وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

مزایده های استیل و آهن نسوز پارس نماد داده ها

آخرین مطالب مزایده های استیل و آهن نسوز پارس نماد داده ها به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.مزایده استیل و آهن نسوز تاریخ 95.12.01 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
مزایده اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی خود (شیلد وایر 3/52 گالوانیزه )... / مزایده , مزایده اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی خود (شیلد وایر 3/52 گالوانیزه )... مزایده تمامت ششدانگ پلاک 906 و ... / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 906 و ... مزایده فروش یک دستگاه باکتریفیوژ آلمانی و ...95.12.1 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه باکتریفیوژ آلمانی و ...95.12.1 مزایده عمومی اقلام ضایعاتی / مزایده عمومی , مزایده عمومی اقلام ضایعاتی مزایده ماشین آلات و دستگاههای شرکت کشت و صنعت بهار نارنج / آگهی مزایده, مزایده ماشین آلات و دستگاههای شرکت کشت و صنعت بهار نارنج مزایده مقد... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://pndsteel.persianblog.ir/post/68
مزایده استیل و آهن نسوز

درخواست حذف اطلاعات
حراج کمد ف.ی، رادیات مستعمل و ... / آگهی حراج, حراج کمد ف.ی، رادیات مستعمل و ... مزایده ژنراتور برق مک.ه ... / مزایده ژنراتور برق مک.ه ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://pndsteel.persianblog.ir/post/70
مزایده استیل تاریخ 95.11.25 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
مزایده واگذاری ملک و اقلام ضایعاتی و مازاد / مزایده عمومی,مزایده واگذاری ملک و اقلام ضایعاتی و مازاد مزایده دو دستگاه خشک کن دوکهای یخ ... / مزایده دو دستگاه خشک کن دوکهای یخ ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://pndsteel.persianblog.ir/post/67
مزایده استیل و آهن نسوز تاریخ 95.8.3 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل / آگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل مزایده فروش ضایعات ف.ی و غیر ف.ی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات ف.ی و غیر ف.ی مزایده فروش مقداری ورق استیل ... / مزایده فروش مقداری ورق استیل ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://pndsteel.persianblog.ir/post/57
مزایده استیل و آهن نسوز 95.8.4 در سایت پارس نماد

درخواست حذف اطلاعات
مزایده لوله استیل 1 اینچ.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده لوله استیل 1 اینچ.... مزایده فروش پلاک ثبتی 505 و کوره خشک کن ، سرند ، آسیاب گلوله ای و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش پلاک ثبتی 505 و کوره خشک کن ، سرند ، آسیاب گلوله ای و ... مزایده یک دستگاه مستعمل بسته بندی چهار توزین تمام استیل / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه مستعمل بسته بندی چهار توزین تمام استیل مزایده اره سه کاره ... / مزایده اره سه کاره ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://pndsteel.persianblog.ir/post/58
مزایده استیل و آهن نسوز تاریخ 95.8.8 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
مزایده فروش اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز مزایده فروش آبسردکن و پرینتر و ... / مزایده,مزایده فروش آبسردکن و پرینتر و ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://pndsteel.persianblog.ir/post/59
مزایده استیل و آهن نسوز تاریخ 95.8.11 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
مزایده فروش دو دستگاه ا.ترودر و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دو دستگاه ا.ترودر و ... مزایده فروش یکدستگاه کاتر بزرگ آزمایشگاهی / آگهی مزایده مجدد , مزایده فروش یکدستگاه کاتر بزرگ آزمایشگاهی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://pndsteel.persianblog.ir/post/60
مزایده استیل و اهن نسوز تاریخ 95.8.25 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
مزایده فروش لوله استیل و پروفیل استیل و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش لوله استیل و پروفیل استیل و ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://pndsteel.persianblog.ir/post/61
مزایده استیل و آهن نسوز تاریخ 95.9.17

درخواست حذف اطلاعات
مزایده انواع دستگاههای اداری مستعمل .... / مزایده عمومی , مزایده انواع دستگاههای اداری مستعمل .... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://pndsteel.persianblog.ir/post/62
مزایده استیل و آهن نسوز تاریخ 95.10.30 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
مزایده تعداد 87 دستگاه خودرو , تعداد 12 دستگاه موتور سیکلت ... / آگهی مزایده , مزایده تعداد 87 دستگاه خودرو , تعداد 12 دستگاه موتور سیکلت ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://pndsteel.persianblog.ir/post/64
مزایده استیل و آهن نسوز در تاریخ 95.11.12

درخواست حذف اطلاعات
مزایده فروش ضایعات ف.ی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات ف.ی مزایده تعداد 35 دستگاه انواع خودرو مستعمل / مزایده تعداد 35 دستگاه انواع خودرو مستعمل ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://pndsteel.persianblog.ir/post/66