وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

راهبرد نجات اقتصاد ایران

آخرین مطالب راهبرد نجات اقتصاد ایران به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 34 ) انتخاب مدیر اقتصاد با آگهی رو.مه

درخواست حذف اطلاعات
شاید تعجب کنید اما بنظر من اصلاحات اقتصاد ایزان آسان است یعنی درست . ( رو به اصلاح بردن ) کاری آسان و شدنی است شاید خیلی آسانتر از آنچه فکر می کنیم راحت تر باشد به شرطی که واقعا" و قلبا" بخواهیم اقتصاد کشور درست کنیم یعنی بازی موش گربه در کار نباشد تمام گروها و مسئولین متفق باشند که کارهای اقتصادی کشور بسامان برسد اگر چنین همراهی و همکاری باشد در کمتر از یک سال می شود این کشتی به گل نشسته را براه انداخت به شرطی که .ی رضا خان بازی در نیاورد و خالصانه قول بدهد هر .ی این کشتی را به راه انداخت می پذیریم  دیگر .ی شاخ شانه نکشد برای گرو... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/28/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-33-انتخاب-مدیر-اقتصاد-با-آگهی-روزنامه
راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 35 ) ساخت رشته کوه های .

درخواست حذف اطلاعات
در قسمت 7 بررسی مختصری کردیم پیشنهاد کندن کانال آب از سواحل مکران تا شمال کشور  در این بخش پیشنهاد ایجاد رشته کوه . به موازات همین کانال آب مورد بررسی قرار می دهیم  اگرچه برای کانال از پنجاه سال پیش تاکنون مرتب پیشنهاد داشته ایم  اما تاکنون احدی پیشنهاد ایجاد رشته کوه نداده است این ایده کودکی من بوده در سال 1349 که دانش آموز ابت. کلاس پنجم بودم در زنگ جغرافیا معلمی درشت هیکل و قوی داشتیم با معلومات بسیار داشت توضیح می داد راجع به رشته کوه های البرز و اینکه آنطرف این رشته کوه ها بسیار بارندگی داریم ( در استان مازندران و گیلان ) و در سمت دیگر از آن همه بار... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/31/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-35-ساخت-رشته-کوه-های-مصنوعی
راهبرد نجات اقتصاد ایران (33 ) انتخاب مدیر اقتصاد با آگهی رو.مه

درخواست حذف اطلاعات
شاید تعجب کنید اما بنظر من اصلاحات اقتصاد ایزان آسان است یعنی درست . ( رو به اصلاح بردن ) کاری آسان و شدنی است شاید خیلی آسانتر از آنچه فکر می کنیم راحت تر باشد به شرطی که واقعا" و قلبا" بخواهیم اقتصاد کشور درست کنیم یعنی بازی موش گربه در کار نباشد تمام گروها و مسئولین متفق باشند که کارهای اقتصادی کشور بسامان برسد اگر چنین همراهی و همکاری باشد در کمتر از یک سال می شود این کشتی به گل نشسته را براه انداخت به شرطی که .ی رضا خان بازی در نیاورد و خالصانه قول بدهد هر .ی این کشتی را به راه انداخت می پذیریم  دیگر .ی شاخ شانه نکشد برای گرو... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/28/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-33-انتخاب-مدیر-اقتصاد-با-آگهی-روزنامه
راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 33 ) تنزل شدید زاد ولد نتیجه فقر شدید؟

درخواست حذف اطلاعات
بیانات آقای سید حسین تقوی . مردم ورامین و سخنگوی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یک گزارش تمام نما از ش.ت در جبهه اقتصادی کشور است؟ ایشان در 25 تیرماه 96 اعلام .د تنزل 70% درصدی باروری در بیست سال اخیر در دنیا بی نظیر بوده است و کشور در 30 سال آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد. مفهوم این حرف اینست که باروری یک میلیونی کشور باید در ح. عادی دومیلیون هشتصد هزار نفر می بود یعنی در سه سال گذشته حداقل پنج میلیون باید متولد می شدند نشده اند حداقل سالی یک میلیون ششصد هزار نفر مرگ بر اثر فقر اقتصادی؟ وقتی فقر همگانی می شود یعنی ازدواج جدید نداریم و سن ازدوا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/26/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-33-تنزل-شدید-زاد-ولد-نتیجه-فقر-شدید
سهم ملت از ک.نه مهم تر از هر درخواست نامشروع دیگر

درخواست حذف اطلاعات
ملت بارها در فرصتهای مختلف به وضوح تقاضای خودش را مطرح کرد ؟ این تقاضای عد. اقتصادی آن هم در این موقعیت خطیر تحریم تکذیب رکود کمترین خواسته مردمی است که بارها فشار اقتصادی او را به زانو در آورده است ظاهرا" همه سهم دارند الا صاحبخانه؟ ش.ت اقتصادی ک.نه قبلی داشت زمینه را آماده می کرد تا با ک.نه ای منسجم تر و جوان تر در .ت جدید روبرو شویم متاسفانه سهم خواهی های مختلف می رود این ک.نه جدید را هم یک ک.نه نمایشی ویترینی و غیر فعال ( غیر فعال  برای مردم) داشته باشیم  این فاجعه ای است که تمام هستی . را در معرض آسیب قرار می دهد .ی چه می داند شاید دیگر فرصتی برای جبر?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/27/سهم-ملت-از-کابینه-مهم-تر-از-هر-درخواست-نامشروع-دیگر
راهبرد نجات اقتصاد ایران (31) چرا تغییرات به سمت بهبود نداریم؟

درخواست حذف اطلاعات
با توجه به اینکه در خواست برای تغییرات اقتصادی و رفع رکود و موانع توسعه به یک درخواست عمومی  تبدیل شده است ؟ و با توجه به درخواستهای مکرر .ی برای توجه و تغییر  در سیاستهای اقتصادی پس چرا هیچ تغییر و  موفقیت اقتصادی نداشتیم هیچ پس رفت هم حاصل شده است؟ سکان اقتصادی کشور دست کیست؟ این کشتی با فرمان چه .ی حرکت می کند؟ چرا در تحرک اقتصادی کشور فلج کامل است آیا از بالا فرمان اقدام و عمل نمی رسد؟ در حالیکه .ی برای ششمین سال است در این زمینه هشدار می دهد  و با درخواست و انتخاب شعار سال ( تولید ملی  اقدام و عمل) بارها دستور خود را تکرار کرده اند پس مشکل کجاست?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/23/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-31-چرا-تغییرات-به-سمت-بهبود-نداریم
راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 32 ) رانت جویی و قانون گریزی ل. ها

درخواست حذف اطلاعات
یکی از اصلی ترین موانع توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی همگانی   قانون گریزی و رانت جویی قدرت های . هستند؟ قدرتهای که با استفاده از نفوذ خود مانع به تصویب رسیدن قوانین مثمر ثمر برای توسعه  و همگانی شدن اقتصاد فعالیت می کنند این ل. های قدرت در . نوعا" شرکتهای چند ملیتی و صهیونیستی هستند اما متاسفانه در کشور ما این ل. ها با استفاده از خامی و سادگی گروهای .ی و حتی .تی  با اهرم مدیران کل و وزرا و حتی  نمایندگان مجلس کار خود را پیش می برند و  با توجه به فشار مطبوعاتی و نفوذی های قدرتمند خود تا کنون توانسته اند  اوضاع اقتصادی کشور بنفع خود رقم بزنند؟ ل. های قدر... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/24/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-32-رانت-جویی-و-قانون-گریزی-لابی-ها
راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 33 ) تنزل شدید زاد ولد نتیجه فقر شدید؟

درخواست حذف اطلاعات
بیانات آقای سید حسین تقوی . مردم ورامین و سخنگوی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یک گزارش تمام نما از ش.ت در جبهه اقتصادی کشور است؟ ایشان در 25 تیرماه 96 اعلام .د تنزل 70% درصدی باروری در بیست سال اخیر در دنیا بی نظیر بوده است و کشور در 30 سال آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد. مفهوم این حرف اینست که باروری یک میلیونی کشور باید در ح. عادی دومیلیون هشتصد هزار نفر می بود یعنی در سه سال گذشته حداقل پنج میلیون باید متولد می شدند نشده اند حداقل سالی یک میلیون ششصد هزار نفر مرگ بر اثر فقر اقتصادی؟ وقتی فقر همگانی می شود یعنی ازدواج جدید نداریم و سن ازدوا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/26/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-33-تنزل-شدید-زاد-ولد-نتیجه-فقر-شدید
راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 29 ) .وج اقتصاد از .ت و ملحق شدن به فرماندهی کل قوا

درخواست حذف اطلاعات
بر هر انسان تحصیل کرده امروز مشخص و مبین است که جنگ اقتصادی ویرانگر تر با تلفات انسانی بیشتر و نتایج وحشتناکتر از جنگ نظامی متعارف و حتی غیر متعارف است امروز دشمن با توسل به حربه های . و اقتصادی ( تحریم ) می تواند خسارتی بالاتر از جنگهای متعارف به ما وارد کند نگاهی به تعریف جنگ از دید ژنرال کارل فون کلاوزویتس (نظریه پرداز و فرمانده پروسی) می گوید جنگ عملی مبتنی بر زور است تا دشمن را مجبور به انجام خواسته مان کنیم بین این تعریف از جنگ و تعریف از جنگ اقتصادی هیچ تفاوتی وجود ندارد؟ در واقع هر دو یک منظور دنبال می کنند؟ هر دو برای از پای در آوردن دشمن طراح?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/19/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-29-خروج-اقتصاد-از-دولت-و-ملحق-شدن-به-فرماندهی-کل-قوا
راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 30 ) تغییر نگرش شخصی و ملی

درخواست حذف اطلاعات
ما از عجیبترین مخلوقات خدا هستیم ( ما ایرانی ها) مانند فقیر ترین مردم دنیا در آمد داریم  مانند بی تحرک ترین مردم دنیا تلاش می کنیم اما مانند ثروتمند ترین مردم دنیا مصرف می کنیم غذا و آب و بنزین و سوخت و وقت با اسراف زیاد تلف می کنیم به همدیگر ف. می فروشیم برای همین اسراف .ها گناه می کنیم در حد گناهان کبیره بعد هم به هم ف. می فروشیم به پرهیزکاری و پاکدامنی  اسراف گناه خیانت کم کاری همه را می بینیم غیر از خودمان ؟ بقول یکی از اساتید ما (ما ع. و وارونه هر چیزی هستیم ما ع. خوبی هستیم ما ع. جود و بخشش هستیم راست ها را دروغ و دروغ ها را راست می دانیم  وقتی می گویی?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/21/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-30-تغییر-نگرش-شخصی-ملی
راهبرد نجات اقتصاد ایران (31) چرا تغییرات به سمت بهبود نداریم؟

درخواست حذف اطلاعات
با توجه به اینکه در خواست برای تغییرات اقتصادی و رفع رکود و موانع توسعه به یک درخواست عمومی  تبدیل شده است ؟ و با توجه به درخواستهای مکرر .ی برای توجه و تغییر  در سیاستهای اقتصادی پس چرا هیچ تغییر و  موفقیت اقتصادی نداشتیم هیچ پس رفت هم حاصل شده است؟ سکان اقتصادی کشور دست کیست؟ این کشتی با فرمان چه .ی حرکت می کند؟ چرا در تحرک اقتصادی کشور فلج کامل است آیا از بالا فرمان اقدام و عمل نمی رسد؟ در حالیکه .ی برای ششمین سال است در این زمینه هشدار می دهد  و با درخواست و انتخاب شعار سال ( تولید ملی  اقدام و عمل) بارها دستور خود را تکرار کرده اند پس مشکل کجاست?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/23/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-31-چرا-تغییرات-به-سمت-بهبود-نداریم
راهبرد نجات اقتصاد ایران (28) چهار چوب و خلاصه راهبرد نجات

درخواست حذف اطلاعات
بعد از 27 قسمت پیشنهاد و طرح جهت نجات اقتصاد ایران هنوز سوالاتی می رسد  که نشان دارد خوانندگان از کلیات و نحو کار این راهبرد اطلاع کافی ندارند  لذا بر آن شدم یک تصویر کلی از آنچه عرضه شده بصورت خلاصه در این بخش مطرح کنم  بعد از آنکه توضیح دادیم وضعت اقتصادی بسیار نامناسب است و دشمن بسیار پیشرفت کرده ما یک طرح برای مقابله با پیشروی دشمن در اقتصاد طراحی و اعلام کردیم  به این شکل که ما از دست زدن به ترکیب فعلی اقتصاد و خاکریز های موجود خودداری میکنیم یعنی همه سازمانها و ادارات فعلا" کار خود را ادامه دهند ( حداقل برای سه سال آینده) ما با یک گروه جدید و یک... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/18/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-28-چهار-چوب-و-خلاصه-راهبرد-نجات
راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 29 ) .وج اقتصاد از .ت و ملحق شدن به فرماندهی کل قوا

درخواست حذف اطلاعات
بر هر انسان تحصیل کرده امروز مشخص و مبین است که جنگ اقتصادی ویرانگر تر با تلفات انسانی بیشتر و نتایج وحشتناکتر از جنگ نظامی متعارف و حتی غیر متعارف است امروز دشمن با توسل به حربه های . و اقتصادی ( تحریم ) می تواند خسارتی بالاتر از جنگهای متعارف به ما وارد کند نگاهی به تعریف جنگ از دید ژنرال کارل فون کلاوزویتس (نظریه پرداز و فرمانده پروسی) می گوید جنگ عملی مبتنی بر زور است تا دشمن را مجبور به انجام خواسته مان کنیم بین این تعریف از جنگ و تعریف از جنگ اقتصادی هیچ تفاوتی وجود ندارد؟ در واقع هر دو یک منظور دنبال می کنند؟ هر دو برای از پای در آوردن دشمن طراح?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/19/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-29-خروج-اقتصاد-از-دولت-و-ملحق-شدن-به-فرماندهی-کل-قوا
راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 26 ) تقاضا ازجامعه مدرسین حوزه علمیه قم

درخواست حذف اطلاعات
آنچه تاکنون گفته شد برای نجات اقتصاد ایران در واقع تجمیع راه حلهای مطرح شده است  آنطرف سکه اینست که کم و بیش  تمام پیشنهاد های اقتصادی برای نجات شبیه به هم هستند  با یک تفاوت های شکلی و یا سازمانی بگونه ای که بعضی دانشمند معتقد به تاسیس ابر وزارتخانه اقتصاد هستند  بعضی معتقد هستند باید یک گروه فرا جناحی برای اقتصاد تشکیل داد صرف نظر از اسمها یک اشتراک نظر (نسبی ) در تغییر و شیوه کار بین دانشمندان اقتصادی کشور وجود دارد در واقع هیچ چاره ای جز آنچه برای نجات اقتصاد ایران در این 26 قسنت راهبرد نجات اقتصاد ایران  اعلام و نوشته شده است وجود ندارد ( توجه ک... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/17/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-26-تقاضا-ازجامعه-مدرسین-حوزه-علمیه-قم
راهبرد نجات اقتصاد ایران (27) چرا باید جامعه مدرسین قم به پا خیزد

درخواست حذف اطلاعات
چون جامعه .ی ایران مورد تهاجم اقتصادی قرار گرفته است در جریان تهاجم جنگی بر  علمای .ی فرض است که حکم جهاد دهند و از کیان جامعه .ی دفاع و جهاد را واجب اعلام کنند اکنون دشمنان . با تکیه بر اهرمهای اقتصادی یک تهاجم اقتصادی تمام قد علیه کیان . و جبهه مقاومت به منظور ش.ت دادن ما ترتیب داده اند  این تهاجم از جنگ زمینی و جنگ هوایی و حتی جنگ اتمی تلفات بیشتری دارد حداقل انسانهای که ظرف پنج سال گذشته باید به دنیا می آمدند وبر اثر ناتوانی اقتصادی به دنیا نیامده اند فقط در ایران 2 میلیون نفر می باشد  حالا آمار تلف شدگان از فقر بیشتر از این است  آمار جوانمرگ شده ها ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/17/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-27-چرا-باید-جامعه-مدرسین-قم-به-پا-خیزد
راهبرد نجات اقتصاد ایران (28) چهار چوب و خلاصه راهبرد نجات

درخواست حذف اطلاعات
بعد از 27 قسمت پیشنهاد و طرح جهت نجات اقتصاد ایران هنوز سوالاتی می رسد  که نشان دارد خوانندگان از کلیات و نحو کار این راهبرد اطلاع کافی ندارند  لذا بر آن شدم یک تصویر کلی از آنچه عرضه شده بصورت خلاصه در این بخش مطرح کنم  بعد از آنکه توضیح دادیم وضعت اقتصادی بسیار نامناسب است و دشمن بسیار پیشرفت کرده ما یک طرح برای مقابله با پیشروی دشمن در اقتصاد طراحی و اعلام کردیم  به این شکل که ما از دست زدن به ترکیب فعلی اقتصاد و خاکریز های موجود خودداری میکنیم یعنی همه سازمانها و ادارات فعلا" کار خود را ادامه دهند ( حداقل برای سه سال آینده) ما با یک گروه جدید و یک... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/18/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-28-چهار-چوب-و-خلاصه-راهبرد-نجات
راهبرد نجات اقتصاد ایران (25 ) آقای نیلی و آ.ین میخ تابوت اقتصاد

درخواست حذف اطلاعات
آ.ین یادداشت چاپ شده از طرف آقای مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور ( آقای . )در روی خبرگذاری ها دیدم هم سخت خوشحال شدم هم سخت ناراحت؟ سخت خوشحال شدم از اینکه مسئولین اقتصادی کشور کمی بخود آمده اند و بعد از چهار سال اقرار می کنند که در وضع بسیار بدی هستیم (آش آنقدر شور شده که صدای آشپز هم درآمده است) باید اعتراف کنم از اینکه اقرار کرده اید تنزل در آمد روستایی و شهری و بیکاری گسترده و همینطور مشکلات صندوقهای بازنشستگی نظام بانکی بحران آب و محیط زیست و قلت در آمد نفت ابر چالش های اقتصاد هستند که به سادگی قابل رفع نیستند  بخصوص اینکه فضای فعلی بین المللی با آمدن ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/15/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-25-آقای-نیلی-و-آخرین-میخ-تابوت-اقتصاد
راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 26 ) تقاضا ازجامعه مدرسین حوزه علمیه قم

درخواست حذف اطلاعات
آنچه تاکنون گفته شد برای نجات اقتصاد ایران در واقع تجمیع راه حلهای مطرح شده است  آنطرف سکه اینست که کم و بیش  تمام پیشنهاد های اقتصادی برای نجات شبیه به هم هستند  با یک تفاوت های شکلی و یا سازمانی بگونه ای که بعضی دانشمند معتقد به تاسیس ابر وزارتخانه اقتصاد هستند  بعضی معتقد هستند باید یک گروه فرا جناحی برای اقتصاد تشکیل داد صرف نظر از اسمها یک اشتراک نظر (نسبی ) در تغییر و شیوه کار بین دانشمندان اقتصادی کشور وجود دارد در واقع هیچ چاره ای جز آنچه برای نجات اقتصاد ایران در این 26 قسنت راهبرد نجات اقتصاد ایران  اعلام و نوشته شده است وجود ندارد ( توجه ک... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/17/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-26-تقاضا-ازجامعه-مدرسین-حوزه-علمیه-قم
راهبرد نجات اقتصاد ایران (24) سوپاپ تخلیه تغییر و توبیخ

درخواست حذف اطلاعات
در کشورهای اسکاندنیا قانونی وجود دارد که اگر تعدادی از مردم ذیل یک نامه را امضاء کنند تا به آمار خاصی برسد آنچه در خواست شده در آن نامه قانونا" ا.امی باید انجام شود فرض کنیم در یک شهر صد هزار نفری ده هزار امضاء برای برکناری و توبیخ هر مقامی در آن شهر سندیت دارد حتی شهردار یا فرماندار اگر چه بیشتر امضاء جمع آوری می شود برای تغییرات قانون آن هم معتبر است اگر صد هزار امضاء جمع شود یک قانون به مجلس آن کشور عودت داده می شود برای تغییر یا کنسل شدن  حتی ذر بعضی  کشور ها یک میلیون امضاء قانون اساسی آن کشور تغییر می دهد این قانون چند مزیت دارد  1-اول اینکه مسئو... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/14/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-24-سوپاپ-تخلیه-تغییر-و-توبیخ
راهبرد نجات اقتصاد ایران (25 ) آقای نیلی و آ.ین میخ تابوت اقتصاد

درخواست حذف اطلاعات
آ.ین یادداشت چاپ شده از طرف آقای مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور ( آقای . )در روی خبرگذاری ها دیدم هم سخت خوشحال شدم هم سخت ناراحت؟ سخت خوشحال شدم از اینکه مسئولین اقتصادی کشور کمی بخود آمده اند و بعد از چهار سال اقرار می کنند که در وضع بسیار بدی هستیم (آش آنقدر شور شده که صدای آشپز هم درآمده است) باید اعتراف کنم از اینکه اقرار کرده اید تنزل در آمد روستایی و شهری و بیکاری گسترده و همینطور مشکلات صندوقهای بازنشستگی نظام بانکی بحران آب و محیط زیست و قلت در آمد نفت ابر چالش های اقتصاد هستند که به سادگی قابل رفع نیستند  بخصوص اینکه فضای فعلی بین المللی با آمدن ?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nejataqtesad.blog.ir/1396/04/15/راهبرد-نجات-اقتصاد-ایران-25-آقای-نیلی-و-آخرین-میخ-تابوت-اقتصاد