وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

روح آبیِ فیروزه ای ...

آخرین مطالب روح آبیِ فیروزه ای ... به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.برای مهربان ترین روح عالم

درخواست حذف اطلاعات
تولدت مبارک مهربان ترین دوستت دارم  روزهایت پر از لبخند تنت سالم و عمرت بلنده بلند  دعا میکنم هرگز نرسد روزی که تو نباشی :) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/03/08/برای-مهربان-ترین-روح-عالم
richard anthony

درخواست حذف اطلاعات
aranjues mon amour بی نظیر به معنای واقعیِ کلمه فوق العاده زیبا و شنیدنی و ماندگار  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/03/03/Richard-Anthony
به همین سادگی ، روزها میدوند ...

درخواست حذف اطلاعات
داشتم به سال گذشته فکر می.سال گذشته حوالیِ .داد و تیر دغدغه هایم دنیایش متفاوت بود با دغدغه های امروز  سال گذشته در چنین روزهایی در استرسی بزرگ در حال مردن بودم در فکر انتخ. سخت فرو رفته بودم چقدر زود گذشتند روزها حالا اما فرق دارد افکارم ، هدف هایم و رویاهایم حتی ! داشتم به این فکر می. که چشم بر هم زدنی عمر خواهد گذشت و مرگ فرا خواهد رسید ... به همین سادگی  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/03/02/به-همین-سادگی-،-روزها-میدوند
عنوان ندارد باز !

درخواست حذف اطلاعات
بی اندازه غمگینمو متنفر از بعضی ها پشیمانم از آمدن و ماندن و غصه میخورم وقتی تکه های ش.ته ی دل شان را میبینم میخواهم سر این بعضی ها فریاد بزنم  فریان بزنم و بعد با سرعت نور دور شوم میخواهم دست شان را بگیرم و با تمام توان بدوم بدوم بدوم .. چقدر بعضی ها نفرت انگیزند و چقدر بیزارم از دیدن شان یا حتی شنیدن صدای شان خدایا میبینی اتفاقات اخیر را ؟ میشود رها کنی ما را از شر آدم هایت ؟ آدم هایت نفرت انگیزند و نامهربان و بی اندازه خسته کننده و هزار رو و دروغگو خودت به بزرگی و عظمتت جواب تمام بدی هایشان را بده به امید عد.ت مهربان ترین  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/03/01/عنوان-ندارد-باز
درخواست ..

درخواست حذف اطلاعات
دلم هدیه میخواهد ترجیحا یک جعبه پر از تیله لطفا ! ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/03/02/درخواست1
عنوان ندارد باز !

درخواست حذف اطلاعات
بی اندازه غمگینمو متنفر از بعضی ها پشیمانم از اومدن و ماندن و غصه میخورم وقتی تکه های ش.ته ی دل شان را میبینم میخواهم سر این بعضی ها فریاد بزنم  فریان بزنم و بعد با سرعت نور دور شوم میخواهم دست شان را بگیرم و با تمام توان بدوم بدوم بدوم .. چقدر بعضی ها نفرت انگیزند و چقدر بیزارم از دیدن شان یا حتی شنیدن صدای شان خدایا میبینی اتفاقات اخیر را ؟ میشود رها کنی ما را از شر آدم هایت ؟ آدم هایت نفرت انگیزند و نامهربان و بی اندازه خسته کننده و هزار رو و دروغگو خودت به بزرگی و عظمتت جواب تمام بدی هایشان را بده به امید عد.ت مهربان ترین  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/03/01/عنوان-ندارد-باز
چشمانم خواب میخواهند !

درخواست حذف اطلاعات
از نظر جسمی خیلی خسته ام انگار صد سال نخو.ده ام ! میشود امشب نیز  چون گذشته میزبان خواب هایم باشی ؟ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/03/01/چشمانم-خواب-میخواهند
اردیبهشت

درخواست حذف اطلاعات
امروز ...اردیبهشت برایم بهشت شد مملو از بوی گل محمدی و دنیا دنیا حس های خوب امروز بی نهایت خوب بودم و خوشحال مگر نه اینکه دنیای من خود بهشت است ... دنیایم را  با تمام کاستی هایش میمیرم :) . . . مهربان خدای من فدای معرفتت و مصلحت هایت دوستت دارم مهربان ترین دوستم داشته باش و حس هایی خوب تر از حس ها و آرامش امروز را برایم مقدر ساز ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/02/30/اردیبهشت
دل است دیگر ، یک دخترِ چهار ساله میخواهد !

درخواست حذف اطلاعات
دلم یک دختر میخواهدترجیحا چهار ساله باشد  شیرین زبان باشد از همان هایی که آدم دلش قنج میرود برایش او حرف بزند از دنیای کوچکش و من موهای .مایی اش را .گوشی ببندم او برایم از عروسکش بگوید  و من تمام اسپند های دنیا را برایش دود کنم دلم یک دخترِ چهار ساله ی شیرین زبانِ مو .گوشیِ ناز میخواهد  :) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/02/29/دل-است-دیگر-یک-دختر-چهار-ساله-میخواهد
نمیشود که نمیشود ..

درخواست حذف اطلاعات
غمگین شدم امشبحس هایی از جنس تضاد باز من و دلی گرفته و ش.ته از حرف ادم ها خوب نیست حال دلم  نه میشود رفت نه میشود ماند و عادت کرد خوب نیستم باز  همین . . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/02/29/نمیشود-که-نمیشود
من و دنیایی آرام که در دست احداث است

درخواست حذف اطلاعات
این روزها قدم میزنم بستنی میخورم عکاسی میکنم مینویسم بیخیالِ تمام اتفاقات میخندم  و تمام دوست داشتنی هایم را انجام میدهم از وقتی تصمیم هایم را تغییر داده ام استرس هایم به کلی محو شده اند مهربان خدای من شکر تو را بی معرفتی های آبی ات را ببخش دوستت دارم دوستم داشته باش و هوای ادامه ی مسیرم را داشته باش ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/02/27/من-و-دنیایی-آرام-که-در-دست-احداث-است
ای کاش ...

درخواست حذف اطلاعات
هوایی شده امدلم کویر میخواهد و دوستانم را دلتنگم و غمگین  کاش منهم امشب در قاب ع. دور همیِ دوستان قدیمی ام بودم کاش ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/02/26/ای-کاش
taeyeon

درخواست حذف اطلاعات
why why از taeyeon لیدر گروه snsd خواننده ی کره ای :) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/02/26/Taeyeon
دوری و دوستی ...

درخواست حذف اطلاعات
آدم های بی ثبات بدترینندبرای دیگران که هیچ برای خودت حداقل ارزش قائل شو میدانی روح کوچک همسایه بعضی ها کاری میکنند حرفی میزنند که آدم بر خلاف میلش به تمام اصوال اخلاقی بی اعتماد میشود راست گفته اند  دوری و دوستی هر چند دیگر ذهنیت زیبایی در خاطرم وجود ندارد :) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/02/24/دوری-و-دوستی
عنوانی ندارم برایش !

درخواست حذف اطلاعات
امشبخسته ام بسیار تا بسیار خسته ام امروز باز اولویت هایم تغییر .د و افکارم نیز ... امروز بزرگ تر شدم و با تجربه تر . . . مهربان خدا میشود خستگی هایم را بگیری ؟ مرا در مسیر درست قرار ده و چیزی که خودت میدانی خوب است برسان دوستت دارم  دوستم داشته باش ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/02/25/عنوانی-ندارم-برایش
روزشمارِ جدیدِ روزهای من

درخواست حذف اطلاعات
از امروز شرایط جدیدی برایم شروع خواهد شدباز باید تغییر کنم و دنیایم را زیبا و زیباتر از پیش ببینم شکر تو را مهربانترین و بخشنده ترین یاری ام کن مسیر طویل است و ناهموار نگاهت را از قدم هایم نگیر دوستت دارم دوستم داشته باش مهربان به امید مصلحت هایت حکمت هایت و رحمت های بی شمارت :) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/02/24/روزشمار-جدید-روزهای-من
رسیدند لبخندها ... :)

درخواست حذف اطلاعات
اصلا مگر میشود ثبت نکرد امروز راو لبخندهای از ته دل را خوشحالم و خوشبخت همین  :) . . . شکر تو مهربانترین معبود بابت آرامش توی دلم و خوشبختی های بیشمارم شکر تو را دوستت دارم دوستم داشته باش ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/02/24/رسیدند-لبخندها
رفاقت تعطیل !

درخواست حذف اطلاعات
همیشه میدانستمآدم ها را باید در مواقع خاص در سختی های خاصی شناخت همان هایی که ادعای معرفت شان کر میکند گوش فلک را در مواقع خاصی جا میزنند امروز اتفاق خاصی افتاد دوستی از شهری دور تماس گرفت و برای درمان پدرش مبلغی درخواست کرد و خب میدانستم حال پدرش وخیم است  و رو به مرگ حتی ... مشکل از جایی شروع شد که در این روز تعطیل کارت لعنتی ام تاریخش گذشته بود خودم را به در و دیوار زدم تا کارتی با همان مبلغ را پیدا کنم دستی پول را بپردازم و از کارتِ مورد نظر استفاده کنم اما جا زدند جا زدند و دروغ گفتند با اینکه قرار نبود قرض بگیرم قرار بود مبلغ را همان جا بپرد... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/02/22/رفاقت-تعطیل
enrique iglesias

درخواست حذف اطلاعات
why not me  زیبا و دوست داشتنی  خسته نمیشوم از شنیدنش :) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/02/22/Enrique-Iglesias.
enrique iglesias

درخواست حذف اطلاعات
hero شنیدنی و زیبا ، یکی از آثار برترِ انریکه خواننده ی خوش صدای اسپانیایی .یی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rooheabi.blog.ir/1396/02/21/Enrique-Iglesias