وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

سح. جبار در جهت اشعه های لیزر

پست با عنوان سح. جبار در جهت اشعه های لیزر به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.سح. جبار در جهت اشعه های لیزر

درخواست حذف اطلاعات
 nebula with laser beams nasa:منبع ⚛️ سح. جبار در جهت اشعه های لیزر چهار پرتوی لیزر سح. جبار را در این تصویر شگفت انگیز قطع .د. این بخشی از یک درگیری میان ستاره ای نیست! بلکه برای مشاهدۀ جبار توسط تلسکوپِ ut4 در آزمایش فنیِ سیستم اپتیک تطبیقیِ وضوح ع. استفاده شده اند؛ تلسکوپ ut4، یکی از تلسکوپ های بسیار بزرگِ این رصدخانه است. این پرتوها به آن خاطر قابل مشاهده هستند چون در چند کیلومتر اول در بالای رصدخانه، اتمسفر متراکم و زیرین زمین نور پرتو را پخش می کند. این چهار قسمت کوچک که در خارج از پرتو ها ظاهر می شوند در واقع انتشاراتی از یک لایه اتمسفرِ اتم های سدیم هستند که ب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nasadaily.blog.ir/post/8