بیت و کاهش نسبت ماکزیمم به متوسط توان در سیگنال ‏‎ofdm‎‏

درخواست حذف اطلاعات
بررسی اثرات کدینگ کانال در کاهش احتمال خطای بیت و کاهش نسبت ماکزیمم به متوسط توان در سیگنال ‏‎ofdm‎‏هدف از این پایان نامه بررسی اثرات کدینگ کانال در کاهش احتمال خطای بیت و کاهش نسبت ماکزیمم به متوسط توان در سیگنال ‏‎ofdm‎‏ می باشد که در 6 فصل به آن پرداخته می شود دسته بندی .ی برق فرمت فایل pdf حجم فایل 1900 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 110 . پایان نامه کارشناسی ارشد .ی برق-الکترونیک بررسی اثرات کدینگ کانال در کاهش احتمال خطای بیت و کاهش نسبت ماکزیمم به متوسط توان در سیگنال ‏‎ofdm‎‏   چکیده: انتشار چند مسیره از مهمترین عوامل محدو ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://my-web.blog.ir/1396/01/06/شماره مطلب ۶۴۸