وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

عالم تنهایی

پست با عنوان عالم تنهایی به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.عالم تنهایی

درخواست حذف اطلاعات
تنهایی ام را با تو قسمت میکنم- سهم کمی نیستگسترده تر از عالم تنهایی من عالمی نیستغم آنقدر دارم که میخواهم تمام فصل ها رابر سفره ی رنگین خود بنشانمت بنشین غمی نیستحوای من!برمن مگیر این خود ستانی را که بی شکتنهاتر از من در زمین و آسمانت آدمی نیستآئینه ام را بر دهان تک تک یاران گرفتمتا روشنم شد : در میان مردگانم همدمی نیستهمواره چون من نه فقط یک لحظه خوب من بین.لبریزی از گفتن ولی در هیچ سویت مرحمی نیستمن قصد نفی بازی گل را و باران را ندارمشاید برای من که همزاد کویرم شبنمی نیستشاید به زخم من که می پوشم ز چشم شهر آن رادر دستهای بی نهایت مهربانش مرهمی نیستشای ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://radepayeshaar.blogsky.com/1395/11/26/post-265/عالم-تنهایی