وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

فراموشی

پست با عنوان فراموشی به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.فراموشی

درخواست حذف اطلاعات
گل می رود از بستان بلبل ز چه خاموشیوقت است که دل زین غم ب.اشی و ب.وشیای مرغ بنال ای مرغ آمد گه نالیدن گل می سپرد ما را دیگر به فراموشیآه ای دل نا.سند در حسرت یک لبخند خون جگرم تا چند می نوشی و می نوشیمی سوزم و می خندم ، خشنودم و .سندم تا سوختم چون شمع می خواهی و می کوشیتو آبی و من آتش وصل تو نمی خواهم این سوختنم خوش تر از سردی و خاموشیهوشنگ ابتهاج   ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://radepayeshaar.blogsky.com/1395/11/30/post-272/فراموشی