وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

جراحت

پست با عنوان جراحت به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.جراحت

درخواست حذف اطلاعات
دیگر اکنون دیری و دوری ستکاین پریشان مرداین پریشان پریشانگرددر پس زانوی حیرت مانده ، خاموش استسخت بیزار از دل و دست وزبان بودنجمله تن ، چون در دریا ، چشمپای تا سر ، چون صدف ، گوش استلیک در ژرفای خاموشیناگهان بی ختیار از خویش می پرسدکآن چه حالی بود ؟آنچه می دیدیم و می دیدندبود خو. ، یا خیالی بود ؟خامش ، ای آواز خوان ! خامشدر کدامین . می گویی ؟وز کدامین شور یا بیداد ؟با کدامین دلنشین گلبانگ ، می خواهیاین ش.ته خاطر پژمرده را از غم کنی آزاد ؟چرکمرده ص.ه ای در . دارد اوکه نشوید همت هیچ ابر و بارانشپهنه ور دریای او خشکیدکی کند سیراب جود جویبارانش ؟با بهشتی مرده... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://radepayeshaar.blogsky.com/1395/11/22/post-260/جراحت